Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykład 6 i 7 – System klasy SRM Marcin Gajewski.  Wprowadzenie  Ewolucja procesu zaopatrzenia  Komponenty SAP SRM  Dane podstawowe  Przegląd scenariuszy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykład 6 i 7 – System klasy SRM Marcin Gajewski.  Wprowadzenie  Ewolucja procesu zaopatrzenia  Komponenty SAP SRM  Dane podstawowe  Przegląd scenariuszy."— Zapis prezentacji:

1 Wykład 6 i 7 – System klasy SRM Marcin Gajewski

2  Wprowadzenie  Ewolucja procesu zaopatrzenia  Komponenty SAP SRM  Dane podstawowe  Przegląd scenariuszy biznesowych  Przegląd scenariuszy wdrożeń

3 Globalizacja Światowy zasięg pozyskiwania dostawców nie jest przewagą nad konkurencją lecz koniecznością Przewaga nad konkurencją Nieustannie wyznaczać nowe cele przy stale pomniejszających się kosztach Innowacje Dostawcy muszą być zaangażowani w rozwój produktu Rozszerzanie zakresu Łańcucha Dostaw Zwiększenie redukcji kosztów poprzez rozbudowane mechanizmy zaopatrzenia Postęp technologiczny Potrzeba pełniej integracji środowisk

4 …oraz dostarcza swą wartość dodaną …dla światowej klasy łańcucha dostaw mySAP SRM to Platforma …która zapewnia zrównoważone oszczędności SRM ERP PLM SRM GTS ERP CRM

5 jest w pełni zintegrowanym systemem posiadającym rozbudowane procesy zaopatrzeniowe jest jedynym scentralizowanym miejscem zarządzania relacjami z dostawcami wspiera wielokanałowy dostęp do dostawców (internet, fax, giełda, itp.) umożliwia długoterminową strategię wyboru dostawców w oparciu o historię zakupów, analizy, oceny dostawców itp.

6 Wybór sposobu zakupu określany jest na podstawie procesu przedsiębiorstwa Kokpit zaopatrzeniowy, oparty na rolach Przepływ kontraktów pomiędzy wieloma systemami ERP Automatyczna podpowiedź lub wybór dostawcy na podstawie ocen dostawców oraz historii zamówień

7 jest zaangażowany w budowanie procesu zaopatrzenia posiada elastyczne metody komunikacji skupia wszystkie źródła dostaw oraz metody wyboru dostawców dzięki wspólnej platformie SAP NetWeaver ściśle integruje się z innymi komponentami takimi jak SAP PLM, SCM, ERP, CRM

8 … do aplikacji skierowaną na usługi Z procesu opartego na pracownikach PLM SRM CRM GTS ERP Zarządzanie łańcuchem dostaw to coś więcej niż zaopatrzenie Strategiczna analiza oraz strukturyzacja produktów Aplikacja zorientowana na usługi jest bardziej elastyczna ERP PLM SRM GTS ERP CRM

9 SRM SRM + ERP ERP Analizy Oceny dostawców RFx Aukcje Zarządzanie kontraktami Baza dostawców Self-Service procurement Service procurement Plan-driven procurement Samo rejestracja dostawców Integracja z SAP Portal Analityki MRP MRP bazujące na zaopatrzeniu Zarządzanie magazynem

10 Zwiększenie kompetencji pracowników poprzez dostęp do systemu samoobsługi zapotrzebowań (Self-service procurement) Usprawnienie zaopatrzenia dzięki zintegrowanym workflow zatwierdzania Uściślenie współpracy dzięki SAP® Supplier Network lub SAP Supplier Collaboration ZapotrzebowanieZarządzanie dostawamiKomunik. z dostawcami Uproszczenie zakupu Ustandaryzowanie procesów Zautomatyzowanie transakcji zawieranych z dostawcami

11 Ustrukturyzowanie danych w celu wybrania jak najlepszej metody zakupu Wybór metody zakupu poprzez tworzenie kategorii materiałów (MRO, usługi, itp.) Monitorowanie kontraktów, RFx, Aukcje Zarządzanie zawartościąZarządzanie kategoriamiNegocjacje z dostawcami Korzystanie z wiedzy oraz systemów dostawców Dzielenie się wiedzą Efektywne negocjacje

