Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowotwory złośliwe narządów płciowych kobiecych Monika Paluszewska Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej w.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowotwory złośliwe narządów płciowych kobiecych Monika Paluszewska Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej w."— Zapis prezentacji:

1 Nowotwory złośliwe narządów płciowych kobiecych Monika Paluszewska Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej w Warszawie

2 Nowotwory narządów płciowych kobiecych (2000r)

3 Rak szyjki macicy stanowi 6,9% nowotworów u kobiet, najczęściej występuje w grupie wiekowej 45-55 lat, odsetek przeżyć 5-letnich w Polsce wynosi ok. 50%

4 Rak szyjki macicy Czynniki ryzyka zachorowania l zakażenie wirusem brodawczka ludzkiego (HPV - human papilloma virus) – w 90% przypadków raka szyjki macicy stwierdza się wirusa (typ 16 i typ 18) l wczesne rozpoczęcie życia seksualnego l duża liczba partnerów seksualnych l partnerzy „wysokiego ryzyka” l liczne ciąże i porody

5 Rak szyjki macicy Czynniki ryzyka zachorowania l stany zapalne narządu płciowego przenoszone drogą płciową (np. chlamydia, rzęsistek, wirus opryszczki HSV-2) l niski status socjo-ekonomiczny l palenie papierosów l wieloletnie stosowanie hormonalnych środków antykoncepcyjnych l zakażenie wirusem HIV

6 Rak szyjki macicy Zmiany przednowotworowe l śródnabłonkowa dysplazja (neoplazja) szyjki macicy (CIN - cervical intraepithelial neoplasia) dysplazja małego stopnia - CIN I dysplazja średniego stopnia - CIN II dysplazja dużego stopnia - CIN III

7 Rak szyjki macicy Zmiany przednowotworowe l dysplazja małego stopnia CIN-I - zmiany (atypia, liczne mitozy, zaburzenia architektury) obejmują 1/3 dolnej nabłonka, w 60% ulega samoistnej regresji l dysplazja średniego stopnia CIN-II - zmiany (nasilona atypia, duża liczba figur podziałowych)) obejmują 2/3 dolnej nabłonka, w 40% ulega samoistnej regresji

8 Rak szyjki macicy Zmiany przednowotworowe l dysplazja dużego stopnia / rak przedinwazyjny CIN-III - zmiany dysplastyczne obejmują całą grubość nabłonka, ryzyko rozwoju raka inwazyjnego wynosi 36% w ciągu 20 lat (10- 67%), w pozostałych przypadkach zmiany utrzymują się lub ulegają samoistnej regresji

9 Rak szyjki macicy Zmiany przednowotworowe wg syst. Bethesda l low grade SIL (squamous intraepithelial lesion) (śródnablonkowe zmiany dysplastyczne małego stopnia) - obejmuje zmiany stwierdzane w przypadku zakażenia HPV oraz dysplazję małego stopnia (CIN I) l high grade SIL - squamous intraepithelial lesion (śródnablonkowe zmiany dysplastyczne małego stopnia) - obejmuje zmiany typu dysplazji średniego i dużego stopnia oraz raka przedinwazyjnego (CIN II - CIN III)

10 Rak szyjki macicy Badania przesiewowe (zalecenia polskie, PUO) l powszechne badania cytologiczne wymazu z szyjki macicy kobiet zdrowych w wieku 30-60 lat nie rzadziej niż co 3 lata l u kobiet o tzw. podwyższonym ryzyku zachorowania badania powinny być wykonywane wcześniej i częściej co 1-2 lata

11 Rak szyjki macicy Badania przesiewowe - American Cancer Society 2004 l cytologiczne badania przesiewowe należy rozpocząć 3 lata po pierwszym stosunku, nie później niż w wieku 21 lat, badania należy wykonywać raz w roku lub co 2 lata jeżeli badania wykonuje się na podłożu płynnym. U kobiet po 30 rż. jeżeli 3-krotne badanie było prawidłowe, badanie można wykonywać, co 2-3 lata. U kobiet powyżej 70rż., jeżeli 3-krotne badanie było prawidłowe, a w czasie ostatnich 10 lat nie było badań nieprawidłowych można badań zaniechać. Smith A i wsp. Cancer J Clin 2004

12 Rak szyjki macicy Badania cytologiczne l System Bethesda jest systemem ujednoliconego przekazywania opisowych rozpoznań cytologicznych i powinien służyć jako wytyczne dla sposobu przedstawiania rozpoznań z wymazów z szyjki macicy i/lub pochwy. l Dotychczasowy system Papanicolaou nie jest do zaakceptowania we współczesnej diagnostyce cytologicznej.

