Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Las - skarb przyrody.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Las - skarb przyrody."— Zapis prezentacji:

1 Las - skarb przyrody

2 1. Skład lasu (ekosystemu leśnego)
2. Funkcje lasu: a) produkcyjne b) poza produkcyjne 3. Formy ochrony lasu Skład lasu Funkcje lasu Ochrona lasu

3 Skład ekosystemu leśnego:
gleba rośliny zwierzęta klimat Funkcje lasu Ochrona lasu

4 Gleba - powoduje określony wzrost drzew, a te z kolei mogą zmieniać jej właściwości fizykochemiczne. Tylko z pozoru jest martwa, żyją w niej miliony organizmów różnej wielkości. Gleba wykształca się przez setki lat, a pozbawiona roślinnej ochrony, może zostać szybko zmyta przez wodę. Funkcje lasu Ochrona lasu

5 Rośliny - (od mchów po wysokie drzewa) chronią glebę, kształtują klimat wewnątrz lasu, stanowią ogromny rezerwuar, są schronieniem i pokarmem dla zwierząt. W lesie tworzą tzw. piętra. Funkcje lasu Ochrona lasu

6 Zwierzęta - od największych (żubr), po najmniejsze (owady) jak i rzadkie gatunki ptaków (sokoły) tworzą ekosystem, a ich wpływ na środowisko jest ogromny. Funkcje lasu Ochrona lasu

7 Klimat Leśny klimat np.w okresie zimowym jest cieplejszy, i mniej wietrzny niż mikroklimat sąsiadujących z lasem pól. Funkcje lasu Ochrona lasu

8 KOSYSTEM to całość, jaką tworzy zespół współzależnych od siebie organizmów roślinnych i zwierzęcych, oraz przestrzeni fizycznych, w której organizmy te żyją i wchodzą we wzajemne związki. Ekosystemy leśne zajmują 28% powierzchni Polski. Skład lasu Funkcje lasu Ochrona lasu

9 Każde piętro lasu to jakby osobne środowisko, zamieszkane przez specyficzne gatunki roślin i zwierząt. Korona drzew (np.dęby, sosny,ptaki) Podszyt (np.leszczyny,maliny, jelenie, sarny) Runo leśne (np.rośliny zielne, mchy, paprocie, gady, płazy) Skład lasu Funkcje lasu Ochrona lasu

10 Funkcje lasu produkcyjne:
pozyskiwanie drewna (przemysł meblarski, celulozowo-papierniczy, pilśniowy) zbiór płodów runa leśnego (np.grzyby, jagody, zioła) Skład lasu Ochrona lasu

11 Funkcje pozaprodukcyjne lasów:
kształtują klimat Ziemi zatrzymują ogromne ilości wody fabryka tlenu osłaniają przed hałasem i zanieczyszczenia-mi zmniejszają siłę wiatru pełnią funkcję rekreacyjno-turystyczną Skład lasu Ochrona lasu

12 Fabryka tlenu: W procesie fotosyntezy rośliny pobierają z powietrza dwutlenek węgla (CO2), a oddają życiodajny dla reszty ziemskich organizmów tlen. Jedna dorosła sosna „produkuje” tlen niezbędny do życia 3 osób. Skład lasu Funkcje lasu Ochrona lasu

13 Ocieplenie klimatu Jedną z przyczyn ocieplenia klimatu jest postępujące wycinanie lasów, „fabryki” pochłaniającej CO i produkującej tlen. Lasy wiążą aż 46% zasobów CO2. Skład lasu Funkcje lasu Ochrona lasu

14 Lasy to naturalny filtr chroniący powietrze, glebę i wody gruntowe przed szkodliwymi związkami emitowanymi przez fabryki. Na 1 ha lasu opada rocznie ton pyłów. Skład lasu Ochrona lasu

15 Formy ochrony przyrody (w tym lasów):
Parki narodowe Rezerwaty Pomniki przyrody Parki krajobrazowe Użytki ekologiczne Ochrona gatunkowa Skład lasu Funkcje lasu

16 Park narodowy - to obszar szczególnie cenny pod względem przyrodniczym, naukowym bądź kulturowym. W Polsce są 23 parki, o łącznej powierzchni tys. ha, z czego ponad % to lasy. Skład lasu Funkcje lasu

17 Rezerwaty - chronią ekosystemy zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym. Spośród 1251 rezerwatów w Polsce 654 to rezerwaty leśne. Skład lasu Funkcje lasu

18 Pomnikiem przyrody może być pojedynczy okaz przyrody żywej
bądź nieożywionej. W lesie jest to najczęściej wiekowe drzewo, głaz narzutowy, wodospad czy jaskinia. Obecnie jest ich ponad 33 tys. Skład lasu Funkcje lasu

19 Parków krajobrazowych jest 120, zajmują 2500 tys
Parków krajobrazowych jest 120, zajmują 2500 tys. ha, z czego ponad połowa to lasy. Parki powołuje się na terenach o wyjątkowych walorach przyrodniczych i estetyczno krajobrazowych. Skład lasu Funkcje lasu

20 Użytki ekologiczne to pozostałości ekosystemów mające znaczenie dla zachowania zasobów genetycznych i walorów siedliskowych. Są nimi małe oczka wodne w polu lub w lesie, śródpolne kępy drzew i krzewów, torfowiska, bagna, wydmy. Skład lasu Funkcje lasu

21 Ochrona gatunkowa Niektóre rzadkie gatunki roślin (np paprotka zwyczajna, sosna, limba) i zwierząt (np świstak, salamandra plamista) objęte są ochroną gatunkową. Skład lasu Funkcje lasu


Pobierz ppt "Las - skarb przyrody."

Podobne prezentacje


Reklamy Google