Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TUTORING W PRACY NAUCZYCIELA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TUTORING W PRACY NAUCZYCIELA"— Zapis prezentacji:

1 TUTORING W PRACY NAUCZYCIELA
Małgorzata Lubańska Krystyna Salitra Wrocław, czerwiec 2010

2 wydobyć, wyprowadzić ku górze; spowodować pojawienie się czegoś
eduacre (łac.) - wyprowadzić skądś; wydobyć, wyprowadzić ku górze; budować, wznosić; spowodować pojawienie się czegoś wodzić pisklęta;

3 w drugiej osobie pożądanych stanów, jak rozwój, samorealizacja
WYCHOWANIE wyzwalanie w drugiej osobie pożądanych stanów, jak rozwój, samorealizacja czy wzrost samoświadomości WYCHOWANIE oddziaływanie na czyjąś osobowość, jej formowanie, zmienianie i kształtowanie

4 jest odkrywanie twórczych możliwości tkwiącym w uczniu.
Celem pracy szkoły jest odkrywanie twórczych możliwości tkwiącym w uczniu. Jedną z metod indywidualnej pracy jest tutoring.

5 Jest formą bezpośredniego dialogu ucznia i tutora.

6 Nie każde indywidualne spotkanie z uczniem jest tutoringiem.

7 Istotą tutoringu jest wykorzystanie
i wzmocnienie potencjału drzemiącego w człowieku m.in. poprzez pracę tutora nakierowaną : na przyszłość, a nie na przeszłość, na możliwościach i szansach, a nie na błędach i ograniczeniach.

8 Tutoring jest sztuką komunikacji. Polega na realnym dialogu,
w którym zachodzi proces wzajemnego uczenia się ucznia i tutora.

9 Partnerstwo – istotna cecha tutoringu. a zajęcia są dostosowane
Konsekwencją partnerstwa jest wzajemność oddziaływań - obaj uczą się i rozwijają swój potencjał, a zajęcia są dostosowane do predyspozycji i charakteru ucznia.

10 W sposób naturalny z partnerstwem
wiąże się duża autonomia ucznia.

11 Zadaniem ucznia jest znaleźć własną perspektywę i drogę rozwoju.
Zadaniem tutora jest pozwalać na błądzenie i uczenie się na tej podstawie.

12 Kim jest tutor? Osobą, która potrafi łączyć wysoki poziom zajęć merytorycznych z dobrymi relacjami interpersonalnymi i swobodną komunikacją oraz szacunkiem dla wartości.  Jest autorytetem, doradcą, człowiekiem godnym zaufania.

13 Kim jest tutor? Osobą, która potrafi budować relację i zaufanie, udzielać szczerej i pełnej informacji zwrotnej, słuchać, traktować ucznia w sposób rzetelny i sprawiedliwy, być stałym i cierpliwym.

14 Prosimy o przedyskutowanie
i zapisanie problemów, pytań i dylematów związanych z tutoringiem

15 Podstawowe zasady: dobrowolność i samoświadomość, zawarcie, kontraktu i ustalenie jasnych reguł, indywidualne spotkania, dialog.

16 Wypracowywany wspólnie program uwzględnia osobowość oraz
zdolności i możliwości ucznia.

17 Etapy pracy: zidentyfikowanie potrzeb ucznia, zidentyfikowanie jego mocnych i słabych stron, ugruntowanie świadomości zagrożeń i szans wypływającej z obranej strategii. wypracowanie ścieżek samorozowju,

18 Rolą ucznia jest: bycie odważnym w stawianiu pytań, bycie odważnym do reflektowania własnego działania, bądź jego braku.

19 Rolą tutora jest: inspirowanie i stymulowanie procesów myślenia i działania ucznia, budowanie krytycyzmu, monitorowanie postępów i wzmacnianie ich, nienarzucanie swoich poglądów czy wartości.

20 Tutoring to połączenie takich elementów jak:
indywidualny charakter pracy, sytuacyjność, praktyczność, oparcie na osobistych relacjach, oparcie na osobistym doświadczeniu, podążanie tutora za uczniem, traktowanie czasu jako sojusznika.

21 – analiza wybranych programów
Tutoring w projekcie – analiza wybranych programów

22 “Tutor opracuje dla uczniów indywidualne programy rozwojowe w zakresie ich integralnego rozwoju intelektualnego i psychologicznego” Tutor nie może opracować dla ucznia programu. Tutor ma obowiązek wspólnie z uczniem , bazując na jego mocnych stronach pomóc napisać własny program rozwojowy.

23 “Efektem tutoringu będzie wzięcie przez uczniów odpowiedzialności za własny rozwój.”
Jak zmierzyć ten efekt? Jakie kryteria tego efektu? Czy, jeżeli uczeń powie, że wziął odpowiedzialność to znaczy, że efekt jest osiągnięty? Efektem tutoringu jest wzrost odpowiedzialności uczniów za własny rozwój; a efektem wymiernym pracy z 12 osobami przez 68 tygodni jest m.in. indywidualne programy rozwojowe.

24 “Zajęcia będą wspomagać ucznia w jego indywidualnym rozwoju.”
Nie zajęcia tylko tutor ma wspierać ucznia

25 “Indywidualne programy rozwojowe będą realizowane w trakcie spotkań z tutorem po 1 godzinie w tygodniu w 3 grupach po 4 uczniów przez 68 tygodni.” Efektem pracy tutora ma być program rozwojowy i wzrost odpowiedzialności ucznia za własny rozwój

26 Anthony de Mello -Minuta Mądrości
Nacisk Anthony de Mello -Minuta Mądrości

27 Pewien człowiek zobaczył motyla, usiłującego wydobyć się z kokonu
Pewien człowiek zobaczył motyla, usiłującego wydobyć się z kokonu. Wydawało mu się, że motyl czyni to zbyt wolno, zaczął więc delikatnie dmuchać. Ciepło powietrza przyspieszyło proces, wyłonił się jednak nie motyl, lecz jakiś stwór z poszarpanymi skrzydełkami. - Nie można przyspieszać procesu wzrostu - podsumował Mistrz. Można najwyżej doprowadzić do jego przerwania.

28 Dziękujmy za uwagę Małgorzata Lubańska Krysytna Salitra


Pobierz ppt "TUTORING W PRACY NAUCZYCIELA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google