Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zagrożenia dla dzieci i młodzieży związane z Internetem

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zagrożenia dla dzieci i młodzieży związane z Internetem"— Zapis prezentacji:

1 Zagrożenia dla dzieci i młodzieży związane z Internetem
bezpieczeństwo w sieci Zagrożenia dla dzieci i młodzieży związane z Internetem

2 Internet: dobry czy zły?
Internet zrewolucjonizował wiele dziedzin ludzkiego życia. Umożliwia wszechstronną komunikację i ułatwia kontakty niwelując ograniczenia przestrzenne i zapewniając porozumiewanie się w czasie rzeczywistym. Stał się niezbędny jako narzędzie pracy i rozrywki, ułatwia naukę i rozwijanie zainteresowań. Internet przestał więc być sprawą wyboru, stał się wręcz koniecznością. Sam w sobie Internet nie jest ani dobry ani zły. Jest pomocnym narzędziem, tak jak np. samochód, który ułatwia i przyspiesza komunikację. Jednak z jego używaniem wiąże się pewne ryzyko. Dotyczy to głównie osób o nie wyrobionym jeszcze światopoglądzie a więc młodzieży kształtującej swój obraz świata w oparciu o zdobywaną ciągle wiedzę, również za pośrednictwem Internetu. Dobre strony internetu są oczywiste: komunikacja, wiedza, narzędzie pracy, rozrywka, rozwój zainteresowań itp. We współczesnym świecie Internet istotnie okazuje się pożytecznym narzędziem. Trudno także mówić aby internet był czymś złym, natomiast jako narzędzie może być wykorzystywany także w niewłaściwy czy niekonstruktywny sposób. Zazwyczaj im większe możliwości daje jakieś narzędzie, tym większe wiążą się z nim zagrożenia.

3 RODZAJE ZAGROŻEŃ: 1. Niechciane i nieodpowiednie treści; 2. Nękanie w Internecie - cyberprzemoc, (ang. Cyberbulling), mobing elektroniczny, prześladowanie internetowe; 3. Zagrożenia związane ze spotkaniami z osobami poznanymi w Sieci; 4. Łamanie prawa /straty finansowe; 5. Uzależnienie od Internetu. Co zatem może nam grozić ze strony Internetu? Poszczególne zagrożenia pokrótce omówię.

4 RODZAJE ZAGROŻEŃ: 1. Niechciane i nieodpowiednie treści:
Każdy internauta jest narażony na kontakt z treściami, z którymi nie chciałby mieć do czynienia. Są nimi m.in. materiały promocyjne – tak zwany spam, przesyłane do indywidualnych użytkowników; mogą to być reklamy, linki prowadzące do stron lub inne materiały w wersji elektronicznej. Spam stanowi nawet do 50 % korespondencji krążącej po internecie; w większości jest niezbyt groźny. niebezpieczne pliki - wirusy, trojany szkodliwe dla naszego komputera i oprogramowania.

5 Podstawowe rodzaje niebezpiecznych treści to:
treści prezentujące przemoc, pornografię; treści prezentujące rasizm i ksenofobię; treści nawołujące do popełnienia przestępstw; treści promujące faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa; treści zachęcające do prostytucji lub hazardu, Przez niebezpieczne treści rozumie się treści, mogące mieć negatywny wpływ na rozwój i psychikę dziecka. Do tej grupy zaliczane są: filmy, zdjęcia i opowiadania pornograficzne i erotyczne, internetowe sex shopy (jak dział "Erotyka" serwisu allegro.pl), brutalną przemoc w grach on-line, rasizm,

6 NIEBEZPIECZNE TREŚCI TO TAKŻE:
treści zawierające elementy psychomanipulacji a także promujące używki Plagą stają się portale, reklamy, czy maile zawierające treści które manipulują użytkowników sieci. Powstaje coraz więcej forów internetowych „zachwalających” używki, użytkownicy wymieniają się swoimi doświadczeniami z substancjami szkodliwymi dla zdrowia, a także uzależniającymi. Treści na takich forach niejednokrotnie są nieprawdziwe, pisane przez osoby zajmujące się dystrybucją niedozwolonych substancji, które zamieszczają posty w celach „reklamowych”.