12 Zaopatrzenie jako projekt z zestawem odrębnych zadań do realizacji* Utrzymanie ścieżki audytu oraz zgodność z przepisami (np. PZP) Planowanie zaopatrzenia Pomiar efektywności Działu Zaopatrzenia dzięki wbudowanym metrykom oraz ankietom Kontrola zaopatrzeniaZgodność z przepisami * Obszar do tej pory rozwijany Metryki pomiaru oszczędności oraz wydajności Zapewnienie zgodności z przepisami

13

14 SRM Server SRM od wersji 5.0 zbudowany jest na platformie SAP Web Application Server 7.0 i zawiera następujące komponenty: SAP Enterprise Buyer (EBP) – core system SAP Bidding Engine – aplikacja wspomagająca zarządzanie RFx oraz Aukcjami. Dzięki niej dostawcy mogą składać swoje oferty oraz uczestniczyć w Aukcjach na żywo Supplier Self-Service (SUS) – portal dla dostawców. Pomaga zarządzać zamówieniami oraz zapytaniami wysyłanymi z EBP i „widzianymi” jako dostawca Catalog Content Management / MDM Aplikacja do zarządzania produktami oraz katalogami produktów. Zawiera w sobie moduł wyszukiwania oraz system autoryzacji i akceptacji zawartości Live Auction Cockpit Web Presentation Server (LAC WPS) Aplikacja pozwalająca w czasie rzeczywistym redukować ceny przez dostawców. TREX (opcjonalny) Wyszukiwanie dokumentów oraz text mining. Przy dużym systemie SRM staje się on wymagany.

15

16 SAP Business Partners SRM używa koncepcji SAP Business Partners dla określenia roli użytkownika. W każdym procesie może wziąć udział inny Partner Biznesowy: Wewnętrzni PB – tworzeni dla struktury organizacyjnej lub pracowników w tej strukturze. Stworzony Partner dziedziczy adresy dostaw/faktur oraz role. Role partnerów biznesowych to: Zlecający – osoba tworząca koszyk Odbiorca faktury – adres lub osoba do której ma trafić faktura Pracownik odpowiedzialny – pracownik bądź dział odpowiedzialna za kontrakt Zewnętrzni PB – partnerzy w roli dostawców bądź licytantów (bidders) tworzony w strukturze dostawców. Rozróżniamy następujące role: Licytant (bidder) – osoba bądź firma, która może złożyć lub odpowiedzieć na zapytanie ofertowe / aukcję Dostawca – osoba do której wysyłane są zamówienia

17 Tworzenie dostawców Lokalnie w SRM Lokalnie w SRM + referencja do dostawcy w ERP Replikacja i synchronizacja delty z ERP

18 Dane podstawowe materiałów Dane materiałów podobnie jak w systemie ERP reprezentują informacje na temat kupowanego produktu. SRM pozwala aby kupowane były produkty które posiadają dane podstawowe stworzone lokalnie w SRM bądź zsynchronizowane z systemu ERP lub produkty opisane „słownie”.

19 Dane podstawowe materiałów Dane podstawowe materiałów mogą zawierać: Informację nagłówka – indeks materiałowy, opis główny Opisy – definiowane dla różnych języków Kategorię – klasa materiału oraz id kategorii Dane zaopatrzenia – kopia zakładki z ERP Jednostki miar – podstawowa jednostka oraz „pochodne” Warunki zaopatrzenia – definiowanie cen oraz skal dla dostawców

20 Struktura organizacyjna Struktura organizacyjna w SRM jest centralnym punktem skupiającym w sobie organizację Klienta, lokalizacje, składy, użytkowników, departamenty itp. Dzięki wykorzystaniu hierarchii można odwzorować całą strukturę przedsiębiorstwa wraz z przypisanymi do niej użytkownikami. Struktura może być stworzona lokalnie w SRM bądź skopiowana z ERP-HR. Firma Pion 1 Oddział A Dział X Oddział B Pion 2 Centralna jedn. Zaopatrzeniowa Grupa zaopatrzeniowa 11 Grupa zaopatrzeniowa 22 Pion N Departament

21 Struktura organizacyjna Każdy element struktury posiada atrybuty określające jego przynależność, adres, dostępne składy i zakłady, limity budżetowe, katalogi CCM/MDM, przypisania kont itp. Atrybuty mogą być dziedziczone oraz wykluczone z odpowiedniego poziomu.

