Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wiara szuka zrozumienia – rozum pozwala prawdziwie uwierzyć

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wiara szuka zrozumienia – rozum pozwala prawdziwie uwierzyć"— Zapis prezentacji:

1 Wiara szuka zrozumienia – rozum pozwala prawdziwie uwierzyć

2 Czy naukowiec może być osobą wierzącą?

3 Ze świata nauki….

4 Naukowcy odkryli planetę bliźniaczą Ziemi. Kepler-452b jest 60 proc
Naukowcy odkryli planetę bliźniaczą Ziemi. Kepler-452b jest 60 proc. większy od naszego globu i obiega swoją gwiazdę w 385 dni. Odległość obiektu od jego "słońca" może zapewniać warunki sprzyjające powstaniu życia.

5 Ewolucjonizm jest nauką, której przedmiotem badań jest ewolucja świata żywego. Bada rozwój życia od początku jego istnienia aż do czasów współczesnych. Opiera się na założeniach teorii doboru naturalnego ogłoszonej przez Karola Darwina w 1859 r. ?

6 Wielki Wybuch– model ewolucji Wszechświata uznawany za najbardziej prawdopodobny. Według tego modelu ok. 14 mld lat temu dokonał się Wielki Wybuch – z bardzo gęstej i gorącej osobliwości początkowej wyłonił się Wszechświat (przestrzeń, czas, materia, energia i oddziaływania). ?

7 Geneza powstania naszego gatunku Po opublikowaniu w 1871 roku pracy Karola Darwina „O pochodzeniu gatunków”, teoria ewolucji zdobyła powszechne uznanie, stając się w naukową biblią nowoczesnego społeczeństwa, zastępując tym samym wiodącą prym przez blisko 2000 lat księgę Genesis. Teoria ewolucji powstanie naszego gatunku widzi jako efekt stopniowych zmian cech gatunkowych kolejnych pokoleń, wskutek eliminacji przez mechanizm doboru naturalnego, wg. jej wskazań współczesny homo sapiens jest kontynuatorem linii ewolucyjnej: – małp człekokształtnych (5-25 mln lat temu), poprzez hominidy, homo habilis (2 mln lat), homo erectus (1,5 mln lat) – aż do ludzi współczesnych. Homo sapiens sapiens wyodrębnił się ok – lat temu

8 Co na to religia?

9 Watykan z radością przyjął informację o istnieniu "drugiej Ziemi".
występowanie tam inteligentnego życia jest wielce prawdopodobne nie ma konfliktu pomiędzy naukami Kościoła a istnieniem życia pozaziemskiego. religia chrześcijańska głosi o różnorodności istnień Bóg mógł stworzyć podobną do ziemi planetę, na której istnieje życie. nie można mówić o "drugim Jezusie" Dyrektor watykańskiego Obserwatorium Astronomicznego - Jose Gabriel Funes

10 Ewolucjonizm Papież Franciszek –
Ewolucja natury nie jest przeciwna pojęciu stworzenia, bo zakłada stworzenie bytów ulegających ewolucji ewolucja i wielki wybuch wymagają istnienia Boga, który stworzył życie i pozwolił mu na ewolucję zgodną z ustanowionymi przez siebie regułami rozwoju Papież Jan Paweł II w przesłaniu do Papieskiej Akademii Nauk, że „nowe zdobycze nauki każą nam uznać, iż teoria ewolucji jest czymś więcej niż hipotezą”. Papież Pius XII w roku 1950 w encyklice „Humani generis” ewolucjonizm określił jako poważną hipotezę. Katechizm Kościoła Katolickiego 302 Stworzenie ma właściwą sobie dobroć i doskonałość, ale nie wyszło całkowicie wykończone z rąk Stwórcy. Jest ono stworzone «w drodze» (in statu viae) do ostatecznej doskonałości, którą ma dopiero osiągnąć i do której Bóg je przeznaczył.

11 Teoria Wielkiego Wybuchu
Papież Franciszek teorie ewolucji i wielkiego wybuchu nie są sprzeczne z nauczaniem Kościoła. Wręcz przeciwnie, obydwie wymagają istnienia Stwórcy Big Bang, umieszczany dziś u początku świata, nie zaprzecza Bożej interwencji stwórczej, ale jej wymaga Jose Gabriel Funes dyrektora watykańskiego obserwatorium astronomicznego, Teoria Wielkiego Wybuchu nie jest zaprzeczeniem historii o stworzeniu świata, ale jej uzupełnieniem Być może Wielki Wybuch był częścią Planu Boga planu i dlatego wszystko, czego możemy się nauczyć o genezie Wszechświata, nie pozostaje w sprzeczności z historią Stworzenia Świata, a jest jego chrześcijańską interpretacją

12 Pochodzenie człowieka
Jan Paweł II Ewolucjonizm tłumaczy pochodzenie człowieka co do ciała – dusza ludzka pochodzi bezpośrednio od Boga Człowiek otrzymuje od Boga tchnienie życia duchowego

