Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GIMNAZJUM SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA LICEUMTECHNIKUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SZKOŁA POLICEALNA SZKOŁA WYŻSZA STUDIA LICENCJACKIE/INŻSTUDIA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GIMNAZJUM SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA LICEUMTECHNIKUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SZKOŁA POLICEALNA SZKOŁA WYŻSZA STUDIA LICENCJACKIE/INŻSTUDIA."— Zapis prezentacji:

1 GIMNAZJUM SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA LICEUMTECHNIKUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SZKOŁA POLICEALNA SZKOŁA WYŻSZA STUDIA LICENCJACKIE/INŻSTUDIA MAGISTERSKIESTUDIA DOKTORANCKIE

2 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Nauka w liceum ogólnokształcącym trwa trzy lata i kończy się egzaminem maturalnymegzaminem maturalnym Profile w liceach ogólnokształcących dają możliwość nauki przedmiotów na poziomie rozszerzonym Istnieją również klasy dwujęzyczne, w których niektóre przedmioty wykładane są w języku obcym. Uczniowie z takich klas mają możliwość przystąpienia do matury dwujęzycznej. Po ukończeniu szkoły, absolwent może podjąć naukę w szkole policealnej lub szkole wyższej.szkole policealnejszkole wyższej Absolwent, który ukończy liceum ogólnokształcące, będzie posiadał wykształcenie średnie.

3 TECHNIKUM Nauka odbywa się na pierwszej zmianie, warsztaty szkolne są prowadzone w budynku Centrum Kształcenia Praktycznego, który znajduje się obok budynku Zespołu. Absolwenci Technikum po zdaniu egzaminów zawodowych uzyskują tytuł technika (otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje) i mogą podjąć pracę lub po zdaniu egzaminu maturalnego kontynuować dalszą naukę na studiach.

4 WYBRANE ZAWODY W TECHNIKUM Asystent operatora dźwięku Asystent osoby niepełnosprawnej Asystentka stomatologiczna Dietetyk Higienistka stomatologiczna Kelner Kucharz Opiekun w domu pomocy społecznej Opiekunka dziecięca Opiekunka środowiskowa Technik administracji Technik agrobiznesu Technik analityk Technik architektury krajobrazu Technik archiwista Technik dentystyczny Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym Technik bezpieczeństwa i higieny pracy Technik budownictwa Technik budownictwa okrętowego

5 WYBRANE ZAWODY - CD. Technik chemik Technik cyfrowych procesów graficznych Technik dróg i mostów kolejowych Technik ekonomista Technik elektronik Technik elektroniki medycznej Technik elektroradiolog Technik elektryk Technik farmaceutyczny Technik fotograf Technik geodeta Technik geolog Technik górnictwa odkrywkowego Technik górnictwa otworowego Technik górnictwa podziemnego Technik handlowiec Technik hotelarstwa Technik informacji naukowej Technik informatyk

6 WYBRANE ZAWODY - CD. Technik instrumentów muzycznych Technik inżynierii środowiska i melioracji Technik księgarstwa Technik leśnik Technik logistyk Technik masażysta Technik mechanik Technik mechanik lotniczy Technik mechanizacji rolnictwa Technik mechatronik Technik nawigator morski Technik obsługi turystycznej Technik ochrony fizycznej osób i mienia Technik ochrony środowiska Technik ogrodnik Technik optyk Technik organizacji reklamy Technik organizacji usług gastronomicznych Technik pojazdów samochodowych Technik poligraf Technik pożarnictwa

7 WYBRANE ZAWODY - CD. Technik transportu kolejowego Technik urządzeń audiowizualnych Technik usług fryzjerskich Technik usług kosmetycznych Technik usług pocztowych i telekomunikacyjnych Technik weterynarii Technik wiertnik Technik technologii wyrobów skórzanych Technik żeglugi śródlądowej Technik żywienia i gospodarstwa domowego Technik prac biurowych Technik rachunkowości Technik rolnik Technik rybactwa śródlądowego Technik spedytor Technik technologii ceramicznej Technik technologii chemicznej Technik technologii drewna Technik technologii odzieży Technik technologii szkła Technik technologii żywności Technik teleinformatyk Technik telekomunikacji

8 TECHNIKA W KRAKOWIE 1. Technikum Odzieżowo-Ekonomiczne nr 19 2. Technikum Elektryczne nr 8 3. Technikum Energetyczno-Elektroniczne nr 9 4. Technikum Chemiczne i Ochrony Środowiska nr 3 5.Technikum Komunikacyjne nr 25 6. Technikum Kształtowania Środowiska nr 24 7. Technikum Mechaniczne nr 30 8. Technikum Ekonomiczno-Handlowe nr 6 9. Technikum nr 2 ul. Osiedle Szkolne 18 10. Technikum Łączności nr 14 11. Technikum Ekonomiczno - Hotelarskie nr 4 12. Technikum Inżynierii Środowiska nr 13 13. Technikum Specjalne nr 27 Dla Niesłyszących 14. Technikum Dzienne ul. Os. Złotej Jesieni 2 15. Technikum Budowlane nr 1 16. Technikum Gastronomiczne nr 11

