Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zbawieni i kształtowani z łaski … JAK NIE BYĆ CHRZEŚCIJAŃSKIM MUŁEM? (Nie bądźcie nierozumni jak koń i jak muł, które wędzidłem i uzdą trzeba wstrzymywać,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zbawieni i kształtowani z łaski … JAK NIE BYĆ CHRZEŚCIJAŃSKIM MUŁEM? (Nie bądźcie nierozumni jak koń i jak muł, które wędzidłem i uzdą trzeba wstrzymywać,"— Zapis prezentacji:

1 Zbawieni i kształtowani z łaski … JAK NIE BYĆ CHRZEŚCIJAŃSKIM MUŁEM? (Nie bądźcie nierozumni jak koń i jak muł, które wędzidłem i uzdą trzeba wstrzymywać, aby się nie zbliżały. Ps. 32:9)

2 Historia Samuela Johnsona…  Paul Muller postawę tę nazwał podejściem SIEROTY a nie SYNA

3 Życie chrześcijanina – jak chodzenie po grani LEGALIZM LIBERTYNIZM ŻYCIE Z ŁASKI

4 ZNACZENIE POJĘĆ:  LEGALIZM: STYL ŻYCIA, KTÓREGO CELEM JEST ŚCIŚLE WYPEŁ- NIAĆ PRAWO.  OWOCE/PRZEJAWY: DUŻE WYMAGANIA, BRAK ŁASKAWEGO PODEJŚCIA, UKRYTA DUMA Z WYPEŁNIANIA PRAWA, WARUNKOWA AKCEPTACJA INNYCH, CHLUBIENIE SIĘ PRZED BOGIEM I INNYMI, POSTAWA ROSZCZENIOWA WOBEC BOGA I INNYCH, NADWRAŻLIWOŚĆ NA KRYTYKĘ,… itd.  LIBERTYNIZM: STYL ŻYCIA, W KTÓRYM UWAŻAM, ŻE PRAWO NIE MA DLA MNIE ŻADNEGO ZNACZENIA (czasem zwany anty- nomizmem).  OWOCE/PRZEJAWY: LUŹNY STOSUNEK DO GRZECHU, LUŹNY STOSUNEK DO ŚWIĘTOŚCI, POBŁAŻANIE INNYM, SELEKTYWNE PODEJŚCIE DO TROSKI O BOŻĄ CHWAŁĘ, UKRYTY LEGALIZM – „MOJĄ ZASŁUGĄ JEST BRAK ZASŁUG”  ŻYCIE Z WIARY: STYL ŻYCIA, W KTÓRYM CAŁKOWICIE POLEGAM NA CHRYSTUSIE, JEGO ODKUPIENIU MOICH GRZECHÓW, JAK I JEGO PROWADZENIU I WYPOSAŻENIU DO ŻYCIA DLA JEGO CHWAŁY.  OWOCE/PRZEJAWY: ŻYCIE Z CHRYSTUSEM W CENTRUM, ZDRO-WY STOSUNEK DO PRAWA I ŚWIĘTOŚCI, WOLNOŚĆ OD TROSK I PRZEJMOWANIA SIĘ OPINIAMI INNYCH.

5 Życie chrześcijanina – jak chodzenie po grani LEGALIZM LIBERTYNIZM ŻYCIE Z ŁASKI

6 Co złego jest w Legalizmie? litera zabija  Który też uzdolnił nas, abyśmy byli sługami nowego przymierza, nie litery, lecz ducha, bo litera zabija, duch zaś ożywia. 2 Kor 3:6 jarzmo niewoli.  Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wol- ności żyli. Stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. Ga 5:1

7 Co złego jest w Legalizmie?  Bo wszyscy, którzy polegają na uczynkach Prawa, są pod przekleństwem; napisano bowiem: Przeklęty każdy, kto nie wytrwa w pełnieniu wszystkiego, co jest napisane w księdze Prawa… Ga 3:10  Zanim zaś przyszła wiara, byliśmy wspólnie zamknięci i trzymani pod strażą Prawa, dopóki wiara nie została objawiona. Tak więc Prawo było naszym przewodni-kiem do Chrystusa, abyśmy z wiary zostali usprawied-liwieni. Ga 3:23-24

