Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wspólnota rodzin. Abyśmy byli jedno błagamy Cię Ojcze nasz (2x) Uczyń wszystkich nas narzędziem Twego pokoju Aby miłość Twa mieszkała w każdym z nas.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wspólnota rodzin. Abyśmy byli jedno błagamy Cię Ojcze nasz (2x) Uczyń wszystkich nas narzędziem Twego pokoju Aby miłość Twa mieszkała w każdym z nas."— Zapis prezentacji:

1 Wspólnota rodzin

2 Abyśmy byli jedno błagamy Cię Ojcze nasz (2x) Uczyń wszystkich nas narzędziem Twego pokoju Aby miłość Twa mieszkała w każdym z nas.

3 Alleluja! Wznoś pod niebo głos Pan dał chleba moc. Alleluja! Jezus Pan komunią dla nas co dzień staje się On rozrywa grzechu pęta złe Cóż uczyni mi człowiek kiedy ze mną Pan? On podnosi, podtrzymuje mnie

4 Będę chwalił Pana na wieki Będę chwalił Pana na wieki (2x) Bez końca me usta niech wielbią Go (2x) Wychwalaj Pana ze mną I razem wychwalajmy Jego Imię

5 Będę śpiewał Tobie Będę śpiewał Tobie Mocy moja Ty Panie jesteś mą nadzieją Tobie ufam i bać się nie będę

6 Blisko, blisko, jesteś Panie mój Blisko, blisko, blisko jesteś Panie mój, Blisko tak, że czuję tchnienie Twe. I przychodzisz do mnie, już dotykasz mnie. Łaską przebaczenia karmisz moją duszę.

7 Błogosławione jest Imię Twe Błogosławione jest Imię Twe (2x) I wywyższone nad wszelką chwałę i cześć Tyś jedynie Panem jest. Powstań! I Pana chwal. Chwal Go na wieki Powstań! Chwal Boga wciąż On jedynie jest Panem Powstań! I Pana chwal Chwal Go na wieki Powstań! Chwal Boga wciąż On Panem wszechświata jest

8 Bo góry mogą ustąpić Bo góry mogą ustąpić (2x) I pagórki się zachwiać. Ale miłość Moja, miłość Moja Nigdy nie odstąpi od ciebie – mówi Pan

9 Boża radość jak rzeka Boża radość jak rzeka (2x) Boża radość wypełnia duszę mą. Alleluja! Boża radość jak rzeka (2x) Boża radość wypełnia duszę mą (2x) Boży pokój... Boża miłość... Wszystko razem jak rzeka...

10 Bożą miłość w sercu swym dzisiaj mam Tą miłością coraz bardziej kocham Cię. W Tobie widzę też wspaniałość Króla Chwał Bo Bożą miłość w sercu swym dzisiaj mam Wielką wiarę w sercu swym dzisiaj mam Sercem swoim tak gorąco służę Ci Bratu, siostrze chcę dziś prawdę Twoją dać Wielką wiarę w sercu swym dzisiaj mam Dziecka radość w sercu swym dzisiaj mam I jak dziecko bardzo pragnę cieszyć się Swego Ducha Moc dziś Jezus daje nam Dziecka radość w sercu swym dzisiaj mam

11 Chcę przestąpić Jego próg Z dziękczynieniem w sercu mym I w przedsionki Pana wejść chwaląc Go Bo kolejny nadszedł dzień, Który dał nam Pan Chcę śpiewać Mu, bo Pan radością mą

12 Chrystus Pan karmi nas Chrystus Pan karmi nas Swoim Świętym Ciałem. Chwalmy Go na wieki! Duchem całym wielbię Pana, Boga, Zbawcę jedynego, Bo w Nim samym odnajduję Wszystką radość życia mego Wielbię, bo chciał wejrzeć z nieba Na Swą sługę uniżoną, By mnie odtąd wszyscy ludzie Mogli zwać błogosławioną.

13 Sprawił we mnie wielkie dzieła, W Swej dobroci niepojętej. On Wszechmocny, On Najwyższy, On sam jeden zawsze Święty. On, który przez pokolenia Pozostaje miłosierny Wobec tego, kto Mu służy, I chce zostać Jemu wierny. On, który Swą moc objawia, Gdy wyniosłość serc uniża, Każdy zamiar może zburzyć, Który pychą Mu ubliża. Chrystus Pan karmi nas str.2Chrystus Pan karmi nas str.2

14 W mocy Jego odjąć władzę A wydźwignąć pokornego, Wszystkich głodnych zaspokoić, Głodem wstrząsnąć bogatego. On się ujął za Swym ludem Dziećmi wiary Abrahama, Pomny na Swe miłosierdzie, Obietnicy Swej nie złamał. Chrystus Pan karmi nas str.3Chrystus Pan karmi nas str.3

15 Chwalcie dziś Pana Chwalcie dziś Pana (2x) Wszystkie narody (2x) Chwalcie dziś Pana (2x) Przez cały czas. (2x) Bo Jego łaska (2x) Jest wciąż nad nami (2x) A Jego Słowo na wieki trwa.

16 Chwalę Ciebie Panie i uwielbiam. Chwalę Ciebie Panie i uwielbiam Wznoszę w górę swoje ręce Wywyższając Imię Twe. Bo wielkiś Ty, wielkie dzieła czynisz dziś Nie dorówna Tobie nikt, nie dorówna Tobie nikt.

17 Chwała Panu i cześć Od wszystkich wiernych Mu sług Wznieśmy swe ręce ku miejscu świętemu I cześć oddajmy Mu Panie błogosław nam Wytrwamy tam, gdzie Twój dom Ty, coś uczynił i niebo, i ziemię Ty Panie błogosław nam.

18 Ci, co zaufali Panu Odzyskują siły, Otrzymują skrzydła, jak orły, Biegną bez zmęczenia.

19 Czcijmy Jezusa, czcijmy Go! Czcijmy Jezusa, czcijmy Go! (4x) Powstał z martwych (2x) I On żyje! Na wieki już! Powstał z martwych (2x) Więc razem się radujmy Świętując zmartwychwstania ten dzień

20 Czy wy wiecie Czy wy wiecie, że jesteśmy świątynią (3x) Świątynią, w której mieszka Święty Duch. Pełni mocy, wdzięczności i chwały. (3x) Świątynią, w której mieszka Święty Duch. Czy wy wiecie, że jesteśmy rodziną...

21 Dotknij Panie moich oczu Dotknij Panie moich oczu, abym przejrzał Dotknij Panie moich warg, abym przemówił Z uwielbieniem! Dotknij Panie mego serca i oczyść je. Niech Twój Święty Duch dziś ogarnia mnie.

22 Duchu Święty przyjdź Duchu Święty przyjdź (2x) Niech wiara zagości Niech nadzieja zagości Niech miłość zagości w nas. Wołamy: przyjdź!

