Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Neokatechumenat (...) drogi wiary nie można zatrzymać nigdy. Nie można poprzestać na chrzcie czy na I Komunii św. ani na bierzmowaniu, ani na sakramencie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Neokatechumenat (...) drogi wiary nie można zatrzymać nigdy. Nie można poprzestać na chrzcie czy na I Komunii św. ani na bierzmowaniu, ani na sakramencie."— Zapis prezentacji:

1

2 Neokatechumenat (...) drogi wiary nie można zatrzymać nigdy. Nie można poprzestać na chrzcie czy na I Komunii św. ani na bierzmowaniu, ani na sakramencie małżeństwa. Wiara zawsze powinna być drogą. Sługa Boży Papież Jan Paweł II. przemówienia do jednej z rzymskich wspólnot neokatechumenalnych (styczeń 1994 r.)

3

4 "Miłość jest w tobie. To Boży dar
"Miłość jest w tobie. To Boży dar. A zatem, patrz w przyszłość i nie bój się powiedzieć Chrystusowi: tak! Choć jest to miłość wymagająca. Nie bój się powiedzieć: tak. Nie bój się kochać Chrystusa. On pierwszy nas umiłował, umiłował do końca." Jan Pawel II Watykan - Lednica

5 Spis treści O wspólnocie słów kilka Cechy formacji neokatechumenalnej
Nasza wspólnota Zdjęcia Linki

6 Zapoczątkowana w okresie Soboru Watykańskiego II w Hiszpanii Droga Neokatechumenalna jest duszpasterstwem parafialnym wprowadzającym w chrześcijaństwo. Stanowi drogę nawrócenia, dzięki której można odkryć bogactwo chrztu. Jest narzędziem w służbie biskupów i proboszczów, które w ciągu lat formacji, opartej na lekturze Pisma Świętego i modlitwie w niewielkich wspólnotach, prowadzi do pełni chrześcijaństwa - daje moc przyjęcia Krzyża i miłowania nieprzyjaciół. Na Drogę wstepują ludzie ochrzczeni oraz ci, którzy są dalecy od wiary, a także ci którzy chcą pogłębić swoją formację chrześcijańską.

7 Niektóre cechy formacji neokatechumenalnej
a) biblijny charakter b) ciągłość c) stopniowość

8 Biblijny charakter W duszpasterstwie chodzi o to, aby pomóc ludziom spotkać się z żywym Słowem Bożym zawartym w Piśmie Św. Przy czym nie idzie tylko o intelektualne czy treściowe zapoznanie się z Księgami świętymi, lecz o odkrycie, że w nich jest zawarta historia zbawienia każdego człowieka. Wówczas Pismo św., jako zawierające Słowo Boże skierowane do człowieka, staje się dla niego kluczem i księgą życia.

9 Ciągłość Ciągłość odróżnia neokatechumenat od tego rodzaju form duszpasterskich, jak misje czy rekolekcje. Zmierzają one wprawdzie bezpośrednio do nawrócenia człowieka, które znajduje swój wyraz i punkt szczytowy w spowiedzi. Jednakże po ich zakończeniu następuje zazwyczaj powrót do "normalnego" życia i na ogół szybko zanikają uzyskane dzięki nim owoce. Tymczasem, jeśli chodzi o neokatechumenat, to moment nawrócenia, przeżyty podczas katechez i liturgii w okresie kerygmatu, albo nawet samo uświadomienie sobie podczas tych katechez konieczności tegoż nawrócenia, nie pozostają jakby zawieszone. Stwarza się bowiem stale środowisko Słowa Bożego i Liturgii, w którym proces nawrócenia jest kontynuowany.

10 Stopniowość Inną ważną cechą jest adekwatna do rozpoznanego stanu grupowego stopniowość, realizująca się w kolejnych etapach drogi. Można by niewątpliwie powiedzieć, że w normalnie funkcjonującym duszpasterstwie parafialnym wszyscy wierni mają możliwość ciągłego przeżywania treści odkrytych na przykład podczas rekolekcji czy misji - przez czynne włączenie się w istniejące formy działalności duszpasterskiej. Niemniej jednak tym, co odkrywają oni w dobrze przeżytych rekolekcjach czy misjach, a szczególnie we wprowadzających katechezach neokatechumenalnych, jest właśnie potrzeba radykalnego nawrócenia.

11 Przeżycie to jednak będzie zawsze zaczątkowe, wymagające specjalnego potraktowania tych ludzi jako takich, którzy odkryli, że w swoim chrześcijaństwie odstają znacznie od Chrystusa, a teraz pragną do Niego przylgnąć. Równocześnie zaś odkryli, że sami nie potrafią tego uczynić. I w tym właśnie względzie potrzebują pomocy i prowadzenia. Dlatego też nie wystarczy włączenie ich do jakiejkolwiek grupy odpowiadającej stopniowi ich wykształcenia, zawodowi czy nawet stanowi cywilnemu lub wiekowi, lecz konieczne jest zespolenie ich z ludźmi odpowiadającymi stanowi ich ducha i religijności. Wymienione tutaj przykładowo rodzaje duszpasterstwa specjalistycznego, takie jak: bractwa, koła różańcowe,

12 różnorodne zespoły czy grupy, mają niewątpliwie racje istnienia; są bardzo potrzebne i użyteczne w parafii i w duszpasterstwie. Zakładają one przecież to fundamentalne odniesienie do Chrystusa, jakie dokonało się w chrzcie św. i powinno być jako takie przeżywane.Progresywność czy stopniowość, o której tutaj mowa, to nie jakiś plan działania w sensie programu konferencji czy zajeć, lecz przeżywanie poszczególnych etapów nawrócenia, stopniowo zmierzających do rzeczywistości chrztu św.

13 Nasza wspólnota I Wspólnota Neokatechumenalna w naszej parafii istniejąca w obecnym kształcie jest owocem katechez głoszonych na przestrzeni ostatnich pięciu lat. Katechezy głoszone są każdego roku przez grupę katechistów świeckich z Lublina pod przewodnictwem prezbitera. Wspólnota liczy 30 osób a opiekę duchową sprawuje proboszcz parafii ks. Stefan. Spotkania odbywają się dwa razy w tygodniu: w środy wspólnota spotyka się na Liturgii Słowa a w soboty na wspólnotowej Eucharystii.

14 Zdjęcia Konwiwencja założycielska – 03.2004 Kaliszany
Wspólnota razem z katechistami

15 Wspólnota nad jeziorem Zagłębocze październik 2004

16 agapa- wrzesień 2004

17 Spotkanie z Katechistami – 2005r

18 Konwiwencja - październik 2007r –Wytyczno

19 Linki http://www.neo.kawiarenka.pl

20 "Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nigdy nie odstąpi od Ciebie- mówi Pan"


Pobierz ppt "Neokatechumenat (...) drogi wiary nie można zatrzymać nigdy. Nie można poprzestać na chrzcie czy na I Komunii św. ani na bierzmowaniu, ani na sakramencie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google