Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przedstawienie Raportu z badań satysfakcji klientów i Jakości wody w opinii mieszkańców Gdańska i Sopotu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przedstawienie Raportu z badań satysfakcji klientów i Jakości wody w opinii mieszkańców Gdańska i Sopotu."— Zapis prezentacji:

1 Przedstawienie Raportu z badań satysfakcji klientów i Jakości wody w opinii mieszkańców Gdańska i Sopotu.

2 W dniach 19 – 29 czerwca 2009 r. Pracownia Realizacji Badań Socjologicznych Uniwersytetu Gdańskiego przeprowadziła na terenie Gdańska i Sopotu – na zlecenie Saur Neptun Gdańsk S.A. – sondaż opinii wśród mieszkańców dotyczący oceny jakości wody. Badania przeprowadzone zostały na reprezentatywnej próbie 1500 respondentów, z czego 1200 w Gdańsku i 300 w Sopocie. Celem sondażu było udzielenie odpowiedzi na kilka zasadniczych pytań: Jak kształtuje się ocena jakości wody w kranie wśród mieszkańców Gdańska i Sopotu? Jak postrzegana jest jakość wody w Gdańsku i Sopocie na tle innych miast w Polsce? Jaki jest zakres spożywania wody w stanie surowym? Jak oceniana jest dystrybucja wody – tj. ciągłość dostaw? Jak przedstawia się poziom znajomości spółki Saur Neptun Gdańsk S.A.? Skąd mieszkańcy Gdańska i Sopotu czerpią informacje na temat działalności Spółki? Zaprezentowane w raporcie rezultaty badań zostały ukazane na tle wyników uzyskanych w latach: 2003, 2005 i 2007. Wszystkie pokazane graficzne zestawienia wyników dotyczą wyników badania satysfakcji konsumenta

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 Skąd czerpie Pan(i) informacje o działalności SNG? - Gdańsk 25% 15% 24% 23% 28% 46% 28% 3% 10% 13% 20% 25% 41% 0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50% inne ze strony internetowej Spółki SNG z mediów internetowych z radia od rodziny, znajomych z telewizji z osobistych kontaktów z pracownikami SNG z prasy 20072009

13 Skąd czerpie Pan(i) informacje o działalności SNG? - Sopot 22% 10% 21% 25% 22% 49% 20% 5% 8% 13% 14% 28% 15% 30% 0%10%20%30%40%50%60% inne ze strony internetowej Spółki SNG z mediów internetowych z radia od rodziny, znajomych z telewizji z osobistych kontaktów z pracownikami SNG z prasy 20072009

14

15

16

17 Podsumowanie-badanie konsumentów W ciągu ostatnich kilku lat ocena jakości wody w Gdańsku, a przede wszystkim w Sopocie, jest stabilna Notujemy systematyczny wzrost ocen pozytywnych wśród konsumentów wody pochodzącej ze Straszyna. Od 2003 roku – wzrost ocen pozytywnych aż o 27% /z 40% w 2003 do 67% w 2009 Badanie wykazało, że jakość wody w Gdańsku i Sopocie jest postrzegana jako lepsza na tle innych miast Polski. W Sopocie uważa tak 71% badanych, w Gdańsku 21%, ale tylko 16% uważa, ze jest inaczej, a 41% twierdzi, że trudno powiedzieć Po raz pierwszy zapytano o smak, zapach i kolor wody. Co ciekawe – w aspekcie koloru wody, więcej ocen pozytywnych odnotowano wśród konsumentów wody powierzchniowej 60% w Gdańsku i 66% badanych w Sopocie nie doświadczyło przerw w dostawie wody. Spadł odsetek osób deklarujących picie wody prosto z kranu – w Gdańsku z 31% do 25%, w Sopocie wzrósł o 7% z 52% do 59%. Fakt ten znajduje wytłumaczenie w intensyfikacji działań związanych z promocją GPWŚ – uzasadniającą konieczność modernizacji ujęć wody w związku z niezadowalającą jakością Większość badanych zna spółkę SNG - w Gdańsku 85%, w Sopocie 80%. Najwięcej badanych czerpie informacje o spółce z lokalnej prasy i telewizji, a na trzecim miejscu wymieniane są osobiste kontakty z pracownikami

18 Podsumowanie – badanie klientów W badaniu klientów, oprócz zadania pytań identycznych jak dla konsumentów, oceniane były także aspekty działań usługowych, świadczonych przez pracowników SNG. Ogólnie ocena ta wypadła bardzo pozytywnie. W szczególności wysoko oceniono uprzejmość i kulturę osobistą pracowników, tak jak w poprzednich badaniach. We wszystkich pytaniach dotyczących podejścia do klienta, uzyskano, podobnie jak w latach ubiegłych, pozytywne oceny sięgające 100% Wysoka ocena czytelności i jasności wystawianych faktur – w Gdańsku 94%, w Sopocie 95% ocen pozytywnych Nowe propozycje: - podawanie odczytu stanu wodomierza przez internet – W Gdańsku 50% badanych nie jest zainteresowana, 41% chciałaby z tego skorzystać, ale w Sopocie już tylko 34% - faktura elektroniczna – w Gdańsku dwukrotnie więcej badanych /60% wobec 27%/ nie chce otrzymywać faktury w takiej formie, w Sopocie taka forma ma tylko 23% zwolenników


Pobierz ppt "Przedstawienie Raportu z badań satysfakcji klientów i Jakości wody w opinii mieszkańców Gdańska i Sopotu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google