Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BIBLIOTEKI UCZELNI TECHNICZNYCH WSPIERAJĄCE PROCES KSZTAŁCENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na przykładzie Biblioteki Głównej AGH Agnieszka Zych Biblioteka Główna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BIBLIOTEKI UCZELNI TECHNICZNYCH WSPIERAJĄCE PROCES KSZTAŁCENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na przykładzie Biblioteki Głównej AGH Agnieszka Zych Biblioteka Główna."— Zapis prezentacji:

1 BIBLIOTEKI UCZELNI TECHNICZNYCH WSPIERAJĄCE PROCES KSZTAŁCENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na przykładzie Biblioteki Głównej AGH Agnieszka Zych Biblioteka Główna Akademii Górniczo Hutniczej Pełnosprawny Student III Kraków, września 2009 r.

2 UCZELNIE TECHNICZNE – cechy charakterystyczne mające konsekwencje w pracy ze studentem niepełnosprawnym Podręczniki, w których dominują wzory matematyczno-fizyczno-chemiczne. Język techniczny, terminologia techniczna ściśle związana z danym wydziałem, specjalizacją. Zajęcia w laboratorium. Praktyki w terenie.

3 Biblioteka Główna AGH wspierająca działania Akademii Górniczo-Hutniczej jako uczelni przyjaznej osobom niepełnosprawnym Studenci niepełnosprawni studiów stacjonarnych AGH RokOgółemNiesłyszący i słabosłyszący Niewidomi i słabowidzący Z dysfunkcja narządów ruchu Inne rodzaje niesprawności chodzącyniechodzący Studenci niepełnosprawni studiów niestacjonarnych AGH RokOgółemNiesłyszący i słabosłyszący Niewidomi i słabowidzący Z dysfunkcja narządów ruchu Inne rodzaje niesprawności chodzącyniechodzący

4 Współpraca z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych (ON) AGH i Uczelnianym Centrum Informatycznym (UCI) WZAJEMNE UZUPEŁNIANIE DZIAŁAŃ. Ustalanie jasnych reguł - wypracowywanie ścieżki działań. Szukanie najlepszych rozwiązań. Spotkania mające na celu ustalenie wspólnych działań – kierunek, podział i zakres zadań. Projekt Biblioteki Cyfrowej dostępnej dla osób niewidomych i słabowidzących – w trakcie przygotowywania.

5 Współpraca z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych AGH i Uczelnianym Centrum Informatycznym c.d. POTRZEBNE SĄ DZIAŁANIA SPÓJNE, SYSTEMATYCZNE I KOMPLEKSOWE

6 Biblioteki Uczelni technicznych jako integralna część Uczelni Pełnione funkcje: - usługowa - dydaktyczna - naukowa

7 Biblioteka Główna AGH – zadania Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej jest biblioteką naukową o charakterze publicznym, spełniającą zadania określone Ustawą z dnia r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 z 2005 r., poz z późn. zm.) oraz Statutem Akademii Górniczo- Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Zadania: gromadzenie i uzupełnianie zbiorów zgodnie z kierunkami badań naukowych oraz potrzebami dydaktycznymi i organizacyjnymi Uczelni opracowanie zbiorów przechowywanie i konserwację zbiorów udostępnianie zbiorów i usługi reprograficzne. Organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie informacji naukowej oraz dokumentowanie działalności naukowej Uczelni. Prowadzenie zajęć dydaktycznych dla: studentów AGH; a)Szkolenia biblioteczne w miesiącu październiku dla studentów pierwszego roku b)Szkolenia obejmujące wyszukiwanie informacji – katalog komputerowy, tradycyjny kartkowy, bazy danych, normy i patenty itd.

8 Czytelnik niepełnosprawny - indywidualne potrzeby Wynikają z rodzaju i stopnia dysfunkcji

9 Niewidomi i słabowidzący (nie(do)widzący) Niemożliwe bądź w różnym stopniu utrudnione odczytywanie materiałów czarnodrukowych. Rozwiązania w BG AGH -adaptacja materiałów (skanowanie); -przygotowywanie projektu Biblioteki Cyfrowej dostępnej dla nie(do)widzacych.

10 Niesłyszący i słabosłyszący (nie(do)słyszący) Trudności w komunikacji - bariera językowa. Rozwiązania BG AGH: -tłumacz języka migowego – dobra znajomość SJM i PJM w zakresie podstawowym; -znajomość podstawowych zasad komunikacji z niesłyszącymi i słabosłyszącymi.

11 Osoby z dysfunkcją narządu ruchu Trudności w dotarciu do potrzebnych informacji wynikające głównie z barier architektonicznych. Rozwiązania w BG AGH: - pokonywanie barier architektonicznych dzięki życzliwości pracowników - należy podkreślić otwartość na potrzeby czytelników; - podjazd do budynku – zmniejszony został kąt nachylenia; - przystosowana toaleta; - stanowisko komputerowe przystosowane (planowana modyfikacja biurka); - zdalne zamawianie; - biblioteka Cyfrowa – skrypty, podręcznik.