7 fałszywe postrzeganie świata, podważenie poczucia bezpieczeństwa,
Treści nieodpowiednie bardzo często są atrakcyjne i poszukiwane przez młodego odbiorcę. Kontakt dzieci i młodzieży z treściami tego typu może spowodować długotrwałe negatywne konsekwencje emocjonalne oraz poznawcze, w tym: fałszywe postrzeganie świata, podważenie poczucia bezpieczeństwa, budowanie przekonania, że patologiczne zachowania są normą. Niezwykle ważną rzeczą jest umiejętna selekcja wyników, które przedstawia nam wyszukiwarka. Dlatego tak ważne jest, by towarzyszyć dzieciom, zwłaszcza na początku przygody z Internetem. Ze względu na brak pełnej dojrzałości społecznej dzieci łatwiej poddają się wpływom, również tym związanym z nakłanianiem do nielegalnej działalności lub nielegalnych zachowań.

8 Jak się ustrzec? Metodą ograniczenia kontaktu dzieci i młodzieży z nielegalnymi treściami w Internecie może być oprogramowanie filtrujące. Warto jednak pamiętać, że filtrowanie tego typu powinno być uruchomione na wszystkich urządzeniach z których korzysta dziecko, również mobilnych. Filtrowanie treści internetowych odbywa się zazwyczaj w oparciu o „białą” lub „czarną listę” stron internetowych (odpowiednio: stron bezpiecznych, po których dziecko bezpiecznie może się poruszać lub stron wykluczonych, na które dziecko nie powinno wchodzić) lub słów kluczowych obecnych w treści strony.

9 W przypadku kiedy nasze dziecko lub my natrafimy w sieci na treści szkodliwe lub nielegalne (materiały przedstawiające seksualne wykorzystanie dzieci, pornografia związana z prezentowaniem przemocy lub posługiwaniem się zwierzęciem, rasizm i ksenofobia), powinniśmy poinformować o tym zespół Dyżurnet.pl (www.dyzurnet.pl) – punkt kontaktowy zajmujący się przyjmowaniem zgłoszeń dotyczących treści nielegalnych, ich analizą i współpracą w tym zakresie z policją. Zgłoszenie możemy złożyć anonimowo, podanie swojego adresu umożliwi nam śledzenie jego losów.

10 RODZAJE ZAGROŻEŃ: 2. Nękanie w Internecie – cyberprzemoc (ang. cyberbulling), mobing elektroniczny, prześladowanie internetowe to wykorzystywanie technik komunikacyjnych i internetowych do świadomego, wielokrotnego i wrogiego zachowania się osoby lub grupy osób, mającego na celu krzywdzenie innych.

11 Czym jest CYBERPRZEMOC?

12 CYBERPRZEMOC to inaczej przemoc z użyciem mediów elektronicznych – przede wszystkim Internetu i telefonów komórkowych. Cyberprzemoc = agresja elektroniczna Polska nazwa wywodzi się z angielskiego zestawienia dwóch słów cyberbulliying - cyber i bull, gdzie bully oznacza brutalność.

13 CYBERPRZEMOC W odróżnieniu od „tradycyjnej” formy przemocy zjawisko cyberprzemocy charakteryzuje: - wysoki poziom anonimowości sprawcy - szybkość rozpowszechnianych materiałów kierowanych przeciwko ofierze; - powszechna dostępność sieci; - ciągłość trwania Anonimowość w Internecie jest tylko pozorna i jeżeli dojdzie do poważnego naruszenia regulaminu lub prawa, właściciel serwisu lub policja zajmują się ściganiem sprawcy. W Internecie nikt nie jest całkiem anonimowy. Każdy komputer ma swój unikatowy adres IP. Każdy dostawca łącza internetowego prowadzi statystyki co, kiedy i z jakiego komputera było wysyłane lub pobierane. Wielu internautów jednak zapomina o tym, co skutkuje tym, że w sieci pozwalają sobie na większą swobodę oraz łamanie zasad kultury. CIĄGŁOŚĆ TRWANIA = Zarówno po lekcjach, w domu, przez całą dobę dziecko wchodząc do sieci doświadcza negatywnych emocji, lęku, czy obraźliwych komentarzy. 

