Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dzień Europejski – wędrówka po zjednoczonej Europie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Tarnobrzegu Projekt edukacyjny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dzień Europejski – wędrówka po zjednoczonej Europie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Tarnobrzegu Projekt edukacyjny."— Zapis prezentacji:

1 Dzień Europejski – wędrówka po zjednoczonej Europie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Tarnobrzegu Projekt edukacyjny

2 Cele projektu zebranie, opracowanie i usystematyzowanie zebranie, opracowanie i usystematyzowanie informacji o wybranych krajach europejskich przedstawienie wyników pracy przedstawienie wyników pracy w postaci folderów informacyjnych, map przedstawienie wylosowanego przez klasę kraju przedstawienie wylosowanego przez klasę kraju w czasie prezentacji Dzień Europejski – wędrówka po zjednoczonej Europie

3 Zadania projektu zapoznanie uczniów z historią i kulturą wybranych krajów europejskich uświadomienie roli i znaczenia Polski w Europie uświadomienie roli i znaczenia Polski w Europie nauczenie szacunku dla innych tradycji i kultur nauczenie szacunku dla innych tradycji i kultur Czas realizacji listopad 2002 roku – marzec 2003 roku 19 marca 2003 roku – prezentacja krajów

4 wychowawcy klas wychowawcy klas – wybierają uczniów przygotowujących prezentację i ich lidera czuwającego nad wykonaniem powierzonych zadań, przydzielają zadania do wykonania, zawierają z grupami kontrakt ustalający zasady współpracy uczniowie uczniowie – wyszukują informacje o wybranym kraju, opracowują folder informacyjny, przygotowują przedstawienie wybranego kraju w czasie prezentacji opiekunowie i członkowie Szkolnego Klubu Europejskiego opiekunowie i członkowie Szkolnego Klubu Europejskiego – przygotowują losowanie państw biorących udział w prezentacji, materiały informacyjne o Unii Europejskiej, zaproszenia dla gości, dekorację szkoły Realizatorzy projektu

5 Fazy realizacji projektu Faza I – przygotowania do prezentacji - trwała od listopada 2002 r. do marca 2003 r. i obejmowała następujące działania: 1. Losowanie 1. Losowanie kraju członkowskiego i kandydującego do Unii Europejskiej w czasie akademii przygotowanej przez Szkolny Klub Europejski w dniu 28.11.2002r. 2. Opracowanie folderu informacyjnego 2. Opracowanie folderu informacyjnego o wylosowanym kraju zawierającego podstawowe informacje o nim (pełną nazwę państwa, położenie geograficzne, ukształtowanie powierzchni, liczbę ludności, język urzędowy, walutę)

6 Stoisko wylosowanego kraju Flaga i hymn państwa (wersja instrumentalna) Podstawowe informacje o kraju – stolica, ludność, powierzchnia, ustrój, język urzędowy, jednostka monetarna Scenka rodzajowa – przybliżenie tradycji, kultury, zwyczajów i słynnych postaci związanych z danym krajem Coś smacznego, coś nieznanego – przygotowanie menu (potrawy charakterystyczne dla danego państwa) Faza I – cd. 3. Przygotowanie klas do prezentacji wylosowanego kraju na akademii, w tym obowiązkowo:

7 4. Ustalenie kolejności prezentacji krajów – (7- 8min.) Prezentacja pierwszych państw członków UE - 1957 r. - Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Niemcy, Włochy Prezentacja następnych państw, które weszły do UE w 1973 r. – Dania, Irlandia, Wielka Brytanii, w 1981 r. – Grecja od 1986 r. – Hiszpania, Portugalia 1995 r. – Austria, Finlandia, Szwecja Prezentacja państw kandydujących do Unii Europejskiej: - Polska, Czechy, Estonia, Łotwa, Słowacja, Słowenia, Węgry 5. Powołanie jury - 1 przedstawiciel z klasy biorącej udział w prezentacji Faza I – cd.

8 Faza II - prezentacja - dn. 19. 03. 2003 r. - obejmowała następujące działania: 1. Przygotowanie stanowisk państw biorących udział w prezentacji na sali gimnastycznej 2. Zwiedzanie przygotowanych prezentacji 3. Prezentacja poszczególnych krajów według ustalonej kolejności 4. Ocena prezentacji (stoisk, występów) przez jury Faza II