23 Duchu Święty, Stworzycielu Duchu Święty Stworzycielu Ożywiaj moją modlitwę Ożywiaj moje pragnienie pełnienia woli Ojca Duchu Święty Stworzycielu Otwieraj moje oczy by widziały Otwieraj moje uszy by słyszały Serce aby czuło Duchu Święty Ożywicielu przyjdź

24 Duchu Święty Tchnienie Życia Duchu Święty Tchnienie Ognia Duchu Święty Pocieszycielu Dziś na nas zstąp !

25 Duchu Święty wołam przyjdź Bądź jak ogień duszy mej Bądź jak ogień w ciele mym Rozpal mnie! Wszechmogący Bóg jest pośród nas Miłosierdzie Jego wielkie jest Okazuje dobroć Swoją dziś Dla tych, którzy chcą miłować Go

26 Duchu Święty wzywam Cię Duchu Święty wzywam Cię, przyjdź umocnij mnie Oddal mroku cień, jasny rozpal dzień Twój jest czas i świat, pełnia Boskich prawd Tyś natchnieniem mym i przebudzeniem... Duchu Święty...

27 Dzielmy się wiarą jak chlebem Dajmy świadectwo nadziei Bóg ofiarował nam Siebie I my mamy się Nim z ludźmi dzielić Chleba tego nie zabraknie, Rozmnoży się podczas łamania Potrzeba tylko rąk naszych I gotowości dawania

28 Dzielmy się str.2Dzielmy się str.2 Nikt nie zapala lampy, By potem ją stawiać pod korcem Skoro nas Bóg światłem natchnął Trzeba z tym światłem iść w drogę Odrzućmy zwątpienie i trwogę I choć świat się śmieje z proroków Musimy świadczyć odważnie W służbie ludziom i Bogu

29 Dziękujmy Jezusowi za wszystko co nam dał Za Jego śmierć na krzyżu, przez którą zbawił nas Za to, że wśród nas przebywa jak obiecał w słowie Swym Wznieśmy ręce w stronę nieba i chwalmy Go! Uwielbiajmy Go! Chwalmy Go! Wznieśmy ręce w stronę nieba i chwalmy Go!

30 Dziś jest czas by oddać Bogu chwałę W tej świątyni, którą my jesteśmy sami Więc otwórz serce swe i zacznij wielbić Go Jego chwała wnet wypełni miejsce to Ref.: Chwała, cześć...(Chwalmy Go) Bóg przebywa w chwale swego ludu On pragnie aby wzywać Jego Imię Więc otwórz serce swe i zacznij wielbić Go Jego chwała wnet wypełni miejsce to.

31 Gdyby wiara twa była wielka Jak gorczycy ziarnko – Te słowa mówi ci Pan. (2x) I z taką wiarą rzekłbyś do góry: przesuń się, przesuń się (2x) a góra posłusznie przesunie się, przesunie się, przesunie się w Imieniu Jezusa przesunie się (3x) Spływa, spływa, spływa Duch Święty (2x)

32 Gdy Boży Duch wypełnia mnie Jak Dawid śpiewać chcę (2x) Ref.: Jak Dawid, Jak Dawid, Jak Dawid śpiewać chcę. Gdy Boży Duch wypełnia mnie Jak Dawid klaskać chcę (2x) skakać... wielbić... tańczyć…

33 Gdy schodzimy się Niech Boży Duch w nas działa Gdy schodzimy się By wielbić Imię Twe Wiemy dobrze, że gdy serca są otwarte Błogosławisz mocą Swą Błogosławisz boś obiecał to Błogosławisz mocą Swą

34 Gdy schodzimy się str.2Gdy schodzimy się str.2 Niewyczerpane są łaski Twe Panie Na wieki będzie Twa miłość trwać Zawsze świeża i nowa Świeża i nowa Wielka jest Panie wierność Twa Wielka jest wierność Twa

35 Hosanna Hosanna! 2x Hosanna Najwyższemu! Wywyższamy Imię Twe Z przepełnionych chwałą serc Wywyższamy Cię Panie nasz Hosanna Najwyższemu!

36 Idzie mój Pan Idzie mój Pan (2x) On teraz biegnie by spotkać mnie Mija góry, łąki, lasy By Komunii stał się cud On chce Chlebem nas nakarmić By nasycić życia głód

37 Imię Pana chwalmy wciąż Najwyższy On! Alleluja! Bo Imię Pana - mocną twierdzą Z radością biegniemy tam by chwalić Go

38 Jak ożywczy deszcz Duchu Święty przyjdź, Dotknij naszych serc, Rozpal ognia żar. Dziś przenikaj nas Tchnieniem Mocy Swej, Bądź nam światłem dnia, I nadzieją serc.

39 Ja kocham Cię Panie wznoszę głos Uwielbiać Cię z całej duszy chcę Rozraduj się Dźwiękiem modlitw mych Pragnę miłą pieśnią być W uszach Twych

40 Jam jest chleb życia Jam jest Chleb Życia Jam jest Chleb Życia, kto do Mnie przychodzi, Nie będzie łaknął. Kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Nikt nie może przyjść do Mnie, jeśli go nie pociągnie Ojciec. Ref.: A Ja go wskrzeszę, a Ja go wskrzeszę, A Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Chlebem, który Ja dam, jest moje Ciało za życie świata. Jeśli kto spożywa ten Chleb, będzie żył na wieki, będzie żył na wieki. Ja jestem Zmartwychwstaniem, Ja jestem Życiem, Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, Żyć będzie na wieki.

41 Jam jest twój Bóg Uzdrawiam cię, Ja jestem twym lekarzem Posyłam Słowo I uzdrawiam Cię Ja jestem twym lekarzem Tyś jest mój Bóg...

42 Ja wierzę, że to Jezus Wierzę, że On Synem Boga jest On zmarł i powstał aby żyć I za cenę śmierci życie dał Wierzę, że jest tu teraz (On tu teraz jest) Stoi pośród nas Ma moc nas teraz uzdrawiać (uzdrowienia moc) Ma przebaczenia dar

43 Ja wierzę, że to Jezus str.2Ja wierzę, że to Jezus str.2 Ja wierzę Tobie Panie Wierzę, że Tyś Synem Boga jest Zmarłeś i powstałeś aby żyć I za cenę śmierci życie dać Wierzę, że tutaj jesteś (Ty jesteś tu) Stoisz pośród nas Masz moc nas teraz uzdrawiać (uzdrowienia moc) Masz przebaczenia dar

44 Jeden chleb Jeden Chleb, co zmienia się w Chrystusa Ciało, Z wielu ziaren pszenicznych się rodzi. Jedno wino, co się Krwią Chrystusa stało, Z soku wielu winnych gron pochodzi. Jak ten chleb, co złączył złote ziarna, Tak niech miłość złączy nas ofiarna. Jak ten kielich łączy kropel wiele, tak nas, Chryste w swoim złącz Kościele.