14 Podstawowe formy zjawiska to:
- przemoc werbalna w sieci - wulgarne wyzywanie, poniżanie, ośmieszanie, straszenie, nękanie, szantaż. - rejestrowanie filmów i zdjęć wbrew woli danej osoby - publikowanie lub rozsyłanie ośmieszających, kompromitujących informacji, zdjęć, filmów z użyciem Sieci, - podszywanie się w Sieci pod kogoś wbrew jego woli. Aż 52% internautów w wieku od 12 do 17 r.ż. - kilkukrotnie, 30 % - często, tj. ponad 5 razy co drugi młody człowiek miał do czynienia z przemocą werbalną w Internecie lub przez telefon komórkowy

15 Gdzie możemy się spotkać z cyberprzemocą?
fora dyskusyjne, portale społecznościowe, e, strony internetowe, SMSy, telefonia komórkowa.

16 Przeprowadzone badania
Na podstawie badań przeprowadzonych przez firmę Gemius na zlecenie Fundacji Dzieci Niczyje wynika, że 52% internautów w wieku miała do czynienia z przemocą werbalną. Co szósty ankietowany był straszony i szantażowany. Powszechnym zjawiskiem okazuje się też tak zwana kradzież tożsamości, ponieważ 30% internautów potwierdza, że ktoś podszywał się pod nich w internecie. Najrzadziej młodzi internauci mówią o publikowaniu i rozpowszechnianiu kompromitujących ich materiałów, przyznaje się do tego ok. 14%. Jednocześnie ponad połowa z pytanych nastolatków przyznaje, że byli chociaż raz fotografowani lub filmowani bez ich zgody. Gemius S.A. – internetowa agencja badawcza działająca na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej. Firma oferuje badania dotyczące zachowania internautów na witrynach internetowych, profilu społeczno-demograficznego użytkowników sieci, skuteczności kampanii reklamowych prowadzonych w Internecie.

17 Anonimowa ankieta (Biłgoraj, I klasa Gimnazjum, 2009 r
Anonimowa ankieta (Biłgoraj, I klasa Gimnazjum, 2009 r.) składała się z 7 pytań sprawdzających wiedzę i świadomość młodych ludzi związaną z zagrożeniami jakie niesie ze sobą korzystanie z Sieci. W badaniu wzięło udział 63 uczniów: 42 dziewczyny i 21 chłopców. W jednym z pytań uczniowie mieli wskazać co ich zdaniem jest największym zagrożeniem związanym z internetem. Wyniki zaprezentowano na wykresie 1. Okazało się, że dla młodych internautów największym problemem jest cyberprzemoc. Aż 21 osób wskazuje na to zagrożenie. Uczniowie boją się ośmieszania, nękania, umieszczania w Sieci zdjęć i filmików bez ich zgody.

18 Zabójczy żart. Powodzenie jednych bywa katastrofą drugich.

19 Czy cyberprzemoc stanowi przestępstwo?
Obecnie obowiązujące w Polsce przepisy nie przewidują odpowiedzialności karnej za dopuszczenie się cyberprzemocy. Co to oznacza? Nie ma przepisu w prawie karnym, który typizowałby czyn zabroniony cyberprzemocy. Nie oznacza to całkowitej bezkarności osoby, która dopuszcza się takiego czynu. Warto zwrócić uwagę na kilka przepisów Kodeksu karnego, mianowicie art. 190 (groźba karalna), art. 190a (uporczywe nękanie), art. 212 (zniesławienie), art. 216 (zniewaga) czy też art. 265 i nast. (przestępstwa przeciwko ochronie informacji). Czyny zabronione z powołanych w zdaniu poprzednim artykułów mogą stanowić przejawy cyberprzemocy, a tym samym pociągać sprawców tych przestępstw do odpowiedzialności karnej. Więcej na Infor.pl: karne/ciekawostki/298808,Cyberprzemoc-a-odpowiedzialnosc- prawna.html#ixzz2p9P9UBcO