9 Program obchodów Przygotowanie stanowisk Przygotowanie stanowisk państw biorących udział w prezentacji na sali gimnastycznej – godz. 8.00 – 8.45 Zwiedzanie Zwiedzanie przygotowanej prezentacji przez zaproszonych gości, nauczycieli, uczniów – godz. 8.50 – 9.20 Prezentacja Prezentacja poszczególnych krajów według ustalonej kolejności – rozpoczęcie – godz. 9.25, zakończenie – ok. godz. 12.30 Ocena jury Ocena jury i przyznanie nagród pieniężnych ufundowanych przez dyrektora szkoły za najlepsze prezentacje

10 1.Szkoła zmieniła swój codzienny wygląd 1.Szkoła zmieniła swój codzienny wygląd - ozdobiły ją kolorowe plakaty, flagi państw europejskich, kwiaty, żółte i niebieskie balony. Pojawiły się greckie kolumny, holenderskie wiatraki i tulipany, paryska wieża Eiffla, hiszpańska corrida i wiele innych eksponatów. 2.Pojawili się zaproszeni goście: 2.Pojawili się zaproszeni goście: kurator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Prezydent Miasta Tarnobrzega, przedstawiciele Urzędu Miasta, prasy, Miejskiego Punktu Informacji Europejskiej, reprezentanci szkolnych klubów europejskich z opiekunami. Nadszedł ten dzień...

11 3. Degustowano europejskie przysmaki: 3. Degustowano europejskie przysmaki: sernik wiedeński, węgierski gulasz, greckie oliwki, francuskie winogrona i żabie udka, koreczki z łotewskiego sera, włoską pizzę i spaghetti, estońskie placki. 4. Mury szkoły zaszczycili swą obecnością: 4. Mury szkoły zaszczycili swą obecnością: Święty Mikołaj z Finlandii, Romeo i Julia z Włoch, tancerki flamenco i torreador z Hiszpanii, Picasso malujący na sztalugach, mieszkańcy Estonii w strojach narodowych, wikingowie i wiele innych postaci znanych ze świata nauki, sportu i sztuki...oj się działo..

12 Prezentacja krajów Prezentacja krajów

13 Prezentacja krajów - cd. Prezentacja krajów - cd.

14 Efekty Dnia Europejskiego wzbogacenie bazy dydaktycznej szkoły wzbogacenie bazy dydaktycznej szkoły - zbiór przewodników prezentujących 22 państwa europejskie bogaty materiał zdjęciowy bogaty materiał zdjęciowy (fotografie, kasety wideo, zdjęcia) i jego ekspozycja w bibliotece szkolnej promocja szkoły promocja szkoły poprzez udostępnienie prezentacji na jej stronie internetowej publikacja artykułu Piętnastka u Sikorskiego w regionalnym miesięczniku oświatowym Impuls

15 Piętnastka u Sikorskiego - Impuls nr 3/2003r.

16 Wnioski z przeprowadzonego projektu edukacyjnego Pozytywne aspekty - uczniowie: poznają siebie i kierują rozwojem własnej osobowości uczą się współpracować w grupie, dzielą się zadaniami i problemami wspólnie przewidują trudności, dyskutują na temat projektu korzystają z różnych źródeł informacji analizują wyniki pracy uczą się stosować zdobytą wiedzę w praktyce

17 Wnioski z przeprowadzonego projektu edukacyjnego Pozytywne aspekty - uczniowie: (cd.) Pozytywne aspekty - uczniowie: nabywają umiejętność sporządzania notatek, raportów przygotowują się do publicznych wystąpień uczą się wyrażać własne opinie i słuchać innych uczą się odpowiedzialności za siebie i efekty pracy grupy nawet ci słabsi w nauce mogą wykazać się w pracy grupowej uczą się szukać sojuszników, pomocy od dorosłych

18 Pozytywne aspekty - nauczyciele: integrują się z zespołem klasowym, są sojusznikami uczniów kształtują umiejętność dialogu łagodzą i rozstrzygają konflikty w grupach rozwijają swoją wiedzę i umiejętności są tolerancyjni i otwarci na poglądy uczniów dokonują oceny pracy grupy Wnioski z przeprowadzonego projektu edukacyjnego

19 Negatywne aspekty: konflikty w grupach różne tempo pracy zespołów długi czas realizacji trudności w wyborze materiałów do prezentacji trudności w ocenianiu zbyt duże zaangażowanie uczniów w projekt kosztem innych działań

20 Gdyby UE dziś nie istniała, trzeba by ją wymyślić. Na początku XXI wieku nie stanowi ona bowiem żadnego zagrożenia dla narodowej suwerenności. Mało tego, to Unia pozwala jej zaistnieć. Ulrich Beck

21 Dziękuję za uwagę Jolanta Raźniewska-Burczak


Pobierz ppt "Dzień Europejski – wędrówka po zjednoczonej Europie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Tarnobrzegu Projekt edukacyjny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google