Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zarządzanie projektami Metoda CPM (Critical Path Method) Metoda ścieżki krytycznej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zarządzanie projektami Metoda CPM (Critical Path Method) Metoda ścieżki krytycznej."— Zapis prezentacji:

1 Zarządzanie projektami Metoda CPM (Critical Path Method) Metoda ścieżki krytycznej

2 Zarządzanie projektami2 Plan Zastosowanie CPM Opis metody CPM Sieć czynności Luz zdarzenia Zapasy Ścieżka krytyczna Zalety i wady stosowania metody CPM

3 Zarządzanie projektami3 Zastosowanie CPM Metoda ta pozwala na wyznaczenie najwcześniejszego możliwego terminu zakończenia przedsięwzięcia, gdy znane są: czasy trwania czynności relacje kolejnościowe pomiędzy czynnościami Pozwala wyznaczać krytyczne obszary przejścia pomiędzy czynnościami

4 Zarządzanie projektami4 Opis metody CPM Niech (i,j) będzie czynnością wykonywaną pomiędzy zdarzeniem i oraz j, a także: t ij – czas wykonywania czynności (i,j) T i w – najwcześniejszy możliwy moment wystąpienia zdarzenia i T i p – najpóźniejszy możliwy moment wystąpienia zdarzenia i

5 Zarządzanie projektami5 Opis metody CPM Przyjmując dla zdarzenia początkowego T 1 w = 0 można w rekurencyjny sposób wyznaczyć wszystkie pozostałe T j w, gdzie j=2,3,...,n T j w = max(iЄB j ) {T i w + t ij } B j jest zbiorem bezpośrednich poprzedników zdarzenia j, czyli zbiór wszystkich zdarzeń, w których rozpoczynają się czynności prowadzące do zdarzenia j

6 Zarządzanie projektami6 Opis metody CPM Przyjmując dla zdarzenia końcowego T n p = T n w, można w rekurencyjny sposób wyznaczyć wszystkie pozostałe T i p, dla i=n-1, n-2,...,1 T i p = min(jЄA i ) {T j p – t ij } A i jest zbiorem bezpośrednich następników zdarzenia i, czyli zbiorem wszystkich zdarzeń w których kończą się czynności wychodzące ze zdarzenia i

7 Zarządzanie projektami7 Sieć czynności Numer zdarzenia Najpóźniejszy możliwy moment wystąpienia zdarzenia i Najwcześniejszy możliwy moment wystąpienia zdarzenia i

8 Zarządzanie projektami8 Sieć czynności Czynność pozorna Zdarzenie końcowe Zdarzenie początkowe

9 Zarządzanie projektami9 Algorytm konstruowania sieci 1.Podział projektu na zadania i czynności 2.Ustalenie logicznego następstwa poszczególnych czynności 3.Określenie czasu trwania czynności 4.Wykreślenie sieci 5.Ustalenie najwcześniejszych możliwych i najpóźniejszych dopuszczalnych terminów wystąpienia zdarzeń 6.Wyliczenie rezerw czasu 7.Wykreślenie drogi krytycznej 8.Interpretacja rezerw czasu 9.Ewentualne udoskonalenie sieci (skrócenie ścieżki krytycznej) - powrót do 4

10 Zarządzanie projektami10 Jak rysować wykres? Zacznij od lewej strony od czynności nie mających poprzedników Dodaj czynności zależne od początkowych odsuwając je w prawą stronę Rysuj systematycznie od lewej do prawej aż do wyczerpania czynności Połącz zadania strzałkami symbolizującymi zależność Nanieś na graf dane (numer zadania, czas trwania itp.)

11 Zarządzanie projektami11 Przykład 4 2 6 2 7 12 2 2 7 3 5 9 0 5 3 0 0 9 9 5 7 9 9 1 13 11 14 16

12 Zarządzanie projektami12 Luz zdarzenia Liczba L i = T i p – T i w Oznacza on możliwe przesunięcie momentu wystąpienia zdarzenia nie powodujące opóźnienia żadnego najwcześniejszego momentu rozpoczęcia jakiejkolwiek czynności wychodzącej z tego zdarzenia Jeżeli L i = 0, to zdarzenie i nazywamy krytycznym

13 Zarządzanie projektami13 Zapas całkowity czynności (i,j) Liczba Z ij c = T j p – T i w – t ij Obliczany on jest przy założeniu, że zdarzenie i zachodzi w swym najwcześniejszym momencie a zdarzenie j najpóźniejszym.