45 Jeden chleb str.2Jeden chleb str.2 O Pasterzu, zgromadź w jednej swej owczarni Zabłąkane owce, które giną, W jeden Kościół zbierz na nowo i przygarnij, Byśmy jedną stali się rodziną. Na ramiona Swoje weź, o Panie, Tych, co sami wrócić już nie mogą! Niechaj zjednoczenia cud się stanie, Prowadź nas ku niebu wspólną drogą!

46 Jest jedno Ciało Jest jedno ciało, jest jeden Pan Jednoczy nas w Duchu byśmy razem szli Usta głoszą chwałę Mu, w rękach Słowa Jego - miecz W moc odziani tak idziemy zdobywając ziemię tę Jesteśmy ludem Króla chwał Jego świętym narodem Wybranym pokoleniem By objawiać Jego cześć Jesteśmy ludem Króla chwał Jego świętym narodem Wielbijmy Jezusa On jest Panem całej ziemi tej

47 Jeden jest tylko Pan Tutaj jest Jego dom Klęknijcie z nami, którzy tu wchodzicie I razem chwalmy Go Miejsce to wybrał Pan Aby wysłuchać nas Śpiewajmy wszyscy słudzy Jego domu Bogu oddajmy cześć

48 Jesteś Królem Jesteś Królem (2x) Królem jest Bóg Podnieśmy wszyscy nasze serca Podnieśmy wszyscy nasze dłonie Stawajmy przed obliczem Pana Wielbiąc Go Jesteś Życiem (2x) Życiem jest Bóg

49 Jestem z Tobą jednym ciałem Modlę się do Ciebie i zrozumieć nie mogę, Że jestem z Tobą Jezu Chryste jednym ciałem Jednym ciałem (3x)

50 Jesteś blisko Jesteś blisko mnie Twa wierność zadziwia mnie Pokojem obdarzasz mnie Swym Duchem Jesteś tu Bo Ty jesteś blisko mnie…

51 Jesteś radością mojego życia O, o, o Panie mój Ty jesteś moim Panem Na zawsze jesteś Panem mym / Miłością... / Pokojem... / Wolnością... / Nadzieją... / Zbawieniem... / Treścią

52 Jeśli radość w sercu chcesz mieć Radość, która wiecznie ma trwać Przed tron Boga przyjdź i głoś Jego chwałę Przed tron Boga przyjdź i głoś Jego chwałę i moc Głoś chwałę i moc

53 Jezu tchnij w moje serce Jezu, tchnij w moje serce Twojego Ducha (2x) Rozpal w nim miłości żar (3x)

54 Jezus Chrystus moim Panem jest Jezus Chrystus moim Panem jest. Alleluja! On kocha mnie On kocha mnie, alleluja

55 Jezus Chrystus to Panów Pan Całej ziemi Król (2x) Jedyny Pan Władca narodów Jedyny Pan i Bóg W innym imieniu Nie ma zbawienia Bo Jezus to panów Pan Jezus to panów Pan Alleluja...

56 Jezus daje nam zbawienie Jezus daje pokój nam Jemu składam dziękczynienie Chwałę z serca mego dam Ref. Jezus siłą mą, Jezus pieśnią mego życia Królem wiecznym On, niepojęty w mocy swej. W Nim znalazłem to, czego szukałem do dzisiaj Sam mi podał dłoń, bym zwyciężał w każdy dzień W Jego ranach uzdrowienie W Jego śmierci życia dar Jego Krew to oczyszczenie Jego życie chwałą nam

57 Jezus jest tu Jezus jest tu (2x) O wznieśmy ręce wielbiąc Jego Imię Jezus jest tu Pan jest wśród nas... Bóg kocha nas... Kochajmy Go... Ufajmy Mu... Wielbijmy Go... Szukajmy Go... Wędrujmy z Nim... Śpiewajmy Mu... Prośmy Go… Dziękujmy Mu... Radujmy się...

58 Jezus, Jezus, Jezus Mój Pan, mój Bóg Jezus, Jezus, Jezus Kocha mnie... (Zbawca mój)

59 Jezus moim Panem Jezus moim Panem jest/2x Jezus Panem jest/2x Jezus moim Panem jest.

60 Jezus, Jezus Jezus, Jezus (4x) Święty namaszczony Pan Żyje wywyższony Pan - Jezus Twe Imię jak miód na ustach mych Twój Duch jest jak woda duszy mej Twe Słowo jak lampa u mych stóp Jezu, ja kocham Cię, ja kocham

61 Jezus Królem naszym jest Jezus Królem naszym jest (2x) Jezus nasz umiłowany (2x) Daj wielki pokój nam Przyjdź i zamieszkaj z nami (2x)

62 Jezus mój Pan (Do nieba) Jezus mój Pan Jezus mój Król Jezus Zbawiciel mój On mój przyjaciel - wierny Bóg Umarł na krzyżu! Zmartwychwstał!- to wielki cud On mą opoką, On zbawił mnie On mą pomocą - poprowadzi mnie... Do Nieba! Do Nieba! Do Nieba bram! Do Nieba!

63 Jezus Najwyższe Imię Nasz Zbawiciel, Książę Pokoju Emmanuel - Bóg jest z nami Odkupiciel - Słowo Żywota Święty Bóg, Mesjasz prawdziwy Jedyny Ojca Syn umiłowany Zgładził grzech Baranek na wieki Królów Król i Panów Pan

64 Jezus to Król, dziś Go wywyższamy Jezus to Król, uwielbiamy Go (2x) Nasze życie, nasze pieśni Oddajemy Jezusowi Laj, laj, laj...

65 Jezu wywyższamy Cię Ogłaszamy Królem dziś Stojąc tu w obecności Twej Wielbimy święte Imię Twe Wielbiąc wznosimy Tobie tron Przyjdź o Jezu i króluj nam

66 Każdy dzień upewnia mnie Pan w miłości wierny jest Któżby inny mógł jak On Przebaczać co dzień Boże wiem jak ranię Cię Często słabnę, gubię sens Jednak Ty podnosisz mnie I nadzieję dajesz mi Nikt nie odbierze mi tego co mam w Tobie Pełnię miłości, pełnię radości, pełnię wolności mam w Tobie

67 Kiedy w jasną, spokojną cichą noc Kiedy w jasną, spokojną, cichą noc Spoglądam na niebo pełne gwiazd Kiedy myślę, czy życie to ma sens I wołam do Ciebie – Ojcze nasz! O Boże, o Boże Panie mój Nie pamiętaj, że czasem było źle Wiesz dobrze, że zawsze jestem Twój I że tylko Twoją drogą kroczyć chcę

68 Kiedy w jasną….str 2 Kiedy w życiu tak pełnym rozczarowań Przez grzechu kamienie potknę się Kiedy spokój utonie w fali knowań Każdym drżeniem mej duszy szukam Cię Życie ludzi przebiega krętą drogą Hen w górze cel mej wędrówki tkwi I choć czasem sił braknie moim nogom To ja dojdę, bo ja przecież ufam Ci

69 Kto zaufał Ci ten uwierzył Kto zaufał Ci ten uwierzył, że nie zawstydzi go nic Moc Twego ramienia jest skałą schronienia kiedy skrada się wróg. Szczęśliwy ten, kto uwierzył, nie zawstydzi go nic Moc Twego ramienia jest skałą schronienia Kiedy skrada się wróg Zawsze będę ufać, pomnażać wszelką Twą chwałę I głosić Twą sprawiedliwość, gdy sięga ona aż do nieba Ubierasz mą duszę w dostojność To co umarłe ożywiasz Raduje się moje serce, wierność Wszechmocnego nieustannie opowiadać chcę.