22

23 Catalog management, SRM-MDM Self-Service procurement Plan-Driven procurement Strategic sourcing Contract management

24 Wprowadzenie Catalog content management – scenariusz umożliwiający zarządzanie, katalogowanie oraz segregowanie produktów. Często łączy się on ze scenariuszem Self-service, jako początek ścieżki zaopatrzeniowej. Każdy katalog może posiadać swojego managera oraz grupę osób (często samych dostawców), które zasilają jego strukturę. Manager decyduje jakie produkty wejdą do katalogu produkcyjnego oraz do jakiej grupy użytkowników będą podłączone. W procesie tym biorą udział następujące komponenty: Importowanie katalogu Zarządzanie katalogiem Dystrybucja oraz udostępnianie Aktualizacja oraz utrzymanie danych w katalogu

25 SRM – Adm. zawartości SRM – Adm. katalogu Import danych do katalogu z plików zewnętrznych lub stworzenie danych katalogowych ręcznie SRM – użytkownik końcowy Mapowanie produktów Import schematu dostawcy Wyszukiwanie produktów Porównanie produktów (opcjonalne) Definiowanie wglądów Transfer danych do EBP Import danych dodatkowych (np. obrazki) Import danych wewnętrznych (np. indeksy mat.) Publikowanie katalogu SRM – akcept. zawartości Sprawdzenie historii produktu Sprawdzenie poprawności produktu Akceptacja

26 Przeszukiwanie katalogu po polach zdefiniowanych przez Menedżera zawartości. Ukrywanie/udostępnianie pól produktów w zależności od użytkownika Porównywanie produktów w katalogu Sugerowanie produktów pochodnych (relacja np. laptop + mysz) Przeszukiwanie struktur katalogu (np. po kodzie UNSPSC) Możliwość ładowania zawartości bezpośrednio od dostawcy

27 Wprowadzenie Self-service procurement – scenariusz umożliwiający zamawianie oraz wybieranie produktów przez pracowników. Pracownik może posłużyć się wyborem produktu z katalogu bądź opisania swojej potrzeby w postaci tekstowej. Taki koszyk zakupów podlega akceptacji oraz automatycznemu wyborowi metody zakupu. Pracownik może śledzić online status swojego koszyka oraz po otrzymaniu produktu ocenić dostawcę. W procesie tym biorą udział następujące komponenty: Zapotrzebowanie Zatwierdzanie Zamawianie Przyjęcie materiału Faktura

28 Kupujący Tworzenie koszyka zakupów Tworzenie zamówienia Tworzenie przyjęcia materiału Weryfikacja i przyjęcie faktury Dostawca/Producent Tworzenie oraz kontrola dokumentu sprzedaży Tworzenie faktury Przeszukiwanie katalogu produktów Proces akceptacji (opcjonalny) Proces wyboru dostawcy (opcjonalny) Kluczowe elementy Możliwość tworzenia szablonów Możliwość korzystania z Wizarda Możliwość tworzenia koszyków w zastępstwie za innego użytkownika Sprawdzanie on-the-fly dostępności asortymentu Podawanie preferowanych dostawców lub producentów Kontrola wartości zamówienia oraz budżetu Dodawanie załączników Dostarczenie na konkretny adres Rozbudowany mechanizm przypisywania kosztów Dostęp mobilny i wiele innych

29 Dodatkowe funkcje Przypisanie kosztów – koszy pozycji koszyka można rozpisać procentowo na MPK, bądź przypisać je do projektu, aktywów, sieci, lub zlecenia sprzedaży (np. pochodzącego z CRM) Noty wewnętrzne, nota do dostawcy – dodatkowe teksty, które są widoczne tylko dla wybranych pracowników bądź takie, które są wysyłane do dostawcy Dostępność – funkcja dostępna dla produktów które są składowane w magazynach w systemie ERP. Dostępność sprawdzana jest dla wszystkich zakładów przypisanych użytkownikowi w strukturze organizacyjnej Źródła dostaw – system pokazuje możliwe źródła dostaw produktu (istniejące zarówno po stronie backend jak i lokalnie) Przegląd zatwierdzeń – symulacja osób, które będą brały udział w zatwierdzaniu koszyka Wyświetlanie budżetu – SRM sprawdza w systemie ERP czy budżet przeznaczony dla działu / koszyka nie przekroczył podanych wartości.

