Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH."— Zapis prezentacji:

1 Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

2 Nasi partnerzy Grupa ICN Business School jeden z najstarszych w Europie ośrodków kształcących specjalistów logistyków Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Politechnika Wrocławska Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Gmina Wrocław

3 O organizatorach Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu została powołana do życia w 2001 roku. Dzięki współpracy z grupą szkół francuskich ESIDEC w Metz oraz ICN Business School w Nancy, zapewnia zdobycie wiedzy i kwalifikacji z dziedziny logistyki, transportu i spedycji na europejskim poziomie.

4 O organizatorach Międzynarodowy charakter uczelni Wielorakie kontakty z partnerami o profilu logistycznym, transportowym i spedycyjnym pozwalają MWSLiT realizować formułę edukacji otwartej poprzez organizowanie gościnnych wykładów specjalistów krajowych i zagranicznych, a także wykładów uzupełniających. Od 2005 roku Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu jest corocznie wyróżniana certyfikatem ACI Wiarygodna Szkoła, między innymi za najlepszą ofertę kształcenia, rozwój własnej kadry dydaktycznej, organizację konferencji naukowych, a także za realizację własnych projektów badawczych i znaczną liczbę własnych publikacji.

5 Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu: największa wyższa szkoła logistyczna w południowo – zachodniej Polsce uhonorowana w 2003 roku Nagrodą Premiera Francji lider wielu projektów UE, m.in.: EDULOG, Kompetentne kadry gospodarki, Akademicki przedsiębiorca

6 Dlaczego warto u nas studiować? Posiadamy kadrę najlepszych specjalistów Zaufali nam m.in.: TETA S.A. LG Electronics Polska Sp. z o.o. Toyota Motor Manufacturing Poland Sp. z o.o. Toshiba Logistics Central Europe Sp. z o. o FagorMastercook S.A.

7 Oferta studiów podyplomowych Cel studiów: uzupełnienie wiedzy uzupełnianie kompetencji przydatnych dziś i w przyszłości Nasza oferta skierowana jest do: kadry kierowniczej, personelu z branży transportu, logistyki oraz handlu, innych osób chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

8 Logistyka międzynarodowych łańcuchów dostaw Celem studiów jest: przygotowanie nowoczesnego managera do logistycznego podejścia w zarządzaniu przedsiębiorstwem, gdzie podstawowym aspektem jest planowanie, sterowanie i koordynacja procesów przepływu dóbr i informacji, w których uczestniczą różne podmioty gospodarcze, program studiów obejmuje zagadnienia zarządzania łańcuchem dostaw oraz kwestie związane z procesami zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji, poruszane będą również problemy tworzenia i wyposażenia centrów dystrybucji, punktów przeładunkowych i ogólnie dostępnych centrów logistycznych.

9 Systemy logistyczne w dystrybucji i handlu Celem studiów jest: przygotowanie nowoczesnego managera do zarządzania procesami dystrybucji, gdzie podstawowym aspektem jest planowanie, sterowanie i koordynacja procesów przepływu dóbr i informacji, program studiów obejmuje nowoczesne metody i koncepcje zarządzania procesami dystrybucji, systemy magazynowania i transportu w dystrybucji i handlu, rozwiązania w ramach sieci handlowych, ponadto poruszane będą zagadnienia związane z zarządzaniem zapasami i transportem. Słuchacze będą uczestniczyli w grupach logistycznych, pozwalających sprawdzić praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy.

10 Manager ochrony środowiska Celem studiów jest: zapoznanie się z szeroko pojętym zarządzaniem w ochronie środowiska z uwzględnieniem specyfiki, w jakiej znalazła się Polska po przystąpieniu do Unii Europejskiej i wpływem, jaki miała akcesja na rynek odpadów, ich odzysku, recyklingu, tematyka studiów obejmuje zagadnienia bezpośrednio związane z gospodarką odpadami, logistyką odpadów, a także z kwestiami przepisów prawa UE i prawa polskiego dotyczącego ekologii i ochrony środowiska, studia przeznaczone są dla pracowników administracji publicznej (rządowej i samorządowej) oraz biznesu. Po ich ukończeniu absolwenci mogą pracować jako specjaliści lub konsultanci do spraw ochrony środowiska i ekologistyki.

