Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Realizacja programu rozwojowego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Realizacja programu rozwojowego"— Zapis prezentacji:

1

2 Realizacja programu rozwojowego
Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa w Niegosławiu Opiekun merytoryczny programu rozwojowego: Urszula Kasper

3 Założone cele wyrównywanie szans edukacyjnych ,
pokonywanie barier edukacyjnych, rozwijanie zainteresowań, budzenie poczucia przynależności narodowej

4 Liczba uczestników projektu
Uczestnikami projektu było 51 uczniów z klasy IV, V i VI.

5 Zajęcia w ramach projektu
Nazwa zajęć Nazwa zajęć Zajęcia z języka polskiego Celem zajęć było: wyrównywanie deficytów, kształcenie umiejętności kluczowych, doskonalenie sprawności językowej i ortograficznej. Uczniowie z zainteresowaniem realizowali tematykę zajęć, deklarując chęć uczestniczenia w podobnych projektach. Zajęcia z historii miały na celu: rozwijanie zainteresowań historycznych, poznawanie historii Polski, praca w zespole. Wszystkie cele zostały osiągnięte!

6 Zajęcia w ramach projektu
Nazwa zajęć Nazwa zajęć Zajęcia muzyczne Zajęcia plastyczne Kształciły umiejętności plastyczne, na których stosowano różne techniki i narzędzia plastyczne. Wykonano witraże, kolaże, plakaty, odbitki graficzne, plakaty, prace malarskie. Wykonane prace wykorzystano do dekoracji szkoły Celem głównym projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych oraz pokonywanie barier edukacyjnych poprzez realizację programów rozwojowych w ramach zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych. W projekcie uczestniczyło 15 uczniów z klasy IV, V i VI

7 Zajęcia w ramach projektu
Nazwa zajęć Nazwa zajęć Zajęcia z przyrody Empiryczne poznawanie przyrody, rozwijanie zainteresowań współpraca, wzajemne uczenie się, to efekty pracy uczniów na zajęciach z przyrody. Zajęcia z języka angielskiego W ramach projektu uczniowie mieli możliwość usprawnić swoje umiejętności gramatyczne i językowe, a oprócz tego w ciekawy sposób wzbogaciły słownictwo i przełamały bariery komunikacyjne. Na zajęciach czuły się komfortowo, były otwarte i w pełni korzystały z przygotowanych

8 Wycieczki jednodniowe
Poznawanie najciekawszych obiektów oraz zabytków w najbliższym regionie, daje szansę na rozwój poznawczy uczniów, pielęgnuje tradycje, buduje poczucie przynależności i lokalnego patriotyzmu. W ramach projektu odbyły się wycieczki do Poznań, Torunia oraz do Gorzowa na basen

9 Zakup innego wyposażenia/ materiałów
W ramach projektu zakupiono: artykuły biurowe pomoce dydaktyczne instrumenty muzyczne, pomoce plastyczne, słowniki, atlasy, mapy, mikroskopy, globusy , plansze dydaktyczne, płyty CD, DVD,

10 Zakupy w ramach cross-financingu – wartością dodaną projektu
Zakupiono : laptop „Samsung” (1955,70 zł), projektor multimedialny (1093,23 zł).

11 Najważniejsze osiągnięcia
Uzyskanie nominacji do Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki „Złota Sosna” na Powiatowym Konkursie Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej w Drezdenku. Rozwinięcie kompetencji uczniowskich. Przełamanie barier komunikacyjnych. Przygotowanie uczniów do konkursów przedmiotowych.

12 Dziękujemy za uwagę Człowiek – najlepsza inwestycja
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Realizacja programu rozwojowego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google