20 W jakich okolicznościach cyberprzemoc będzie stanowiła przejaw czynu zabronionego?
Przez popełnienie czynu zabronionego należy rozumieć wypełnienie jego znamion. Aby stwierdzić, że doszło do popełnienia przestępstwa trzeba zbadać, czy zaszły przesłanki powodujące zagrożenie karą. Dany czyn zabroniony będzie stanowił przejaw cyberprzemocy, jeżeli zostanie dokonany przy użyciu narzędzi komunikacji elektronicznej. Poza tym podstawowe zadanie to ustalenie sprawcy. Doskonały przykład stanowi przestępstwo uporczywego nękania (stalking). Czyn zabroniony stalkingu polega na uporczywym nękaniu danej osoby, wywołującym u niej uzasadnione poczucie zagrożenia, prowadzącym do powstania szkody osobistej bądź majątkowej. Stalker często wykorzystuje narzędzia komunikacji elektronicznej np. lub sms. Poza przestępstwem uporczywego nękania, można mówić o akcie cyberprzemocy (agresji elektronicznej).

21 Co piąty polski nastolatek ofiarą cyberprzemocy
Aż 67,3 proc. ankietowanych polskich nastolatków (58,8 proc. w Europie) zetknęło się w internecie z pornografią, a 21,5 proc. (21,9 proc. dla próby europejskiej) doświadczyło cyberprzemocy - wynika z badania przeprowadzonego w siedmiu krajach Europy na zlecenie Komisji Europejskiej. Badanie wykazało też, że 13,3 proc. polskich nastolatków dysfunkcyjnie używa internetu. Trafnie problem niekonstruktywnego używania komputera i sieci ilustruje film Jana Komasy pt. „Sala samobójców”.

22 RODZAJE ZAGROŻEŃ: 3. Zagrożenia związane ze spotkaniami z osobami poznanymi w Sieci; „Cześć Aniu, tu Wojtek, też mam 12 lat…”

23 Niebezpieczne kontakty
Kontakty z nieznajomymi mogą być szczególnie groźne, jeżeli prowadzą do spotkania w rzeczywistości. Anonimowość Internetu i łatwość tworzenia fałszywych profili w portalach społecznościowych powoduje, że wśród znajomych naszego dziecka, szczególnie tych poznanych w Internecie, może znaleźć się osoba o złych intencjach. Nigdy nie wiadomo, kto siedzi po tej drugiej stronie

24 Grooming Zjawisko uwodzenia dzieci przez osoby dorosłe za pomocą internetu określane jest w anglojęzycznej literaturze przedmiotu terminem grooming. W trakcie tego procesu dziecko poddawane jest psychomanipulacji – kontakt rozpoczyna się od rozmów na neutralne tematy, dziecko jest „oswajane”, sprawca przedstawia się jako jedyny przyjaciel dziecka, jedyna osoba, która je rozumie. Jednocześnie, by ukryć tę relację przed bliskimi dziecka, skłania je do zachowania „wspólnej tajemnicy”. Ostatecznie – próbuje skłonić je do spotkania, zrobienia i przesłania intymnych zdjęć lub do zachowań prostytucyjnych.

25 BADANIA Jak pokazują badania EU Kids Online (2010, więcej: http://swps.pl/warszawa/nauka-i-rozwoj/eu-kids-online), blisko 25 % dzieci w Polsce kontaktuje się online z osobami znanymi wyłącznie z sieci, a % spotkało się z osobą poznaną w Internecie. Aż 70 % rodziców dzieci, które spotkały się z kimś poznanym online nie wie, że do takiego spotkania doszło. Nawet abstrahując od najbardziej drastycznych skutków kontaktu z osobą znaną wyłącznie z sieci, warto wpoić dziecku zasadę ograniczonego zaufania w kontaktach zawieranych przez Internet. 

26 RODZAJE ZAGROŻEŃ: 4. Łamanie prawa /straty finansowe; Młodzież często łamie prawo poprzez ściąganie i kopiowanie nielegalnych gier, muzyki, filmów lub oprogramowania, łamie tez prawa autorskie ściągając z Sieci gotowe wypracowania.

27 Wiele informacji wrzucamy do cyberprzestrzeni po prostu zapominając kliknąć opcję poufności lub udzielając więcej informacji, niż to konieczne. Informacje o nas w cyberprzestrzeni, znajdują się m.in. w wypełnianych  przez nas formularzach konkursowych, zgłoszeniowych, wysyłanych  przez nas profilach użytkownika, itp. – co oszust/złodziej może później wykorzystać dla swoich celów.

