Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Technik mechatronik Monter mechatronik

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Technik mechatronik Monter mechatronik"— Zapis prezentacji:

1 Technik mechatronik 311410 Monter mechatronik 742114
Zespół Szkół Elektrycznych

2 Mechatronika To dziedzina techniki zapoczątkowana w latach 70 XX wieku w Japonii. Jest połączeniem słów mechanika i elektronika. Celem mechatroniki jest poprawianie funkcjonalności systemów technicznych przez powiązanie wiedzy z obszarów mechaniki, elektrotechniki, elektroniki i informatyki. mgr inż. Ryszard Miąsko Mechatronik

3 mgr inż. Ryszard Miąsko Mechatronik

4 Kwalifikacje Dla zawodu technik mechatronik wyodrębniono następujące kwalifikacje: E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych E.18. Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych E.19. Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych mgr inż. Ryszard Miąsko Mechatronik

5 Przedmioty zawodowe: Podstawy mechatroniki Rysunek techniczny
Mechanika techniczna Technologie i konstrukcje mechaniczne Urządzenia i systemy mechatroniczne Język angielski zawodowy Podstawy działalności gospodarczej Pracownia urządzeń mechatronicznych Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych Pracownia elektrotechniki i elektroniki Pracownia technologii mechanicznej Praktyka zawodowa mgr inż. Ryszard Miąsko Mechatronik

6 Typowe zadania zawodowe technika mechatronika
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechatronik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) montowania urządzeń i systemów mechatronicznych; 2) eksploatowania urządzeń i systemów mechatronicznych; 3) projektowania urządzeń i systemów mechatronicznych; 4) programowania urządzeń i systemów mechatronicznych. mgr inż. Ryszard Miąsko Mechatronik

7 Absolwent szkoły średniej:
Ukończenie szkoły średniej o profilu mechatronika stanowi solidną podbudowę do rozpoczęcia kształcenia na poziomie politechnicznym na wydziałach, które kształcą inżynierów mechatroników, mechaników, automatyków, elektryków, elektroników i informatyków. mgr inż. Ryszard Miąsko Mechatronik

8 Zatrudnienie W dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym (np. branża Automotive, AGD, obrabiarek CNC itp.), w charakterze pracownika produkcyjnego, pracownika działu utrzymania ruchu, działu remontowego, pracownika niższego szczebla dozoru oraz pracownika – asystenta projektanta i konstruktora. W małych firmach, w których pracownik spełnia szereg funkcji i zadań od produkcji do utrzymania ruchu, Może wreszcie prowadzić własną działalność gospodarczą (np. usługową) w zakresie napraw i konserwacji urządzeń, które można potocznie nazwać mechatronicznymi. mgr inż. Ryszard Miąsko Mechatronik

9 Pracownia urządzeń mechatronicznych
mgr inż. Ryszard Miąsko Mechatronik

10 mgr inż. Ryszard Miąsko Mechatronik

11 Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
mgr inż. Ryszard Miąsko Mechatronik

12 PLC PLC (Programowalny Sterownik Logiczny) (ang. Programmable Logic Controller) – uniwersalne urządzenie mikroprocesorowe przeznaczone do sterowania pracą urządzenia lub systemu mechatronicznego. mgr inż. Ryszard Miąsko Mechatronik

13 I słynna drabina mgr inż. Ryszard Miąsko Mechatronik

14 Oprogramowanie np. FluidSIM-P
mgr inż. Ryszard Miąsko Mechatronik

15 Pracownia elektrotechniki i elektroniki
mgr inż. Ryszard Miąsko Mechatronik

16 Monter mechatronik Absolwent szkoły powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) montowania urządzeń i systemów mechatronicznych; 2) wykonywania rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych; 3) wykonywania konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych. mgr inż. Ryszard Miąsko Mechatronik

17 Kwalifikacje W zawodzie monter mechatronik wyodrębniono 2 kwalifikacje. E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych E.4. Użytkowanie urządzeń i systemów mechatronicznych mgr inż. Ryszard Miąsko Mechatronik

18 Przedmioty zawodowe Podstawy elektrotechniki
Materiałoznawstwo zawodowe Podstawy działalności zawodowej Konstrukcje i technologie mechatroniczne Urządzenia i systemy mechatroniczne Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych Język obcy w branży mechatronicznej Pracownia elektrotechniki i metrologii Pracownia montażu urządzeń i systemów mechatronicznych Pracownia użytkowania urządzeń i systemów mechatronicznych Zajęcia praktyczne mgr inż. Ryszard Miąsko Mechatronik

19 Zatrudnienie Monter mechatronik może wykonywać pracę na stanowisku operatora urządzeń i systemów mechatronicznych, operatora maszyn manipulacyjnych, montera urządzeń mechatronicznych, diagnosty urządzeń mechatronicznych, konserwatora maszyn i urządzeń mechatronicznych. Może też być brygadzistą, ale wówczas praca na tym stanowisku wymaga umiejętności związanychz pracą zespołową i umiejętnością kierowania zespołem ludzi, komunikowania się, oraz podejmowania szybkich i trafnych decyzji i podzielności uwagi. mgr inż. Ryszard Miąsko Mechatronik

20 Pracownia montażu urządzeń i systemów mechatronicznych
mgr inż. Ryszard Miąsko Mechatronik

21 mgr inż. Ryszard Miąsko Mechatronik

22 Pracownia użytkowania urządzeń i systemów mechatronicznych
mgr inż. Ryszard Miąsko Mechatronik

23 mgr inż. Ryszard Miąsko Mechatronik

24 Pracownia elektrotechniki i metrologii
mgr inż. Ryszard Miąsko Mechatronik

25 mgr inż. Ryszard Miąsko Mechatronik

26 Praktyki zawodowe Elektrociepłownia
Inter-Sicherheits-Service Sp. z o.o. Gamaplast K. J. Gamalczyk Teleskop Sp. z o.o. TPV Displays Polska Sp. z o. o. I.M.C. Engineering Poland Sp. z o.o. HMP Heidenhain-Microprint Polska Sp. z o.o. Centrum Kształcenia Praktycznego

27 XLI Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości
mgr inż. Ryszard Miąsko Mechatronik

28 Mechatronicy stanowią grupę „zawodów przyszłości”.
Dołącz do niej. Czekamy na Ciebie mgr inż. Ryszard Miąsko Mechatronik


Pobierz ppt "Technik mechatronik Monter mechatronik"

Podobne prezentacje


Reklamy Google