Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krajobraz stepu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krajobraz stepu."— Zapis prezentacji:

1 Krajobraz stepu

2 Step to teren trawiasty w klimacie umiarkowanym kontynentalnym ciepłym. Występuje na dużych obszarach Azji Centralnej, a ponadto w Ameryce Północnej (prerie) i Południowej (pampa). Wykorzystywany jest jako pastwisko dla bydła, koni, owiec. Źródło :

3 Dobór materiału: 1.Przykładowe cele operacyjne: Wiadomości
uczeń zna terminy: step, preria, pampa nazwy: gatunków drzew i zwierząt stepów, nazwy głównych rzek i jezior, surowców mineralnych, cechy: klimatu w strefie stepów, krajobrazu stepów,

4

5 Dobór materiału: Umiejętności:
uczeń umie - wskazać na mapie krajobrazowej rozmieszczenie stepów strefy umiarkowanej; omówić na podstawie wykresu klimatycznego z podręcznika warunki stepów; - rozpoznać zwierzęta i rośliny występujące na stepach; - powiedzieć, jakie trudności napotyka człowiek w zagospodarowaniu stepów; - opisuje roślinność stepową - wskazuje przystosowania roślin do warunków stepowych - charakteryzuje przystosowania zwierząt do życia na stepie

6

7 Dobór materiału: Cel wychowawczy:
- budzenie wrażliwości na piękno przyrody stepów - kształtowanie postaw pro-ekologicznych.

8

9 Metody i formy: Metody: obserwacja pośrednia, metoda tekstu przewodniego. Forma: praca w grupach, indywidualna Środki dydaktyczne: atlasy, podręczniki, mapy ścienne, mapy konturowe stepów, karty pracy ,pogadanka

10 Sposób przeprowadzenia lekcji:
Krótka pogadanka wprowadzająca w temat ( m.in.: uczniowie opisują zdjęcia przedstawione na tablicy) Zdefiniowanie stepu Praca w grupach (nauczyciel rozdaje karty pracy praca różnym frontem każda grupa otrzymuje inne zadanie dotyczące stepów) Grupa 1 - Położenie oraz roczny przebieg temperatury i opadów na stepach strefy umiarkowanej. Grupa 2 - wpływ klimatu na roślinność. Grupa 3 - Roślinność stepów. Grupa 4 - Świat zwierząt stepów. Grupa 5 - Rodzaje stepów

11

12 Sposób przeprowadzenia lekcji
Sprawdzenie efektów pracy grup (wspólne uzupełnienie dziurawca) Podsumowanie –pogadanka Zadanie np.: mapa konturowa

13

14 Dziękuję.


Pobierz ppt "Krajobraz stepu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google