Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO PAKIET INFORMACYJNO-PROMOCYJNY WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA PREZENTACJI INWESTORSKIEJ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO PAKIET INFORMACYJNO-PROMOCYJNY WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA PREZENTACJI INWESTORSKIEJ."— Zapis prezentacji:

1 PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO PAKIET INFORMACYJNO-PROMOCYJNY WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA PREZENTACJI INWESTORSKIEJ SZYMON KURZYCA JACEK BŁOŃSKI ALICJA MATELA

2 PREZENTACJA PROJEKTU PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO JEDENAŚCIE NIEZBĘDNYCH PUNKTÓW: 1. WSTĘP – PREZENTACJA (KTO, CO) POZYCJONOWANIE BIZNESU: MISJA, WIZJA, CEL 2. RYNEK – POTRZEBA RYNKU I JACY KLIENCI JĄ POSIADAJĄ 3. ROZWIĄZANIE – PRODUKT/USŁUGA, KORZYŚCI, TECHNOLOGIE 4. POZYCJA RYNKOWA – KONKURENCI, BARIERY WEJŚCIA, SPOSOBY WEJŚCIA I OCHRONY 5. MARKETING/SPRZEDAŻ/WSPARCIE – KANAŁY I KONIECZNE UMIEJĘTNOŚCI 6. STRATEGIA BIZNESOWA – PLANY WEJŚCIA, WZROSTU, EKSPANSJI, IPO (5 LAT) 7. PROJEKCJE – RACHUNEK WYNIKÓW, BILANS, CASH FLOW, WSKAŹNIKI, WYCENA 8. POSZUKIWANE FINANSOWANIE – WIELKOŚĆ, RODZAJ, WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW 9. ZARZĄD – ODPOWIEDNIE DOŚWIADCZENIE I WIEDZA 10. KAMIENIE MILOWE – NP.: ROZPOCZĘCIE SPRZEDAŻY, KOLEJNA RUNDA FINANSOWANIA, BREAKEVEN, OSIĄGNIĘCIE PLANOWANEJ ZYSKOWNOŚCI, PRZEJĘCIE KONKURENTA… 11. STRATEGIA WYJŚCIA – IPO/SPRZEDAŻ INWESTOROWI STRATEGICZNEMU/FUZJA…

3 WSTĘP: KTO, CO (MISJA, WIZJA, CEL) PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO PIERWSZY SLAJD POWINIEN PRZEDSTAWIĆ FIRMĘ, ABY INWESTORZY WIEDZIELI Z KIM MAJA DO CZYNIENIA: - NAZWA (LOGO) - MISJA, WIZJA, CEL - IMIĘ I NAZWISKO PREZENTERA

4 RYNEK – POTRZEBA I KLIENCI PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO OPISZ POTRZEBĘ I WIELKOŚĆ RYNKU - OPISZ, CO TWORZY POPYT NA WASZ PRODUKT/USŁUGĘ (KORZYŚĆ, ZA KTÓRĄ BĘDĄ SKŁONNI PŁACIĆ KLIENCI) - ZDEFINIUJ CECHY FIRM LUB KLIENTÓW, KTÓRZY POTRZEBUJĄ WASZEGO ROZWIĄZANIA - SKWANTYFIKUJ TĘ POTRZEBĘ, PODAJ LICZBĘ POTENCJALNYCH KLIENTÓW - WYJAŚNIJ POTENCJAŁ RYNKU I JEGO WZROST ZIDENTYFIKUJ 2 – 3 NAJWAŻNIEJSZE SEGMENTY RYNKU, A DLA KAŻDEGO Z NICH: - SZACOWANĄ WIELKOŚĆ RYNKU (KLIENCI I POZIOM SPRZEDAŻY) - CO ODRÓŻNIA KLUCZOWE SEGMENTY OD SZEROKIEGO RYNKU I OD SIEBIE NAWZAJEM - PODAJ PODSTAWOWĄ WARTOŚĆ TWOJEGO ROZWIĄZANIA DLA KLIENTÓW

5 ROZWIĄZANIE - PRODUKT/USŁUGA PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO KLAROWNIE WYJAŚNIJ, CO BĘDĄ KUPOWAĆ KLIENCI. WYJAŚNIJ JAK PRODUKT/USŁUGA BĘDĄ STANOWIŁY ROZWIĄZANIE PROBLEMU/POTRZEBY KLIENTA Z JEGO PUNKTU WIDZENIA (OPINIE, TESTY, BADANIA) : - USŁUGI, TECHNOLOGIE LUB PLATFORMY POTRZEBNE DO OSIĄGNIĘCIA EFEKTYWNOŚCI PRODUKTU/USŁUGI - ZMIANY SYSTEMÓW, ZACHOWAŃ LUB PROCEDUR POTRZEBNE DO ZREALIZOWANIA KLUCZOWYCH KORZYŚCI OKREŚL WARTOŚĆ DODANĄ PRODUKTU/USŁUGI (JAKĄ CZĘŚĆ CAŁEGO ROZWIĄZANIA OFERUJECIE) ORAZ CZY KLIENCIE BĘDĄ WIDZIELI PRODUKTY/USŁUGI JAKO KLUCZOWĄ CZĘŚĆ PROPONOWANEGO ROZWIĄZANIA. OPISZ DOSTARCZANE KORZYŚCI, UZASADNIAJĄC KOSZTY ROZWIĄZANIA W PORÓWNANIU DO OCZEKIWANYCH KORZYŚCI.