8 Co jest złego w Libertyzmie? rodzi śmierć.  Lecz każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą; Potem, gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. Jk 1:14-15 niewolnikiem się staje.  Obiecując im wolność, chociaż sami są niewolnikami zguby; czemu bowiem ktoś ulega, tego niewolnikiem się staje.. 2 P 2:19

9 Życie chrześcijanina – jak chodzenie po grani LEGALIZM LIBERTYNIZM ŻYCIE Z ŁASKI Śmierć i niewola

10 NAJWIĘKSZA HEREZJA W KWESTII WIARY?  TWIERDZENIE, ŻE JAKOBYŚ BYŁ W STANIE PRZYJŚĆ DO BOGA (PO CZĘŚCI LUB W CA- ŁOŚCI) W OPARCIU O SWOJE DOKONANIA (DOBRE UCZYNKI) LUB ZE WZGLĘDU NA BRAK OSIĄGNIĘĆ W GRZESZENIU!

11 LEKARSTWO NA NAJWIĘKSZĄ HEREZJĘ?  EWANGELIA BOŻEJ ŁASKI:  On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. 2 Kor. 5:21

12 ROZMYTA EWANGELIA = ROZMYTE ROZUMIENIE ŻYCIA Z WIARY  Problem Galacjan: O nierozumni Galacjanie! Któż was omamił, was, przed których oczami został wymalowany obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego? Chcę dowiedzieć się od was tego jednego: Czy przez uczynki Prawa otrzymaliście Ducha, czy przez słuchanie z wiarą? Czy aż tak nierozumni jesteście? Rozpoczęliście w du-chu, a teraz na ciele kończycie? Ga 3:1-3

13 Różnica między usprawiedliwieniem a uświęceniem:  Przy USPRAWIEDLIWIENIU – przychodzimy do Boga jako wrogowie – deklarujemy poddanie się! (BIERNE)  Przy UŚWIĘCENIU – przychodzimy do Boga jako synowie/córki – deklarujemy chęć współpracy! (CZYNNE)

14 USPRAWIEDLIWIENIE – przejście ze stanu wrogości do pokoju z Bogiem  I was, którzy niegdyś byliście mu obcymi i wrogo usposobionymi, a uczynki wasze złe były, teraz pojednał w jego ziemskim ciele przez śmierć, aby was stawić przed obliczem swoim jako świętych i niepoka-lanych, i nienagannych, Kol 1:21-22

15 USPRAWIEDLIWIENIE – przejście ze stanu wrogości do pokoju z Bogiem  Jeśli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna jego, tym bardziej, będąc pojednani, dostąpimy zbawienia przez życie Jego. Rz 5:10

16 USPRAWIEDLIWIENIE – BIERNE PODDANIE (nic z nas!) Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Ef 2:8-10

17 USPRAWIEDLIWIENIE – BIERNE PODDANIE (nic z nas!) A wiemy, że cokolwiek Prawo mówi, mówi do tych, którzy są pod wpływem Prawa, aby wszelkie usta były zamknięte i aby świat cały podlegał sądowi Bożemu. Dlatego z uczynków Prawanie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek, gdyż przez Prawo jest poznanie grzechu. Ale teraz niezależnie od Prawa objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą Prawo i prorocy, i to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy, Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej, i są usprawiedliwieni darmo, z łaski jego, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, Rz 3:19-24

18 UŚWIĘCENIE – ciągłe czerpanie z łaski przez wiarę!  Jeśli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna jego, tym bardziej, będąc pojednani, dostąpimy zbawienia przez życie Jego. Rz 5:10  Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa, Pana, tak w nim chodźcie, wkorzenieni weń i zbudowani na Nim, i utwier-dzeni w wierze, jak was nauczono, składając nieustannie dziękczynienie. Kol. 2:6-7

19 WIARA= STAŁE ZŁĄCZENIE Z CHRYSTUSEM

20 PROBLEM NR 1 – DLACZEGO NIE CHODZIMY „W WIERZE”?  JAK ODLEGŁYM/ANONIMOWYM JEST TWÓJ BÓG?  DLACZEGO JEDNAK STWORZYŁ ON „INSTYNKT OJCOWSKI”?

