Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PREZENTACJA ZAWODÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 20 w Łodzi, ul. Warecka 41.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PREZENTACJA ZAWODÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 20 w Łodzi, ul. Warecka 41."— Zapis prezentacji:

1 PREZENTACJA ZAWODÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 20 w Łodzi, ul. Warecka 41

2 Szkoła objęta patronatem: Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich Chint Poland Sp. z o.o. Łódzkiej Rady Federacji SNT- Naczelnej Organizacji Technicznej Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich

3 Partnerzy Szkoły: Publiczna Policealna Szkoła Nowoczesnych Technologii dla Dorosłch Firmy branży odlewniczej: Portal Internetowy 4Metal ARMATURA Sp. z o.o. FERRO-TERM Sp. z o.o. SILUM Sp. z o.o.

4 Gdzie się znajdujemy Szkoła mieści się na BAŁUTACH, w części zwanej TEOFILÓW PRZEMYSŁOWY, za wiaduktem kolejowym, przy skrzyżowaniu ulic Aleksandrowskiej i Kaczeńcowej, koło ABB.

5 Nasze szkoły Do Zespołu należą: TECHNIKUM na podbudowie gimnazjum ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA na podbudowie gimnazjum TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE dla Dorosłych

6 PREZENTACJA ZAWODÓW Obecnie kształcimy w zawodach: - technik informatyk - technik mechatronik - technik elektryk - technik mechanik nowy zawód – stypendia i nagrody: - technik odlewnik - monter mechatronik - monter elektronik - elektromechanik - mechanik-monter maszyn i urządzeń nowy zawód – stypendia i nagrody: - operator maszyn i urządzeń odlewniczych MAMY WŁASNE WARSZTATY SZKOLNE

7 TECHNIK ODLEWNIK Specjalizacja: ZGODNIE Z POTRZEBAMI PRACODAWCÓW Technikum czteroletnie Nowy zawód - w odpowiedzi na zapotrzebowanie przemysłu. Technik odlewnik zajmuje się planowaniem, przygotowaniem, prowadzeniem oraz nadzorowaniem procesów odlewania metali nieżelaznych, żeliwa i stali różnymi technikami. wykonuje komputerowo dokumentację technologiczną i konstrukcyjną.

8 TECHNIK INFORMATYK Specjalizacja: SYSTEMY ZARZĄDZANIA BAZAMI DANYCH Technikum czteroletnie Praca przy zastosowaniu technik komputerowych w różnych sektorach gospodarki, bankowości, administracji państwowej i samorządowej, reklamie, również dla potrzeb Unii Europejskiej.

9 TECHNIK MECHATRONIK Specjalizacja: Programowanie i obsługa sterowników PLC Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie CNC Programowanie robotów przemysłowych Technikum czteroletnie Obsługa i programowanie automatów i robotów przemysłowych, zautomatyzowanych linii produkcyjnych,systemów mechatronicznych, projektowanie, serwis, naprawa urządzeń i systemów mechatronicznych. Stanowiska: konstruktor, technolog lub operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, mistrz, kierownik działu obsługi i napraw, specjalista d/s handlu sprzętem mechatronicznym powszechnego użytku, diagnosta i serwisant.

10 TECHNIK MECHANIK Specjalizacja: PROGRAMOWANIE OBRABIAREK STEROWANYCH NUMERYCZNIE CNC Technikum czteroletnie Projektowanie prostych elementów mechanicznych z zastosowaniem programów komputerowych (AutoCAD), programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie CNC (CAD/CAM), instalowanie i obsługa nowoczesnych linii produkcyjnych oraz montażowych, stosowanie nowoczesnych urządzeń pomiarowych i diagnostycznych, technologiczne przygotowanie produkcji, kontrola jakości,naprawa i eksploatacja maszyn i urządzeń mechanicznych.

11 TECHNIK ELEKTRYK Specjalizacja: INSTALACJE ELEKTRYCZNE Technikum czteroletnie Projektowanie oraz wykonywanie układów i instalacji elektrycznych, instalowanie, obsługa oraz naprawa urządzeń i maszyn elektrycznych, programowanie sterowników PLC, badania eksploatacyjne instalacji i urządzeń elektrycznych. Praca w działach utrzymania ruchu, na budowach, działalność usługowa.

