Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podstawy genetyki Od Mendla do Watsona i Cricka 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podstawy genetyki Od Mendla do Watsona i Cricka 1."— Zapis prezentacji:

1 Podstawy genetyki Od Mendla do Watsona i Cricka 1

2 Upakowanie DNA www.e-biotechnologia.pl 2

3 Ogólna budowa i podział chromosomu 3 www.biolania.republika.pl, www.e-biotechnologia.pl

4 Liczba chromosomów 4 GatunekLiczba chromosomów Rak rzeczny200 Kaczka domowa80 Pies domowy78 Koń domowy64 Owca domowa54 Człowiek46 Królik44 Mysz domowa40 Kot38 Żaba zielona26 Szczupak18 Muszka owocówka8 Glista końska2 www.e-biotechnologia.pl

5 Geny To podstawowe jednostki dziedziczenia, umiejscowione na w chromosomach, warunkują przekazywanie cech potomstwu. www.spanishdict.com 5

6 Allele jeden z pary (lub większej liczby) genów odpowiedzialnych za tę samą cechę, warunkujących odmienne jej wykształcenie w organizmie. Inaczej rzecz ujmując jedna z form danego genu. http://sjp.pl, www.biologia-gim4zory.pl, www.vitalogy.pl 6

7 Cecha dominująca i recesywna Cecha dominująca ujawnia się już przy jednym genie odpowiedzialnym za tą cechę. W szachownicach oznacza się ten gen dużą literą. Cecha recesywna ujawnia się w fenotypie (zespół cech zewnętrznych) tylko u homozygoty. W szachownicach gen ten oznacza się małą literą alfabetu. kobietamag.pl, facet.wp.pl 7

8 Heterozygota, homozygota AA homozygota dominująca Aa heterozygota aa homozygota recesywna biotechnologia.pl, hipokrates2012.wordpress.com 8

9 Doświadczenia Grzegorza Mendla Mendel wybierał do doświadczeń rośliny i krzyżował je ze sobą w sposób kontrolowany. Później liczył i oglądał uzyskane rośliny potomne (F1, a następnie znowu dokonywał krzyżówki otrzymanego wcześniej pokolenia potomnego i w wyniku czego otrzymywane jest drugie pokolenie (F2) potomne. Dokonywał doświadczeń dla różnych cech np. barwy kwiatów czy ukształtowania powierzchni. Do badań Mendel wykorzystał rośliny rodzicielskie (P) należące do tak zwanych linii czystych. 9 http://www.naukowy.pl, www.dobrypasterz.pl

10 I prawo Mendla (prawo czystości gamet) F1.AA aAa a 10 Przy przechodzeniu do gamet allele jednego genu wzajemnie się wykluczają i do gamet przechodzi tylko jeden allel danej pary. F1. Aa x Aa P. AA x aa F2.Aa AAAAa a aa Stosunek fenotypowy 3:1 Stosunek genotypowy 1:2:1 A – kolor czerwony kwiatu a – kolor biały kwiatu

11 II Prawo Mendla (prawo czystości gamet) 11 Allele dwóch różnych genów dziedziczą się niezależnie. A – żółty kolor nasiona a – zielony kolor nasiona B – gładkie nasiona b – pomarszczone nasiona P. AABB x aabb F1. AaBb F1. AaBb x AaBb F2.ABAbaBab ABAABBAABaAaBBAaBb AbAABbAAbbAaBbAabb aBAaBBAaBbaaBBaaBb abAaBbAabbaaBbaabb Stosunek fenotypowy 9:3:3:1

12 Badania Thomasa Morgana Amerykański genetyk, która stworzył tzw. chromosomową teorię dziedziczności. Obiektem jego badań była muszka owocowa. Wybrał tego owada, gdyż cechuje się: łatwością hodowli, szybkością rozmnażania, dużą liczną osobników potomnych w każdym pokoleniu (ok. 200), wiele cech łatwych w obserwacji, wyraźny dymorfizm płciowy. 12 http://www.biologia.net.pl/, https://www.pinterest.com

13 Główne założenia teorii Thomasa Morgana geny zlokalizowane są w chromosomach (chromosomowa teoria dziedziczności),geny są powielane,geny komórek potomnych są identyczne z genami rodzicielskimi,geny ułożone są w chromosomach liniowo w ściśle określonym porządku i kolejności,każdy gen ma ściśle określone miejsce w chromosomie – locus,allele znajdują się w chromosomach homologicznych (od ojca i od matki) dokładnie naprzeciw siebie,geny leżące na 1 chromosomie są to geny sprzężone, w odrębnych chromosomach- niesprzężone,niezależnie dziedziczone są tylko te geny, które leżą w różnych chromosomach i są niesprzężone,geny sprzężone dziedziczone są razem, ale nie zawsze całkowicie,częstość crossing-over jest uwarunkowana położeniem genów w chromosomie, 13 http://www.biologia.net.pl

14 James D. Watson i H.C. Crick 28 lutego 1953 dwaj badacze z Cambridge, James D. Watson i Frances H.C. Crick ogłosili, że odkryli, że DNA, znane od XIX wieku, ma strukturę podwójnej helisy. W 1962 roku, otrzymali Nagrodę Nobla. Co ciekawe, dopiero w 2012 roku zobaczyliśmy na własne oczy, że DNA jest helisą. Zdjęcie splotu zostało wykonane przez włoskiego badacza Enza di Fabrizio. 14 http://www.polskieradio.pl, www.theatlantic.com

15 Budowa DNA Kwas deoksyrybonukleinowy jest podstawowym nośnikiem informacji genetycznej. Jest to długa makrocząsteczka zbudowaną z nukleotydów. 15 blogiceo.nq.pl

16 Budowa DNA Każdy nukleotyd składa się z : a) zasady azotowej, b) cukru deoksyrybozy, c) reszt kwasu fosforowego. 16 blogiceo.nq.pl, ebiolog.pl

17 Budowa DNA 17 ebiolog.pl

18 Budowa DNA Grupy fosforanowe i cukrowe spełniają rolę strukturalną. Poszczególne nukleotydy łączą się ze sobą za pomocą wiązań fosfodiestrowych. Pojedyncza nić wykazuje biegunowość (na jednym końcu łańcucha jest wolna grupa 5’OH, a na drugim 3’OH). Kolejność zasad zapisana jest w kierunku 5’  3’. Jeden łańcuch ma polarność 5’  3’, drugi komplementarny 3’  5’. 18

19 Zasada komplementarności 19 Adenina łączy się z tyminą podwójnym wiązaniem wodorowym, a cytozyna z guanina potrójnym. pl.wikibooks.org

20 Budowa RNA Zbudowany z rybonukleotydów połączonych wiązaniami fosfodiestrowymi. Występuje tutaj cukier ryboza. Jest zwykle jednoniciowy, choć może tworzyć dwuniciowe odcinki. Ułożenie zasad azotowych jest lustrzanym odbiciem kolejności ułożenia zasad azotowych w matrycowej nici DNA (zamieniając tyminę na uracyl). 20 www.chem.ucla.edu

21 Rodzaje RNA matrycowy RNA (mRNA),rybosomalny RNA (rRNA), (  )transportowy RNA (tRNA). 21 www.83.14.99.179, sciaga.onet.pl

22 Porównanie budowy DNA i RNA 22 www.ncbi.nlm.nih.gov

23 Koniec 23 veemoze.wordpress.com


Pobierz ppt "Podstawy genetyki Od Mendla do Watsona i Cricka 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google