Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

 Człowiek w świecie mediów  Media zimne i gorące  Selfie – gorące środowisko medialne  Nienawiść w mediach  Społeczny (edukacyjny) efekt cieplarniany.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: " Człowiek w świecie mediów  Media zimne i gorące  Selfie – gorące środowisko medialne  Nienawiść w mediach  Społeczny (edukacyjny) efekt cieplarniany."— Zapis prezentacji:

1

2

3  Człowiek w świecie mediów  Media zimne i gorące  Selfie – gorące środowisko medialne  Nienawiść w mediach  Społeczny (edukacyjny) efekt cieplarniany  Refleksje końcowe

4

5

6  mowa (ok. 50 tys. lat temu)  pismo (ok. 5,5 tys. lat temu)  druk (J. Gutenberg, 1049/1445)  telegraf (S. F. B. Morse, 1837)  radio (G. Marconi, 1894)  telewizja (A. S. Popow, 1896/1907)  komputer (1946/1981)  Internet (1969/1991)  telefon komórkowy (1956/1973/1992)  iPhone (Apple, 2007), tablet – mobilność

7

8

9  wielość programów telewizyjnych  gry komputerowe i gry wideo  Internet (zalew informacyjny)  sytuacje codziennego życia  wielość programów telewizyjnych  gry komputerowe i gry wideo  Internet (zalew informacyjny)  sytuacje codziennego życia

10

11

12  ZIMNE (komunikat niepełny, wyma- gają zaangażowania intelektualnego i uzupełnienia komunikatu przez od- biorcę, silnie oddziałują na wyobraźnię)  GORĄCE (komunikat pełny, są łatwe w odbiorze, b. silnie angażują zmysły)  ZIMNE (komunikat niepełny, wyma- gają zaangażowania intelektualnego i uzupełnienia komunikatu przez od- biorcę, silnie oddziałują na wyobraźnię)  GORĄCE (komunikat pełny, są łatwe w odbiorze, b. silnie angażują zmysły)

13  rozwój technologii (rozdzielczość, jakość obrazu i dźwięku, polisensoryczność)  wirtualizacja życia, globalność komunikacji, łatwość i szybkość dostępu do informacji  społeczne zapotrzebowanie na informację pełną, bogatą w szczegóły, multimedialną  od racjonalności do emocjonalności (dominacja emocji – HOMO AFFECTUS)

14  brak podziału na świat realny i wirtualny  komunikacja za pomocą FB i Messengera  brak myślenia o przyszłości (gimnazjaliści)  ogarnianie – kluczowe słowo (zarządzanie wszystkimi sferami swojego życia (licealiści)  brak chęci współpracy – nauka indywidualna  szkoła (tradycyjna, analogowa) i obszar poza szkołą (świat mediów cyfrowych) to różne światy  nauczyciel jako coach (przewodnik, doradca)

15  poznawcza  emocjonalna

16  silnie angażują zmysły, bardzo mało intelekt, silnie oddziałują na emocje  są łatwe w odbiorze, nie wymagają wysiłku intelektualnego (uzupełnień)  angażują uwagę odbiorcy (dziś cenne!)  „wyłączają” odbiorcę (zimne – włączają)  głównie media przestrzenne (mobilne)  silnie angażują zmysły, bardzo mało intelekt, silnie oddziałują na emocje  są łatwe w odbiorze, nie wymagają wysiłku intelektualnego (uzupełnień)  angażują uwagę odbiorcy (dziś cenne!)  „wyłączają” odbiorcę (zimne – włączają)  głównie media przestrzenne (mobilne)

17

18  2/3 użytkowników smartfonów używa ich do wykonywania „autodokumentacji” (selfie)  „selfie” – na liście 10 najmodniejszych słów („Time”, 2012); słowo roku 2013 (Oxford Dictionary)  w przypadku mężczyzn istnieje związek między liczbą umieszczanych w sieci zdjęć a posiadaniem osobowości narcystycznej bądź psychopatycznej  poczucie kontrolowania i kreowania własnego wizerunku (szczególnie ważne dla nastolatków)  2/3 użytkowników smartfonów używa ich do wykonywania „autodokumentacji” (selfie)  „selfie” – na liście 10 najmodniejszych słów („Time”, 2012); słowo roku 2013 (Oxford Dictionary)  w przypadku mężczyzn istnieje związek między liczbą umieszczanych w sieci zdjęć a posiadaniem osobowości narcystycznej bądź psychopatycznej  poczucie kontrolowania i kreowania własnego wizerunku (szczególnie ważne dla nastolatków)

19

20

21

22

23  brak szacunku w debatach internetowych (trollowanie – łamanie zasad netykiety)  rozmowy z pozycji Alfy i Omegi (ignoranci udają fachowców)  internauta – widz rzymskich pojedynków

