Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DOŚWIADCZENIA Z INWESTYCJI W SPÓŁKI NA WCZESNYM ETAPIE ROZWOJU CASE STUDY PROJEKTU INWESTYCYJNEGO GRZEGORZ GROMADA PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MINISTRA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DOŚWIADCZENIA Z INWESTYCJI W SPÓŁKI NA WCZESNYM ETAPIE ROZWOJU CASE STUDY PROJEKTU INWESTYCYJNEGO GRZEGORZ GROMADA PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MINISTRA."— Zapis prezentacji:

1 DOŚWIADCZENIA Z INWESTYCJI W SPÓŁKI NA WCZESNYM ETAPIE ROZWOJU CASE STUDY PROJEKTU INWESTYCYJNEGO GRZEGORZ GROMADA PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

2 AGENDA PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO - WPROWADZENIE: PRZYKŁAD INWESTYCJI W START-UP - ŹRÓDŁA FINANSOWANIA - JAK DZIAŁA FUNDUSZ SEED/VENTURE CAPITAL - KRYTERIA INWESTYCYJNE - PRZYKŁAD PROJEKTU INWESTYCYJNEGO: GENOMED - DOŚWIADCZENIA INWESTYCYJNE MCI.BIOVENTURES: * PRZESADNY OPTYMIZM ZAŁOŻYCIELI/SPÓŁKI * ASYMETRIA INFORMACJI INWESTOR - SPÓŁKA * NIEBEZPIECZEŃSTWO UTRATY PŁYNNOŚCI I BRAKU RENTOWNOŚCI

3 GENENTECH – PRZYKŁAD INWESTYCJI PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W 1972 ROKU INWESTORZY PRYWATNI ZAŁOŻYLI FUNDUSZ KLEINER & PERKINS Z KAPITAŁEM 8 MLN $ -W 1976 ROKU FUNDUSZ ZAINWESTOWAŁ W GENENTECH, PIERWSZE PRZEDSIĘBIORSTWO ZAJMUJĄCE SIĘ TECHNOLOGIĄ REKOMBINACJI DNA. -JEDNYM Z ZAŁOŻYCIELI I UDZIAŁOWCÓW GENENTECH BYŁ HERBERT BOYER NAUKOWIEC Z UNIWERSYTETU KALIFORNIJSKIEGO, PROWADZĄCY BADANIA MOLEKULARNE. -PO WYPRODUKOWANIU PRZEZ FIRMĘ LUDZKIEJ PROTEINY, A NASTĘPNIE INSULINY, FUNDUSZ, W 1980 ROKU, WPROWADZIŁ AKCJE GENENTECH NA GIEŁDĘ. - CENA AKCJI NA GIEŁDZIE GENENTECH PODWOIŁA SIĘ JUŻ PIERWSZEGO DNIA. 1 MLN $, ZAINWESTOWANY W 1976 ROKU W GENENTECH, W 1992 ROKU, BYŁ WARTY 372 MLN $ -BIOLOG HERBERT BOYER – ZAŁOŻYCIEL GENENTECH I WSPÓŁTWÓRCA PATENTU DOTYCZĄCEGO REKOMBINACJI DNA ZOSTAŁ MULTIMILIONEREM W CZASIE 10 LAT. -UNIWERSYTET STANFORDA UZYSKAŁ 250 MLN $ WPŁYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT LICENCYJNYCH DOTYCZĄCYCH WYKORZYSTANIA TECHNOLOGII REKOMBINACJI DNA. -W 2009 ROKU WARTOŚĆ GENENTECH WYNIOSŁA 106 MLD $ (TRANSAKCJA WYKUPU 44% AKCJI PRZEZ ROCHE). W 2008 ROKU NA ŚWIECIE 250 MLN OSÓB CHORYCH NA CUKRZYCĘ KORZYSTA Z INSULINY

4 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA A ETAP ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. Seed / Start up Rozwój/WzrostEkspansjaDojrzałość Kapitał obcy (dług) Kapitał własny IPO Private Equity / Pre IPO Seed / Venture Capital Business Angels Oszczędności własne Zyski zatrzymane Dotacje / Granty Obligacje Kredyty i pożyczki bankowe Leasing Kredyt kupiecki / Faktoring Linie kredytowe Rodzina i przyjaciele Karty kredytowe Etap rozwoju przedsiębiorstwa