6 POZYCJA KONKURENCYJNA PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO ZAADRESUJ 3 BARIERY WEJŚCIA NA RYNEK (ADAPTACJA PRODUKTU): - WIELKIE PSY – CO ROBIĄ WIELKIE, DOBRZE ZNANE FIRMY POSIADAJĄCE OBECNIE UŻYWANE PRODUKTY ORAZ USTALONE RELACJE Z WASZYMI POTENCJALNYMI KLIENTAMI? JAK ZAREAGUJĄ NA WASZE INICJATYWY? - CHĘĆ DO WDROŻENIA / INERCJA – CO SPRAWI, ŻE KLIENCI ZMIENIĄ PRODUKT LUB USŁUGĘ, Z KTÓRYCH KORZYSTAJĄ OBECNIE? - INNOWATORZY – JAKIE FIRMY MOGĄ PRZESKOCZYĆ WASZE ROZWIĄZANIE Z PODOBNYM LUB LEPSZYM/TAŃSZYM/MNIEJSZYM? WYJAŚNIJ JAK ZAMIERZACIE WYGRAĆ TEN WYŚCIG OPISZ ZWŁASZCZA WASZE NAJWIĘKSZE BARIERY WEJŚCIA. JAK ZAMIERZACIE BLOKOWAĆ LEPIEJ ZNANE LUB SILNIEJSZE FINANSOWO FIRMY OD WEJŚCIA NA TEN RYNEK I JEGO DOMINACJĘ

7 MARKETING/SPRZEDAŻ/WSPARCIE PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO KRÓTKO OPISZCIE OCZEKIWANY CYKL SPRZEDAŻY OPISZ JAK ZAMIERZASZ DOTRZEĆ DO POTENCJALNYCH KLIENTÓW/SWOJEJ GRUPY CELOWEJ, SKUPIAJĄC SIĘ NA POCZĄTKOWYCH SEGMENTACH MARKETING – W CELU STWORZENIA/ZWIĘKSZENIA ŚWIADOMOŚCI KLIENTÓW O WASZYM PRODUKCIE/USŁUDZE I STYMULOWANIA ICH CHĘCI ZAKUPU SPRZEDAŻ – DLA STWORZENIA DLA KLIENTÓW (DECYDENTÓW) ŁATWEGO SPOSOBU POZNANIA CECH PRODUKTU/USŁUGI I ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA WSPARCIE – ABY KLIENCI ZROZUMIELI WASZ PRODUKT/USŁUGĘ PRZED DECYZJĄ KUPNA, W TRAKCIE INSTALACJI ORAZ W TRAKCIE UŻYTKOWANIA JEŚLI BĘDZIECIE SIĘ OPIERALI NA POŚREDNICH KANAŁACH DYSTRYBUCJI, WYJAŚNIJCIE: - W JAKI SPOSÓB DO NICH DOTRZECIE - KTO BĘDZIE ODPOWIEDZIALNY ZA STWORZENIE ŚWIADOMOŚCI I WYGENEROWANIE POPYTU WŚRÓD OSTATECZNYCH UŻYTKOWNIKÓW - KTO DOSTARCZY WSPARCIE PRZED I PO SPRZEDAŻY

8 STRATEGIA BIZNESOWA - ROZWÓJ PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO OPISZCIE 3-5 LETNI CEL FIRMY - PODAJCIE NAJWAŻNIEJSZE KROKI DO JEGO OSIĄGNIĘCIA -CO MUSICIE ZROBIĆ, ABY ZACZĄĆ GENEROWAĆ GOTÓWKĘ NETTO I ILE WAM TO ZABIERZE CZASU -JAKIE KONKRETNE KROKI MUSICIE PRZEDSIĘWZIĄĆ, ABY DOPROWADZIĆ FIRMĘ DO STANU GOTOWOŚCI DO OFERTY PIERWOTNEJ LUB PRZEJĘCIA PRZEZ INWESTORA STRATEGICZNEGO - POKAŻCIE KLUCZOWE KROKI I KAMIENIE MILOWE NA WYKRESACH GANTT’A -WYJAŚNIJCIE STAN ROZWOJU FIRMY – ILE PRACY POZOSTAŁO DO OSIĄGNIĘCIA PEŁNEJ FUNKCJONALNOŚCI/KOLEJNEGO KAMIENIA? -POKAŻCIE HARMONOGRAM ROZWOJU PRODUKTU/USŁUGI NA 18-24 MIESIĄCE NA WYKRESIE GANTT’A - OCEŃCIE POWAŻNE RYZYKA I WYZWANIA - OSZACUJCIE POZIOM PRACY I KOSZTÓW DLA KAŻDEGO PRODUKTU - PODSUMUJCIE DOPASOWANIE PRODUKTU DO POTRZEB RYNKU

