Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

O co chodzi tak naprawdę z tymi związkami partnerskimi ?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "O co chodzi tak naprawdę z tymi związkami partnerskimi ?"— Zapis prezentacji:

1 O co chodzi tak naprawdę z tymi związkami partnerskimi ?

2 Nie jest to ranking. Dyskusje o tym, które z postulatów są ważniejsze od innych odkładam na dalszy tor.

3

4

5

6

7 .

8 6.388 małżeństw i rodzin

9 1. Prawo do dziedziczenia oraz zaliczenie partnera/ki w związku jednopłciowym do I grupy spadkowej na zasadach, jakie przysługują małżonkowi

10 2. Prawo do dysponowania wkładem pieniężnym na rachunku bankowym na wypadek śmierci na rzecz partnera/ki.

11 3. Prawo do ubiegania się przez partnera/kę obywatela RP, nie będącego obywatelem RP o prawo pobytu na terytorium RP oraz o obywatelstwo RP

12 4. Prawo do odmowy składania zeznań w procesie karnym oraz w postępowaniu podatkowym, administracyjnym i cywilnym.

13 5. Prawo do adopcji dziecka partnera/ki.

14 6. Prawo do wspólnego opodatkowania się z partnerem/ka.

15 7. Prawo do korzystania z zabezpieczenia socjalnego, w tym świadczeń ZUS/KRUS: a) prawo do objęcia bezrobotnego partnera/ki ubezpieczeniem zdrowotnym jako członka rodziny partnera/ki ubezpieczonego b) prawo do renty rodzinnej lub emerytury po zmarłym/ej partnerze/ce. c) prawo do wstąpienia w stosunek najmu przez objecie pojęciem "osoby, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemca"

16 8. Prawo do ubiegania się o członkostwo w spółdzielni i ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego po zmarłym partnerze/ce

17 9. Prawo do udzielania informacji o stanie zdrowia i podejmowania decyzji związanej z leczeniem partnera/ki.

18 10. Prawo do bycia pełnomocnikiem procesowym.

19 11. Prawo do wyrażenia zgody na przeszczep komórek, tkanek czy narządów na rzecz partnera/ki tej samej płci na takich zasadach, na jakich proces ten odbywa się w przypadku małżonków

20 12. Prawo do pochowania zmarłego

21 Zdjęcia użyte w prezentacji pochodzą z portalu Miłość nie wyklucza.


Pobierz ppt "O co chodzi tak naprawdę z tymi związkami partnerskimi ?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google