Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OUTECH – WIELOWYMIAROWE UMIĘDZYNARODOWIENIE Marek Tukiendorf.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OUTECH – WIELOWYMIAROWE UMIĘDZYNARODOWIENIE Marek Tukiendorf."— Zapis prezentacji:

1

2 OUTECH – WIELOWYMIAROWE UMIĘDZYNARODOWIENIE Marek Tukiendorf

3 Diagnoza stanu przed realizacją projektu Niedostateczna znajomość poziomu rozwoju technicznego i gospodarczego oraz kultury państw Azji Południowo- Wschodniej w Polsce Brak wymiany myśli naukowej i współpracy w zakresie rozwiązań badawczych z krajami Azji w Polsce Znaczne obawy w podejmowaniu wspólnych przedsięwzięć związane z nieznajomością kultur i odrębnością filozoficzno- społeczną krajów azjatyckich Postępujące starzenie się polskiego społeczeństwa Konieczność dostosowania oferty edukacyjnej do zachodzących w Polsce zmian demograficznych

4 Cele projektu Podniesienie stanu wiedzy o kulturze oraz filozofii krajów azjatyckich Zmiana stereotypowego myślenia o mieszkańcach krajów azjatyckich Pogłębienie współpracy naukowej pomiędzy OUTech a ośrodkami naukowymi w krajach azjatyckich Rozwijanie kooperacji gospodarczej pomiędzy Opolszczyzną (w dalszej perspektywie Polską) a przedstawicielami biznesu krajów Azji Środkowej Dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb zmieniających się potrzeb społeczno-gospodarczych w regionie

5 Cele projektu z perspektywy jego interesariuszy (naukowcy, przedsiębiorcy, studenci) Nawiązanie ścisłej współpracy naukowej z Politechniką Pekińską, oraz Uniwersytetem w Bangalore Podejmowanie kooperacji naukowo-badawczej z przedstawicielami chińskiego i hinduskiego sektora gospodarczego Pozyskiwanie potencjalnych kooperantów z krajów azjatyckich do inwestowania w regionie Rozwój wymiany studenckiej z uczelniami z Chin i Indii Przygotowanie oferty edukacyjnej zbieżnej z potrzebami społeczności Opolszczyzny

6 Harmonogram projektu 1.Przygotowanie podstaw formalno-prawnych współpracy 2.Zacieśnienie współpracy z Ambasadami krajów 3.Powstanie instytucji realizujących projekty: Centrum Współpracy Polska-Chiny „Instytut Konfucjusza”, Centrum Współpracy Polska-Indie,,Instytut Jogi i Ajurwedy” 4.Przygotowanie konferencji naukowych, giełd kooperacyjnych, wymiana pracowników naukowych i studentów

7 Główne wyzwania w realizacji projektu Bariery językowe i kulturowe Różnice w systemach legislacyjnych Pozyskiwanie środków na realizację przedsięwzięć projektowych Przekonanie środowiska do otwarcia się na nowe filozofie

8 Osiągnięte rezultaty projektu Powstanie Centrum Współpracy Polska-Chiny „Instytut Konfucjusza” Powstanie Centrum Współpracy Polska-Indie,,Instytut Jogi i Ajurwedy” Prowadzone przez chińskich wykładowców kursy i konwersatoria języka chińskiego na różnych poziomach zaawansowania Organizacja i prowadzenie egzaminów językowych akredytowanych przez Hanban

9 Osiągnięte rezultaty 2 Studia podyplomowe Biznes międzynarodowy Unia Europejska-Chiny Udział PO w priorytetowym dla rządu Chin przedsięwzięciu transportowym pod nazwą Nowy Jedwabny Szlak Studia podyplomowe Holistyczne Zarządzanie Zdrowiem Współpraca w obszarze inżynierii górniczej z Indian School of Mines z Jharkhand Toczą się rozmowy z Ambasadorem Indii dotyczące utworzenia partnerskich regionów obydwu krajów na Opolszczyźnie

10 Zamiast podsumowania Wykonuj trudne zadania kiedy są jeszcze łatwe. Podejmuj wielkie wyzwania kiedy są jeszcze małe. Podróż tysiąca mil musi zacząć się od jednego kroku. Laozi

11 Zamiast podsumowania 2 Uczyć się nie tracąc zainteresowania, nauczać innych niezłomnie 學習沒有失去興趣 教別人堅定不移 (..) wiedza nie wystarcza, potrzebne jest doświadczenie wiedzy …. ज्ञान हम ज्ञान के एक बयान की जरूरत है, पर्याप्त नहीं है...

12


Pobierz ppt "OUTECH – WIELOWYMIAROWE UMIĘDZYNARODOWIENIE Marek Tukiendorf."

Podobne prezentacje


Reklamy Google