28 Zagrożenia dla twojej prywatności w sieci
Korzystając z serwisów społecznościowych (np. Facebooka), czy nawet wysyłając i odpowiadając na maile, trzeba bardzo uważać na to, co robimy. Jeśli nie zmienimy początkowych ustawień prywatności Facebooka, informacje, które podajemy, będzie mógł przeczytać każdy. Przestępcy, nie tylko internetowi, radzą sobie dobrze m.in. dlatego, że potrafią rozmawiać z ludźmi i przekonywać ich, by zrobili coś, czego tak naprawdę nie chcą.

29 „Musisz to zobaczyć!!!” – czy aby na pewno? Zjawisko „farmy fanów”
Farma fanów to nic innego jak fanpage (strona facebookowa), którą może założyć każdy z nas. Ma ona bardzo chwytliwy tytuł i z ciekawości klikamy w taki odnośnik. Często odnosi się też do osoby czy zjawiska, które wzbudzają duże emocje wśród użytkowników. Działa tu efekt psychologii tłumu na zasadzie "znajomy polubił oraz 600 tysięcy innych osób, to ja też nie będę gorszy”. Ludzie niestety nie czytają, nie sprawdzają, nie analizują, gdzie dają "like”. Takie profile lub strony są później sprzedawane na aukcjach internetowych, a my będziemy spamowani przez nowego właściciela profilu/strony, bo przecież sami daliśmy mu lajka lub udostępniliśmy zdjęcia, pozwalając jednocześnie na zasypywanie Nas śmieciami... Często nasze dane zgromadzone w ten sposób wędrują dalej. Kolejne ciekawe zjawisko z którym możemy się spotkać w Internecie to tzw FARMY FANÓW

30 ”Piękna dziewczyna robiła sobie zdjęcia codziennie przez 4,5 roku’’ – prawda, że kusi by kliknąć?
Przykład zachęcającego do klikania linka

31 Popularność liczona w lajkach
Popularność liczona w lajkach. Wykorzystali Łukasza do stworzenia farmy fanów Nie dajcie się oszukiwać łapiącymi za serce zdjęciami lub postom z linkami opisanymi jako „coś co musisz zobaczyć!” Przykładem jest Łukasz Berezak - 10-latek, który podbił serca Polaków w czasie ostatniego finału WOŚP. Popularność chłopca próbuje wykorzystać wielu naciągaczy. Tworzą fałszywe profile, zachęcają do "lajkowania" stron. Rekordową popularność zdobył profil: „Łukasz Berezak - bijemy rekord polubień dla Ciebie. Jesteśmy z Tobą”. W ciągu doby pozyskał ok. 770 tys. użytkowników. W tak szybkim tempie tylu fanów nie zdobył wcześniej żaden polski fanpage. Prawdziwy fanpage Łukasza Berezaka działa na Facebooku pod nazwą „1% dla Łukaszka” - odsyła do strony internetowej chłopaka i zgodnie ze swoją nazwą zachęca do przekazywania 1 proc. podatków na jego leczenie.

32 5. Uzależnienie od Internetu
RODZAJE ZAGROŻEŃ: 5. Uzależnienie od Internetu

33 Zespół uzależnienia od internetu
Różnorodność aktywności, których podejmowanie w Internecie jest atrakcyjne, sprawia, że młodzi ludzie poświęcają mu coraz więcej czasu. Spędzanie w ten sposób wielu godzin dziennie zaburza ich rozwój, zwłaszcza w aspekcie kontaktów społecznych i może prowadzić do uzależnienia od Internetu (inne używane nazwy: siecioholizm, netoholizm, internetoholizm; Coraz częściej stosuje się skrót IAD - Internet Addiction Disorder czyli Zespół Uzależnienia od Internetu (ZUI), czasami również infoholizm, choć pojęcie to jest szersze niż uzależnienie od Internetu). Szacuje się, że obecnie uzależnionych jest od kilku do kilkunastu procent użytkowników Internetu, a zagrożonych uzależnieniem może być około jedna trzecia.

