Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BLS (basic life support) ALS (advanced life support)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BLS (basic life support) ALS (advanced life support)"— Zapis prezentacji:

1 BLS (basic life support) ALS (advanced life support)
Wytyczne ERC 2005

2 Zakład Medycyny Ratunkowej 02-005 Warszawa ul.Lindley’a 4
Sekretariat: (22) med_ratunkowa.wp.pl

3 Ratownictwo XXI wieku

4 Łańcuch przeżycia

5 Złota godzina Czas upływający od momentu wystąpienia zachorowania do czasu rozpoczęcia leczenia szpitalnego 60 min

6 Czas dojazdu zespołu ratownictwa medycznego od chwili wezwania
Platynowe 10 min Czas dojazdu zespołu ratownictwa medycznego od chwili wezwania miasto min poza miastem min

7 Diamentowe 3 min Czas zastosowania automatycznego defibrylatora przez przygodnych świadków

8 Organizacja ratownictwa w Polsce
Pierwsza pomoc: Świadkowie zdarzenia Policja Straż Pożarna Straż Miejska

9

10 Zespoły ratownictwa medycznego: Pogotowie Ratunkowe

11 HEMS

12 Organizacja Warszawskiego Pogotowia Ratunkowego
Centrum Powiadamiania Ratunkowego (CPR) 16 podstacji dzielnicowych 46 zespołów (27 R + 1 RN)

13 SOR

14

15 Przyczyny zatrzymania krążenia

16

17 W 80 % przypadków zatrzymanie krążenia można przewidzieć kilka godzin wcześniej

18 Przyczyny zatrzymania krążenia
Niedrożność dróg oddechowych Niewydolność oddechowa Choroby układu krążenia

19 Przyczyny niedrożności dróg oddechowych
Krwotok Wymioty Ciała obce (np.: zęby, pokarm) Uraz twarzy lub klatki piersiowej Depresja OUN Zapalenie nagłośni Kurcz głośni

20 Przyczyny niedrożności dróg oddechowych c.d.
Obrzęk błony śluzowej gardła (infekcja, uczulenie) Skurcz oskrzeli Wzmożone wydzielanie oskrzelowe

21 Przyczyny niewydolności oddechowej
Ostre i przewlekłe choroby płuc zapalenie płuc, aspiracja, POCHP, astma, zator tętnicy płucnej, stłuczenie płuca, ARDS, odma opłucnowa Zaburzenia napędu oddechowego Nieprawidłowa praca oddechowa uszkodzenie przepony, urazy klatki piersiowej, uszkodzenia rdzenia, choroby nerwów i mięśni

22 Pierwotne przyczyny sercowe NZK
Choroba wieńcowa Zawał Nadciśnienie tętnicze Wady zastawkowe Kardiomiopatie Leki Kwasica

23 Pierwotne przyczyny sercowe NZK c.d.
Zaburzenia elektrolitowe Hipotermia Porażenie prądem Oligowolemia Stłuczenie serca Tamponada osierdzia

24 Kryteria powiadamiania lekarza Intensywnej Terapii
Niedrożność dróg oddechowych Zatrzymanie oddechu Częstość oddechu < 5/min i > 36/min NZK Tętno < 40/min i > 140/min RR skurczowe < 90 mmHg Każde zaburzenia świadomości Obniżenie skali Glasgow o 2 pkt Drgawki

25

26 BLS Podstawowe zabiegi ratujące życie

27 Zagadnienia Bezpieczeństwo ratowników podczas resuscytacji
Poprawne wykonanie BLS Różnice w BLS “na ulicy” oraz “w szpitalu”

28 Bezpieczeństwo ratownika
Eliminacja i / lub minimalizacja ryzyka Pewne i umiejętne kierowanie akcją Zagrożenia środowiskowe: ruch uliczny elektryczność gazy, dymy, opary woda i inne ciecze

29 Bezpieczeństwo ratownika: zatrucia
Maska i zasada „bez powrotu” trujące substancje lotne substancje silnie toksyczne substancje żrące

