Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rodzina - Źródłem życia, szacunku I miłości.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rodzina - Źródłem życia, szacunku I miłości."— Zapis prezentacji:

1 Rodzina - Źródłem życia, szacunku I miłości

2 Co to jest rodzina Rodzina to instytucja społeczna, która składa się głównie z rodziców i ich dzieci. Zdaniem socjologów jest to najprostsza grupa społeczna, na której opiera się całe społeczeństwo. Cechuje ją więź formalna, wspólnota materialna, mieszkaniowa oraz określony zespół funkcji.

3 Kto jest członkiem rodziny ?
W języku prawniczym oznacza osobę należącą do rodziny. Ściślej mówiąc jest to krewny lub powinowaty danej osoby. Potocznie mówiąc są to rodzice, ich dzieci, dziadkowie, zwierzęta.

4 Członkowie rodziny

5 Podstawowe funkcje rodziny
Do podstawowych funkcji rodziny zaliczamy : Funkcja prokreacyjna - wydawanie na świat potomstwa Funkcja socjalizacyjna - przygotowanie dzieci do samodzielnego życia

6 Funkcja stratyfikacyjna - polega na nadawaniu przez rodzinę pozycji społecznej swoim członkom. Inaczej mówiąc dzieci dziedziczą po swoich rodzicach pozycję społeczną Funkcja ekonomiczna - pozwala na zaspokajanie materialnych potrzeb rodziny Funkcja opiekuńczo-zabezpieczająca - polega na zapewnieniu środków do życia oraz opiece nad chorymi lub starszymi członkami rodziny Funkcja kulturowa - przekazywanie dzieciom dziedzictwa kulturowego przez zapoznawanie ich z dziełami sztuki, literatury, zabytkami itp. Funkcja rekreacyjna - zaspokajanie potrzeby odpoczynku

7 Rodzaje rodzin  Rodzinę, gdzie dwójka partnerów wychowuje potomstwo określa się jako rodzinę nuklearną lub rodzinę małą.  Gdy jedno z partnerów zamieszkuje z rodzicami jest to rodzina wielopokoleniowa.

8  Ogół osób o których wiadomo, że są spokrewnione lub spowinowacone chociażby w linii bocznej, nazywa się rodziną wielką. Rodzinę również stanowi samotny rodzic z wychowywanym własnym lub adoptowanym potomstwem tworząc rodzinę niepełną.  Istnieją również rodziny tj. rodzina zastępcza, czyli zapewnienie opieki dla dziecka, którego biologiczni rodzice są nieznani lub pozbawieni opieki nad nim.

9 Rodzina mała

10 Rodzina wielopokoleniowa

11 Rodzina wielka

12 Rodzina niepełna

13 Do czego potrzebna jest rodzina ?
Rodzina potrzebna jest nam przede wszystkim do właściwego rozwoju. Dzięki pełnej rodzinie dzieci mają możliwość uczyć się od drugiej osoby np. syn uczy się od ojca.

14 Na swoją rodzinę przeważnie zawsze można liczyć.
Szczęśliwa rodzina potrafi dostarczyć nam ciepło i szczęście. Dzieci mogą wziąć za autorytety swoją najbliższą rodzinę czyli mamę lub tatę bądź dziadka, babcię.

15 Jaka powinna być Rodzina ?
Przede wszystkim, w rodzinie powinna być wolność słowa. Na pewno dzięki temu byłoby mniej konfliktów i nieporozumień. Atmosfera nie powinna być napięta. Przez to dzieci bałyby się cokolwiek zrobić bądź powiedzieć swoim rodzicom.

16 Wszyscy członkowie rodziny powinni się wzajemnie kochać, słuchać i szanować, a w razie potrzeby sobie pomagać .

17 Kto jest „głową rodziny’’ ?
Zazwyczaj ”głową rodziny” jest najstarsza osoba należąca do niej. W małej rodzinie głową rodziny jest ojciec dzieci. Niekiedy zdarza się, że tą funkcje pełni kobieta. Osoba określona tą nazwą decyduje o najważniejszych sprawach w rodzinie.

18 Podsumowanie Rodzina jest postawową grupą społeczną.
Główną funkcją rodziny jest wychowanie dzieci przez rodziców. Wyróżniamy kilka rodzajów rodzin, w zależności od ilości jej członków itp. Rodzina jest potrzebna m.in. do prawidłowego rozwoju.

19 Rodzina powinna się wzajemnie kochać, wspierać i szanować.
Głową rodziny jest najstarsza z niej osoba np. ojciec

20 Dziękuje za uwagę  Annę Klimek Projekt wykonany przez : kl. II „ c ”
Miejskie Gimnazjum nr. 1 w Dębicy nauczyciel przygotowujący : p. Dorota Cichowska adres : ul. Chopina 30, Dębica telefon : 729 –


Pobierz ppt "Rodzina - Źródłem życia, szacunku I miłości."

Podobne prezentacje


Reklamy Google