Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Współpraca Winnicy z Polską w zakresie edukacji, oświaty i kultury (historia, historia współczesna i przyszłość) О.В.Шестопалюк – професор, Заслужений.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Współpraca Winnicy z Polską w zakresie edukacji, oświaty i kultury (historia, historia współczesna i przyszłość) О.В.Шестопалюк – професор, Заслужений."— Zapis prezentacji:

1 Współpraca Winnicy z Polską w zakresie edukacji, oświaty i kultury (historia, historia współczesna i przyszłość) О.В.Шестопалюк – професор, Заслужений працівник освіти України, ректор Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

2 Ważną oznaką nowoczesnych, nacjonalnych i oświatowych systemów jest przejście do integrowanej nacjonalnej historii. Warto podkreślić to, że każda nowa decyzja – to jest wytwór licznych etnicznych i kulturalnych wpływów, a nie tylko, że swego zamkniętego rozwoju. Jest to uświadomienie obywateli z skąd się wywodzą ich korzenie, aby ich wychowywać w przyszłym pokoleniu do etnicznych, religijnych, kulturalnych, narodowościowych mniejszości kraju, w którym oni mieszkają.

3 W ostatnich latach XX stulecia w pierwszym planie w stosunkach wzajemnych idzie regionalna międzynarodowa współpraca, która przewiduje różne łączniki w kierunkach-handłowo-finansowych, politycznych i kulturalno-oswiatowych. Taka wspólna działalność zrozumiała, że świat teraz „nie jest ciasny”, jest współuzależniony i wrażliwszy. Potrzebuje bardzo szerokiej międzynarodowej współpracy. Stąd stosunek Polski i Ukrainy we współczesnych międzynarodowych wymiarach jest wyjątkowo ważny. Te dwa kraje związane są nie tylko ekonomicznymi stosunkami, ale przedewszystkim zbliżone historią, i geograficznym położeniem, a także rozwojem religijnym.

4 Najważnejszą wartość, która ma się przyczyniać do formowania i rozwoju kontaktów między naszymi krajami niepodległymi i suwerennymi narodami w ciągu lat zostanie ideą dobrego sąsiedztwa między Ukrainą i Polską. Taki okres nie jest określony terminem, jeżeli porównamy przeszłość naszych narodów, jednak bardzo ważna jest historia. Taki okres współpracy i wspólnego istnienia, który by stworzył grunt współczesnych i przyszłych stosunków ukrainsko-polskich w nowej geopolitycznej sytuacji. Dobre sąsiedztwo Ukrainy i Polski jest wzorem dla innych krajów, to nasz wspólny cel do wzmacniania i wzbogacenia Europy.

5 Stosunek Ukrainy i Polski charakteryzuje się intensywnym politycznym dialogiem, stworzonym pozytywnymi warunkami dla dobrego sąsiedztwa na kształt bazy prawnej jak pełna otwartość kontaktów między ludźmi, instytucjami międzykrajowego dialogu, jak również wprowadzone mechanizmy na wszystkich terenach kulturalnej i oświatowej współpracy. My bardzo cenimy wspaniałe zdarzenie w latach 1991 zdobycie Ukraińskiej niepodległości, pamiętamy, że Polska była pierwszym krajem w świecie, która uznała Niepodległość Ukrainy, zgłosiła swoje przedsięwzięcie w stosunkach dyplomatycznych z młodym krajem Ukrainy. Aby zachować najlepsze tradycji wspólnego działania, partnerstwa Kielce i Winnicy, które już trwa 50 lat, chcemy osiągnąć wielkie standarty norm krajowej rozbudowy.

6 Zadaniem przyszłościowym dalszej i bliższej współpracy, która zawsze zostanie na kartach historii nie tylko miast - pobratymców jak i naszych krajów. Aby zabezpieczyć fundament dla naszej wspólnej pracy. Przykład marszałka Rzeczypospolitej Polski Józefa Piłsudskiego “bez wolnej Ukrainy nie będzie niepodległej Polski” dźwięczało hymnem dla sąsiednich krajów 5 maja 1920 r., w m. Winnica prowadzi się negocjacje między Simonem Petliurej i Józefem Piłsudskim.

