Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kampinoski Park Narodowy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kampinoski Park Narodowy"— Zapis prezentacji:

1 Kampinoski Park Narodowy
logo położenie wody gleby flora fauna galeria Kampinoski Park Narodowy Perła naszej okolicy

2 Logo

3 Kampinoski Park Narodowy leży w województwie mazowieckim tuż przy północno zachodnich rogatkach Warszawy. Obejmuje rozległe tereny Puszczy Kampinoskiej w pradolinie Wisły w zachodniej części Kotliny Warszawskiej. Jest jednym z dwu parków narodowych w świecie położonych w bezpośrednim sąsiedztwie stolicy państwa.          

4 Obszar Kampinoskiego Parku Narodowego wraz z otuliną niemal w całości położony jest w zlewni Łasicy będącej prawym dopływem Bzury. Najważniejszym ciekiem, z punktu widzenia jego roli w kształtowaniu stosunków wodnych na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego jest Łasica. Łasica posiada kilka dopływów: prawobrzeżny kanał Ł9 i lewobrzeżne: Kanał Olszowiecki i Kanał Zaborowski. Na omawianym terenie występują też różnej wielkości niewielkie jeziora i mniejsze zbiorniki wodne. Największe z nich znajdują się w obrębie tarasów zalewowych i nadzalewowych Wisły i Bzury; są to fragmenty starorzeczy, częściowo zarośniętych. Największe jeziora znajdują się w pobliżu Warszawy: Kiełpińskie i Dziekanowskie w rejonie Łomianek oraz Dolne i Górne w rejonie Kazunia, szereg mniejszych znajduje się w rejonie Secymina. wody

5 Na wydmach znajdują się gleby wytworzone z piasków eolicznych, na ogół kwaśne i mało zasobne w składniki pokarmowe dla roślin. Są to głównie gleby rdzawe i bielicowe. W misach deflacyjnych i wszelkiego typu obniżeniach terenowych (z wyższym poziomem wód gruntowych, na ogół w zasięgu penetracji korzeni drzew i roślin runa) spotyka się gleby gruntowoglejowe. gleby GLEBY

6 flora Można by przyjąć, że roślinność Puszczy Kampinoskiej jest całkowicie typowa dla jej naturalnego położenia geograficznego, gdyby nie udział, choć powierzchniowo niewielki, elementów północnych, np. sosnowego boru bagiennego i innych zespołów torfowisk wysokich oraz muraw kserotermicznych o charakterze stepowo-pontyjskim. Potwierdzeniem jest natomiast całkowity brak zbiorowisk endemicznych, podobnie jak gatunków roślin naczyniowych.

7 fauna Ssaki: łoś (od1951) bóbr (od 1980) Ptaki: ryś (od 1992)
wydra kuna leśna lis jeż wschodni jenot sarna jeleń dzik nietoperz borsuk Ptaki: sowa biała bocian czarny bocian biały żuraw derkacz bąk zwyczajny bączek zimorodek zwyczajny wodniczka orlik krzykliwy błotniak rybitwy dzięcioły

8 Galeria

9

10

11

12

13

14

15

16

17 Źródła http://pl.wikipedia.org/wiki/Kampinoski_Park_Narodowy


Pobierz ppt "Kampinoski Park Narodowy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google