12 Zasadnicza szkoła zawodowa trzyletnia OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ ODLEWNICZYCH Nowy zawód - w odpowiedzi na zapotrzebowanie przemysłu. - naprawa, regulacja i konserwacja maszyn i urządzeń odlewniczych, - komputerowa kontrola procesów odlewniczych, analiza jakości odlewów, - zalewanie form ciekłym metalem, wybijanie i oczyszczanie odlewów, - wykonywanie form modelarskich. Stanowiska: robotnik wykonujący odlewy z metali kolorowych, żeliwa i stali - również odlewy artystyczne

13 Zasadnicza szkoła zawodowa trzyletnia MECHANIK- MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ Eksploatacja maszyn i urządzeń mechanicznych, montaż, demontaż, konserwacja, regulacja i naprawa maszyn. Stanowiska: robotnik wykwalifikowany przy przeglądach, konserwacji, naprawie oraz remontach maszyn i urządzeń, w służbach utrzymaniu ruchu oraz przy serwisowaniu maszyn i urządzeń mechanicznych.

14 Zasadnicza szkoła zawodowa trzyletnia MONTER ELEKTRONIK Projektowanie i wykonywanie obwodów drukowanych, montaż, uruchamianie, testowanie oraz naprawa układów i urządzeń elektronicznych, sieci i urządzeń telekomunikacyjnych oraz komputerowych, wykonywanie instalacji elektrycznych sterujących i kontroli dostępu np. INTELIGENTNY DOM oraz RTV, urządzeń biurowych i automatyki, nadzór i kontrola pracy urządzeń elektronicznych.

15 Zasadnicza szkoła zawodowa trzyletnia MONTER MECHATRONIK Produkcja i naprawa sprzętu AGD i innych urządzeń wykorzystujących technologie mechatroniczne, instalowanie elementów i układów kontrolno-pomiarowych, programowanie sterowników PLC i manipulatorów z wykorzystaniem komputerów i programów narzędziowych. Stanowiska: operator, monter, konserwator, pracownik działu utrzymania ruchu, pracownik monitorujący pracę urządzeń i systemów mechatronicznych.

16 Zasadnicza szkoła zawodowa trzyletnia ELEKTROMECHANIK Wykonywanie przeglądów technicznych, konserwacja, naprawa oraz remonty maszyny i urządzeń elektrycznych, montaż i demontaż podzespołów elektrycznych i mechanicznych, instalowanie i eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych, produkcja i naprawa sprzętu AGD i innych urządzeń np. elektronarzędzi, wykonywanie instalacji elektrycznych. Może pracować w działach utrzymania ruchu oraz przy produkcji i serwisowaniu urządzeń, oraz na budowach.

17 Po ukończeniu szkoły zasadniczej można kontynuować naukę w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych - od razu od drugiej klasy. Można też uczęszczać na kursy zawodowe. Tytuł technika nadawany jest po zdaniu egzaminów potwierdzających wszystkie kwalifikacje zawodowe obowiązujące w wybranym zawodzie technika oraz ukończeniu liceum ogólnokształcącego. Dla osób, które zdały maturę kolejnym etapem kształcenia mogą być wyższe studia. Zawodowa kariera - od robotnika do inżyniera

18 DODATKOWE UPRAWNIENIA I CERTYFIKATY - UPRAWNIENIA SPAWACZA dla wybranych metod, - ŚWIADECTWO KWALIFIKACYJNE w zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych do 1 kV (SEP), - Programowanie obrabiarek CNC - Programowanie sterowników PLC - Kurs OBSŁUGI WÓZKÓW WIDŁOWYCH, - Kurs OBSŁUGI KAS FISKALNYCH (w ŁCDNiKP), - Szkolne certyfikaty UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH, - Kursy dla wolontariuszy.

19 Zasady przyjmowania Do technikum przyznajemy punkty za oceny z TECHNIKI, INFORMATYKI, JĘZYKA OBCEGO i JĘZYKA POLSKIEGO. Wszyscy kandydaci muszą mieć pozytywne orzeczenie lekarza przemysłowego o braku przeciwwskazań do wykonywania wybranego zawodu. Ograniczenia zależą od rodzaju zawodu i muszą podlegać ocenie medycznej. Do szkoły zasadniczej o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. BRAK LIMITÓW PUNKTOWYCH

20 Dobry wybór ! ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 20 w Łodzi, ul. Warecka 41 http://www.warecka.edu.pl tel. 42 652 18 60 Kształcimy dla pracodawców


Pobierz ppt "PREZENTACJA ZAWODÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 20 w Łodzi, ul. Warecka 41."

Podobne prezentacje


Reklamy Google