Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Specjalność INNOWACYJNY BINZES Katedra Informatyki Ekonomicznej Katedra Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego Katowice, 02.03.2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Specjalność INNOWACYJNY BINZES Katedra Informatyki Ekonomicznej Katedra Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego Katowice, 02.03.2015."— Zapis prezentacji:

1 Specjalność INNOWACYJNY BINZES Katedra Informatyki Ekonomicznej Katedra Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego Katowice, 02.03.2015

2 Cele specjalności  przekazanie studentom kompleksowej oraz spójnej wiedzy w zakresie projektowania, uruchamiania i kierowania działalnością gospodarczą oraz innymi przedsięwzięciami z wykorzystaniem technik informacyjnych i komunikacyjnych – ICT oraz nowoczesnych metod i techniki zarządzania  wykształcenie umiejętności posługiwania się technologiami informacyjnymi i innowacyjnymi metodami i technikami, wspierających pracę menedżera, niezbędnymi w skutecznym planowaniu i organizacji przedsięwzięć oraz gospodarowaniu podstawowymi zasobami firmy  kształtowanie kompetencji społecznych potrzebnych w pozyskiwaniu i gospodarowaniu zasobami firmy, w szczególności – w tworzeniu zespołu i kierowaniu nim oraz utrzymywaniu pozytywnych relacji z podmiotami otoczenia

3 Dlaczego właśnie my???  program dostosowany do oczekiwań Twoich przyszłych pracodawców !!!  kontakt z przedstawicielami praktyki gospodarczej !!!  nowoczesne formy nauczania (prezentacje multimedialne, laboratoria komputerowe, warsztaty, studia przypadków, projekty zespołowe i indywidualne, seminaria, dyskusje z praktykami) !!!

4 Jaką zdobędziesz wiedzę??  projektowanie i wybór modeli biznesowych  wykorzystywanie nowoczesnych technologii informacyjnych i narzędzi informatycznych w prowadzeniu biznesu  wycena i krytyczna analizy opłacalności realizacji przedsięwzięć, szacowanie ryzyka  aplikowanie o fundusze niezbędne do rozpoczęcia lub rozwoju działalności gospodarczej  analiza rynku pod kątem szans i zagrożeń oraz ich krytycznej oceny  projektowanie i organizowanie zasobów niezbędnych dla uruchomienia lub rozwoju biznesu lub innych przedsięwzięć: w szczególności dotyczy to zasobów informacyjnych, ludzkich i finansowych

5 Nasz absolwent to:  asystent menedżera/właściciela w małych lub średnich organizacjach  menedżer w zespołach projektowych lub zadaniowych  lider zespołu ds. innowacji w małej i średniej firmie  organizator przedsięwzięć (imprez/event’ów ) w biznesie lub sektorze publicznym  specjalista/menedżer ds. strategii wykorzystania ICT w firmie  właściciel własnej małej firmy

6 PLAN SPECJALNOŚCIPLAN SPECJALNOŚCI SEMESTR 3 Podstawy przedsiębiorczości W zakresie przedmiotów swobodnego wyboru: - Handel i rynki elektroniczne - Metodyka biznes planu i wniosków unijnych SEMESTR 4 Wykorzystanie ICT w biznesie W zakresie przedmiotów swobodnego wyboru: - E-usługi w biznesie i administracji publicznej - Nowoczesne metody zarządzania przedsiębiorstwem SEMESTR 5 Narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi w firmie Nowoczesne narzędzia pracy menedżera Firma w Internecie W zakresie przedmiotów swobodnego wyboru: - Wykorzystanie informatyki i Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach - Diagnozowanie problemów organizacyjnych SEMESTR 6 Planowanie finansowe Rynek i dostawcy usług informatycznych W zakresie przedmiotów swobodnego wyboru: - Informatyka i Internet w logistyce - Przedsiębiorczość w sektorze publicznym i społecznym I stopień studiów

7 SEMESTR 3  Innowacyjne strategie organizacji  Strategiczne systemy informatyczne W zakresie przedmiotów swobodnego wyboru: - Strategie i modele gospodarki elektronicznej - Kształtowanie umiejętności analityka i doradcy biznesowego SEMESTR 4  Zarządzanie talentami  Business Intelligence W zakresie przedmiotów swobodnego wyboru: - Internet i media społecznościowe - Kierowanie zespołem II stopień studiów PLAN SPECJALNOŚCIPLAN SPECJALNOŚCI

8 ZAPRASZAMY!!! „Najpierw powiedz sobie, kim będziesz. Później rób to, co musisz robić…” (Epikret)

9 KONTAKT Katedra Informatyki Ekonomicznej Bud. B, pokój 114 Tel: 32 257-76-10 e-mail: katedra.ie@ue.katowice.pl Katedra Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego Bud. B, pokój 107 Tel: 32 257-70-63 e-mail:katedra.pizi@ue.katowice.pl

10


Pobierz ppt "Specjalność INNOWACYJNY BINZES Katedra Informatyki Ekonomicznej Katedra Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego Katowice, 02.03.2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google