30 Bezpieczeństwo ratownika: zakażenia
zakażeń - 15 udokumentowanych głównie Neisseria meningitidis Gruźlica Bez zakażeń - hepatitis B, C; CMV 3 zakażenia HIV - wysokie ryzyko przy współistniejących urazach skóry

31 Bezpieczeństwo ratownika: zabezpieczenia przed zakażeniami
Gogle i rękawice Pojemniki na odpady Maska twarzowa z zastawką bezzw. Manekiny częste mycie

32 Zawsze ocena bezpieczeństwa
Oceń i / lub zapewnij bezpieczeństwo ofiary i ratownika.

33 Dotknij i krzyknij

34 Czy pacjent odpowiada? TAK
Szukaj ran i urazów Ponów ocenę świadomości Wezwij pomoc

35 Czy pacjent odpowiada? NIE
Poproś o pomoc Udrożnij drogi odedchowe

36 Wygarnięcie palcem ciał obcych z jamy ustnej

37 Udrożnienie d.o. Odegnij głowę Unieś brodę
Przy podejrzeniu urazu rdzenia kręgowego: wysuń żuchwę

38 Oceń oddychanie Popatrz na ruchy klatki piersiowej
Posłuchaj strumienia powietrza Poczuj Czas trwania oceny do 10 sekund

39 Czy pacjent oddycha? TAK
Ułóż go w pozycji bezpiecznej Zadzwoń po pomoc Ponawiaj ocenę co 1 min. Odwróć na drugi bok po 30 min.

40 Pozycja bezpieczna 1 ruch

41 Pozycja bezpieczna 2 ruch

42 Pozycja bezpieczna 3 ruch

43 Pozycja bezpieczna - ułożenie docelowe

44 Czy pacjent oddycha? NIE
Wezwij ratownictwo medyczne 999 lub112 Wykonaj 30 uciśnięć klatki piersiowej

45 Pośredni masaż serca

46 Uciskaj klatkę piers.: głębokość cm, częstość 100/min.

47 Wykonaj dwa sztuczne oddechy
Objętość 0,5 - 0,7 l Czas wdechu 1 sekunda 5 prób

48 Sztuczne oddychanie (Technika usta - usta)
Zaciśnij skrzydełka nosa pacjenta Podtrzymuj brodę Nabierz powietrza Zachowaj szczelność wdechu

49 Sztuczne oddychanie (Technika usta - usta)
Wykonaj wdech Obserwuj uniesienie kl.p. Podtrzymuj brodę, “odłącz” usta Obserwuj opadanie kl.p.

50 Obserwuj opadanie kl.p.

51 Kontynuuj pośredni masaż serca i sztuczne oddechy
30 : 2

52 Jeżeli pacjent się poruszy
Popatrz, posłuchaj, poczuj oddech, kaszel; zaobserwuj ruch pacjenta Sprawdź tętno na tętnicy szyjnej (jeśli masz wprawę) Czas poszukiwania tętna: s.

53 BLS 1 ratownik

54 Stosunek PMS : oddychanie
30 uciśnięć : 2 oddechy 1 ratownik 2 ratowników

55 Prowadź resuscytację do:
Przejęcia jej przez specjalistyczny zespół ratunkowy Poruszenia się pacjenta (czynny ruch) Wyczerpania sił ratownika

56 Oddychanie usta - nos Gdy oddychanie usta - usta jest trudne technicznie Duży uraz ust pacjenta Podtopiony Resuscytacja prowadzona przez dziecko Przyczyny estetyczne

57 BLS ograniczony do PMS Brak umiejętności i / lub trudności wykonania sztucznego oddychania Sam PMS lepszy od braku BLS Zawsze spróbuj udrożnić d.o. Jak najszybciej wezwij pomoc specjalistyczną

58 Uraz rdzenia kręgowego?
Zachowaj wyjściowe położenie lub w jednej linii głowę, szyję i kl.p. Minimalne odgięcie głowy, jeśli konieczne Najpierw wysunięcie żuchwy Pomoc drugiego ratownika podczas udrażniania dróg oddechowych

59 Zachłyśnięcie zadławienie: Uderzenia w plecy

60 Ucisk nadbrzusza (Manewr Heimlicha)

61


Pobierz ppt "BLS (basic life support) ALS (advanced life support)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google