70 Król królów, Pan panów Chwała! Alleluja! Jezus, Książe Pokoju Chwała! Alleluja!

71 Krzycz ze szczęścia Krzycz ze szczęścia... Krzycz ze szczęścia, Bo Pan ukochał nas Śpiewaj Panu... Chwalmy Pana... Klaszczmy w dłonie... Wznieśmy ręce.. Tańczmy razem... Alleluja!...

72 Łaską jesteśmy zbawieni Z łaski możemy tu stać Łaską usprawiedliwieni I przez Baranka Krew Wzywasz nas Panie do Siebie Przed Twój w Niebie tron My, łaską obdarzeni Tobie składamy hołd

73 Memu Bogu Królowi będę śpiewał tę pieśń Teraz, zawsze, na wieki. Amen! Alleluja! (3x) Amen!

74 Miłość Twa Od najwyższych gór wyższa jest Wielka jest wierność Twa Do nieba sięga wzwyż Miłość Twa Głębsza niż ocean bez dna Wielka jest wierność Twa Gdy do mnie zniżasz się

75 Mój Bóg jest źródłem mego życia Swą łaską obdarza mnie wciąż Obdarza mnie I według bogactwa chwały Swej Obdarza moje życie codziennie Daje mi Aniołów co strzegą wciąż mnie Mój Jahwe o mnie troszczy się Tak troszczy się Mój Jahwe o mnie troszczy się

76 Mój ląd Twoje ręce to mój ląd, wiem nie utonę Twoje ręce to mój brzeg, kiedy dokoła sztorm Twoje ręce to mój ląd, pokonam drogę do tych wyciągniętych rąk czuję że już blisko jest to wytęsknione wtulam się w ramiona Twe, kiedy dokoła mrok pierwsza gwiazda nieba gest, wskazuje drogę może dziś się zdarzy cud

77 Mój ląd refren jesteś tam, widzę Cię, światło woła mnie coraz bliżej Ciebie być, tego pragnę chociaż czasem trzeba iść pod prąd suchą stopą przejdę dziś, po tej wodzie Twoje ręce to mój ląd

78 Mój ląd zwr.2Mój ląd zwr.2 Twoje ręce to mój ląd wiem nie utonę Twoje ręce to mój brzeg i obiecany dom jedno miejsce wolne wciąż zaczeka na mnie Twoje ręce to mój ląd widzę Cię, jesteś tam, słyszę głos, znany tak, jesteś tam, widzę Cię światło woła mnie

79 Mój Zbawiciel On bardzo kocha mnie Ja nie wiem czemu Miłością darzy mnie On mi nowe życie dzisiaj ofiarować chce Będę, będę mieszkał razem z Panem mym (2x) Hej /3x na /4x hej /3x Alleluja!

80 Na jeziorze wielka burza Na jeziorze wielka burza, Jezus ze mną w łodzi jest (2x) On za rękę trzyma mnie, Łódka nie kołysze się. Na jeziorze wielka burza, Jezus ze mną w łodzi jest.

81 Nakarmiłeś mnie Panie Nakarmiłeś mnie Ochroniłeś moje sanktuarium. (2x) Tyś Jezu pokarm żywy mój (4x)

82 Nie bój się nie lękaj się Bóg sam wystarczy Zostań tu i ze mną się módl Razem czuwajmy (2x)

83 Nie bój się, wypłyń na głębię Jest przy tobie Chrystus.

84 Niech będzie chwała Niech będzie chwała, i cześć, i uwielbienie Chwała i cześć Jezusowi! Chwała, niech będzie chwała! Tak, Jemu chwała i cześć!

85 Niech Ci błogosławi Pan Niech ci błogosławi Pan Niechaj cię strzeże Niech rozjaśni oblicze swe nad tobą I niech miłościw ci będzie Niech ci błogosławi Pan Niechaj cię strzeże Niech odwróci Oblicze Swe ku tobie I niech da ci Swój pokój

86 Niech Twój Święty Duch Niech Twój Święty Duch /2x Dziś przenika mnie. /2x I niech zawsze już /2x Gości w duszy mej. /2x I niech spadnie deszcz /2x Błogosławieństw Twych /2x Ojcze obmyj mnie /2x Duchu Święty przyjdź./2x Duchu Święty przyjdź Działaj z mocą w nas. Duchu Święty przyjdź Przemień smutku czas.

87 Niechaj zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię Życiodajny spłynie deszcz Na spragnione serce. Obmyj mnie i uświęć mnie Uwielbienia niech popłynie pieśń. Chwała Jezusowi, który za mnie życie dał. Chwała Temu, który pierwszy umiłował mnie. Jezus, tylko Jezus Panem jest.

88 Niechaj miłość Twa Jak potężna fala Spłynie tu przez łaski Twej zdrój Panie dotknij mnie.

89 Nie mam nic co bym mógł Tobie dać Nie mam sił by przed Tobą Panie stać Puste ręce przynoszę Przed Twój w niebie tron Manną z nieba nakarm duszę mą Dotknij ręką leczącą oczy me Spraw by język mój też przy Tobie trwał

90 Nie ma problemu Nie ma problemu by Bóg rozwiązać nie mógł Góry tak wielkiej by On przesunąć nie mógł Burzy tak strasznej by On uciszyć nie mógł Smutku głębokiego by ukoić nie mógł Skoro poniósł On na barkach Swych ciężary świata Wiedz drogi bracie (siostro) że On poradzi i twym

91 Nie, nie, nie lękaj się Nie, nie, nie lękaj się! Nie, nie poddawaj się! Bo dobry Bóg jest tu On ze wszystkiego wyciągnie Cię

92 Nie, nie, nie lękaj się..str2 Zapytasz: po co świat? Zapytasz: po co ja? Zauważ może, że ktoś stworzył Cię z miłości, bo tak kocha Cię Ref…Nie, nie, nie lękaj się… Kolejny wieczór sam, powoli dosyć masz Usiądź może, bo Ktoś czeka całe życie aby spotkać cię Ref. Nie, nie, nie lękaj się…

93 Nie, nie, nie lękaj się..str3 Tak czasem trudno wstać Z miłością życie brać Przebacz może, będzie łatwiej żyć i kochać tak jak tego chcesz! Ref…Nie, nie, nie lękaj się…

94 Niespokojne jest serce moje Boże Póki nie spocznie w Tobie

95 Nie umiem dziękować Ci Panie Bo małe są moje słowa Zechciej przyjąć moje milczenie I naucz mnie życiem dziękować Naucz milczeć w zachwycie, gdy dajesz Naucz kochać goręcej, gdy bierzesz Naucz ufać miłości Twej, Panie Choćby wszyscy przestali Ci wierzyć

96 Nie umiem str.2Nie umiem str.2 Nie umiem Cię kochać o Panie Zbyt ciasne jest moje serce Daj mu przestrzeń błękitu nieba I zabierz je całe dla Siebie Naucz patrzeć w Twe oczy, mój Boże Naucz krzyż Twój całować i nosić Naucz słuchać Cię sercem pokornym I otwierać swe serce na oścież.

