Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Choroby naczyniowe mózgu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Choroby naczyniowe mózgu"— Zapis prezentacji:

1 Choroby naczyniowe mózgu

2 Czynniki ryzyka chorób naczyniowych mózgu
1. Nadciśnienie (skurczowe i rozkurczowe). 2. Choroby serca: przerost mięśnia, niewydolność serca, 3. Arytmie; migotanie przedsionków 5x 4. Cukrzyca - ryzyko 2x większe 5. Lipidy - Obecność LP(a), dieta (otyłość) - mniejsze. 6. Palenie o 50%, 7. Hematokryt - Policytemia i trombocytemia. 8. Doustne środki antykoncepcyjne - krwawienia podpajęczynówkowe

3 Uszkodzenie mózgu przez ischemię
Niedokrwienie uogólnione/zatrzymanie akcji serca , arytmie MAS lub wstrząs Utrata przytomności w przeciągu kilku sekund Ustanie transportu błonowego Skutki zależą od: 1. Struktury anatomicznej naczyń 1.1 Uszkodzenia typu naczyń końcowych (watershed) 1.2 Uszkodzenia laminarne. 2. Wrażliwości komórek na niedotlenienie Komórki piramidalne Sommera/hipokamp. Komórki Purkinjego móżdżku

4 Skutki ischemii mózgu T. środkowa mózgu Zawał mózgu „watershed”
Martwica kom. piramidowe Sommera hipokampa Zawał brzeżny Martwica kom. Purkinjego móżdżku

5 Lokalizacja materiału zatorowego:
Kardiogenne; choroba reumatyczna, migotanie przedsionków, zawał, endocarditis

6 Udar mózgu Udar jest to ostry deficyt neurologiczny spowodowany chorobami naczyniowymi które uszkadzają tkankę mózgową. Ryzyko udaru wzrasta o 1% na każdy rok życia powyżej 65 lat. M- ryzyko o 19% większe.

7 Choroby naczyniowe mózgu - przebieg naturalny
1/3 udarów kończy się źle. Zależy od wieku, anatomicznych rozmiarów uszkodzenia i przyczyny. Skutki bezpośrednie: krwotok mózgowy 70% - śmiertelność zawał mózgu - 25% śmiertelność (obrzęk, przesunięcie układu komorowego) zatory, zakrzepy większość zgonów w 1 tygodniu przytomność - wskaźnik rokowania Długoterminowe - zależą od progresji miażdżycy - 5 letnie przeżycie - 44% mężczyźni, 36% kobiety

8 Mechanizmy udaru Udar - termin generyczny bez znaczenia patologicznego
85% - zawał 15% - krwawienie Skutki mózgowe: - ischemia (zawał) - krwawienie

9 Przyczyny chorób naczyniowych mózgu-1
A. Okluzja naczyń 50% 1.0 Miażdżyca/zakrzep 1.1 Zamknięcie/zwężenie dużych naczyń (tt. szyjnych) 1.2 Zamknięcie/zwężenie gałęzi (t. środkowa mózgu) 1.3 Zamknięcie/zwężenie naczyń perforujących 2.0 Nie miażdżycowe choroby naczyń. 2.1 Kolagenozy (zapalenie reumatoidalne, lupus) 2.2 Vasculitis (poliateritis nodosa, temporal) 2.3 Ziarnicze zapalenie (granulamatoza Wegenera) 2.4 Różne - kiłowe, dysplazja, sarkoidoza, uraz.

10 Przyczyny chorób naczyniowych mózgu-2
B. Embolizacja 25% 1.1 Płytki miażdżycowe z naczyń śródczaszkowych, łuku aorty 1.2 Serce - choroby zastawkowe, arytmia, choroba niedokrwienna serca, zapalenie wsierdzia, śluzak serca, zastawki 1.3 Różne - zatory tłuszczowe, powietrze, guz Choroby krwi: koagulopatie, hemoglobinopatie Zakrzepy żylne - odwodnienie , zakażenie Spadek perfuzji naczyniowej (dysrytmie, krwawienie) C. Krwotok 20% Do tkanki mózgowej - miąższowy (15%) i lub podpajęczynówkowy (5%) Nadciśnienie, tętniaki, zniekształcenie zarysu komór, koagulopatie, uraz, leczenie przeciwzakrzepowe.

11 Przejściowe ataki ischemiczne Transient Ischemic Attacks (TIA)
TIA (mini-udar, angina mózgowa) ogniskowy ischemiczny deficyt neurologiczny trwający mniej niż 24 godziny (1-2h). Jest skutkiem czasowych zaburzeń przepływu krwi . PTG-BF<20-30ml/100g tkanki-spadek lub blokada przepływu Ostatnia definicja deficyt trwający mniej niż 24 min. Strefa penumbry bez centralnej martwicy. Zagrażający udar mózgu 4-8% w miesiącu po TIA, 30% w okresie 5 lat.

12 Wczesne objawy udaru lub TIA
Objawy udaru zależą od lokalizacji /które naczynie/ wielkości strefy niedokrwienia i krążenia obocznego. Generalnie występują nagle, są ogniskowe, jednostronne. Wspólne objawy: Niedowłady mięśni twarzy, ramienia, kończyny dolnej . Utrata widzenia w jednym oku, lub połowy widzenia. Afazja, dyzartria. Zaburzenia równowagi, ataksja

13 Penumbra w udarze mózgu
Jest to ischemiczna/niedokrwienna strefa otaczająca ognisko martwicy (halo) komórek o minimalnej perfuzji. Aktywność metaboliczna /elektryczna komórek mózgu uszkodzona, ale strukturalna integralność utrzymana. Przeżycie komórek tej strefy zależy od; czasu powrotu przepływu krwi ilości uwolnionych produktów toksycznych stopnia obrzęku mózgu zmian lokalnego przepływu krwi.

14 Udar mózgu początek martwica Ischemiczna penumbra

15 Udar mózgu 6 godzin martwica Ischemiczna penumbra

16 Udar mózgu 24 godziny martwica Ischemiczna penumbra

17 Patomechanizmy ostrego uszkodzenia mózgu
Ischemia - 02 ê glukoza ê Anoksja depolaryzacja Wzrost mleczanów Hi é Neuroprzekaźniki Ca2+ i é Fe2+ Glutaminian Wolne rodniki Nor Adr, Dopamina Lipoliza NO syntaza Proteoliza Wolne rodniki Lancet 1992; 339: 533-7

18 Podsumowanie Ischemia tkanki mózgowej Indukcja Amplifikacja Expresja

19 Spadek wrażliwości na Ischemię
Neurony Oligondendroglia Astrocyty Endothelium

20 Wrażliwość niektórych okolic mózgu na ischemię
Hippocampus Cerebellum Striatum Neocortex


Pobierz ppt "Choroby naczyniowe mózgu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google