Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

METODY i FORMY pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "METODY i FORMY pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym."— Zapis prezentacji:

1 METODY i FORMY pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym

2 staje się ono inteligentne przez kontakt
80% zdolności do nauki rozwija się w ciągu pierwszych ośmiu lat życia G. Dryden. J. Vos W każdym dziecku drzemie podobny potencjał jak i drogi jego rozwijania; staje się ono inteligentne przez kontakt z otoczeniem, które może je wzmacniać i rozwijać, a może też hamować. D. Lewis

3 METODY PRACY z DZIEĆMI sześcioletnimi
czynności nauczyciela i dzieci tak dobrane, aby osiągnąć zamierzone cele

4 Metody oparte na działaniu – czynne
metoda doświadczeń metoda kierowania działalnością dziecka metoda zadań stawianych dziecku metoda ćwiczeń

5 Metody oparte na obserwacji – oglądowe
obserwacja pokaz przykład udostępnianie przyrody, sztuki

6 Metody oparte na słowie – słowne
Oparte na elementach kultury żywego słowa Metody społecznego komunikowania się Metody informacyjne

7 Metody oparte na słowie – słowne Oparte na elementach kultury żywego słowa:
opowiadanie nauczycielki, opowiadanie dzieci recytacja wiersza przez nauczycielkę , recytacja wiersza przez dziecko, recytacja przez grupę dzieci rozmowa (wprowadzająca, podsumowująca)

8 Metody oparte na słowie – słowne Metody społecznego komunikowania się:
pochwały nagany polecenia nakazy zakazy umowy tłumaczenie

9 Metody oparte na słowie – słowne Metody informacyjne:
objaśnienia instrukcje zagadki rozmowy informacyjne

10 OBSERWACJA POŚREDNIA - np. w warunkach sztucznych obrazów, modeli
BEZPOŚREDNIA - bezpośredni kontakt BADAWCZA – samodzielne odkrywanie nowej rzeczywistości przez badacza RECEPCYJNA – służąca potwierdzaniu lub obaleniu hipotezy

11 OBSERWACJA KRÓTKOTRWAŁA - np. obserwacja zanieczyszczonego śniegu
DŁUGOTRWAŁA - np. wpływ rodzaju gleby na rozwój rośliny

12 FAZY OBSERWACJI: określenie celu obserwacji
określenie sposobu obserwacji – instrukcja właściwe wykonywanie czynności zgodne z instrukcją rejestrowanie wyników, spostrzeżeń (np. rysunek, fotografia, liczenie itp.) ustalenie wyników – precyzowanie interpretowanie wyników i formułowanie wniosków sprawdzanie wyników na podstawie źródeł wiedzy formułowanie uogólnienia wniosków.

13 DOŚWIADCZENIA W FORMIE: POKAZU SAMODZIELNYCH DOŚWIADCZEŃ W WARUNKACH:
NATURALNYCH ZBLIŻONYCH

14 DOŚWIADCZENIA ILOŚCIOWY – przeliczanie
MOGĄ MIEĆ CHARAKTER: ILOŚCIOWY – przeliczanie JAKOŚCIOWY – porównywanie np. wielkości, barwy

15 DOŚWIADCZENIA POWINNY MOBILIZOWAĆ DZIECKO DO MYŚLENIA
Należy dziecko zachęcić do: formułowania wniosków, wyników pełnienia funkcji pomocniczych samodzielnego wykonywania doświadczeń samodzielnego projektowania doświadczeń.

16 FORMY PRACY Z DZIEĆMI sześcioletnimi
rozplanowane w czasie i przestrzeni wzajemne czynności nauczyciela i dzieci

17 Zajęcia i zabawy dowolne
zabawy ruchowe zabawy tematyczne Zabawy dydaktyczne Zabawy manipulacyjne zabawy konstrukcyjne zabawy badawcze rysowanie sprzątanie podlewanie roślin

18 Zajęcia zaplanowane przez nauczyciela
codzienne zajęcia organizowane przez nauczyciela zajęcia z całą grupą, np. ruchowe, umuzykalniające zajęcia zespołowe, np. zajęcia plastyczne, techniczne zajęcia indywidualne, np. zajęcia wyrównawcze

19 Zajęcia zaplanowane prez nauczyciela
Zajęcia z dominacją działalności umysłowej Zajęcia z dominacją działalności ruchowej Zajęcia z dominacją działalności artystycznej

20 Zajęcia z dominacją działalności umysłowej
zajęcia z mowy ojczystej zajęcia z kształtowania pojęć matematycznych zajęcia z kształtowania pojęć przyrodniczych zajęcia z kształtowania pojęć społecznych

21 Zajęcia z dominacją działalności ruchowej
zestaw ćwiczeń porannych zestaw gimnastyczny zestaw zabaw ruchowych w terenie zestaw zabaw ruchowych ze śpiewem

22 Zajęcia z dominacją działalności artystycznej
zajęcia umuzykalniające zajęcia plastyczne zajęcia konstrukcyjno-techniczne drama dziecięca, happening

23 Sytuacje okolicznościowe i czynności samoobsługowe
kontakty okolicznościowe odpowiedzi na pytania wycieczki spacery uroczystości prace społeczno-użyteczne -dyżury -prace porządkowe rozwiązywanie konfliktów

24 ZASADY PRACY PEDAGOGICZNEJ Z DZIEĆMI sześcioletnimi -normy prawidłowego kierowania rozwojem dziecka
zaspokajania potrzeb dziecka aktywności indywidualizacji organizowania życia społecznego

25 Metody… DZIECIĘCA MATEMATYKA E. GRUSZCZYK-KOLCZYŃSKIEJ
TECHNIKI C. FREINETA PEDAGOGIKA M. MONTESSORI ZABAWA W CZYTANIE G. DOMANA METODA DOBREGO STARTU NATURALNA NAUKA CZYTANIA WPROWADZENIE W ŚWIAT PISMA I. MAJCHRZAK NAUKA CZYTANIA ROCŁAWSKIEGO METODY AKTYWIZUJĄCE w tym np. METODA PROJEKTÓW

26 Ponadto PEDAGOGIKA ZABAWY KINEZJOLOGIA EDUKACYJNA
RUCH ROZWIJAJĄCY W. SHERBORNE METODY TWÓRCZE ORFFA, KNIESSÓW, LABANA ZABAWY FUNDAMENTELNE METODA OŚRODKÓW PRACY TECHNIKI RELAKSACYJNE MUZYKOTERAPIA , ARTETERAPIA, BIBLIOTERAPIA, CHOREOTERAPIA… Innowacje i programy autorskie

27 Obszary edukacji społeczno zdrowotnej -moralnej komunikacyjnej
ruchowej technicznej przyrodniczej muzycznej w zakresie mowy i myślenia kulturowo –estetycznej w zakresie przygotowania do pisania i czytania matematycznej

28 Podstawowe cechy procesu edukacyjnego dzieci sześcioletnich:
zaspokojenie podstawowych potrzeb dziecka dominacja aktywności zabawowej priorytet metod czynnościowych, opartych na własnej aktywności dzieci występowanie ciągu sytuacji wychowawczo -dydaktycznych dwupodmiotowość (dziecko-nauczyciel) nauczyciel występuje jako organizator, współtwórca, kreator SYTUACJI EDUKACYJNYCH.

29 AKTYWNOŚĆ DZIECI…

30 METODY i FORMY pracy z dzieckiem sześcioletnim Dziękujemy za uwagę
Na podstawie opracowania Krystyny Karpińskiej


Pobierz ppt "METODY i FORMY pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym."

Podobne prezentacje


Reklamy Google