97 Niepojęta łaska Jego wciąż dosięga nas, Gdy podnosi, przemienia serca i uwalnia nas. On jest ojcem sierot, Opiekunem wdów, jest dobry Bóg Dom swój daje wszystkim opuszczonym. Zsyła deszcz obfity, Na to co spragnione i wyczerpane jest Dobry jest dla wiernych, W łasce swej nasz Bóg, Do nas uniżył się.

98 Niepojęta łaska str.2Niepojęta łaska str.2 On zna każde serce, nie odwraca się gdy wzywamy go, Kocha nas pomimo, tego, że tak niewiele możemy mu dać.

99 Nie zabraknie mi nigdy chleba Nie zabraknie mi nigdy wody Bo Ty Jezu jesteś Chlebem z nieba Ty Jezu jesteś Źródłem mym

100 Oczekuję Ciebie Panie Nie chcę zbyt wysoko sięgać, Panie Patrzeć tam, gdzie pycha lśni i chwała Chociaż tak wyniosłe ich mieszkanie Choć zazdrości godny świata pałac Oczekuję Ciebie, Panie Jesteś mym oczekiwaniem Uspokajasz serce moje Uciszeniem jesteś i pokojem mym Nie chcę, by się wywyższało serce Wszystko czego pragnę to Twe progi W ciszy na Twym boku siedzieć będę Cieszyć się, że jesteś moim Bogiem

101 Oczyść serce me Chcę jak złoto lśnić i jak czyste srebro Oczyść serce me chcę czystego złota blaskiem lśnić Zstąp Ogniu zstąp Przyjdź oczyść serce me

102 Oczyść serce me str 2 Pragnę być święty Tobie oddany Panie Chcę zawsze być święty Tobie mój Mistrzu na zawsze oddany Gotów by służyć Ci. Oczyść serce me, obmyj Swoją krwią Spraw bym mógł być święty Oczyść serce me z najtajniejszych grzechów oczyść je

103 Oddychać Tobą chcę Ty żyjesz w duszy mej Obecność święta, wypełnia dziś mnie Tyś mój codzienny chleb Spożywać Ciebie chcę Twe słowo święte, karmi dziś mnie A ja, tak pragnę Ciebie Bo wiem, bez Ciebie zginę

104 Ofiaruję Tobie Panie mój Całe życie me Cały jestem Twój aż na wieki Oto moje serce, przecież wiesz Tyś miłością mą jedyną jest

105 Ogrody Już teraz we mnie kwitną Twe ogrody Już teraz we mnie Twe królestwo jest

106 Ojcze chwała Tobie Swe życie składam Tobie Kocham Ciebie Jezu... Duchu... Trójco...

107 Ojcze, daj mi Ducha Bym z wdzięcznością Przyjął każde upokorzenie I przeciwności, które przychodzą do mnie

108 Ojcze niebieski Ojcze Niebieski, który wszystko możesz, Zbaw nas ode złego Uwolnij od jego wpływu ludzi i miejsca, Wśród których przyszło nam żyć Nade wszystko – Strzeż mego serca! Strzeż mego serca, Panie! Strzeż mego serca! O Panie, serca mego strzeż!

109 Ojcze Niebieski str.2 Wielbię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś Moc swą okazałeś. Życie me ocaliłeś, błogosławię Cię Na zawsze chcę w Tobie trwać. Ty zaś strzeż mego serca! Strzeż mego serca, Panie! Strzeż mego serca! O Panie, serca mego strzeż

110 O Jezu cichy i pokorny Uczyń serce me według serca Twego

111 O... Niebo jest w sercu mym Królestwo Boga tutaj jest - niebo jest w sercu mym Majestat Jego wokół nas - niebo jest w sercu mym I w Nim radości pełnia jest - niebo jest w sercu mym Świętości światło bije w krąg - niebo jest w sercu mym Swe cenne życie za nas dał Bym w sobie życie wieczne miał W Chrystusie moja światłość jest Nadzieja na dziedzictwo me Świątynią Jego Tronu - my - A Jezus fundamentem jest Powróci wkrótce by nas wziąć Przez Ducha Swego woła: przyjdź!

112 On obrońcą mego życia O jedno tylko proszę, tego szukam Jednego tylko pragnę, tego poszukuję Bym zamieszkać mógł na wieki w Twoim domu Gdy na ziemi dla mnie wszystko skończy się Ref: On obrońcą mego życia jest Kogóż mam się lękać, przed kim trwożyć Łaska Jego nie opuszcza mnie On jest światłem i zbawieniem moim

113 On obrońcą…str2 O jedno tylko proszę, tego szukam Jednego tylko pragnę, tego poszukuję Abyś ukrył mnie głęboko w swoim sercu Gdy wyszeptam kiedyś z drżeniem Imię Twe Ref: On obrońcą mego życia jest… O jedno tylko proszę, tego szukam Jednego tylko pragnę tego poszukuję Niech oblicze Twoje we mnie zajaśnieje Zwiastowania powiew niech wypełni mnie

114 On obrońcą…str3 Ukryj mnie w głębi Twego serca (ukryj mnie) Nie chcę więcej się już lękać

115 Oto jest dzień Oto jest dzień który dał nam Pan Weselmy się i radujmy się w nim

116 Otwórz me oczy Chcę widzieć Jezusa I być bliżej Niego I kochać goręcej Otwórz me uszy I naucz mnie słuchać Otwórz me oczy Chcę widzieć Jezusa

117 Otwórz okna swego serca Otwórz okna swego serca i patrz Otwórz okna swego serca i czyń x2 Tak niewiele może ktoś chcieć Tak niewiele możesz mu dać Tak niewiele trzeba nam mieć, By stać się jak Jezus x2 Otwórz okna swego serca i patrz Otwórz okna swego serca i czyń x2 Tak niewiele może ktoś chcieć Tak niewiele możesz mu dać Tak niewiele trzeba nam mieć, By stać się jak Jezus x2

118 Otwierasz niebo Usłyszałem i ujrzałem Głos wielu aniołów Mówiących: Oto jest Pan Otwierasz niebo Panie Baranku Boży – zapraszasz nas Otwierasz niebo Panie Baranku Boży Ziemia nowa, niebo nowe W nim mieszkać będziemy Baranek obiecał nam

119 Otwórz me oczy o Panie Otwórz me oczy, o Panie Otwórz me oczy i serce Chcę widzieć Ciebie /2x Wywyższonego widzieć chcę Ujrzeć Ciebie w blasku Twej chwały Wylej Swą miłość i moc Gdy śpiewam: Święty, Święty, Święty /3x Chcę widzieć Ciebie.

