Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC WRZESIEŃ GRUPA II TEMATYKA:  NASZE PRZEDSZKOLE  WSZYSCY RAZEM  JESTEM PRZEDSZKOLAKIEM  WITAMY PANIĄ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC WRZESIEŃ GRUPA II TEMATYKA:  NASZE PRZEDSZKOLE  WSZYSCY RAZEM  JESTEM PRZEDSZKOLAKIEM  WITAMY PANIĄ."— Zapis prezentacji:

1 ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC WRZESIEŃ GRUPA II TEMATYKA:  NASZE PRZEDSZKOLE  WSZYSCY RAZEM  JESTEM PRZEDSZKOLAKIEM  WITAMY PANIĄ JESIEŃ CELE OPERACYJNE. DZIECKO:  wypowiada si ę na bliskie mu tematy  stara si ę aktywnie uczestniczy ć w organizowanych zabawach i zaj ę ciach  rozwija ogóln ą sprawno ść ruchow ą  utrwala nazwy poszczególnych cz ęś ci cia ł a  doskonali sprawno ś ci manualne  rozwija umiej ę tno ść malowania p ę dzlem  rozwija s ł uch, mow ę i pami ęć  rozpoznaje rytm muzyki  odtwarza rytm melodii ruchem  uczestniczy w zabawach ruchowo-muzycznych  uczy si ę nazywa ć emocje  doskonali spostrzeganie wzrokowe

2 ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK GRUPA II TEMATYKA: Moja rodzina Moja rodzina Światło czerwone, światło zielone Światło czerwone, światło zielone Jesień za oknem Jesień za oknem Nasze zabawki Nasze zabawki CELE OPERACYJNE. DZIECKO:  stara się aktywnie uczestniczyć organizowanych zabawach i zajęciach  doskonali sprawności manualne  rozwija słuch mowę i pamięć  uczy się koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej  utrwala wiadomości o zmianach zachodzących jesienią w przyrodzie  kształci sprawności grafomotoryczne  podrzuca i chwyta piłkę  biega swobodnie w różnych kierunkach  zna zasady ruchu drogowego i rolę policjanta  pobudza wyobraźnię poprzez eksperymentowanie z mieszaniem kolorów  rozwija ogólną sprawność ruchową

3 ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC LISTOPAD GRUPA II TEMATYKA: Kapryśna pogoda Kapryśna pogoda Mali konstruktorzy Mali konstruktorzy Mój przyjaciel zwierzak Mój przyjaciel zwierzak Dzień Pluszowego Misia Dzień Pluszowego Misia CELE OPERACYJNE. DZIECKO:  Rozpoznaje zjawiska atmosferyczne i wymienia ich charakterystyczne cechy  Rozwija ekspresję plastyczną  Rozwija myślenie przyczynowo- skutkowe  Doskonali mowę i myślenie  Rozwija wyobraźnię i kreatywność  Rozpoznaje figury geometryczne (koło, kwadrat)  Uczestniczy w organizowanych zabawach i zajęciach dydaktycznych  Rozwija ogólną sprawność fizyczną  Rozwija umiejętności manualne  Rozwija percepcję wzrokową  Rozwija umiejętność uważnego słuchania  Rozwija sprawność liczenia  Przestrzega zasad obowiązujących w grupie

4 ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC GRUDZIEŃ GRUPA II TEMATYKA: CZEKAMY NA MIKOŁAJA TEATRZYK PRZEDSZKOLAKA WESOŁA CHOINKA JUŻ BOŻE NARODZENIE ZWIERZĘTA ZIMĄ CELE OPERACYJNE. DZIECKO:  Poznaje tradycję świąteczną związaną ze Świętym Mikołajem  Rozwija pomysłowość  Poznaje teatr i obowiązujące w nim zasady zachowania  Zna pojęcia związane z teatrem  Doskonali umiejętność liczenia  Rozwija kreatywne liczenie  Odtwarza rytm melodii ruchem  Potrafi słuchać tekstów literackich z uwagą i skupieniem  Doskonali umiejętności wypowiadania się na określony temat  Rozwija sprawności manualne  Doskonali umiejętność posługiwania się nożyczkami  Zainteresowanie zwyczajami związanymi ze Świętami Bożego Narodzenia  Dzielenie się własnymi spostrzeżeniami i doświadczeniami związanymi ze Świętami Bożego Narodzenia  Stosowanie określeń: mała, większa, największa, duża, mniejsza, najmniejsza  Rozróżnianie barw dźwięków niskie – wysokie  Ćwiczenie zręczności i zwinności  Zna zwierzęta, które zasypiają na zimę oraz te, które trzeba dokarmiać o tej porze roku  Zna charakterystyczne cechy zimy

5 ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC STYCZEŃ GRUPA II TEMATYKA: W KRAINIE BAJEK BAL KARNAWAŁOWY DZIEŃ BABCI I DZIADKA KTO TU MIESZKA? CELE OPERACYJNE. DZIECKO: Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania i zapamiętywania Uczestniczenie w zorganizowanych zabawach i zajęciach Rozwijanie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby Doskonalenie sprawności manualnych Wzmacnianie więzi babci i dziadkiem


Pobierz ppt "ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC WRZESIEŃ GRUPA II TEMATYKA:  NASZE PRZEDSZKOLE  WSZYSCY RAZEM  JESTEM PRZEDSZKOLAKIEM  WITAMY PANIĄ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google