24  mowa nienawiści (ang. hate speech) – wszelkie formy ekspresji, które rozpowszechniają, podże- gają, wspierają lub usprawiedliwiają nienawiść rasową, religijną, ksenofobię, antysemityzm lub inne formy nienawiści wynikające z nietolerancji  między wolnością słowa a dobrem jednostki  aspekty prawne (penalizacja – art. KK 119, 256, 257)  aspekty kulturowe (wych. do odpowiedzialności)

25

26  ważne pojęcie klimatologii – działu geografii fizycznej, zajmującego się badaniem klimatu  zjawisko podwyższenia temperatury Ziemi, spowodowane obecnością gazów cieplarnianych w atmosferze (m.in. para wodna, CO 2, metan)  termin ten odnosi się do naturalnego podwyż- szenia temperatury, jak i do zmiany tego efektu, wywołanego emisją gazów cieplarnianych wskutek działalności człowieka (tzw. globalne ocieplenie)

27  mózg ludzki rozwijał się przy stężeniu 180-300 ppm (liczba cząsteczek CO 2 na mln cząst. powietrza)  powyżej 600-800 ppm maleją zdolności inte- lektualne (w tym decyzyjne) człowieka  obecne stężenie CO 2 jest największe na przestrzeni kilkunastu mln lat (efekt spalania paliw kopalnych)  wzrost emisji dwutlenku węgla powoduje upośle- dzenie wyższych funkcji myślowych człowieka

28

29

30

31

32

33  media gorące działają destrukcyjnie na wyobraźnię (dominacja percepcji)  odpowiedzialność – myślenie w katego- riach przyszłości (przyszłe konsekwencje naszych czynów – wyobraźnia jest wa- runkiem koniecznym odpowiedzialności)  niewłaściwa interpretacja wolności  media wpływają negatywnie na indy- widualne poczucie odpowiedzialności

34

35

36  int. płynna jest wrodzona (zdeterminowana biologicznie), decyduje o przetwarzaniu informacji; jest to tzw. hardware inteligencji  int. skrystalizowana (zwana społeczną) stanowi wynik inwestowania int. płynnej (edukacja, zaanga- żowanie); oparta na kulturze; z wiekiem wykazuje tendencje wzrostowe; tzw. software inteligencji  int. płynna jest wrodzona (zdeterminowana biologicznie), decyduje o przetwarzaniu informacji; jest to tzw. hardware inteligencji  int. skrystalizowana (zwana społeczną) stanowi wynik inwestowania int. płynnej (edukacja, zaanga- żowanie); oparta na kulturze; z wiekiem wykazuje tendencje wzrostowe; tzw. software inteligencji

37  gorące media, gorące ko- munikaty, gorąca kultura  szczególnie gorące są treści pornogra- ficzne (kultura uprzedmiotowienia)  przegrzane środowisko medialne  destrukcyjne oddziaływanie mediów na wyobraźnię (i rozwój intelektualny)

38

39

40

41  58% Polaków nie ma kontaktu z książką (książek nie czyta 2/3 mężczyzn)  41% Polaków w ostatnim roku nie prze- czytało ani jednej książki  powyżej 7 książek przeczytało zaledwie 11% Polaków (tzw. realni czytelnicy)  16% gospodarstw domowych nie ma ani jednej książki (jest to aż 10 mln Polaków!), 15% – tylko podręczniki i książki dla dzieci, 80% gospodarstw – nie więcej niż 3 książki

42  rezygnacja z korzystania z sieci w wybranym okresie lub krytyczne i selektywne używanie narzędzi TI  cyfrowa dieta, cyfrowy detoks  pielgrzymka na cyfrową pustynię  więcej czasu dla rodziny i dla siebie

43

44

45  aksjologiczne zagubienie  emocjonalne rozchwianie  intelektualne rozleniwienie (degradacja)  pogorszenie relacji on-line z ludźmi  kultura uprzedmiotowienia (pornografia)

46

47

48

49

50  przegrzanie (dewastacja) środowiska medialnego rodzi nowe problemy etyczne (wybór dobra/zła)  etyka (gr. ethos – obyczaj) zajmuje się ustalaniem, co jest moralnie dobre, a co złe – tych problemów nie podejmują nauki szczegółowe, jak biologia, psychologia, socjologia czy neurodydaktyka  dla klasycznej pedagogiki wychowanie to rozwój człowieczeństwa – rozwój moralny (PAIDEIA)  konieczna jest ETYKA MEDIÓW (powrót do filozofii)

51

52


Pobierz ppt " Człowiek w świecie mediów  Media zimne i gorące  Selfie – gorące środowisko medialne  Nienawiść w mediach  Społeczny (edukacyjny) efekt cieplarniany."

Podobne prezentacje


Reklamy Google