5 JAK DZIAŁA FUNDUSZ SEED/VENTURE CAPITAL ? PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO -FUNDUSZ VC TO INSTYTUCJA FINANSOWA DOSTARCZAJĄCA KAPITAŁU NIEZBĘDNEGO DO REALIZACJI INWESTYCJI PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO. -FUNDUSZ ZAZWYCZAJ DOKONUJE DŁUGOTERMINOWEJ INWESTYCJI W PRZEDSIĘBIORSTWO, RAZEM Z ZARZĄDEM FIRMY PODEJMUJE DZIAŁANIA SŁUŻĄCE ZWIĘKSZENIU JEJ WARTOŚCI, A NASTĘPNIE PO PEWNYM OKRESIE (3-7 LAT) WYCHODZI Z INWESTYCJI POPRZEZ ODSPRZEDAŻ SWOICH UDZIAŁÓW NA GIEŁDZIE LUB INWESTOROWI STRATEGICZNEMU. -TWÓRCY FIRMY POSIADAJĄ UDZIAŁY LUB AKCJE, KTÓRYCH WARTOŚĆ WZRASTA NA RÓWNI ZE WZROSTEM WARTOŚCI UDZIAŁÓW LUB AKCJI FUNDUSZU. CELEM FUNDUSZU JEST TAKIE INWESTOWANIE I WYCHODZENIE Z INWESTYCJI, KTÓRE ZAPEWNI UZYSKANIE OCZEKIWANEGO ZWROTU Z INWESTYCJI

6 KIEDY FUNDUSZ/BA JEST POTRZEBNY ? PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO DOSTARCZENIE KAPITAŁU NA ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI WYPEŁNIENIE LUKI FINANSOWEJ POMIĘDZY: KAPITAŁEM WŁASNYM ZAŁOŻYCIELA FIRMY, ŚRODKAMI RODZINY I PRZYJACIÓŁ, GRANTAMI A KREDYTEM BANKOWYM PRZYSPIESZENIE WZROSTU WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA WSPARCIE W ZARZĄDZANIU NIEKTÓRZY INWESTORZY MAJĄ DOŚWIADCZENIE JAK ZARZĄDZAĆ PRZEDSIĘBIORSTWEM, ABY W CZASIE KILKU LAT ZWIĘKSZYĆ JEJ WARTOŚĆ KILKUKROTNIE. PIERWSZA DECYZJA PRZEDSIĘBIORCY POSZUKUJĄCEGO FINANSOWANIA KAPITAŁOWEGO POLEGA NA WYBORZE INWESTORA

7 CASE STUDY PROJEKTU INWESTYCYJNEGO PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

8 DZIAŁALNOŚĆ GENOMED: - DIAGNOSTYKA GENETYCZNA - SEKWENCJONOWANIE DNA, -SYNTEZA OLIGONUKLEOTYDÓW, ZESPÓŁ NAUKOWCÓW Z INSTYTUTU BIOCHEMII I BIOFIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK FINANSOWANIE MCI.BIOVENTURES – 1,8 MLN ZŁ CECHY PROJEKTU / LOGIKA INWESTYCJI: -ZESPÓŁ Z 15 LETNIM DOŚWIADCZENIEM (W TYM 7 LAT DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W RAMACH INSTYTUTU) - WYSOKI POZIOM EKSPERTYZY W TECHNIKACH BIOLOGII MOLEKULARNEJ - WZRASTAJĄCY RYNEK -MOŻLIWOŚĆ ZDOMINOWANIA RYNKU USŁUG SEKWENCJONOWANIA I SYNTEZY DNA W POLSCE - ZNAJOMOŚĆ SPRZĘTU I KIERUNKU ROZWOJU TECHNOLOGII - WSPARCIE BIZNESOWE FUNDUSZU MCI.BIOVENTURES

9 PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO REZULTATY: WWW.GENOMED.PL 2007R.: UTWORZENIE SPÓŁKI 2008R.: INWESTYCJA MCI.BIOVENTURES, PIERWSZE PRZYCHODY 2009R.: POTROJENIE PRZYCHODÓW, DODATNIA RENTOWNOŚĆ EBITDA, OSIĄGNIĘCIE BEP 2010R.: PODWOJENIE PRZYCHODÓW, ZYSK NETTO 2011R. PLAN: NC IPO

