Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Współpraca ze stypendystami zagranicznych programów rządowych - na przykładzie studentów Królestwa Arabii Saudyjskiej dr Sławomir Wójcik, mgr Ewa Kiszka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Współpraca ze stypendystami zagranicznych programów rządowych - na przykładzie studentów Królestwa Arabii Saudyjskiej dr Sławomir Wójcik, mgr Ewa Kiszka."— Zapis prezentacji:

1 Współpraca ze stypendystami zagranicznych programów rządowych - na przykładzie studentów Królestwa Arabii Saudyjskiej dr Sławomir Wójcik, mgr Ewa Kiszka – Gdański Uniwersytet Medyczny “Studenci zagraniczni w Polsce 2016”, 21-22.01.2016 r. Gdańsk

2 Omar Maatouk and Stefanie Hausheer Ali (March, 2015) http://innovativegov.org/wp-content/uploads/2015/04/KASP-Case-Study-.pdf Program Stypendialny Króla Abdullaha (KASP)

3 Zainicjowany w roku 2005, sponsoruje obecnie ponad 150 tysięcy saudyjskich studentów uczestniczących w programach szkolnictwa wyższego w 23 krajach, (z czego ponad 110.000 studentów i towarzyszących im osób znajduje się w samych Stanach Zjednoczonych). Na chwilę obecną czas trwania programu - przyjmowanie nowych kandydatów - ustalono do roku 2020, co oznacza, że znaczne ilości saudyjskich studentów będą studiować na uczelniach zagranicznych co najmniej do roku 2025. KASP - Dziś Jest to jedna z największych inicjatyw rozwoju kapitału ludzkiego w historii i wprowadza on model nowej dyplomacji - z tysiącami saudyjskich studentów budujących międzynarodowe relacje.

4 Spotkanie dziedzica tronu Królestwa Arabii Saudyjskiej - Księcia Abdullaha z urzędującym prezydentem Stanów Zjednoczonych Georgem Bushem na ranczo Busha w Crawford, Texas 25.04.2005 KASP - Geneza

5 1.Wypełnienie rynku pracy w KSA znakomicie wykwalifikowanymi pracownikami zwłaszcza w dziedzinach kluczowych dla rozwoju kraju. 2.Umożliwienie uczniom opanowania nowoczesnych metod naukowych i biznesowych w instytucjach światowej klasy, a następnie sprowadzenie ich (a wraz z nimi i nabytej wiedzy) z powrotem do Królestwa. 3.Oferta do skorzystania z wysokiej jakości edukacji dla wszystkich Saudyjczyków, którzy jej poszukują. 4.Promowanie komunikacji kulturowej między Królestwem a resztą świata. KASP – Cele programu

6 Edukacja na poziomie studiów : licencjackich, magisterskich, doktoranckich specjalizacji zawodowych (zawody medyczne) Uczestnicy programu mogą skorzystać z nauki języka kraju przyjmującego (lub angielskiego) przez okres do dwóch lat, przed rozpoczęciem studiów akademickich. KASP – Obszary działania

7 Wnioski stypendialne są przekazywane poprzez link na stronie MOHE i każdy z nich jest skrupulatnie oceniany przez niezależny komitet programowy. Kandydat na studia: licencjackie musi mieć średnią ze szkoły średniej powyżej 90%, General Aptitude Test - powyżej 80%, Achievement Test - powyżej 80%, a w przypadku ukończenia 2-letniej szkoły policealnej musi mieć minimum GPA 4,5/5,00. Wiek do 22 roku życia. magisterskie musi dodatkowo posiadać ukończone studia licencjackie z ogólną GPA nie mniej niż 3,75/5,00 lub odpowiednik, wiek do 27 roku życia doktoranckie muszą posiadać tytuł magistra z ogólną GPA nie mniej niż "Bardzo dobry ' lub odpowiednik. Wiek do 30 roku życia Komisja musi również prowadzić rozmowy z kandydatami KASP – Proces selekcji

8 Studenci samodzielnie finansujący swoją edukację : Jeżeli uczeń samodzielnie finansujący swoją edukację uzyska list z uniwersytetu potwierdzający przyjęcie go na studia – jest to równoznaczne z uzyskaniem 80% wymagań dotyczących rejestracji w KASP. Jeśli uczeń spełnia wszystkie pozostałe wymagania, jej/jego żądanie rejestracji zostanie wysłane do MOHE w Arabii Saudyjskiej, a potwierdzenie uzyskania stypendium może potrwać do dwóch tygodni od chwili zgłoszenia. Uzyskanie stypendium KASP nie jest jednak gwarantowane. KASP – Proces selekcji