11 Systemy logistyczne transportu bliskiego i magazynowania Celem studiów jest: przyswojenie ogólnej wiedzy z zakresu logistyki i transportu oraz dyscyplin komplementarnych, nabycie specjalistycznej wiedzy i umiejętności niezbędnych do projektowania i budowy zintegrowanych systemów transportu bliskiego i magazynowania oraz umiejętności kompetentnego formułowania opinii na temat problemów zarządzania tego typu systemami, nabycie wiedzy z zakresu identyfikacji, parametryzowania, modelowania, projektowania i oceny różnych wariantów wdrożenia systemów TBiM.

12 E-manager – zarządzanie projektami multimedialnymi Studia organizowane są we współpracy z Radiem Wrocław i pod patronatem Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska. Współpracują z nami także wybitni specjaliści i praktycy współdziałający z portalem nasza-klasa.

13 E-manager – zarządzanie projektami multimedialnymi Celem studiów jest: zapoznanie się z zagadnieniami bezpośrednio związanymi z nowymi mediami, a także z organizacją i zarządzaniem przedsiębiorstwami internetowymi, tematyka studiów obejmuje zagadnienia bezpośrednio związane z nowymi mediami, a także z organizacją i zarządzaniem przedsiębiorstwami internetowymi. Szczególny nacisk kładzie się na wyposażenie słuchaczy w praktyczne umiejętności związane z redagowaniem treści portali internetowych, także w ich technicznym aspekcie, studia przeznaczone są dla osób działających na dynamicznie rozwijającym się rynku nowych mediów, mających innowacyjne pomysły na projekty nowych serwisów, managerów i pracowników firm z szeroko rozumianej branży internetowej, a także dla pracowników administracji, kadrę stanowią doświadczeni pracownicy naukowo-dydaktyczni Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu oraz wybitni specjaliści i praktycy, między innymi z portalu nasza-klasa.

14 Organizacja zajęć Program studiów obejmuje 160 godzin zajęć dydaktycznych (180 E- manager, 190 Manager ochrony środowiska) prowadzonych w systemie zaocznym. Studia trwają 2 semestry, łącznie 10 spotkań (11 spotkań E-manager, 16 spotkań Manager ochrony środowiska). Zajęcia odbywają się w siedzibie Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu przy ul. Sołtysowickiej 19B. Zjazdy odbywają się w dniach sobota - niedziela (1 - 2 razy w miesiącu).

15 Koszt studiów /1 Logistyka międzynarodowych łańcuchów dostaw Systemy logistyczne w dystrybucji i handlu Systemy logistyczne transportu bliskiego i magazynowania WpisoweOpłata za studia Opłata jednorazowa (5% zniżki) Opłata przez firmę Opłata przez uczestnika 400360034202 raty po 18004 raty po 900

16 Koszt studiów /2 Manager ochrony środowiska WpisoweOpłata za studia Opłata jednorazowa (5% zniżki) Opłata przez firmę Opłata przez uczestnika 300350034002 raty po 17504 raty po 875

17 Koszt studiów /3 E-manager WpisoweOpłata za studia Opłata jednorazowa (5% zniżki) Opłata przez firmę Opłata przez uczestnika 300400039002 raty po 20004 raty po 1000

18 Koszt studiów - rabaty W przypadku skierowania przez osobę prawną 2-3 pracowników przyznawany jest 5% rabat, powyżej 4 pracowników rabat 10%.

19 Po ukończeniu każdego kierunku studiów absolwent otrzymuje 2 dyplomy : polski i francuski. Świadectwo polskie wydawane jest przez Międzynarodową Wyższą Szkołę Logistyki i Transportu we Wrocławiu na druku MNiSW, natomiast francuskie przez ICN Business School w Nancy we Francji.

20 WSZELKIE DODATKOWE INFORMACJE ZNAJDĄ PAŃSTWO NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ: www.mwsl.euwww.mwsl.eu Szczegółowe informacje na temat rekrutacji na studia podyplomowe: Joanna Cybulska tel. +48 71 324 68 48 e-mail: podyplomowe@msl.com.pl GG:20344637podyplomowe@msl.com.pl


Pobierz ppt "Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google