Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Na ostatnim slajdzie sprawdź skalę ocen.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Na ostatnim slajdzie sprawdź skalę ocen."— Zapis prezentacji:

1 Na ostatnim slajdzie sprawdź skalę ocen.
Test wiedzy o nizinach Podaj imię i nazwisko 1. Na ostatnim slajdzie sprawdź skalę ocen.

2 Zadanie 1. Do opisów form ochrony przyrody dobierz właściwe pojęcie (przestawiając prostokąty).
Obszar ochrony przyrody o powierzchni powyżej 1 tys. ha. Posiada szczególnie cenne pod względem przyrodniczym środowisko, które nie zostało zmienione działalnością człowieka. Obszar wartościowy pod względem przyrodniczym i krajobrazowym. Objęty ochroną, choć na jego terenie dopuszcza się rolniczą działalność człowieka pod warunkiem, że nie niszczy ona środowiska. Niewielki obszar o cennych walorach przyrodniczych, wyodrębniony dla ochrony zazwyczaj jednego elementu środowiska. Wyróżnia się m. in. rezerwaty leśne, stepowe, wodne, krajobrazowe. Park krajobrazowy Rezerwat przyrody Park narodowy

3 Zadanie 2. Odczytaj i wpisz nazwy sześciu parków narodowych nizin.
11 2 4 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 7 5 12 1o 8 1 3 6 9

4 Zadanie 3. Podpisz rodzaje krajobrazów.

5 Zadanie 4. Rozpoznaj przedstawione na rysunkach symbole parków narodowych – chronione na ich terenie zwierzęta. Logo: Logo: Logo: Logo:

6 Zadanie 4. Rozpoznaj przedstawione na rysunkach symbole parków narodowych – chronione na ich terenie zwierzęta. Logo: Logo: Logo: parku:

7 Zadanie 5. Gwiazdki parków postaw przy właściwych opisach.
Biebrzański Park Narodowy Park jeziorno – leśny. Leży we wschodniej części Pojezierzy Pomorskich. Zachowały się w nim polodowcowe jeziora rynnowe. Spotyka się tu rzadkie ptaki głuszce i cietrzewie. Białowieski Park Narodowy Najstarszy park narodowy w Polsce, zajmuje tylko niewielki fragment puszczy, która w przeważającej części leży na terenie Białorusi. Utworzono go w celu ochrony jedynego w Europie lasu o pierwotnym charakterze. Drawieński Park Narodowy Park ten, położony jest przy zachodniej granicy naszej stolicy. Jest to obszar pokryty polodowcowymi piaskami, których część porastają lasy sosnowe, część zaś tworzą wydmy. Park położony w północnej części Niziny Północnopodlaskiej. Utworzono go w celu ochrony rozległych, naturalnych obszarów podmokłych i torfowisk. Jest to największy park narodowy w Polsce. Kampinoski Park Narodowy

8 Zadanie 6. Wpisz nazwę czynnika, który kształtuje wybrzeże.

9 Zadanie 7. Rozpoznaj zabytki i miasta z których pochodzą.
Zabytek: Miasto: Zabytek: Miasto: Zabytek: Miasto: Zabytek: Miasto: Zabytek: Miasto: Zabytek: Miasto:

10 Zadanie 8. Uzupełnij tabelę.
Nazwa pojezierza Charakterystyczne cechy Pojezierze Najmniejsza liczba jezior, ponieważ wiele z nich zarosło i zanikło. Największe jeziora w Polsce – Śniardwy Mamry. Najgłębsze jeziora w Polsce – Hańcza. Największa liczba jezior, ale o niewielkich powierzchniach.

11 Liczba punktów możliwych do zdobycia Liczba zdobytych punktów
Numer zadania Liczba punktów możliwych do zdobycia Liczba zdobytych punktów Zadanie 1 3 pkt. Zadanie 2 6 pkt. Zadanie 3 4 pkt. Zadanie 4 7 pkt. Zadanie 5 Zadanie 6 Zadanie 7 Zadanie 8.

12 Ocena pracy ucznia (uzupełnia nauczyciel)
Skala ocen: 34- 31 13 - 0 cel bdb db dst dop ndst Uzyskana ocena:


Pobierz ppt "Na ostatnim slajdzie sprawdź skalę ocen."

Podobne prezentacje


Reklamy Google