120 Pan blisko jest, oczekuj Go Pan blisko jest w Nim serca moc

121 Panie chwalę Imię Twe Wznoszę pieśni uwielbienia Zawsze jesteś blisko mnie Darzysz łaską przebaczenia Przyszedłeś z nieba na świat By drogą być Dałeś przybić się na krzyż By grzech mój zmyć Nie zatrzymał Ciebie grób Niebo znów ujrzało Cię Panie chwalę Imię Twe

122 Panie chwale imie Twe str.2Panie chwale imie Twe str.2 Chcę wywyższać Imię Twe, Chcę wyśpiewać Tobie chwałę. Panie dziś raduję się Bo przyszedłeś, by mnie zbawić. Z nieba zstąpiłeś i chcesz prowadzić mnie, Na Krzyżu zmarłeś, by mój zapłacić dług. Z grobu wstałeś i dziś nieba Królem jesteś Ty. Chcę wywyższać Imię Twe.

123 Panie nasz o Panie nasz jak przedziwne Twe Imię Panie nasz o Panie nasz jak przedziwne Twe Imię Cała ziemia, cały świat Twą potęgę zna. Małe dzieci wielbią Cię Twoim wrogom na przekór Twój majestat wznosi się nad niebiosa..

124 Panie nasz str.2Panie nasz str.2 1. Patrzę na niebo rąk Twoich dzieło Księżyc i gwiazdy, które stworzyłeś sam. Czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz? Czym Syn Człowieczy, że w opiece go masz? Ref. Panie nasz, o Panie nasz… 2. Niewiele mniejsi od istot niebieskich Wszystko złożyłeś pod stopy nam Gdzie nasza chwała? Gdzie dostojeństwo? Co z zaufaniem, którym darzy nas Pan?

125 Panie mój, przygarnij mnie Panie mój Przygarnij mnie Duchem swym mnie napełniaj Dotknij mnie Miłością Swą Życiem swym chcę chwalić Imię Twe Śpiewem: Alleluja! (3x) Alleluja... Allelu...

126 Panie mój przychodzę dziś Panie mój przychodzę dziś, Serce me skruszone przyjm. Kłaniam się przed świętym tronem Twym, Wznoszę ręce moje wzwyż, Miłość mą wyznaję Ci. Uwielbiam Ciebie w Duchu, Uwielbiam w prawdzie Cię Życie me oddaję Tobie – uświęć je.

127 Panie pozostań Ma się ku wieczorowi Dzień się już nachylił

128 Panie pragnę Ci dziękować Panie pragnę modlić się Panie pragnę wznosić ręce swe By wielbić Cię

129 Panie Twój Tron wznosi się Nad wszystkie ziemie świata Jesteś najwyższy Panie mój Królu mój Wywyższamy Cię Wywyższamy Cię, Boże nasz

130 Panie wielbię Cię I chcę z dnia na dzień Bliżej Ciebie być Z Tobą zawsze żyć Panie wielbię Cię

131 Pan jest mocą swojego ludu Pieśnią moją jest Pan Moja tarcza i moja moc On jest mym Bogiem nie jestem sam W Nim moja siła nie jestem sam

132 Pan jest Pasterzem moim Niczego mi nie braknie Na niwach zielonych Pasie mnie Nad wody spokojne prowadzi mnie

133 Pan jest Pasterzem moim Niczego mi nie braknie Na zielonych niwach pasie mnie Nad spokojne wody mnie prowadzi I duszę mą pokrzepia I wiedzie mnie ścieżkami Sprawiedliwości Swojej Choćbym nawet szedł ciemną doliną Zła się nie ulęknę boś Ty ze mną Laska Twoja i kij Twój mnie pocieszają

134 Pan mnie strzeże Pan mnie strzeże, Pan mnie strzeże Czuwa nade mną Bóg On jest moim cieniem. Czuwa nade mną Bóg Czuwa nade mną Bóg…. mój Bóg

135 Pan wywyższony, nasz Król wywyższony Wśród chwał uwielbiajmy Go Pan wywyższony, nasz Król wywyższony Oddajmy Jemu cześć On Królem jest Jego Łaska na wieki trwa Niebo i ziemia radują się Jego Imieniem Pan wywyższony, nasz Król wywyższony Wśród chwał

136 Pomódl się Miriam Pomódl się Miriam, aby Twój Syn żył we mnie. Pomódl się, by Jezus we mnie żył. Gdzie Ty jesteś, zstępuje Duch Święty, Gdzie Ty jesteś, niebo staje się.

137 Pomódl się Miriam str.2Pomódl się Miriam str.2 Miriam tyś jest bramą do nieba. Moim niebem jest Twój Syn. Weź mnie, weź mnie do swego łona, Bym bóstwem Jezusa zajaśniał jak Ty Gdybym umarł, Jezus żyłby we mnie, Gdybym umarł, odpocząłbym. Przyspiesz, przyspiesz moją śmierć, Pragnę umrzeć aby żyć.

138 Pragnę z Tobą być Pragnę modlić się Pragnę wielbić święte Imię Twe Ty czas dla mnie masz Kiedy szukam Cię Mój Ojcze, Boże mój Zawsze z Tobą być...

139 Przed obliczem Pana uniżmy się Pan sam wywyższy nas Z pokorą stań przed Panem swym Wszystkie swoje troski oddajmy Mu Wszystkie Jego dzieła chwalcie Go

140 Przyjdę do was w Moim Duchu I rozraduję wasze serca.

141 Przyjdź i otwórz moje serce Przyjdź i dotknij mnie Stwórz na nowo Ukaż drogę Którą wybrał Pan O Duchu święty przyjdź Na nowo rozpal nas Strumienie łaski Twej Na życie nasze zlej

142 Przemień serce me Uczyń szczerym je Przemień serce me Pragnę być jak Ty Tyś jest garncarzem Jam gliną jest Skrusz mnie, ukształtuj O to modlę się

143 Przyjdź Duchu Święty, ja pragnę O to dziś błagam Cię Przyjdź w swojej mocy i sile Radością napełnij mnie.

144 Przyjdź Duchu Święty str.2Przyjdź Duchu Święty str.2 Przyjdź jako Mądrość do dzieci Przyjdź jak ślepemu wzrok Przyjdź jako Moc w mej słabości Weź wszystko, co moje jest Przyjdź jako źródło w pustyni Z Mocą Swą do naszych serc O niech Twa Moc uzdrowienia Dotknie, uleczy mnie już.