13 Rak szyjki macicy Badania cytologiczne - system Papanicolaou l nie odzwierciedla etapów karcinogenezy l nie ma odpowiedników w terminologii hist–pat l brak określeń dla zmian przednowotworowych l brak jednolitych kryteriów kwalifikacyjnych brak brak algorytmów postępowania

14 Rak szyjki macicy Badania cytologiczne - system Bethesda l ocena jakości rozmazu odpowiedni do oceny odpowiedni, ale ocena utrudniona z powodu... nieodpowiedni l ogólna kategoryzacja stwierdzanego obrazu cytologicznego obraz cytologiczny prawidłowy obraz cytologiczny nieprawidłowy l rozpoznanie opisowe

15 Rak szyjki macicy Postępowanie w stanach przedrakowych ( USA, UE) l CIN I – badanie cytologiczne za rok, nie stosuje się weryfikacji histologicznej ani leczenia l CIN II, CIN III – weryfikacja histologiczna i zabiegi konizacji, ew. w wybranych przypadkach histerektomia

16 Rak szyjki macicy Objawy kliniczne l objawy wczesne obfite upławy nieregularne krwawienia międzymiesiączkowe krwawienia pourazowe l objawy późne bóle w dole brzucha bóle w okolicy lędźwiowej obrzęk kończyny dolnej objawy ze strony pęcherza i odbytnicy

17 Rak szyjki macicy Rozpoznanie l objawy kliniczne l ustalenie rozpoznania (cytologia, kolposkopia, badanie histologiczne wycinków z tarczy i wyskrobin z kanału szyjki) l ocena zaawansowania (badania obrazowe, podstawowe badania krwi i moczu)

18 Rak szyjki macicy Histopatologia l rak płaskonabłonkowy - 80% l rak gruczołowy - 9,3% l inne - rak drobnokomórkowy, mięsaki, chłoniaki złośliwe

19 Rak szyjki macicy Klasyfikacja zaawansowania wg FIGO l Stopień 0 - rak przedinwazyjny (ca in situ) l Stopień I - rak ściśle ograniczony do szyjki macicy IA - rozpoznawany tylko w badaniu mikroskopowym IA1 - minimalne naciekanie podścieliska < 3mm IA2 - naciekanie podścieliska >3<5mm, a średnica < 7mm IB - zmiana większa niż w stopniu IA2, klinicznie widoczna lub niewidoczna IB1 - klinicznie widoczna zmiana < 4cm IB2 – klinicznie widoczna zmiana > 4cm

20 Rak szyjki macicy Klasyfikacja zaawansowania wg FIGO l Stopień II - rak przechodzi poza szyjkę, nie dochodzi do ścian miednicy i/lub nacieka 2/3 długości pochwy IIA - nacieka tylko górne 2/3 długości pochwy IIB - nacieka przymacicza (z lub bez naciekania pochwy) nie dochodząc do kości miednicy l Stopień III - rak dochodzi do ścian miednicy, nacieka pochwę w dolnej 1/3 długości, wodonercze IIIA - nacieka 1/3 dolną pochwy, nie nacieka kości miednicy IIIB - nacieka kości miednicy (z lub bez naciekania pochwy), współistniejące wodonercze lub nieczynna nerka

21 Rak szyjki macicy Klasyfikacja zaawansowania wg FIGO l Stopień IV - rak przechodzi poza obręb miednicy mniejszej lub nacieka przez ciągłość błonę śluzową pęcherza lub odbytnicy IVA - naciekanie narządów sąsiednich IVB - odległe przerzuty