7 Nasza rola w utrzymaniu dobrych stosunków między naszymi krajami jest młodzież, ich inicjatywa i nieobojętność do utrzymania demokratycznego rozkwity swoich krajów. Młodzież woj. Winnickiego jest aktywna w oświatowych i kulturalnych imprezach. Zwłaszcza studenci i wykładowcy Winnickiego Państwowego Pedagogicznego Uniwersytetu im. Michała Kociubińskiego, zrobili wniosek dla wykładów naukowych ściślej współpracy z Wyższymi Uczelniami Polski.

8 W latach 2004 między Winnickiego Państwowego Pedagogicznego Uniwersytetu imieniem Michała Kociubińskiego i Świętokrzyska Akademia imieniem Jana Kochanowskiego podpisali umowę o naukowej współpracy i przyjaźni na 5 lat. Umowa przewiduje wymianę wykładowców, aspirantów, magistrów i studentów. W ciągu kilku lat naukowcy Uczelni Pedagog. Świętokrzyskiej Akademii bierze udział międzynarodowych praktycznych konferencjach, które odziałowują na naszych uczelniach. Wspólpraca z Świętokrzyska Akademia imieniem Jana Kochanowskiego przyczynia się do współpracy naukowym i kulturalnym rozwojem w naszych uczelniach.

9 Tradycyjne wyjazdy naszych obywateli do Polski, ich udział w naukowych konferencjach, staż studentów i wykładowców Instytutu Historii Etnologii i Prawa. Absolwent Instytutu Historii Etnologii i Prawa (HEiP), kandydat nauk historycznych Winnickiego Państwowego Pedagogicznego Uniwersytetu (WPPU) Witalij Perkun, wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim na studiach ukrainistyki. Dwaj jego studenci przyjechali z Warszawy do Winnicy jako wolentariusze. Pracuje oni uczelniami miasta i województwa, dzieląc się doświadczeniem w sprawie działalności młodzieży studenckiej.

10 Dla wspólnej komunikacji warto znać język jeden drugiego
Dla wspólnej komunikacji warto znać język jeden drugiego. Na naszym Uniwersytecie 3 lata działa program oświaty fakultatywnego uczenia j. polskiego. Wykłady prowadzi polonistka Pani Elżbieta Malaszkiewich-Bilska, która pracuje w Winnice z poparciem Rządu Polski i Konsulatu Generalnego RP w Ukraine.

11 W Instytucie HEiP pracuje Centrum Studiów Europejskich (CSE) gdzie studenci poznają historię i współczesność Europy. Jeden z głównych kierunków jest poznanie historii i kultury Polski, i nawiązanie kontaktów z kolegami z Polski. Prezes Centrum docent Aleksandr Neprycki był na jednorocznym stażu w Uniwersytecie m. Łodzi na katedrze historii stosunków międzynarodowej w r. badał temat: Wspólne interesy i możliwości współpracy Ukrainy i Polski w kontekście rozszerzenia NATO i UE na Wschód. Jego pracę przedłuża studentka członek CSE Tamara Demydenko, praca jej w latach 2005 zwyciężyła na międzyukrainskim konkursie studenckich prac naukowych z tematem integracji Europejskiej. Dwa lata późnej staż odbywa na Uniwersytecie Warszawskim. Studenci magistratury poznają kurs Wspólne polityki UE., praktycznie poznają się współpracują międzynarodowym prezesem Stowarzyszenia Ukraina-Polska.

12 Podpisana zgoda o współpracy naszego Uniwersytetu z Instytutem Etnologii i Antropologii kulturalnej, Uniwersytet Warszawski. Doskonałe poznanie historii i kultury narodu Polskiego umożliwienie pracy dysertacyjnej dla naszych młodych naukowców na terenach Polski. W 2007 r. we wrześniu Tetiana Pirus została mistrzynią dekorowania jajek wielkanocnych, jest prezesem z etnologii Podoła. Razem z delegacją Winnicy prezentowała mistrzów narodowości Winnicy w m. Łodzi.

13 Ciekawym dla polskich uczniów z m
Ciekawym dla polskich uczniów z m. Wojkowice jest muzeum etnograficzne na Uniwersytecie WPU, zwiedzili oni muzeum w październiku 2007r. W muzeum przechodzi mistrz z Gancarska i Fitodyzajnu. Zespół Duszi Krynica prezentuje swój folklorno-etnograficzny talent. Młode pokolenie Podołskich naukowców służy historii nie tylko teoretycznie, ale praktycznie. W lipcu 2007 r. studenci 2-go roku IHEiP zrobili detaliczny opis pochowani polaków w m. Winnica, ul. Rrewolucijna.