34 Dr Kimberly Young (USA) w 1996 roku przedstawiła kryteria uzależnienia od Internetu. Aby rozpoznać, czy Twoje dziecko jest uzależnione, odpowiedz sobie na następujące pytania:

35 Pięć twierdzących odpowiedzi na powyższe pytania oznacza uzależnienie od Internetu.
Czy czujesz, że Twoje dziecko jest zaabsorbowane Internetem (często myśli o poprzednich, bądź następnych pobytach w Sieci)? Czy czuje potrzebę coraz dłuższego korzystania z Internetu? Czy pozostaje w sieci dłużej niż pierwotnie planowało? Czy wielokrotnie miało nieudane próby kontroli, ograniczenia czasu lub zaprzestania korzystania z Internetu? Czy dziecko czuje się niespokojne, markotne, zirytowane, przygnębione gdy nie może korzystać z Internetu? Czy ryzykuje utratę znajomości z przyjaciółmi, zaniedbuje naukę z powodu Internetu? Czy oszukuje Cię, aby ukryć narastający problem uzależnienia od Internetu? Czy używa Internetu jako sposobu na ucieczkę od problemów lub sposobu na poprawę pogorszonego nastroju (uczucia bezradności, winy, lęku, depresji)?

36 Podtypy IAD (Zespół Uzależnienia od Internetu) według Kimberly Young
a) Socjomania internetowa – jest to uzależnienie od internetowych kontaktów społecznych. Osoba nawiązuje nowe kontakty tylko i wyłącznie poprzez sieć, ma zachwiane relacje człowiek-człowiek w kontaktach poza siecią. Ludzie tacy potrafią godzinami „rozmawiać" z innymi użytkownikami internetu, lecz mają trudności przy kontaktach osobistych (fobia społeczna), nie potrafią odczytywać informacji nadawanych na płaszczyźnie komunikacji niewerbalnej lub odczytują je błędnie.

37 b) Uzależnienie od sieci – polega na pobycie w internecie
b) Uzależnienie od sieci – polega na pobycie w internecie. Jest ono bardzo podobne do uzależnienia od komputera, lecz polega na byciu w sieci. W Polsce jest głównie spotykane u osób ze stałym łączem. Osoby takie są cały czas zalogowane do sieci i obserwują, co się tam dzieje. Uzależnienie to łączy w sobie wszystkie inne formy ZUI.

38 c) Uzależnienie od gier (zaczyna się już w dzieciństwie); często występuje wówczas, gdy zapracowani rodzice są wręcz zadowoleni, że dziecko ma jakąś rozrywkę i nie popada w „złe" towarzystwo. Jednak dziecko izoluje się od rówieśników, traci kontakt z rzeczywistością i zamyka się w swoim pokoju z komputerem, czego rodzice nie dostrzegają jako narastającego problemu.

39 gry Na rynku dostępnych jest bardzo dużo różnego rodzaju gier. Młody gracz wchodzi w nowy, pełen przygód świat. Większość gier jest konstruowana w oparciu o scenariusze pełne przemocy. Normą staje się to co złe, a silna kumulacja agresji, przemocy i niemoralności prowadzi do zagubienia wszelkich wartości.

40 Przykład popularnej i brutalnej gry

41 Przykład popularnej i brutalnej gry

42 Przemoc w grach Młody gracz wchodząc w wirtualny świat gry spotyka się z agresją, przemocą i niemoralnym postępowaniem. Istotnym czynnikiem jest tu jego aktywne uczestnictwo. Młody człowiek nie tylko ogląda przemoc i okrucieństwo, ale także sam dokonuje tej przemocy, wybiera jej formy, musi być okrutny, aby zwyciężać. Zło jest nagradzane – bycie złym pozwala iść „dalej”. W grach świat wartości jest przewrócony „do góry nogami” – dobroć, przyjaźń, wzajemna pomoc, współczucie nie mają żadnego znaczenia, najważniejsze są natomiast najniższe instynkty, pogarda dla drugiego człowieka, rządzi tu prawo silniejszego, wszelkie poczynania są uznawane za dobre byleby prowadziły do własnej korzyści.

43 Zagrożenia związane z korzystaniem z gier komputerowych
wybuchy niekontrolowanej złości i agresji. zatracanie kontaktu z rzeczywistością, ponieważ najważniejsza staje się gra i czas spędzany w świecie wirtualnym. odizolowanie od komputera powoduje pojawienie się u dziecka objawów abstynencyjnych: agresji, rozdrażnienia, bezsenności, reakcji fizjologicznych, jak np. drżączka, depresja, a nawet próby samobójcze.

