Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Park Narodowy „Ujście Warty”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Park Narodowy „Ujście Warty”"— Zapis prezentacji:

1 Park Narodowy „Ujście Warty”

2 Park Narodowy „Ujście Warty”
powstał w 2001 r. i zajmuje powierzchnię 8074 ha. Położony jest przy zachodniej granicy Polski, w części Pradoliny Toruńsko - Eberswaldzkiej, zwanej Kotliną Gorzowską. Płaskie, rozległe obszary Parku znajdują się w obrębie terasy niskiej rzeki Warty. Przepływająca przez środek Parku Warta stanowi naturalną granicę między dwoma obszarami: Polderem Północnym oraz terenem zalewowym. Obszar zalewowy, to teren półnaturalny, na którym wahania poziomu wody dochodzą nawet do 4 m w skali roku, osiągając najwyższe wartości w miesiącach wiosennych: marcu-kwietniu.

3 Symbolem Parku jest gęś zbożowa
Park Narodowy „Ujście Warty” – najmłodszy z 23 parków narodowych na terenie Polski, utworzony 1 lipca 2001 z połączenia rezerwatu Słońsk i części Parku Krajobrazowego Ujście Warty. Park obejmuje rozlewiska u ujścia rzeki Warty do Odry, wytwarzane w dużej mierze przez rzekę Postomię. Siedziba dyrekcji parku znajduje się w Chyrzynie koło Kostrzyna nad Odrą. Park znajduje się na terenie czterech gmin Górzyca, Kostrzyn nad Odrą, Słońsk i Witnica. Symbolem Parku jest gęś zbożowa

4 Historia Obszar obecnego Parku Narodowego „Ujście Warty”, ze względu na naturalne warunki (zabagniony, niedostępny teren), bardzo długo pozostawał prawie niezamieszkały. Dopiero od drugiej połowy XVIII w. rozpoczęły się na tym terenie, przeprowadzane na wyjątkowo szeroką skalę, prace regulacyjno-melioracyjne, które wywarły istotny wpływ na obecne walory przyrodnicze Parku. Pozostałością po tych pracach jest m.in.: obecna sieć hydrologiczna doliny dolnej Warty wraz z systemem urządzeń i struktur melioracyjnych, wśród których można znaleźć ciekawe obiekty hydrotechniki. Większość najcenniejszych zabytków kultury znajduje się jednak poza granicami Parku. Region Ujście Warty to miejsce o wyjątkowo burzliwej i mało znanej historii

5 Powódź 2010 r.

6 Wiata turystyczna przy „Ptasim Szlaku”
Most

7 Ssaki Parku Narodowego „Ujście Warty”

8 Jelenie

9 Bobry

10 Dzik

11 Lis

12 Ptaki Parku Narodowego „Ujście Warty”

13 Czapla Siwa

14 Czapla Biała

15 Żuraw

16 Płaskonos

17 Krajobrazy Parku Narodowego „Ujście Warty”

18 Łabędzie o zachodzie słońca

19 Widok na Chyrzyno

20 Źródło: http://www.pnujsciewarty.gov.pl/


Pobierz ppt "Park Narodowy „Ujście Warty”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google