13 Jaka jest różnica między wiarą a wiedzą

14 Ks. prof. Michał Heller filozof, teolog, fizyk kosmolog. Pracownik Watykańskiego Obserwatorium Astronomicznego oraz Papieskiej Akademii Teologicznej. W 2008 roku otrzymał prestiżową Nagrodę Templetona, zwaną „katolickim Noblem", przyznawaną za szczególny wkład w rozwój duchowego wymiaru życia człowieka - przez odkrycia naukowe lub praktyczną działalność.  „Współczesny naukowiec zdecydowanie wierzy w Boga, nawet gdy z Nim walczy i nie nazywa Go Bogiem. Dlatego naukowcy bardzo często tego, co znajduje się u podstaw naszej rzeczywistości nie nazywają Bogiem, a używają na przykład nazwy „racjonalność” przez duże R, nazywają to też „rzeczywistością arché”. Naukowcy wierzą w Boga, choć często sami o tym nie wiedzą.”

15 Guglielmo Marconi włoski fizyk i konstruktor. Jeden z pionierów radia i przemysłu elektronicznego. Laureat Nagrody Nobla z dziedziny fizyki w roku za wkład w rozwój telegrafii bezprzewodowej „Jako badacz praw natury wszędzie natrafiam na ślady cudów Bożej wszechmocy. (…) Jestem dumny z bycia chrześcijaninem. Wierzę nie tylko jako chrześcijanin, ale i jako naukowiec. Nadajnik radiowy może dostarczyć wiadomość przez pustkowia. W modlitwie ludzka dusza może przesłać niewidzialne fale do wieczności, fale, które osiągną swój cel przed Bogiem.

16 Albert Einstein jeden z największych fizyków-teoretyków XX wieku, twórca ogólnej i szczególnej teorii względności. Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w 1921 roku za wyjaśnienie efektu fotoelektrycznego „Im bardziej zgłębiam naukę, tym bardziej wierzę w Boga” „Nauka bez religii jest kulawa, a religia bez nauki ślepa”

17 Werner Heisenberg Fizyk, filozof. Jeden z twórców fizyki kwantowej. W roku 1932 otrzymał Nagrodę Nobla z dziedziny fizyki za fundamentalny wkład w stworzenie mechaniki kwantowej. „Pierwszy łyk ze szklanki nauk przyrodniczych zmieni ciebie w ateistę, zaś na dnie szklanki czeka na ciebie Bóg.”

18 „Wiara i rozum (Fides et ratio) są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy. Sam Bóg zaszczepił w ludzkim sercu pragnienie poznania prawdy, którego ostatecznym celem jest poznanie Jego samego, aby człowiek — poznając Go i miłując — mógł dotrzeć także do pełnej prawdy o sobie” Jan Paweł II, Encyklika Fides et ratio

19 „Chociaż wiara przewyższa rozum, to jednak nigdy nie może mieć miejsca niezgodność między wiarą i rozumem, ponieważ i wiara i rozum pochodzą od Boga.” KKK 29

20 Źródło wiadomosci24.pl/artykul/naukowcy_odkryli_planete_blizniacza_ziemi_kepler452b_okraza_sw oja_gwiazde_w_385_dni_ html- dostęp z dnia 16.VIII 2015 biologia.net.pl/ewolucjonizm/strona-2.html - dostęp z dnia 16 VII.2015 pobudka.info/pochodzenie-czlowieka-vs-teoria-ewolucji dostęp z dnia 16VIII 2015 Wikipedia.org – Stworzenie Adama – fresk Michała Anioła - dostęp z dnia 16 VIII 2015 Wikipedia.org – Wielki wybuch – dostęp z dnia 16 VIII 2015 fronda.pl/a/kosciol-o-obcym-zyciu-na-planecie-kepler-452b,55006.html dostęp z dnia 16 VIII 2015 info.wiara.pl/doc/ Czy-to-Bog-stoi-za-Wielkim-Wybuchem dostęp z dnia 16 VIII 2015 Jan Paweł II - Katecheza z 16 kwietnia 1986 roku gosc.pl/doc/ Ks-Heller-Nauka-objasnia-zamysl-Boga - dostęp z dnia 18 VIII 2015 wikipedia.org/wiki/Guglielmo_Marconi dostęp z dnia 18 VIII 2015 wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein dostęp z dnia 18 VIII 2015 wikipedia.org/wiki/Werner_Heisenberg dostęp z dnia 18 VIII 2015 biblijny.net/dowody-na-istnienie-boga/znani-naukowcy.html dostęp z dnia 18 VIII 2015 Zdjęcia - fotolia.pl


Pobierz ppt "Wiara szuka zrozumienia – rozum pozwala prawdziwie uwierzyć"

Podobne prezentacje


Reklamy Google