14 Zarządzanie projektami14 Zapas całkowity czynności (i,j) Opóźnienie czynności z zerowym zapasem czasu całkowitego o czas t, spowoduje opóźnienie realizacji całego przedsięwzięcia o ten sam czas t Czynności z zerowym zapasem czasu całkowitego nazywamy krytycznymi Uporządkowany ciąg tych czynności to ścieżka krytyczna

15 Zarządzanie projektami15 Zapas swobodny czynności (i,j) Liczba Z ij s = T j w – T i w – t ij Obliczany jest on przy założeniu, że: zdarzenia (i,j) zachodzą w swym najwcześniejszym momencie określa o ile jednostek czasu można opóźnić rozpoczęcie czynności (i,j) bez zmiany najwcześniejszego momentu wystąpienia zdarzenia j, tzn. bez zmiany T j w

16 Zarządzanie projektami16 Zapas swobodny czynności (i,j) Dopuszczalne jest całkowite wykorzystanie tego zapasu, gdyż nie wpłynie ono na terminy realizacji dalszych czynności Zapas swobodny powstaje tylko wówczas, gdy wszystkie następniki danej czynności mają oprócz danej czynności jeszcze inne poprzedniki Zapas swobodny nigdy nie przekracza zapasu całkowitego

17 Zarządzanie projektami17 Zapas bezpieczny czynności(i,j) Liczba Z ij b = T j p – T i p – t ij Obliczany jest on przy założeniu, że zdarzenia (i,j) zachodzą w swych najpóźniejszych momentach

18 Zarządzanie projektami18 Zapas niezależny czynności (i,j) Liczba Z ij n = T j w – T i p – t ij Jest miarą możliwości opóźnienia momentu zakończenia czynności (i,j) bez wpływu na moment rozpoczęcia jakiejkolwiek innej czynności

19 Zarządzanie projektami19 Zależność Zależność pomiędzy zapasami niezależnym swobodnym (bezpiecznym) całkowitym rysuje się następująco: Z ij n <= Z ij s(b) <= Z ij c

20 Zarządzanie projektami20 Ścieżka krytyczna Ścieżka pełna (łącząca zdarzenie początkowe z końcowym) w sieci czynności, dla której sumaryczny czas trwania czynności należących do ścieżki jest najdłuższy

21 Zarządzanie projektami21 Własności ścieżki krytycznej Długość ścieżki krytycznej określa najkrótszy możliwy czas realizacji projektu W sieci może istnieć więcej niż jedna ścieżka krytyczna

22 Zarządzanie projektami22 Własności ścieżki krytycznej Zdarzenia leżące na ścieżce krytycznej są zdarzeniami krytycznymi (ich luz wynosi 0), ale ciąg zdarzeń krytycznych nie wyznacza jednoznacznie ścieżki krytycznej

23 Własności ścieżki krytycznej 10 15 25 5 10 4 Ścieżka krytyczna Zdarzenia krytyczne

24 Zarządzanie projektami24 Czynność krytyczna Warunkiem koniecznym i wystarczającym na to, aby czynność (i,j) była czynnością krytyczną jest Z ij c = 0 Wniosek: Ścieżka krytyczna jest jednoznacznie wyznaczana przez czynności o zapasie całkowitym równym zero

25 Zarządzanie projektami25 Przykład 3 2 6 7 4 0 8 2 5 0 0 4 8 8 12 19 1 17 22 5 3 5 4 4,0,13,7,7,7,7,0,10,13,0,0,0,0 12 4

26 Zarządzanie projektami26 Wniosek Z punktu widzenia planowania realizacji czynności i budowy jego harmonogramu mniej istotne są momenty występowania zdarzeń, ważniejsza jest znajomość odpowiednich terminów odnoszących się do czynności

27 Zarządzanie projektami27 4 formuły CPM P ij w – najwcześniejszy możliwy termin rozpoczęcia czynności (i,j) P ij p – najpóźniejszy możliwy termin rozpoczęcia czynności (i,j) K ij w – najwcześniejszy możliwy termin zakończenia czynności (i,j) K ij p – najpóźniejszy możliwy termin zakończenia czynności (i,j)

28 Zarządzanie projektami28 Zależności P ij w = T i w P ij p = T j p – t ij K ij w = T i + t ij K ij p = T j p

29 Zarządzanie projektami29 Zalety metody CPM Ścieżka krytyczna daje odpowiedź na pytanie o termin ukończenia przedsięwzięcia Pomaga oszacować minimalną kwotę konieczną dla przyspieszenia terminu ukończenia inwestycji Wyznaczenie zadań krytycznych daje możliwość ich nadzorowania w trakcie realizacji przedsięwzięcia, koncentracji na najważniejszych zadaniach

30 Zarządzanie projektami30 Zalety metody CPM Umożliwia takie zaplanowanie harmonogramu realizacji przedsięwzięcia, przy którym jego czas realizacji jest najkrótszy Porównanie wariantów działania, zarówno pod względem kosztów jak i czasu wykonania W praktyce, metoda ścieżki krytycznej przynosi najwięcej efektów w zarządzaniu skomplikowanymi przedsięwzięciami

31 Zarządzanie projektami31 Wady metody CPM Mała elastyczność metody w trakcie realizacji projektu ze względu na deterministyczny charakter sieci Duża subiektywność przy ocenie czasów realizacji czynności

32 Zarządzanie projektami32 Podsumowanie Najważniejszym zadaniem metody CPM jest określenie i kontrola czasu potrzebnego na realizację zamierzenia CPM to oszczędność czasu uzyskana zarówno przy planowaniu zadań, jak i w trakcie realizacji projektu Jako, że czas i koszty są ze sobą silnie powiązane, oszczędność czasu prowadzi do oszczędności kosztów w myśl powiedzenia „czas to pieniądz”


Pobierz ppt "Zarządzanie projektami Metoda CPM (Critical Path Method) Metoda ścieżki krytycznej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google