9 Wsparcie finansowe dla każdego objętego programem studenta, w tym pokrycie kosztów: opłat za naukę, kosztów utrzymania, ubezpieczenia zdrowotnego, opłat dodatkowych ( np. w wysokości do 5,000$ dla studentów studiów magisterskich i 10,000$ dla doktorantów na pokrycie kosztów materiałów eksploatacyjnych wykorzystywanych w trakcie studiów. Należy pamiętać, uczelnia zapewnia finansowanie kosztów pośrednich i ogólnych), innych. Długość studiów dla programów akademickich: licencjackie - otrzymują cztery lata finansowania, magisterskie - otrzymują dwa lata finansowania doktoranci są finansowani przez trzy lata. Przedłużenia programu stypendialnego mogą być przyznawane w wyjątkowych przypadkach. Ubezpieczenie zdrowotne: Wszyscy stypendyści otrzymują 100% ubezpieczenie zdrowotne na czas trwania ich studiów. KASP – Świadczenia dla beneficjentów

10 Medycyna Stomatologia Farmacja Pielęgniarstwo Inne nauki medyczne Inżynieria (transport morski, inżynieria morska, hydrografia) Informatyka Nauki przyrodnicze Inne dyscypliny: prawo, księgowość, e-handel, finanse, ubezpieczenia i marketing KASP – Preferowane kierunki

11 Międzynarodowe Targi Szkolnictwa Wyższego w Rijadzie

12 Ministerstwo Edukacji KSA przeznacza rocznie około 9 mld SAR (2,4 mld USD) na finansowanie programu. W 2005 roku dzięki programowi wysłano do Stanów Zjednoczonych około 6000 studentów. W 2015 roku ponad 150 tysięcy Saudyjczyków studiuje w 23 krajach. Obecnie około 11% spośród wszystkich studiujących Saudyjczyków prowadzi studia wyższe za granicą, a poziom umiędzynarodowienia akademickiego jest niespotykany w innych krajach. KASP – Skala programu

13 USA: Ponad 110 tysięcy uczniów UK: ponad 14.000 studentów Kanada: ponad 13.000 studentów Australia: ponad 8000 studentów Nowa Zelandia: ponad 2000 studentów Irlandia: ponad 1,5000 studentów Chiny, Malezja, Niemcy, Francja : około 1000 uczniów w kazdym KASP – Kraje partnerskie źródło: Raport "Studenci zagraniczni w Polsce 2015„ – Study in Poland

14 Lista MOHE zatwierdzonych szkół i programów akademickich MOHE tworzy szczegółową listę uniwersytetów i szkół wyższych, do których studenci mogą aplikować, we wszystkich krajach. Listy te, oparte na szczegółowym i dogłębnym badaniu wysyłane są do studentów KASP. Studenci nie mogą się zapisać na studia na uczelniach nie wymienionych na liście, kursy nauki on-line lub na odległość, lub przystąpić do programów zaprojektowanych specjalnie dla studentów międzynarodowych.. KASP – Miejsca realizacji

15 Programy edukacyjne prowadzone przez GUMed, w których uczestniczą stypendyści KASP: 1.Studia lekarskie, English Division (12 sem.) – od roku akademickiego 2009/10 2.Kurs przygotowawczy Premedical Course (2 sem.) – od roku akademickiego 2011/12 3.Kurs języka angielskiego (1 sem.) – od roku akademickiego 2013/14 4.Kurs języka polskiego – poziom specjalistyczny (4 sem.) – od roku akademickiego 2015/16 KASP – GUMed

16 Lokalizacja europejskich Biur Kulturalnych ( Saudi Arabian Cultural Bureau – SACB) obsługujących KASP KASP – Przedstawicielstwa SACB

17 Dokument gwarancji finansowej do celów rekrutacyjnych Admissions Purposes Only Financial Guarantee (APO-FG) letter Dokument przyjęcia na studia Letters of acceptance Urzędowe potwierdzenie stypendialne – potwierdzenie finansowe Sponsorship Authority Certification - Financial Guarantee FG nie jest zbywalne i dotyczy wyłącznie konkretnej Uczelni Raporty: frekwencja, sprawozdania z postępów w nauce w danym okresie Imienne faktury (60 dni na rozpatrzenie - średni czas 30 dni) Alarmy studenckie: (zmiany zachowania, serie nieobecności lub inne problemy które mogą mieć niekorzystny wpływ na studentów) Obieg dokumentów – SACB/Uczelnia

18 Wszyscy studenci, którzy pobierają stypendium podpisują zgodę aby SACB miało dostęp w ich imieniu do wszelkich informacji akademickich. Formularz zgody, stworzony przez SACB, spełnia wymogi Ustawy o ochronie informacji i ochronie danych osobowych i jest powszechnie akceptowane przez uniwersytety i uczelnie w USA i Kanadzie. KASP – Udostępnianie informacji