22 Rak szyjki macicy Leczenie l rodzaj operacji i jej rozległość zależy od stopnia klinicznego zaawansowania l Stopień 0 i IA1 metodą z wyboru jest oszczędzające leczenie chirurgiczne (konizacja lub amputacja szyjki) lub wobec braku zgody chorej brachyterapia przeciwwskazania do leczenia oszczędzającego guzy, stany zapalne przydatków, mięśniaki macicy, lokalizacja raka w kanale szyjki macicy, zniekształcenie poporodowe szyjki

23 Rak szyjki macicy Leczenie l Stopień IA2 radykalne leczenie chirurgiczne (usunięcie macicy z selektywnym usunięciem węzłów chłonnych), +/- leczenie uzupełniające radioterapia (tele + brachy) z ± chemioterapią l Stopień IB i IIA radykalne leczenie chirurgiczne (wycięcie macicy z przydatkami i węzłów chłonnych miednicy mniejszej, biopsja węzłów okołoaortalnych), radioterapia (tele + brachy) z ± chemioterapią

24 Rak szyjki macicy Leczenie l Stopień IIB, III, IVA teleradioterapia w skojarzeniu z chemioterapią (cisplatyna) + brachyterapia l Stopień IVB brak standardowego leczenia, postępowanie w ramach badań klinicznych

25 Rak szyjki macicy Leczenie l radioterapia uzupełniająca przerzuty w węzłach chłonnych miednicy ogniska nowotworu w tkankach przymacicz obecność komórek raka w linii cięcia przerzuty do jajowodów i/lub jajników naciekanie trzonu macicy zatory z komórek raka w naczyniach rak gruczołowy, anaplastyczny i inne rzadkie postacie stopień złośliwości G2, G3

26 Rak szyjki macicy Leczenie l radiochemioterapia poprawia całkowity i wolny od progresji czas przeżycia zmniejsza ilość wznów miejscowych i odległych zmniejsza ryzyko zgonu o 30-50% najczęściej stosowany schemat - cisplatyna 40mg/m2 co 7 dni w ciągu 6 tygodni napromieniania

27 Rak szyjki macicy Leczenie l chemioterapia paliatywna ma ograniczone zastosowanie ze względu na znikomy wpływ na wydłużenie życia i poprawę jakości życia nie wykazano przewagi chemioterapii wielolekowej nad monoterapią czas trwania odpowiedzi 3-6 miesięcy mediana przeżycia ok. 1 roku leki - cisplatyna (w monoterapii 50-100mg/m 2 ), doxorubicyna, cyklofosfamid

28 Rak szyjki macicy Przeżycie 5-letnie wg st. zaawansowania FIGO l Stopień IA - 90-100% l Stopień IB - 75-90% l Stopień II - 50-60% l Stopień III - 30-35% l Stopień IV - 5%

29 Rak trzonu macicy stanowi 6,2% nowotworów złośliwych u kobiet, występuje głównie po menopauzie, odsetek 5-letnich przeżyć w Polsce wynosi 65% i należy do najniższych w Europie

30 Rak trzonu macicy Czynniki ryzyka zachorowania l Ryzyko zachorowania na raka trzonu wiąże się z niezrównoważoną, długotrwałą stymulacją błony śluzowej macicy estrogenami (endogennymi lub egzogennymi). l Raki estrogenozależne mają tendencję do rozwijania się na podłożu hiperplazji, są lepiej zróżnicowane i zwykle lepiej rokują. l Raki estrogenoniezależne nie współistnieją z typowymi czynnikami ryzyka, są niżej zróżnicowane oraz cechują się bardziej agresywnym przebiegiem klinicznym.

31 Rak trzonu macicy Czynniki ryzyka zachorowania l otyłość nadwaga 4-8,5kg -2x nadwaga 8,5-20kg -3x nadwaga >20kg -10x l estrogeny egzogenne stosowanie estrogenów w okresie menopauzy l bezdzietność

32 Rak trzonu macicy Czynniki ryzyka zachorowania l późna menopauza (po 52 r.ż.) l wczesne pokwitanie (przed 12 r.ż) l cukrzyca l nadciśnienie l zaburzenia hormonalne (cykle bezowulacyjne, nowotwory jajnika wydzielające estrogeny)