145 Przyjdźmy, pokłońmy przed Nim się Uklęknijmy przed Bogiem Stwórcą naszym Przyjdźmy, pokłońmy przed Nim się Uklęknijmy przed Bogiem Stwórcą naszym Gdyż On ma wszelką moc A myśmy owcami pastwisk Jego Oraz trzodą Jego Rąk

146 Przyjdźmy tam, gdzie miejsce najświętsze Przez Baranka Krew wejdźmy tam Przyjdźmy Doń śpiewaniem Go wielbiąc Wywyższając Boży Tron Wznosząc ręce swe I wielbiąc Króla Chwał Chwała Ci (chwała ci) Jezu (Jezu)

147 Przyjdź, przyjdź Światłości serc Przyjdź i zamieszkaj w nas Przeniknij nas Przyjdź i napełnij zdrojem Swoich łask Przyjdź Duchu Święty, przyjdź!

148 Radość tchnij w serce me bym Cię chwalił Radość tchnij proszę w serce me Radość tchnij w serce me bym Cię chwalił Bym Cię zawsze chwalił Panie mój Śpiewaj hosanna /2x Śpiewaj hosanna, który Królem jest Śpiewaj hosanna /2x Śpiewaj Panu cały dzień

149 Radość tchnij str.2Radość tchnij str.2 Pokój tchnij w serce me bym odpoczął... Bym w spoczynku nawet chwalił Cię... Miłość tchnij w serce me abym służył... Bym swą służbą także chwalił Cię... Wiarę tchnij w serce me bym się modlił... Bym modlitwą także chwalił Cię...

150 Serce Jezusa W Swym Sercu na wieki ukryłeś nas, Odnaleźć Twą miłość już czas. Podnoszę me dłonie, oddając Ci cześć. Mocy moja, uwielbiam Cię. Mocy moja, uwielbiam Cię

151 Serce Jezusa str.2Serce Jezusa str.2 Jezu, Serce Twoje schronieniem mym. Panie w Sercu Twoim mój dom. Umiłował mnie Pan I mogę w Sercu Jego trwać. Umiłował mnie Pan na wieki. Jezu, Serce Twoje schronieniem mym. Panie w Sercu Twoim mój dom. Do nas zniżył się Pan, By Serce Swoje oddać nam. Do nas zniżył się Pan, Alleluja!

152 Słuchaj Izraelu Tylko Jahwe jest Bogiem twym Kochaj Pana Boga swego całym swym sercem Kochaj Pana Boga swego całą swą duszą Kochaj Pana Boga swego całym umysłem Kochaj Pana Boga swego całym swym życiem

153 Skacz na chwałę Pana Skacz, skacz na chwałę Pana! Klaszcz, klaszcz, uwielbiajmy Go! Tańcz, tańcz z nami dla Niego! Jedyną radość daje On! Z całego serca zatańcz dla Niego, On swymi dziećmi nazywa nas. Oddaj Mu wszystko, On patrzy z nieba, Ty wznieś wzrok ku górze i tańcz!

154 Spocznij na nas Duchu Pana Duchu mądrości i rozumu Duchu poznania i bojaźni Bożej Duchu miłości i mocy

155 Święte Imię Jezus Święte Imię Jezus (2x) Jest na ustach mych i w sercu mym W mocy Ducha uwielbiam Cię (2x) Nie ma w innym zbawienia Gdyż nie dano nam ludziom Innego imienia, w Nim zbawienie jest

156 Śpiewajmy Panu Śpiewajmy Panu, na wieki Jego chwała trwa. Śpiewajmy Panu, z radością klaszczmy w dłonie. Śpiewajmy Panu bo On jest żywy pośród nas. Śpiewajmy Panu: Alleluja!

157 Ta Krew z grzechu obmywa nas Ta Krew czyni nas bielszym od śniegu Ta Krew z grzechu obmywa nas To jest Baranka święta Krew

158 Tchnij moc, tchnij miłość I przenikaj życie me (2x) Bo całym sercem swym - oddaję Ci cześć Bo każdą myślą swą - oddaję Ci cześć I z całej siły swej - oddaję Ci cześć O Panie mój!

159 Tobie Chór Aniołów śpiewa nową pieśń Chwała Barankowi! Alleluja! Chwała i cześć! (2x)

160 To Ciało Pana za nas wydane To Jego Krew za nas przelana To Ciało Pana za nas wydane To Jego Krew za nas przelana

161 To nasz Bóg, to nasz Pan Chwałę oddajmy Mu Wznieśmy ręce i serca I wywyższajmy Go Bo Jezus odkupił nas /2x Dał życie Swe (...) Do końca ukochał nas /2x Wielbijmy Go (...)

162 To mój Pan To mój Pan wiele mi uczynił, On moim Bogiem. To mój Pan wiele mi uczynił, On mnie uzdrowił.

163 Tyś jak skała Tyś jak wzgórze Panie nasz Boże nasz Tyś jak wiatr w Swej naturze Panie nasz Boże nasz Uanda rei, Uanda o (...)

164 Trzoda Wysłuchajcie Mego głosu, czyńcie to, co nakazuję, a będziecie Ludem Moim przez cały czas. Gdy na Moje zawołanie, nie odpowie żaden z was, wtedy swoją twarz odwrócę na długi czas. Ref.: Jeśli nie wysłuchacie Mnie w ukryciu płakał będę. Do niewoli poślę was, ludu mój.(2x)

165 Trzoda str.2 Dziś odrzućcie wasze złości, obrzydliwość w sercach waszych, powróć do Mnie Izraelu - mówi Pan. Twoje złe postępowanie, brak bojaźni i pokory, ugodziły serce Moje, Ludu Mój. Słowa Me poczytujecie, jako przedmiot drwiny waszej, brak wam w nich upodobania, brak też czci. Jeśli szczerze naprawicie, wasze drogi, czyny złe, sprawię, że znów powrócicie na ziemie swe.

166 Twoja miłość Twoja miłość jest Jak wielkie morze Przyjdź utul mnie Panie mój.

167 Ty jesteś Bogiem mym Ty jesteś radością mą, Uwielbiam Cię Panie. Połóż mnie jak pieczęć na Twym sercu, Jak pieczęć na Twoim ramieniu, Bo jak śmierć potężna jest miłość A zazdrość jej nieprzejednana.

168 Ty jesteś Bogiem mym str.2Ty jesteś Bogiem mym str.2 Ty jesteś Bogiem mym Ty jesteś radością mą, Uwielbiam Cię Panie. Nie lękam się, bo Ty mnie wybawiłeś, Wezwałeś po imieniu, jam Twój. Gdzie pójdę, tam Ty będziesz ze mną, Bo Ty jesteś Jahwe, mój Bóg.

169 Ty jesteś skałą zbawienia Ty jesteś skałą zbawienia mego I siłą w życiu mym Tyś mą nadzieją i mym natchnieniem Do Ciebie wznoszę mój głos Panie wierzę Ci, ja wierzę Ci Bo Twa miłość wierna jest W każdej chwili życia wspierasz mnie Panie do Ciebie ja lgnę.