19 Znaczne wsparcie finansowe oferowane przez program umożliwia Saudyjczykom wszystkich klas na studia za granicą. Ponadto, program oferuje wsparcie finansowe na pokrycie kosztów utrzymania i premie motywacyjne za osiągnięcia naukowe. W ten sposób program próbuje zapewnić, aby wszyscy zakwalifikowani do niego studenci mieli możliwość dostępu do międzynarodowej edukacji światowej klasy, niezależnie od ich statusu. Włączenie do programu w szerokim zakresie młodzieży, nie tylko z kręgu osób ustosunkowanych i bogatych, podkreśla potencjał programu rozwoju kapitału ludzkiego Królestwa Arabii Saudyjskiej w całym spektrum gospodarczym. KASP – Równość szans

20 „ ….Studenci przełamują stereotypy i starają się budować mosty. Korzystają z każdej okazji aby uczyć o swoim kraju, niezależnie od tego czy jest to bezpośrednia rozmowa w klasie, w klubach, lub poza kampusem. Uczą oni o naszym stroju, nawet o kontrowersyjnej abai czy pięknej dżalabii, dzielą się naszą żywnością i pokazują światu, jak pisać w naszym języku. Przyczyniają się również do pracy społecznej wolontariuszy, dzieląc ich odczucia i nabywając nowych doświadczeń. Trzymają flagę Arabii Saudyjskiej wysoko i dumnie, wraz z flagami wszystkich innych krajów z którymi współpracują …” dr Mody Alkhalaf Asystent Attaché ds. Kultury i Spraw Społecznych, Misja Kulturalna US KASP – Ambasadorzy

21 Święto Ofiarowania (arab. Id al-Adha, pers. Ejd-e Ghorban, tur. Kurban Bayram) – najważniejsze święto muzułmańskie, trwa cztery dni i jest związane z pielgrzymką do Mekki. KASP – Ambasadorzy

22 Każdy arabski kraj ma swoje zwyczaje i nie można porównywać np. traktowania kobiet czy poziomu wykształcenia w Jemenie czy Arabii Saudyjskiej z Palestyną, Syrią czy Libanem KASP – Rola Kobiet

23 Jedną z najbardziej unikalnych cech programu jest jego wpływ na zmianę sytuacji kobiet w Królestwie. Dziesiątki tysięcy saudyjskich kobiet studiuje obecnie za granicą, co jest sytuacją niewyobrażalną nawet pokolenie wstecz. Około 23% (około 14.000) stypendystów w Stanach Zjednoczonych stanowią kobiety. W Polsce w roku 2015 współczynnik ten wynosił 25%. KASP – Rola kobiet Uczestnictwo kobiet w programie ma nie tylko zapewnić okazję do studiowania za granicą, ale także ma głęboki i trwały wpływ na wzajemne relacje pomiędzy saudyjskimi kobietami i mężczyznami. Podczas studiów za granicą, „okazja do współpracy i interakcji między Saudyjczyków obu płci, zwłaszcza w klasie, jest znacznie większa niż byłoby to typowe w Arabii Saudyjskiej”. Struktura demograficzna wśród stypendystów KASP studiujących w GUMed

24 Sukces programu można rozpatrywać w kilku aspektach: 1)Zdolność Ministerstwa Edukacji KSA do szybkiego rozszerzenia programu (liczba uczestników oraz zaangażowanych krajów i uczelni) w stosunku do niewielkiej bazy początkowej z 2005 roku. 2)Rozbudowa roli Misji Kulturalnych nadzorujących dużą liczbę studentów przebywających za granicą. 3)Większe możliwości edukacyjne i gospodarcze dla saudyjskiej młodzieży wszystkich klas. 4)Zmiana postrzegania ról społecznych związanych z płcią. 5)Bezprecedensowa wymiana kulturowa pomiędzy Saudyjczykami a cudzoziemcami. 6)Stworzenie unikalnej sieci osób połączonych ze sobą wspólnymi doświadczeniami. KASP – Realizacja celów

25 Korzyści Pomoc na etapie rekrutacyjnym: -promocja Uczelni -wstępna selekcja kandydatów Pomoc na etapie szkolenia -kontrola studentów -zachęta dla zaangażowanych (nagrody finansowe, stypendia na kolejne studia). -kary dla nie wywiązujących się z obowiązku szkolnego. -organizowanie dodatkowych kursów w zależności od potrzeb Pomoc dla absolwentów Gwarancja uzyskania wpłat Trudności Konieczność przechodzenia procedury akceptacyjnej: - Uczelnia w celu umieszczenia na liście MOHE - Poszczególne programy kształcenia Szczegółowy system dokumentacji i raportów Pełna zależność kandydatów od dysponenta stypendium Programy rządowe – blaski i cienie

26 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Współpraca ze stypendystami zagranicznych programów rządowych - na przykładzie studentów Królestwa Arabii Saudyjskiej dr Sławomir Wójcik, mgr Ewa Kiszka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google