Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CZAS PRESENT SIMPLE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CZAS PRESENT SIMPLE."— Zapis prezentacji:

1 CZAS PRESENT SIMPLE

2 Zasady użycia Czasu Present Simple używamy:
kiedy mówimy o rutynie (pewnej regularności) lub kiedy czynności odbywają się zawsze, np.: Vanessa studies every Sunday. (Vanessa uczy się co niedzielę.) kiedy mówimy o faktach, np.: Birds fly. (Ptaki latają.) z niektórymi czasownikami nie występującymi w czasach continuous, np.: believe, hate, like, love, need, prefer, want. I know this woman. (Ja znam tę kobietę.) Zdanie niepoprawne: I’m knowing this woman. komentując wydarzenia sportowe, mówiąc o tym co dzieje się obecnie na scenie teatralnej, np.: Smolarek passes the ball to Krzynówek. (Smolarek podaje piłkę do Krzynówka.) mówiąc o czynności przyszłej wynikającej z ustalonego rozkładu, planu, np.: The bus to London leaves at 10 o’clock. (Autobus do Londynu odjeżdża o godzinie )

3 w czasie Present Simple
Wyrażenia używane w czasie Present Simple Przysłówki częstotliwości - używamy ich, kiedy mówimy, jak często coś robimy. always – zawsze usually – zazwyczaj often - często sometimes – czasami seldom/ rarely – rzadko hardly ever – prawie nigdy every day/ week/ month/ year – każdego dnia/ tygodnia/miesiąca/ roku twice a month/ year - dwa razy w miesiącu/ roku Przysłówki częstotliwości umieszczamy zwykle przed czasownikami, np.: The dog always eats meat. W zdaniach z czasownikiem „to be” przysłówki wstawiamy po czasowniku, np.: The dog is always hungry.

4 do czasowników w 3 os. l. poj. zwykle dodajemy końcówkę –s, np.:
Zdania twierdzące Zasady tworzenia do czasowników w 3 os. l. poj. zwykle dodajemy końcówkę –s, np.: wear – wears tell – tells (ubierać się) (powiedzieć) czasowniki zakończone na: -ch, -ss, -sh, -o lub -x otrzymują końcówkę –es. go – goes watch – watches (iść) (oglądać)  kiedy czasownik kończy się na –y, a przed „y” znajduję się spółgłoska dodajemy końcówkę –es , a „y” zmieniamy na „i”, np.: fly – flies cry – cries (latać) (płakać) pay – pays play – plays (płacić) (grać)

5 Podmiot + czasownik + reszta zdania
Zdania twierdzące Przykład Podmiot + czasownik + reszta zdania You play computer games every evening. He plays computer games every evening. They play computer games every evening.

6 Zdania przeczące Zasada tworzenia Przykład
W zdaniach przeczących pojawia się słowo dodatkowe tzw. operator, który pełni rolę pomocniczą. Operatorem jest słowo: Don’t Doesn’t (w 3 os.l. poj) Czasownik w 3 os. l. poj. wraca do formy podstawowej. Przykład Podmiot +don’t/doesn’t+czasownik (forma podstawowa bez końcówki -s) + reszta zdania You don’t play computer games every evening. He doesn’t play computer games every evening. They don’t play computer games every evening.

7 Operatorem jest słowo:
Zdania pytające Zasada tworzenia W zdaniach pytających pojawia się słowo dodatkowe - operator, który pełni rolę pomocniczą tak jak w przeczeniu. Operator umieszczamy na początku zdania w przypadku pytań ogólnych lub na drugim miejscu jeśli jest to pytanie szczegółowe. Operatorem jest słowo: Do Does (w 3 os.l. poj) Czasownik w 3 os. l. poj. wraca do formy podstawowej.

8 Zdania pytające Przykład You play computer games every evening.
You play computer games every evening. pyt. ogólne: Do you play computer games every evening? pyt. szczegółowe: When do you play computer games? He plays computer games every evening. pyt. ogólne: Does he play computer games every evening? pyt. szczegółowe: When does he play computer games? They play computer games every evening. pyt. ogólne: Do they play computer games every evening? pyt. szczegółowe: When do they play computer games?

9 Krótka odpowiedź Zasada tworzenia Przykład
Krótka odpowiedź składa się z 3 elementów: Yes/No Osoba Operator do/does (+ not, jeśli odpowiedź jest przecząca) Przykład Do you play computer games every evening? Yes, I do. No, I don’t. Does he play computer games every evening? Yes, he does. No, he doesn’t. Do they play computer games every evening? Yes, they do. No, they don’t.

10 THE END Materiał przygotowała: Katarzyna Kawałkowska z kl. III E pod opieką p. mgr Katarzyny Rybińskiej Prezentacje wykonał: Krzysztof Więczkowski


Pobierz ppt "CZAS PRESENT SIMPLE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google