9 PROGNOZY PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO PRZYGOTUJCIE: PROGNOZY FINANSOWE (PRZYKŁADOWY SZABLON) BĄDŹCIE PRZYGOTOWANI DO WYJAŚNIENIA: - “NATYCHMIASTOWEJ” PENETRACJI RYNKU I ROZPRZESTRZENIANIA - WZROSTU NA WZÓR “KIJA OD HOKEJA” - WYJĄTKOWO WYSOKICH MARŻY -ZBYT KRÓTKICH LUB DŁUGICH OKRESÓW UJEMNEGO CASH FLOW’U (OCZEKIWANY OKRES DOCHODZENIA DO POZYTYWNEGO CASH FLOW TO 6 – 12 MIESIĘCY)

10 POSZUKIWANE FINANSOWANIE PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO - ZASTANÓWCIE SIĘ NAD WYCENĄ SPÓŁKI/PROJEKTU. -PRZEDSTAWCIE KLAROWNĄ PROPOZYCJĘ DLA INWESTORA – JAKI % SPÓŁKI MA OBJĄĆ I W ZAMIAN ZA CO. - PRZEDSTAWCIE ZAPOTRZEBOWANIE NA ŚRODKI W TEJ RUNDZIE FINANSOWANIA. -ZAPREZENTUJCIE DOTYCHCZASOWE I PLANOWANE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW DLA KAŻDEJ RUNDY FINANSOWANIA DO MOMENTU DEZINWESTYCJI. - OPISZCIE WIELKOŚĆ I SKŁAD OBECNEGO TEMPA „PRZEPALANIA” GOTÓWKI -MUSICIE UMIEJĘTNIE UZASADNIAĆ I BRONIĆ WYLICZONEJ PRZEZ WAS WYCENY FIRMY ORAZ WIELKOŚCI FINANSOWANIA

11 ZESPÓŁ ZARZĄDZAJĄCY PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO SKUP SIĘ NA KLUCZOWYCH CZŁONKACH ZESPOŁU, ZWŁASZCZA NA: CEO – DOŚWIADCZENIE W ZAKŁADANIU I KILKU ETAPACH ROZWOJU PODOBNYCH FIRM PRZEZ PIERWSZE RUNDY FINANSOWANIA A NAJLEPIEJ DO WYJŚCIA CTO – UDOKUMENTOWANA WIEDZA I PRAKTYKA W KLUCZOWYCH DLA FIRMY TECHNOLOGIACH CMO – UDOKUMENTOWANA WIEDZA I KONTAKTY NA DOCELOWYCH RYNKACH + UGRUNTOWANE RELACJE Z PARTNERAMI W RÓŻNYCH KANAŁACH DYSTRYBUCJI LUB KLUCZOWYMI KLIENTAMI KORPORACYJNYMI CFO – DOŚWIADCZENIE W KILKU RUNDACH FINANSOWANIA I OFERTACH PUBLICZNYCH DOŚWIADCZENIE, UMIEJĘTNOŚCI, CECHY PRZEDSTAW KLUCZOWYCH PRACOWNIKÓW JUŻ W PEŁNI ZAANGAŻOWANYCH, CZĘŚCIOWO ZAANGAŻOWANYCH ORAZ TYCH, KTÓRYCH ZAANGAŻOWANIE JEST UZALEŻNIONE OD ZAMKNIĘCIA FINANSOWANIA.

12 HARMONOGRAM I KAMIENIE MILOWE PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO PRZYGOTUJ HARMONOGRAM POSTĘPU PRAC W PROJEKCIE

13 STRATEGIA WYJŚCIA PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO JEŚLI SPODZIEWACIE SIĘ WYKUPU FIRMY PRZEZ INWESTORA STRATEGICZNEGO: - ZIDENTYFIKUJCIE 2-3 POTENCJALNYCH NABYWCÓW - WYJAŚNIJCIE DLACZEGO BĘDĄ ONI ZAINTERESOWANI - OPISZ OSTATNIE TRANSKACJE M&A PODOBNYCH FIRM ORAZ CENĘ TRANSAKCYJNĄ JEŚLI CELEM JEST UPUBLICZNIENIE SPÓŁKI: -PODAJ OSTATNIE PRZYKŁADY PODOBNYCH OFERT, ICH WYCENĘ RYNKOWĄ ORAZ OBECNĄ KAPITALIZACJĘ -WYJAŚNIJ DLACZEGO SPODZIEWACIE SIĘ, ŻE TAKA SZANSA POZOSTANIE DOSTĘPNA OPISZ RELACJE, KTÓRE JUŻ MACIE Z POTENCJALNYMI FIRMAMI ZAINTERESOWANYMI WYKUPEM WASZEJ FIRMY, BANKAMI INWESTYCYJNYMI LUB FUNDUSZAMI VENTURE CAPITAL / PRIVATE EQUITY, KTÓRE MOGĄ PRZEPROWADZIĆ PLANOWANE WYJŚCIE DLA INWESTORÓW FINANSOWYCH.


Pobierz ppt "PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO PAKIET INFORMACYJNO-PROMOCYJNY WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA PREZENTACJI INWESTORSKIEJ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google