Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przedsiębiorstwo Informatyki „ETOB-RES” Sp. z o.o. Rzeszów: 25 - letnie doświadczenie w tworzeniu oprogramowania 36 pracowników zatrudnionych na umowę.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przedsiębiorstwo Informatyki „ETOB-RES” Sp. z o.o. Rzeszów: 25 - letnie doświadczenie w tworzeniu oprogramowania 36 pracowników zatrudnionych na umowę."— Zapis prezentacji:

1

2 Przedsiębiorstwo Informatyki „ETOB-RES” Sp. z o.o. Rzeszów: 25 - letnie doświadczenie w tworzeniu oprogramowania 36 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę Kilkaset firm i instytucji pracujących na oprogramowaniu autorstwa „ETOB-RES” Kilka tysięcy licencjonowanych użytkowników Tworzony przez nas system wdrażany jest w firmach: Komunalnych Energetyki cieplnej Spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych Budżetowych Produkcyjno - usługowych

3 autoryzacje producentów branży informatycznej

4 Przedsiębiorstwo Informatyki „ETOB-RES” Sp. z o.o. oferuje: KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA INFORMATYCZNE DLA FIRM I INSTYTUCJI PAKIET USŁUG: WDROŻENIE, INTEGRACJA, KONFIGURACJA DOSTAWA, INSTALACJA I URUCHOMIENIE PLATFORMY SPRZĘTOWO - SYSTEMOWEJ PAKIET USŁUG POWDROŻENIOWYCH: OPIEKA TYPU MAINTENANCE ORAZ SERWIS ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA

5 iBOK Zbyt Mediów Obieg Spraw Kadry i Płace Ewidencja Majątku Logistyka Finanse i Księgowość Zintegrowany System Informatyczny klasy ERP dla branży WOD-KAN Elementy controllingu Księgowość budżetowa eKomunikator SMS

6 Dla branży WOD-KAN Najważniejsze cechy: 1.Skalowalność zarówno pod względem wielkości przedsiębiorstwa, liczby obsługiwanych klientów jak i formy działalności firmy (spółka, zakład budżetowy, itp.) 2.Pełna integracja z zewnętrznymi systemami odczytu i prezentacji danych elastycznie dopasowana do ich źródeł (np. sposób odczytu zużycia wody, technologii przesyłania danych itp.)

7 Płatności Masowe e-Faktury e-Archiwum Urządzenia Przenośne Przedsięwzięcia Wnioski Taryfowe Gospodarka licznikowa Fakturowanie Trasy i Listy Odczytowe Struktura Sieci Ewidencja Umów Zbyt mediów Radioodczyty Mapa Cyfrowa iBOK Komadres to kompletny, spójny, zintegrowany system informatyczny dostosowany do specyfiki branży. Obejmuje swoim zakresem wszystkie obszary działalności przedsiębiorstwa usług komunalnych: gromadzenie, przetwarzanie, udostępnianie analizę danych.

8 Przetwarzanie i utylizacja odpadów

9 Podsystem Przetwarzania i Utylizacji Odpadów przeznaczony jest dla zakładów zajmujących się zagospodarowaniem odpadów, obsługą sortowni, kompostowni czy Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). System jest zgodny z nową ustawą o odpadach i zintegrowany z systemem Komadres w zakresie finansów i księgowości, ewidencji majątku, kadr i płac oraz magazynów.

10 Dowody ważeń Podstawową kartoteką są zaimportowane dowody ważeń, rozszerzone o niezbędne pola do rozliczeń odpadów. Program umożliwia ręczną edycję wczytanych ważeń.

11 Schemat obiegu dokumentów

12 Przyjęcie odpadów Wykorzystanie kartoteki kontrahentów, cenników, kodów odpadów i innych słowników systemu Komadres. Wystawianie faktur za przyjęcie odpadów (przyjęcie odpłatne) z automatyczną dekretacją do systemu Komadres. Ewidencja ilościowa i jakościowa przyjętych odpadów. Obsługa wielu miejsc składowania, magazynów.

13 Przyjęcie odpadów Przyjęcie rejestrowane jest z dokładnością do: Kontrahenta właściciela odpadu Gminy pochodzenia odpadu Spedytora Kodu odpadu Sposobu zagospodarowania odpadu.