30 Wprowadzenie Plan-Driven procurement – scenariusz umożliwiający zautomatyzowanie oraz przyśpieszenie zaopatrzenia w produkty które są regularnie kupowane. Proces ten można użyć do zakupu materiałów, których zapotrzebowanie zostało wygenerowane w innych systemach niż SRM. W procesie tym biorą udział następujące komponenty: Planowanie Zapotrzebowanie Poszukiwanie źródła dostaw Zamawianie Przyjęcie materiału Fakturowanie

31 ERP PM/PSERP MM Zapotrzebowanie SRM Tworzenie zapotrzebowania Zapotrzebowanie Zewnętrzne zapotrzebowanie Poszukiwanie źródła dostaw (opcjonalne) Tworzenie zamówienia Wysłanie zamówienia do dostawcy (SUS) Tworzenie potwierdzenia dostawy Akceptacja (opcjonalnie) Tworzenie faktury Akceptacja (opcjonalnie)

32 Dodatkowe funkcje Automatyczne tworzenie zamówień – jeżeli istnieje przypisany dostawca (lub kontrakt) i koszyk spełnia wszystkie wymagania zamówienie może być automatycznie wysłane. Ustalenie źródła dostaw – w przypadkach, gdy istnieje wiele źródeł dostaw (wiele dostawców, kontrakt) lub nie ma ich w ogóle – koszyk może trafić do kokpitu zaopatrzeniowego Automatyczna rezerwacja – w przypadku gdy produkt jest w magazynie tworzona jest automatycznie rezerwacja w systemie backend

33 Wprowadzenie Strategic sourcing – służy do wyboru oraz optymalizacji zakupu każdego typu materiału. Dzięki ocenom dostawców oraz raportom można wybrać najbardziej optymalną ścieżkę zaopatrzenia. W procesie tym biorą udział następujące komponenty: Konfiguracja RFx/Aukcji Publikowanie RFx/Aukcji Tworzenie ofert przez dostawców Analiza ofert Wyłonienie dostawcy

34 ERP Tworzenie zamówienia SRM Tworzenie kontraktu Tworzenie zapotrzebowania Bidding Engine i LAC Przejście do ustalania źr. dostaw Tworzenie koszyka zakupów RFxAukcja Dodanie dostawców, określenie warunków Publikacja RFxPublikacja Aukcja Dostawcy logują się do SRM Publikacja RFxPublikacja Aukcja Złożenie ofertyZłożenie ofert Zakończenie aukcji Akceptacja oferty Stworzenie zamówienia bądź kontraktu Tworzenie umowy ramowej Tworzenie zamówienia Tworzenie kontraktu Tworzenie umowy ramowej

35 Wprowadzenie Contract Management – scenariusz wspierający tworzenie, zarządzanie, oraz monitorowanie kontraktów i umów z dostawcami. Kontrakty mogą być automatycznie przypisywane do dostawców w procesie poszukiwania źródeł dostaw jak i osobny proces. Posiadają one rozbudowany system autoryzacji, co pozwala udostępniać informacje tylko tym osobom, które ich potrzebują. W procesie tym biorą udział następujące komponenty: Przygotowanie kontraktu Negocjacje Tworzenie kontraktu Monitorowanie Analiza

36 SRM Opublikowanie Przeniesienie danych kontraktu z innego systemu Tworzenie kontraktu Dodanie autoryzacji do kontraktu Dodanie danych z kontraktu do katalogu Zatwierdzenie ERP Proces „wykorzystania” kontraktu Zmiana / odnowienie / negocjacja kontraktu Procesowanie kontraktu / umowy ramowej Tworzenie kontraktów poprzez Kopię z innego kontraktu Z użyciem szablonu Poprzez wgranie z zewnętrznego pliku (np. XLS) Poprzez wgranie jego zawartości z katalogu Konwersję z oferty złożonej poprzez RFx/Aukcję Poprzez poszukiwanie źr. dostaw