12 Przewlekle chorzy Trudności w dotarciu do potrzebnych informacji wynikające głównie z okresowo nasilających się dolegliwości oraz wpływu zażywanych środków farmakologicznych. Rozwiązania w BG AGH: - możliwość zamawiania i odbierania książek przez pisemnie upoważnione osoby; -zdalne zamawianie; -Biblioteka Cyfrowa – skrypty, podręcznik.

13 Kompetentna obsługa czytelnika niepełnosprawnego Przygotowanie pracowników do obsługi czytelnika niepełnosprawnego. -Szkolenia. -Wyznaczona osoba odpowiedzialna za obsługę i działania na rzecz użytkowników z różnymi rodzajami dysfunkcji.

14 Pokonywanie istniejących barier architektonicznych, mentalnych, komunikacyjnych – praktyczne rozwiązania w Bibliotece Głównej AGH Regulamin – udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Zwiększanie limitu wypożyczanych książek. Stanowiska komputerowe przystosowane. ABC – Kraków. Włączanie się w akcje na rzecz osób niepełnosprawnych.

15

16

17

18 Strony domowe bibliotek uczelni jako źródło informacji dla niepełnosprawnych użytkowników XXI wiek – SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE Przeanalizowano strony domowe wybranych bibliotek pod kątem: -umieszczenia informacji skierowanych do osób niepełnosprawnych, -jej dostępności, -oferty usług – do jakiej grupy kierowane. W analizie nie uwzględniono informacji dotyczących usług danej biblioteki znajdujących się na stronach domowych uczelni.

19 Spośród przeanalizowanych stron domowych bibliotek wybranych uczelni technicznych - 40 % zawiera informacje dotyczące usług skierowanych dla osób niepełnosprawnych; -60% - nie znaleziono.

20 Stopień trudności w dotarciu do informacji o usługach dla ON: -informacja widoczna – 20%; -mało widoczna (przy kolejnym odsłonięciu) – 20%; -nie znaleziono – 60%.

21 Usługi kierowane do poszczególnych grup czytelników: -niewidomi – 30%; -słabowidzący – 40%; -niesłyszący i słabosłyszący – 10%; -z dysfunkcją narządu ruchu – 20%.

22 Informacje na stronie www. Dostępność strony domowej BG AGH i katalogu komputerowego (trwają prace).

23 Postulaty wskazujące na możliwe działania wspierające/wspomagające w zakresie edukacji włączającej w obrębie bibliotek uczelni technicznych na przykładzie BG AGH tzw. DOBRE PRAKTYKI Kompetentna obsługa mimo wielu trudności architektonicznych – należy podkreślić znaczenie zaangażowania i życzliwości ze strony pracowników biblioteki. Zawiązanie i rozwijanie współpracy z Biurem ds. ON oraz innymi jednostkami uczelnianymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych. Przyjęte standardy adaptacji materiałów – obowiązujące wszystkie jednostki biorące udział w adaptacji – w tym BG AGH (trwa przygotowywanie/opracowywanie przez Biuro ds. ON i UCI instrukcji/zasad). Wolontariusze – koordynacja zgodnie z przyjętymi zasadami (w trakcie ustalania). Rozbudowa/modyfikacja stanowisk komputerowych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych (ilość powinna wynikać z zapotrzebowania).

24 Szkolenia pracowników uwzględniające: -rozwój techniki i pojawiające się nowe rozwiązania (obsługa urządzeń, informacja w jakich agendach i jakie rozwiązania można zaoferować danej grupie użytkowników) - bieżąca informacja -nowych pracowników. Strony domowe bibliotek – umieszczenie niezbędnych informacji w sposób przemyślany, widoczny dla użytkownika. biblioteki cyfrowe dostępne również dla osób niewidomych i niedowidzących. Uczestnictwo pracowników BG AGH w spotkaniach oraz imprezach integracyjnych. Korzystanie z doświadczeń uczelni mających wieksze doświadczenie w działaniach na rzecz ON. Konsultowanie się z osobami zainteresowanymi (np. testowanie dostępności strony domowej i katalogu elektronicznego).

25 Dziękuję za uwagę Biblioteka Główna AGH tel Konferencja jest współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Konferencja pod patronatem: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Barbary Kudryckiej


Pobierz ppt "BIBLIOTEKI UCZELNI TECHNICZNYCH WSPIERAJĄCE PROCES KSZTAŁCENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na przykładzie Biblioteki Głównej AGH Agnieszka Zych Biblioteka Główna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google