21 Gdy Izrael był młody, pokochałem go i z Egiptu powołałem mojego syna. Im częściej odzywałem się do nich, tym dalej oni odchodzili ode mnie; składali ofiary Baalom i kadzili bałwanom. A przecież to Ja sam uczyłem Efraima chodzić, brałem ich na swoje ramiona, lecz oni nie wiedzieli, że to Ja ich leczyłem, przyciągałem ich więzami ludzkimi, powrozami miłości, i byłem dla nich jak ten, który podnosi niemowlę do swojego policzka, i nachylałem się do nich, aby ich nakarmić. Wrócą do ziemi egipskiej, i Assur będzie ich królem, bo nie chcieli się do mnie nawrócić. Dlatego miecz będzie szalał w ich miastach, połamie ich zasuwy i wysiecze ich w warowniach. Bo mój lud uporczywie trwa w odstępstwie ode mnie, a chociaż wzywają Baala, jednak im nie pomaga. Jakże mógłbym cię porzucić, Efraimie, zaniechać ciebie, Izraelu? Jakże mógłbym zrównać ciebie z Adam, postąpić z tobą jak z Seboim? Zadrżało we mnie serce, byłem do głębi poruszony. Nie wyleję mego srogiego gniewu, nie chcę ponownie zniszczyć Efraima, bo Ja jestem Bogiem, a nie człowiekiem, jestem pośród ciebie jako Święty i nie przychodzę, aby niszczyć. Pójdą za Panem, który jak lew zaryczy, a gdy tak zaryczy, dzieci z drżeniem przybiegną od zachodu. Przylecą z drżeniem jak ptaki z Egiptu i jak gołębie z ziemi asyryjskiej; i pozwolę im znowu mieszkać w ich domach mówi Pan. Oz. 11:1-11

22 WŁAŚCIWY OBRAZ BOGA - to ożywają obietnice: Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. Jeszcze tylko krótki czas i świat mnie oglądać nie będzie; lecz wy oglądać mnie będziecie, bo Ja żyję i wy żyć będziecie. Owego dnia poznacie, że jestem w Ojcu moim i wy we mnie, a Ja w was. Kto ma przykazania moje i przestrzega ich, ten mnie miłuje; a kto mnie miłuje, tego też będzie miłował Ojciec i Ja miłować go będę, i objawię mu samego siebie. Rzekł mu Judasz, nie Iskariota: Panie, cóż się stało, że masz się nam objawić, a nie światu? Odpowiedział Jezus i rzekł mu: Jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie, i Ojciec mój umiłuje go, i do niego przyjdziemy, i u niego zamieszkamy. J 14:16-23

23 CO ZROBIĆ, ABY TEGO DOŚWIADCZYĆ?  ZRÓB DIAGNOSTYKĘ  Czy traktujesz spotkania z Bogiem jako obowiązek?  Czy czujesz się lepszym, bo nie popełniłeś „grubych” grzechów?  Czy nigdy nie odczuwasz zdrowej bojaźni wobec Boga?  Czy patrzysz na Boże Prawo, jak na przeżytek?  USTANÓW Z DRUGĄ OSOSBĄ PRZYMIERZE modlitewne wzajemnie o wasze prywatne spotkania z Bogiem (tzw. cichy czas);  ZAWSZE ZACZYNAJ TWÓJ CZAS od modlitwy o to by Bóg OSOBIŚCIE CI SIĘ OBJAWIAŁ;

24 Zbawieni i kształtowani z łaski … JAK NIE BYĆ CHRZEŚCIJAŃSKIM MUŁEM? (Nie bądźcie nierozumni jak koń i jak muł, które wędzidłem i uzdą trzeba wstrzymywać, aby się nie zbliżały. Ps. 32:9)


Pobierz ppt "Zbawieni i kształtowani z łaski … JAK NIE BYĆ CHRZEŚCIJAŃSKIM MUŁEM? (Nie bądźcie nierozumni jak koń i jak muł, które wędzidłem i uzdą trzeba wstrzymywać,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google