14 Związek z Polskimi uczelniami katedry pedagogicznej PU im. J
Związek z Polskimi uczelniami katedry pedagogicznej PU im. J. Kochanowskiego jest płodny. Na przykład prof. M. Smetanski regularnie zapraszany na wykłady do WSP m. Łodz i Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego m. Bydgoszcz. Pan Profesor jest członikiem redakcyjnym dwóch uniwersyteckich czasopism. Kierównictwo WSP wniosło umowę na tlumaczenie i drukowanie w języku polskim zasiłka pedagogisznego, której przygotowali wykładowcy katedry W. Galusiak, M. Smetanski, B. Szachow. Niektórzy naukowcy z Polski drukują swoji prace w fachowem wydaniu, które zabiespiecza katedra WPPU. W łatach 2008r. M. Smetanski odbywał staż na Wyższej Szkole Pedagogisznej (m. Łodż).

15 Dzisiaj chcielibyśmy wspólpracowac w lipcu tego roku w naszym Uniwersytecie planujemy naukowo-teoretycze seminarium z tytulem “Doskonalość pracownic pedagogicznych”, chcemy zawrzeć umowę wymiany studentów, naukowa wspólpraca między wykładowcami katedry naszej i WSP.

16 Instytut Wychowania Fizycznego i Sportu WPPU wspólpracuje z Akademią Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego (m. Warszawa); Asociacija kultury fizysznej i sportu, Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu (m. Gdańsk). Każdego roku w Gdańsku i Krakowie studenci aktywnie i pomyślnie wystęmpują na międzynarodowych zawodach z akrobatyki sportowej.

17 Na międzynarodowych i międzyukrainkich formach naukowych z muzyki słowiańskej, która była na terenach fakultetu sztuki muzycznej, WPPU, brali udział studenci i wykładowcy Wyższych Szkół Polski, tak jak: Instytut Muzyki Swiętokrzyskiej Akademi, Instytut Kulturologii Uniwersytetu im. Marii Skłodowskiej – Kuri, Europiejski Kolegium Polsko – Ukrainskich Uniwersytetów, Katolicki Uniwersytet (m. Lublin).

18 Wykładowcy katedry muzykoznawstwa do przygotowania instrumentalnego wspólpracują z naukowcami polonitów Ukrainy. Na terenach Winnickiego Oddziału Stowarzyszenia Ukrainsko-Polskiej Przyjażni wykładowcy naszego Uniwersytetu w kwietniu 2006 r. brali udział w festuwalu-konkursie muzyki duchowej w m. Pińczów, otrzymali Gran-pri.

19 Zasłużony Artysta Sztuki Ukrainy, docent G. B
Zasłużony Artysta Sztuki Ukrainy, docent G. B. Kurkow, nieodnokrotnie wystęmpował w charakterze jako: pianista, organista i dyrygent orkiestry w Warzawie, w Kiełcach, Krakowie, Łodzi, Katowicach, Płocku i Lublinie. Folklorny hurt Uniwersytetu “Szczedryk” z kerownikiem Zasłużony Kierownik Kultury Ukrainy, docent M. B. Wacjo reprezentował podolską twórczość narodową w kulturalno-ekonomicznych forumach w m. Kelce i w innych miastach Polski.

20 Ukraina i Polska zrobili dużo kroków aby zaprzyjażnić się by wejść w kontakty polityczne, ekonomiszne, kulturalne, oświatowe aby wzmocnić dialog między naczymi i innymi krajami. Przez to życie idę Do przodu. Nasza wspólpraca ma wielki perspektywy. Jak pisał wielki angielski filozof Frensis Bekon: “Kiedu człowiek ma oddanego przyjaciela – on ma dwa życia dla tego, aby wykonać swoje chęći”. Ukrainski i polski lud mają wspólą historię, dzisiajsze dobrosąsiedzki stosunek i do przodu – czeka na nich sławna przysłość.


Pobierz ppt "Współpraca Winnicy z Polską w zakresie edukacji, oświaty i kultury (historia, historia współczesna i przyszłość) О.В.Шестопалюк – професор, Заслужений."

Podobne prezentacje


Reklamy Google