10 PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO PROFIL MCI.BIOVENTURES Preferowane sektory Typ inwestycji Preferowany poziom inwestycji Sposób finansowania inwestycji Perspektywa czasowa Oczekiwany zwrot z inwestycji Początkowa wielkość funduszu Okres działania funduszu Główny inwestor biotechnologia, nowe leki i terapie, materiały i urządzenia medyczne, usługi ochrony zdrowia początkowa i wczesna faza rozwoju firmy < 1 mln € obejmowanie nowych udziałów/akcji czas pojedynczej inwestycji: 3-5 lat > 35% rocznie 20.000.000 zł 10 lat (2007-2017) MCI Management SA

11 PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO PODSUMOWANIE INWESTYCJI MCI.BIOVENTURES SpółkaOpis działalnościW portfelu od Udział MCI.BV w spółce Biotechnologia, diagnostyka genetyczna 23.01.200840,03% Prywatna, całodobowa opieka medyczna 22.09.200880,00% Sieć prywatnych centrów medycznych10.12.200822,54% E-commerce, największa apteka internetowa. (24.10.2005) 15.09.2010 58,42% Ubezpieczenia zdrowotne20.07.201060,00% Innowacyjne suplementy diety, preparaty zdrowotne dla kobiet 28.10.201039,94%

12 OPTYMIZM WSPÓLNIKA ZAŁOŻYCIELA PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO - PRZYJĘCIE ZBYT OPTYMISTYCZNYCH ZAŁOŻEŃ BIZNESOWYCH -ODMIENNE OPINIE DOTYCZĄCE ZARZĄDZANIA (WYBÓR PRIORYTETU PRZYCHODÓW/RENTOWNOŚCI) - NIEDOSZACOWANIE LUB NIEUWZGLĘDNIANIE RYZYKA - TRUDNOŚCI W UZGODNIENIU: * BIZNESPLANU * WYCENY SPÓŁKI - ROZWIĄZANIE: * OPCJA DLA ZAŁOŻYCIELI UMOŻLIWIAJĄCA OBJĘCIE ZNACZĄCEGO PAKIETU UDZIAŁÓW W PRZYPADKU REALIZACJI BIZNESPLANU, * TRANSZOWANIE FINANSOWANIA

13 ASYMETRIA INFORMACJI PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO -MINIMALIZACJA WPŁYWU ASYMETRII INFORMACJI POMIĘDZY INWESTOREM I SPÓŁKĄ POPRZEZ RELACJE INWESTORSKIE, TAK ABY DECYZJE STRATEGICZNE NA POZIOMIE INWESTORSKIM BYŁY PODEJMOWANE Z UWZGLĘDNIENIEM UWARUNKOWAŃ FUNKCJONOWANIA SPÓŁKI. -KONIECZNOŚĆ PRZEZWYCIĘŻENIA OBAW ZARZĄDZAJĄCYCH SPÓŁKAMI PRZED INFORMOWANIEM NA CZAS INWESTORÓW O PROBLEMACH SPÓŁKI. -ZACHĘCENIE SPÓŁEK DO INFORMOWANIA INWESTORÓW O MOŻLIWOŚCIACH ROZWOJOWYCH SPÓŁEK. - ROZWIĄZANIE: * MONITOROWANIE REALIZACJI PLANÓW * CZĘSTE KONTAKTY INWESTOR-SPÓŁKA

14 PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO PŁYNNOŚĆ I RENTOWNOŚĆ - ZAPEWNIENIE PŁYNNOŚCI W PERSPEKTYWIE ŚREDNIOTERMINOWEJ (1-2 LATA) - UTRZYMYWANIE ODPOWIEDNIEJ PROPORCJI POMIĘDZ WZROSTEMPRZYCHODÓW I RENTOWNOŚCI - ROZWIĄZANIE: * MONITOROWANIE POZIOMU PŁYNNOŚCI W PERSPEKTYWIE ŚREDNIOTERMINOWEJ (PLANY KROCZĄCE) * PROGRAMY MOTYWACYJNE UWZGLĘDNIAJĄCE WIELE PARAMETRÓW FINANSOWYCH


Pobierz ppt "DOŚWIADCZENIA Z INWESTYCJI W SPÓŁKI NA WCZESNYM ETAPIE ROZWOJU CASE STUDY PROJEKTU INWESTYCYJNEGO GRZEGORZ GROMADA PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MINISTRA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google