9 TECHNIKA W KRAKOWIE Cd. 17. Technikum Ekonomiczno-Handlowe nr 5 18. Technikum Mechaniczne nr 1 19. Technikum Dla Dorosłych nr 1 20. Technikum Mechaniczne nr 16 21. Technikum ul. Os.Kościuszkowskie 2 22. Technikum Ekonomiczne i Elektroniczne nr 23 23. Technikum Odzieżowe nr 18 24. Technikum Gastronomiczno - Hotelarskie nr 10 25. Technikum Mechaniczne nr 17 26. Technikum Poligraficzno-Księgarskie nr 20 27. Technikum Elektryczno-Elektroniczne nr 7 28. Technikum Przemysłu Spożywczego nr 22 29. Technikum Specjalne nr 26 30. 4 Letnie Technikum Na Podbudowie Gimnazjum 31. Technikum Geodezji i Kształtowania Środowiska nr 12 32. Technikum nr 29 ul. Podbrzezie 10

10 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 3-letnia Szkoła realizująca program nauczania w zakresie kształcenia ogólnego oraz kształcenia zawodowego. 3-letnia Szkołaprogram nauczania Kształcenie zawodowe odbywa się na poziomie czeladniczym, zgodnie z profilem danej placówki. Zasadniczą szkołę zawodową można ukończyć otrzymując jedynie świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom poświadczającym kwalifikacje zawodowe, o ile uczeń przystąpi do nieobowiązkowego egzaminu zawodowego, zdawanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną.świadectwoegzaminu Po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej naukę można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka trwa 2 lata) lub w trzyletnim technikum uzupełniającym.liceum ogólnokształcącymtechnikum

11 ZSZ W KRAKOWIE 1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dzienna ul. Os.Złotej Jesieni 2 2. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 ul. J.Szablowskiego 1 3. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 22 ul. Millana 16 4. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 21 ul. Os. Tysiąclecia 38 5. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5 ul. Kamieńskiego 49 6. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 9 Ul. Ułanów 9 7. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 30 ul. Szujskiego 2 8. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 24 ul. Rzeźnicza 4 9. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 31 ul. Os. Sportowe 28 10. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 10 ul. Zamoyskiego 6 11. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 ul. Osiedle Szkolne 18 12. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 28 ul. Os.Szkolne 21 13. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3 ul. Al.Skrzyneckiego 12

12 ZSZ W KRAKOWIE – CD. 14. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 32 ul. Św. Stanisława 10 15. Przyzakładowa Zasadnicza Szkoła Budowlana Na Podbudowie Gimnazjum ul. Os. Urocze 13 16. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna ul. Siostry Faustyny 3 17. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 11 ul. Os Złota Jesień 16 18. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4 ul. Os. Spółdzielcze 6 19. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 13 ul. Monte Cassino 31 20. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 15 ul. Al.Skrzyneckiego 12 21. Zasadnicza Szkoła Zawodowa ul. Os. Kościuszkowskie 2 22. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 27 ul. Ułanów 3 23. ZSZ Dla Dorosłych ul. Os.Złotej Jesieni 2 24. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 18 ul. Podbrzezie 10 25. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 17 ul. Os. Szkolne 37 26. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 14 ul. Al. Mickiewicza 5 27. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 23 ul. Matejki 11

13 SZKOŁA POLICEALNA Przeznaczona dla absolwentów szkół średnich. Aby zostać przyjętym do szkoły policealnej, konieczne jest posiadanie wykształcenia średniego, ale matura nie jest wymagana.matura W policealnej szkole publicznej nauka trwa 2 lata. W szkołach policealnych bez uprawnień szkoły publicznej nauka trwa jeden rok. W szkołach publicznych na koniec procesu kształcenia jest zewnętrzny egzamin zawodowy, którego zdanie kończy się otrzymaniem tytułu technika w danym zawodzie. technika

14 PRZYDATNE STRONY www.kuratorium.krakow.pl www.cke.edu.pl www.oke.krakow.pl www.doradca.praca.gov.pl www.interklasa.pl


Pobierz ppt "GIMNAZJUM SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA LICEUMTECHNIKUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SZKOŁA POLICEALNA SZKOŁA WYŻSZA STUDIA LICENCJACKIE/INŻSTUDIA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google