44 Dalsze podtypy Zespołu Uzależnienia od Internetu
d) Przeciążenie informacyjne - występuje przy natłoku informacji np. przebywanie w wielu pokojach rozmów jednocześnie lub udział w wielu listach dyskusyjnych. e) Uzależnienie od komputera – osoba chora nie musi w tym wypadku "być" w sieci, wystarczy, iż spędza czas przy komputerze. Nie jest dla niej ważne to, co robi, czy pisze ważną pracę, czy gra w pasjansa. Liczy się tylko to, że komputer jest włączony, a ona spędza przy nim czas. f) Erotomania internetowa – polega głównie na oglądaniu filmów i zdjęć z materiałami pornograficznymi lub pogawędkach na chatach o tematyce seksualnej.

45 Skutki uzależnienia od komputera
Skutki uzależnienia od komputera mają charakter: fizyczny (ból i zmęczenie oczu, wady postawy, nadwyrężenie mięśni karku i nadgarstka, bóle głowy); psychologiczny (zaburzenia koncentracji uwagi, skłonność do fantazjowania i kłamania, wyższy poziom agresji, częsty niepokój i stany lękowe, spadek nastroju, a nawet depresja w sytuacji niemożności korzystania z komputera, zmiana języka – zubożenie, techniczny slang, używanie skrótów); moralny (łatwy dostęp do pornografii, informacji o sektach, przemoc słowna, erotyka, zatracenie granicy między dobrem a złem); społeczny (zanik więzi emocjonalnych, zaniedbywanie obowiązków szkolnych i domowych, rezygnacja z ruchu i aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu, utrata dotychczasowych zainteresowań); intelektualny (utrata zainteresowania nauką przez dzieci, niezdolność do racjonalnej selekcji danych, z jakimi człowiek spotyka się w sieci – tzw. szok informacyjny, spadek koncentracji uwagi, zaburzenia pamięci).

46 Kilka istotnych statystyk:
1500% - o tyle wzrosło zjawisko wykorzystywania dzieci przez Internet w ciągu 10 lat 100 tys. stron z pornografią internetową, a co dzień pojawia się 8 nowych stron 39% wszystkich dzieci miało styczność z przynajmniej jednym z zagrożeń Internetu 90% dzieci ma konto na przynajmniej jednym portalu społecznościowym 53% dzieci posiada tablet/smartfon

47 Rady dla rodziców: Zabezpiecz komputer Bądź świadom zagrożeń
Ustal z dzieckiem zasady korzystania z sieci adekwatne do jego wieku, takie jak maksymalny czas spędzany w sieci, serwisy i strony internetowe, które może odwiedzać, sposoby reagowania na niebezpieczne sytuacje Bądź obok swojego dziecka, kiedy surfuje po Internecie Naucz dziecko zasady ograniczonego zaufania do osób i treści, na które trafia w sieci Naucz dziecko chronić prywatność Nie narażaj dziecka, publikując bezkrytycznie jego zdjęcia w sieci Upewnij się, że twoje dziecko korzysta z gier adekwatnych do jego wieku Pamiętaj, że Internet ma też dobre strony - Aktualne oprogramowanie antywirusowe, filtr antyspamowy 41 proc. rodziców, których dzieci miały kontakt z treściami dotyczącymi seksualności lub pornografii jest przekonana, że ich dzieci nie widziały tego typu materiałów pozytywne strony Internetu przeważają nad negatywnymi jego stronami. Internet jest doskonałym źródłem wiedzy, jak również dostarczycielem rozrywki. Pozwól swojemu dziecku w świadomy i bezpieczny sposób w pełni korzystać z oferowanego przez Sieć bogactwa

