Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prawa dziecka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prawa dziecka."— Zapis prezentacji:

1 Prawa dziecka

2 Organizację Narodów Zjednoczonych w 1989 roku.
Po raz pierwszy prawa dzieci zapisano w Deklaracji Genewskiej w 1924 roku, ale pierwszy pełny zbiór praw został zapisany w Konwencji o Prawach Dziecka przygotowanej przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 1989 roku. To zaledwie 10 lat temu!

3 KONWENCJA - jest to zbiór przepisów, które mówią jakie dzieci mają prawa i jak należy ich przestrzegać. Polska podpisała Konwencję o Prawach Dziecka w 1991 roku. Oznacza to, że zobowiązuje się do przestrzegania i szanowania praw wszystkich dzieci. .

4 zawiera 41 artykułów mówiących o poszczególnych prawach
KONWENCJA zawiera 41 artykułów mówiących o poszczególnych prawach

5 W 2000 r. uchwalono w Polsce ustawę o Rzeczniku Praw Dziecka, który stoi na straży praw dziecka, a w szczególności: prawa do życia i ochrony zdrowia, prawa do wychowania w rodzinie, prawa do godziwych warunków socjalnych, prawa do nauki.

6 Prawa dzieci dzielą się na:

7 PRAWA I WOLNOŚCI OSOBISTE:
- Prawo do życia i rozwoju - Prawo do tożsamości i identyczności (nazwisko, imię, obywatelstwo, wiedza o własnym pochodzeniu, prawo do wolności, godności, szacunku, nietykalności osobistej) - Prawo do swobody myśli, sumienia i wyznania - Prawo do wyrażania własnych poglądów i występowania w sprawach dziecko dotyczących w postępowaniu administracyjnym i sądowym - Prawo do wychowywania w rodzinie i kontaktów z rodzicami w przypadku rozłączenia z nimi - Prawo do wolności od przemocy fizycznej lub psychicznej, wyzysku, nadużyć seksualnych i wszelkiego okrucieństwa - Prawo nierekrutowania do wojska poniżej 15 roku życia

8 PRAWA SOCJALNE: - Prawo do odpowiedniego standardu życia - Prawo do ochrony zdrowia - Prawo do zabezpieczenia socjalnego - Prawo do wypoczynku i czasu wolnego, rozrywki i zabawy

9 PRAWA KULTURALNE: - Prawo do nauki - Prawo do korzystania z dóbr kultury - Prawo do informacji - Prawo do znajomości swoich praw

10 PRAWA POLITYCZNE I SPECJALNE:
- Prawo do stowarzyszania się i zgromadzeń w celach pokojowych - Prawo do opieki zastępczej lub opieki państwa - Prawo do ubiegania się o status uchodźcy - Prawo do łagodniejszego traktowania niż dorosłych przestępców - Prawa dzieci niepełnosprawnych do pełni normalnego życia w społeczeństwie

11 Zapamiętaj!!! Masz prawo do:

12 Życia i rozwoju, życia bez przemocy

13 Wychowania w rodzinie

14 Nauki

15 Odpoczynku

16 Wypowiedzi

17 Prywatności

18 Informacji

19 Stowarzyszania

20 Tożsamości

21 "Musimy budować świat, w którym żadne dziecko nie będzie pozbawione prawa do życia w pokoju i bezpieczeństwie, w trwałej rodzinie, prawa do wzrastania w atmosferze wolnej od lęku i niepokoju." Jan Paweł II


Pobierz ppt "Prawa dziecka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google