Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Lekcja przyrody w klasie V Dział: Człowiek w środowisku

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Lekcja przyrody w klasie V Dział: Człowiek w środowisku"— Zapis prezentacji:

1 Lekcja przyrody w klasie V Dział: Człowiek w środowisku
Temat: Formy ochrony przyrody Cele lekcji: Poznanie różnych form ochrony przyrody Poznanie obiektów przyrodniczych objętych ochroną w najbliższej okolicy

2 - Park narodowy - Park krajobrazowy - Obszar chronionego krajobrazu - Ochrona gatunkowa - Rezerwat przyrody - Pomnik przyrody Formy ochrony przyrody w Polsce

3 Park Narodowy... ...to chroniony obszar przyrody o dużej powierzchni, nie mniejszej niż 1000ha, na którym ochronie podlega całość przyrody oraz swoiste cechy krajobrazu. Ma on szczególną wartość: przyrodniczą historyczną naukową turystyczną krajoznawczą

4 Obszar chronionego krajobrazu...
...obejmuje wyróżniające się krajobrazem tereny o różnych typach ekosystemów.

5 Ochrona gatunkowa... ...ma na celu zabezpieczenie dziko występujących roślin i zwierząt, a w szczególności gatunków rzadkich lub zagrożonych wyginięciem.

6 Pomniki przyrody... ...są to pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupienie, odznaczające się indywidualnymi cechami, w szczególności sędziwe i okazałych rozmiarów drzewa i krzewy, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki,jary, głazy narzutowe, jaskinie.

7 Rezerwat przyrody... ...jest obszarem obejmującym zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym ekosystemy, określone gatunki roślin i zwierząt, elementy przyrody nieożywionej, mające istotną wartość ze względów naukowych, przyrodniczych, kulturowych bądź krajobrazowych.Zwykło się dzielić rezerwaty na faunistyczne, florystyczne, krajobrazowe, leśne, przyrody nieożywionej, słonoroślowe, stepowe, torfowiskowe i wodne.

8 Roztoczańskim Park Narodowy
Położenie - Polska środkowo - wschodnia

9 Logo Parku

10 Rozroczański Park Narodowy
Utworzony w 1974r. na powierzchni 7885 ha, leży na terenie województwa lubelskiego. Obejmuje część Roztocza środkowego. Na krajobraz Parku składają się zalesione wzniesienia, często o stromych zboczach, jary.Wody z terenu Parku odprowadza rzeka Wieprz i strumień Świerszcz, zasilane licznymi źródłami i krasowymi wywierzyskami. Występują tu prawie wszystkie krajowe gatunki drzew. Najbardziej charakterystycznym typem lasu są buczyny. Obok zespołów leśnych, występują zespoły łąkowe, torfowiskowe, bagienne i wodne. Flora Parku jest różnorodna, liczy 750 gatunków roślin naczyniowych. Fauna jest reprezentowana przez: jelenie, sarny, dziki, lisy, borsuki, kuny, zające, ryjówkę aksamitną, popielicę koszatkę, kilkanaście gatunków nietoperzy. W1979r. Wprowadzono bobry, a w 1982r. Koniki polskie – tarpany. Bogata jest również ornitofauna. Płazy reprezentowane są przez salamandrę plamistą, traszkę zwyczajną i grzebieniastą i inne, a wśród gadów najciekawsze to: jaszczurki zwinki i żyworódki, padalec, żmija zygzakowata.

11 Warto zobaczyć Rośliny: rosiczka

12 widłak

13 dąb

14 storczyk

15 Zwierzęta: konik polski

16 Jaszczurka zwinka

17 Salamandra plamista

18 padalec

19 Warto zwiedzić: Zagrodę w Guciowie

20 szumy na Tanwi

21 Czartowe Pole

22 Bukową Górę

23 kościół w Zwierzyńcu

24 Autorka: Dorota Pędzierska- nauczyciel przyrody i biologii w ZS w Szewni Górnej
Bibliografia: Szkolna Multimedialna Encyklopedia Przyrody – EMAPA Sp. z o.o.


Pobierz ppt "Lekcja przyrody w klasie V Dział: Człowiek w środowisku"

Podobne prezentacje


Reklamy Google