48 Podsumowanie Dzieci i młodzież coraz częściej sądzą, że komputer może być panaceum na wszystko, że jest doskonały, niezastąpiony, nieomylny, możliwy do wykorzystania w każdej sytuacji, wszystko mogący. W szczególności, po co samemu pisać wypracowanie z języka polskiego, skoro można podobne znaleźć w Internecie, albo stworzyć je z kilku innych, po co szukać danego obiektu geograficznego na mapie, skoro można zlecić to wyszukiwarce itp. Po pewnym czasie dziecko staje się niezdolne do samodzielnego myślenia, sądząc, że to komputer powinien za nie zrobić. Mózg nie potrafi dokonać racjonalnej selekcji informacji czy danych na te, które mają jakąś wartość i te, które są zbyteczne lub nawet szkodliwe. W dzisiejszym świecie zagrożeń i ryzyka wzrasta coraz bardziej znaczenie odpowiedzialności. Młody człowiek nauczony odpowiedzialności nie będzie traktował informacji znalezionej w Sieci, jako własnej, ale będzie wiedział, że należy przytoczyć dane źródłowe. Społeczeństwo informacyjne, którym powoli stajemy się, nie może też bezkrytycznie podchodzić do uzyskiwanej informacji. Musimy być również uczuleni na to, że kontrola prawdziwości danych jest niewielka i że prawdopodobieństwo prawdy jest tym większe, im witryna jest bardziej wiarygodna.

49 BIBLIOGRAFIA Wojtasik Ł., Sieciowe zagrożenia, Niebieska Linia Numer: 1/42, opublikowany w serwisie: Polskie Centrum Programu Safer Internet, artykuły: Niebezpieczne kontakty; Cyberprzemoc; Szkodliwe treści; Ochrona prywatności opublikowane w serwisie: Moroz D., Korzyści i zagrożenia płynące z Internetu, Nr publikacji: 696, Portal edukacyjny Edux.pl, Zagrożenia dla dzieci w internecie, Źródło: BiznesNet.pl, opublikowane w serwisie: Wojtasik Ł., Cyberprzemoc – charakterystyka zjawiska, skala problemu, działania profilaktyczne, Fundacja Dzieci Niczyje, opublikowany w serwisie

50 BIBLIOGRAFIA Jabłońska J., Zagrożenia dla dzieci i młodzieży związane z Internetem, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Sosnowcu, artykuł opublikowany na: Kordziński  J., Uzależnienie od internetu, Wychowawca, Nr 2/2007, artykuł opublikowany w serwisie: Uzależnienie od Internetu i komputera, artykuł opublikowany w serwisie: Kołakowska E., Uzależnienie od komputera i internetu, artykuł opublikowany w serwisie: Szulikowski M. i Partnerzy Kancelaria Prawna, Stalking jest już przestępstwem, artykuł z dnia:  opublikowany w serwisie:

51 BIBLIOGRAFIA Uzależnienie od gier i Internetu powoduje nieodwracalne zmiany w mózgu, artykuł z dnia: , opublikowany w serwisie: Krocz K., Skutki uzależnienia od komputera, artykuł z dnia opublikowany w serwisie: Nadużywanie Internetu: przyczyny, objawy, konsekwencje, Świat Problemów, nr 7- 8, artykuł opublikowany w serwisie: Kawik A., „Musisz to zobaczyć!!!” – czy aby na pewno?, artykuł z dnia , opublikowany w serwisie: Helpline.org.pl , Artykuły: Uzależnienie od Internetu, komputera; Cyberprzemoc; Bezpieczny Ty, opublikowane w serwisie:

52 BIBLIOGRAFIA Cameron E., Protecting Children from Cybercrime: Online Child Grooming, artykuł z dnia: , opublikowany w serwisie: Koszałka K., Świtała A., Małysz P., Pasicznyk R., Zespół Szkół Ogólnokształcących , Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju, Cyberprzemoc, artykuł opublikowany na stronie: MON, Źródło: PAP, Co piąty polski nastolatek ofiarą cyberprzemocy, artykuł z dnia , opublikowany w serwisie: Wiśniewska A., Cyberprzemoc a odpowiedzialność prawna, artykuł z dnia:  , opublikowany w serwisie:

53 BIBLIOGRAFIA Urawska Ż, Co to jest stalking, artykuł z dnia , opublikowany w serwisie Dziennik Internautów, Nie akceptuję, nie łączę się, nie wchodzę..., artykuł z dnia , opublikowany w serwisie: Popularność liczona w lajkach. Wykorzystali Łukasza do stworzenia farmy fanów, artykuł z dnia , opublikowany w serwisie:


Pobierz ppt "Zagrożenia dla dzieci i młodzieży związane z Internetem"

Podobne prezentacje


Reklamy Google