14 Przyjęcie odpadów

15 Przetwarzanie odpadów

16 Wydania odpadów Wydania odpadów zewnętrzne lub wewnętrzne – do dalszego przetwarzania. Na podstawie ważeń wydania wygenerowane zostaną dokumenty przyjęć odzyskanych surowców. Wydruk karty ewidencji odpadu (KEO) dla każdej gminy zgodnego z wymogami ustawy. Wystawianie faktur sprzedaży surowców wtórnych oraz frakcji odzyskanych w procesie przetwarzania odpadów z automatyczną dekretacją do systemu Komadres.

17 Wydania odpadów

18 Rozliczenie przyjęć odpadów Rozliczenie odpadów polega na wykonaniu analizy surowców wtórnych przyjętych do magazynu „wyjściowego” przy wykorzystaniu dokumentów typu PW. Proces rozliczenia składa się z kilku kroków: Utworzenie dokumentu rozliczeń dla instalacji, roku i okresu Wybór nierozliczonych przyjęć (PW) do magazynu surowców (odzysku) Wybór aktualnych stanów odpadów w magazynie odpadów (przyjęć) Rozliczenie każdego surowca wtórnego wg definiowanego przepisu. Oznaczenie przeanalizowanych dokumentów przyjęć PW jako rozliczone, po to aby nie brały udziału w następnym rozliczeniu.

19 Rozliczenie przyjęć odpadów

20 Zatwierdzenie rozliczenia odpadów Zatwierdzanie dokumentu rozliczeń odpadów przetworzonych: Utworzenie dokumentów wydań RW z magazynu odpadów (wejścia) Utworzenie dokumentów przyjęć MM+ dla zarejestrowania przyjęcia odpadów do dalszej obróbki na instalacji docelowej. Zmiana statusu dokumentu na Zatwierdzony

21 Karta Przekazania Odpadów System umożliwia prowadzenie rejestrację kart przekazań odpadów rejestrowane ręcznie oraz karty generowane na podstawie dowodów ważeń. Generowanie kart KPO na podstawie ważeń wg zakresu

22 Karta Przekazania Odpadów Wystawianie dokumentów przyjęcia odpadów. Wydruk karty przekazania odpadu (KPO).

23 Fakturowanie przyjęć odpadów System umożliwia automatyczne fakturowanie na podstawie zakresu KPO. Domyślną opcją jest „łączenie” KPO do jednej faktury z dokładnością do posiadacza odpadu

24 Współpraca z wagą Podczas rejestracji dokumentów istnieje możliwość wykonania opcjonalnego połączenia z wagą samochodową i importu jej wskazań. Wykonanie połączenia po analizie możliwości technicznych udostępnianych przez producenta wagi.

25 Limity przyjęć System umożliwia prowadzenie limitów przyjęć: Roczny limit przyjęć dla kontrahenta Roczny limit przyjęć na składowisko

26 Zestawienia i sprawozdania Zestawienie ważeń w okresie wg Kontrahenta, Spedytora. Zestawienie dla Gminy – poziom recyklingu i odzysku odpadów. Przygotowanie danych do wykonania raportu dla Urzędu Marszałkowskiego.

27 Dodatkowe funkcjonalności Aplikacja Komadres PSZOK PSZOK – aplikacja pozwalająca np. na tablecie zarejestrować deklarowane przyjęcia do punktu selektywnej zbiórki odpadów. System umożliwia wykonanie zestawienia przyjęć według kontrahenta, asortymentu itd.

28

29 Dziękuję za uwagę

30 Przedsiębiorstwo Informatyki „ETOB-RES” Sp. z o.o. 35-114 Rzeszów, ul. Szarych Szeregów 5 Tel. 17 860 37 00 / Fax 17 860 37 12 etobres@etobres.pl www.etobres.pl


Pobierz ppt "Przedsiębiorstwo Informatyki „ETOB-RES” Sp. z o.o. Rzeszów: 25 - letnie doświadczenie w tworzeniu oprogramowania 36 pracowników zatrudnionych na umowę."

Podobne prezentacje


Reklamy Google