170 Uwielbiam Cię, błogosławię Cię Swym Duchem ogarnij mnie Wywyższam Cię Chcę widzieć Twoją świętą Twarz I w Miłość Twoją wtopić się

171 Uwielbiam Ciebie Panie mój O przyjmij dziękczynienie moje Za całą dobroć, którą wciąż obdarzasz mnie Za wszystkie łaski Twoje/2x

172 Uwielbiam Imię Twoje Panie Wywyższam Cię i daję Ci hołd. W przedsionku chwały Twej staję. Z radością śpiewam Ci pieśń. O Panie Jezu chcę wyznać, że Ja kocham Ciebie, Ty zmieniasz mnie. Chcę Ci dziękować dziś ze wszystkich sił. Dajesz mi siebie, bym na wieki żył.

173 Uwielbij Go, zaśpiewaj hymn Dla Pana Chwał Potęgi Jego moc wznosi się nad nami dziś

174 Wielbić mego Pana chcę Bo On godzien chwały jest On uwalnia mnie - sam od wrogów mych Mój Pan żyje! Opoką moja jest I niechaj będzie wywyższony mój Zbawiciel Mój Pan żyje! Opoką moja jest I niechaj będzie wywyższony Zbawca mój Zbawca mój

175 W lekkim powiewie przychodzisz do mnie Panie Nie przez wicher ogromny i nie przez ogień Ale w lekkim powiewie przychodzisz do mnie W lekkim powiewie nawiedzasz duszę mą

176 W moim sercu mieszka Bóg A Jego flagą radość jest Podniosę flagę wysoko, wysoko (2x) Niech pozna, pozna cały świat (2x) Niech wszyscy ludzie zobaczą, zobaczą (2x) Niech pozna, pozna cały świat (2x)

177 W moim życiu bądź uwielbiony Bądź uwielbiony, bądź uwielbiony W moim życiu bądź uwielbiony dziś W moim sercu… W Twym Kościele … W mojej duszy …

178 W obecności Twej kroczyć dziś chcę Tyś jest mym dziedzictwem Twoja Łaska i Pokój tu jest Tyś jest Panem mym Będę: chwalił Cię! Będę: sławił Cię! Będę: wielbił Cię! Do końca mych dni! Bo Tyś, Tyś mym dziedzictwem Tyś jest mój Bóg. Będę...

179 Wspaniały Dawco Miłości Składamy na Twoim stole Wszystko co mamy Choć i tak to od wieków jest Twoje

180 Wszystkie narody klaskajcie w dłonie. Wykrzykujcie Bogu radosnym głosem. Bo Pan najwyższym jest Królem Nad całą ziemią. Śpiewajcie wszystkie narody, Śpiewajcie radosnym głosem, Śpiewajcie Królowi!

181 Wszelka chwała, wszelka cześć Wszelka moc Twoja jest /3x Dobry Ojcze, uwielbiam Cię Drogi Jezu, mój Zbawco Duchu Święty, wołam przyjdź Ześlij ogień /3x

182 W Tobie jest światło Każdy mrok rozjaśni W Tobie jest życie Ono śmierć zwycięża Ufam Tobie Miłosierny Jezu, wybaw nas!

183 Wykrzykujcie Bogu Wykrzykujcie Królowi Klaszcze w dłonie i hymny śpiewajcie Pan Najwyższy, straszliwy - jest Królem całej ziemi On poddaje nam narody - jest Królem całej ziemi Ludy rzuca pod stopy - jest Królem całej ziemi Bóg Abrahama...

184 Wykrzykujcie Bogu str.2Wykrzykujcie Bogu str.2 Wybrał dla nas dziedzictwo -... Bo nas bardzo miłuje -... Śpiewajcie Mu, śpiewajcie -... Bóg Abrahama -... On zasiada na tronie -... Możni świata hołd Mu złożą -... Bo do Niego należą -... Bóg Abrahama -...

185 Wykrzykujcie swemu Panu Bo jest godzien wszelkiej chwały On uwalnia mnie /3x Od nieprzyjaciół Będę śpiewał memu Bogu Gdyż jest godzien wszelkiej chwały On wyzwoli mnie...

186 Wypłyń na głębię Wypłyń na głębię (2x) Pan tak blisko jest Z Nim zarzucisz swą sieć (2) Pan ci mówi: otwórz się Pan ci mówi: wstań Ja Jestem, odwagi czemu wątpisz w łaskę mą

187 Wznoszę ręce me wzwyż Z moich ust chwała brzmi sercem pełnym wdzięczności Błogosławić Cię chcę sercem pełnym wdzięczności Błogosławić Cię chcę

188 Wzywam Cię, przyjdź umocnij mnie Wzywam Cię, przyjdź umocnij mnie Oddal mroku cień, jasny rozpal dzień, Twój jest czas i świat, Pełnio Boskich Prawd, Tyś natchnieniem mym i przebudzeniem, Duchu Święty, (przyjdź!)

189 Jezus zaprasza nas do uczestnictwa w nowennie do Ducha Świętego. Polecił On Apostołom spędzić te dni na modlitwie w oczekiwaniu zstąpienia Ducha Świętego. To polecenie było ważne nie tylko wtedy. Jest ważne zawsze. To oczekiwanie na modlitwie ma wielkie znaczenie dla Kościoła jako wspólnoty: każda wspólnota w Kościele i cały Kościół jako wspólnota wszystkich wspólnot dojrzewają, rok po roku – dzięki Darowi Zielonych Świąt Jan Paweł II

190 Starajmy się brać udział w modlitwie Kościoła. Niemożliwą jest rzeczą rozumieć Ducha bez słuchania tego co On mówi w Kościele. Tchnienie Ducha przyszło aby wzniecić drzemiące charyzmaty, aby wlać to poczucie żywotności i radości, które sprawia, że Kościół jest młody, aktualny, szczęśliwy i gotowy do głoszenia na nowo nowym czasom swojego wiecznego orędzia Jan Paweł II

191 Kim jest Duch Święty? Jest On samym Bogiem. Trzecią Osobą Trójcy Przenajświętszej. Jest On posłany każdemu z nas przez Ojca i Syna. Jest ich największym darem i pozostaje ciągle z nami. On zamieszkuje w nas. Jan Paweł II

192 Ponieważ jest On tak blisko nas i tak dyskretnie, powinniśmy zwrócić się do Ducha Świętego we wszystkich naszych potrzebach i prosić Go o Jego przewodnictwo i pomoc. Bóg posłał Go do nas z powodu naszej bezradności… Duch przychodzi z pomocą naszej słabości Jan Paweł II


Pobierz ppt "Wspólnota rodzin. Abyśmy byli jedno błagamy Cię Ojcze nasz (2x) Uczyń wszystkich nas narzędziem Twego pokoju Aby miłość Twa mieszkała w każdym z nas."

Podobne prezentacje


Reklamy Google