37 Workflow zatwierdzeń Workflow zatwierdzania może być dołączone do prawie każdej aktywności (stworzenie koszyka/zamówienia, akceptacja oferty itp.) Workflow pozwala na: Zatwierdzanie pojedynczej linii bądź całego dokumentu Dodawanie osób przeglądających i opiniujących (np. Kierownik komórki org. dodany „DW” a informatyk jako opiniujący) Dodawanie zatwierdzeń ad-hoc Przypomnienia Dostęp mobilny Zmiany dokumentów podczas zatwierdzania Decyzję zachowania WF podczas zmiany koszyka lub odrzucenia pozycji

38

39 Wprowadzenie W zależności od potrzeb firmy SAP SRM umożliwia trzy typy scenariuszy wdrożeń: Standalone W scenariuszu tym system ERP wykorzystywany jest wyłącznie do procesów FI Classic SRM wspiera proces zaopatrzenia poprzez koszyki zakupów, następne dokumenty przetwarzane są w systemie ERP Extended Classic Koszyki zakupów oraz determinacja źródeł dostaw i zamówienie tworzone jest w systemie SRM, system ERP zajmuje się jedynie procesami FI/CO

40 Standalone Koszyk zakupów oraz zamówienie przetwarzane są bezpośrednio w SRM. Nie jest wykorzystywany żaden mechanizm zarządzania materiałami (bez użycia indeksów materiałowych). Fakturę wstępnie wprowadza się w SRM, która następnie jest już procesowana w systemie ERP. Scenariusz stosowany w przypadkach: Braku produktywnego używania lub utrzymywania danych podstawowych materiału Odciążenia/przeniesienia systemu ERP od procesów zaopatrzeniowych System ERPSystem SRM FI/COMMSRM Tworzenie koszyka zakupów Tworzenie zamówienia Tworzenie przyjęcia materiału Tworzenie faktury Tworzenie przyjęcia materiału Tworzenie zamówienia Tworzenie zapotrzebo- wania Potwierdze nie CO Kontrola kont

41 Classic Koszyk zakupów tworzony i akceptowany jest w systemie SRM. Zamówienie, przyjęcie materiałów oraz faktura przetwarzane są w ERP. W scenariuszu tym nie wykorzystywany jest zakup usług. Scenariusz stosowany w przypadkach: Przeniesienia samozaopatrzenia użytkowników końcowych (scenariusz self-service), którzy nie muszą mieć kont w systemie ERP do systemu SRM. Klientów którzy chcą aby ich procesy zaopatrzenia odbywały się wyłącznie w systemie ERP Klientów, dla których mało opłacalne jest przeniesienie funkcjonalności zaopatrzeniowych System ERPSystem SRM FI/COMMSRM Tworzenie koszyka zakupów Tworzenie zamówienia Tworzenie przyjęcia materiału Tworzenie faktury Tworzenie przyjęcia materiału Tworzenie zamówienia Tworzenie zapotrzebo- wania Potwierdze nie CO Kontrola kont

42 Extended Classic Koszyk zakupów tworzony i akceptowany jest w systemie SRM. Zamówienie również jest tworzone w SRM po czym kopiowane do ERP. W systemie ERP nie ma możliwości zmiany zamówienia. Przyjęcie materiału oraz faktura może być wstępnie stworzona w SRM lub całkowicie stworzona w ERP. Scenariusz stosowany w przypadkach: Klientów, którzy chcą zaoszczędzić czas procesu zaopatrzenia dzięki integracji obu systemów Klientów, którzy chcą używać wszystkich scenariuszy oraz możliwości systemu SRM System ERPSystem SRM FI/COMMSRM Tworzenie koszyka zakupów Tworzenie zamówienia Tworzenie przyjęcia materiału Tworzenie faktury Tworzenie przyjęcia materiału Tworzenie zamówienia Tworzenie zapotrzebo- wania Potwierdze nie CO Kontrola kont Kopia


Pobierz ppt "Wykład 6 i 7 – System klasy SRM Marcin Gajewski.  Wprowadzenie  Ewolucja procesu zaopatrzenia  Komponenty SAP SRM  Dane podstawowe  Przegląd scenariuszy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google