33 Rak trzonu macicy Stany przedrakowe l atypowy rozrost endometrium (wg WHO) – w 25% przypadków dochodzi do rozwoju raka l rozpoznanie rozrostu atypowego jest wskazaniem do leczenia operacyjnego l rozrosty bez atypii można leczyć zachowawczo gestagenami (z kontrolą histologiczną po 3 miesiącach)

34 Rak trzonu macicy Profilaktyka l Obecnie w oparciu o kryteria epidemiologiczne nie ma uzasadnienia dla prowadzenia skriningu w celu wykrycia raka trzonu macicy. l Wskazane jest jednak, aby u kobiet o podwyższonym ryzyku zachorowania od 50 r.ż. pełne badanie ginekologiczne z cytologią z kanału szyjki macicy oraz usg przezpochwowe wykonywać co rok.

35 Rak trzonu macicy Wytyczne dot. wczesnego wykrywania (ACS 04) l informowanie kobiet w okresie menopauzy z grupy przeciętnego ryzyka przez o czynnikach ryzyka i objawach raka trzonu macicy i zachęcane do informowania lekarza o jakichkolwiek nietypowych krwawieniach Smith A i wsp. Cancer J Clin 2004

36 Rak trzonu macicy Objawy kliniczne l krwawienie z dróg rodnych po menopauzie l krwawienia międzymiesiączkowe l upławy l bóle okolicy krzyżowej

37 Rak trzonu macicy Rozpoznanie l objawy kliniczne l rozpoznanie – pobranie wyskrobin z macicy (z trzonu macicy i kanału szyjki), jako uzupełnienie badanie usg przezpochwowe l ocena zaawansowania (badania obrazowe, badania podstawowe krwi, moczu)

38 Rak trzonu macicy Histopatologia l rak gruczołowy endometrialny (80%) l rak gruczołowy śluzowy l rak gruczołowy surowiczy l rak gruczołowy jasnokomórkowy l rak płaskonabłonkowy l rak niezróżnicowany

39 Rak trzonu macicy Klasyfikacja zaawansowania wg FIGO l Stopień 0 - ca in situ (hyperplasia endometrii atypica) l Stopień I - rak ograniczony do trzonu IA - nowotwór ograniczony do endometrium IB - naciekanie mięśniówki  1/2 grubości IC - naciekanie mięśniówki > 1/2 grubości l Stopień II - rak zajmuje trzon i szyjkę macicy IIA - zajęcie jedynie gruczołów szyjkowych IIB - naciekanie podścieliska szyjki

40 Rak trzonu macicy Klasyfikacja zaawansowania wg FIGO l Stopień III - rak przechodzi poza macicę, ale nie przekracza granic miednicy mniejszej IIIA - rak nacieka surowicówkę macicy i/lub przydatki i/lub stwierdza się komórki raka w wymazach z jamy brzusznej IIIB - przerzuty do pochwy IIIC - przerzuty do węzłów chłonnych miednicy i/lub przyaortalnych l Stopień IV - rak przechodzi poza granice miednicy mniejszej IVA - naciekanie pęcherza moczowego i/lub odbytnicy IVB - przerzuty odległe do węzłów (j. brzuszna, pachwinowe)

41 Rak trzonu macicy Klasyfikacja zróżnicowania histologicznego l G1 - nowotwory o wysokim stopniu zróżnicowania (komórki niezróżnicowane nie przekraczają 5% wszystkich komórek) l G2 - nowotwory zawierające do 50% komórek niezróżnicowanych l G3 - nowotwory, w których utkanie niezróżnicowane przekracza 50%

42 Rak trzonu macicy Czynniki prognostyczne l stopień zaawansowania wg FIGO (głębokość nacieku mięśniówki, naciekanie szyjki macicy) l stopień histologicznej złośliwości l typ histologiczny nowotworu korzystny: gruczolakorak GI, adenoacanthoma,śluzowy niekorzystny: rak brodawkowaty surowiczy, rak jasnokomórkowy l zajęcie naczyń limfatycznych l zajęcie naczyń krwionośnych l zależność od działania estrogenów, ocena receptorów estrogenowych

43 Rak trzonu macicy Leczenie l leczenie operacyjne l radioterapia (tele i brachyterapia) jako leczenie uzupełniające przy niekorzystnych czynnikach prognostycznych (64%) jako metoda samodzielna (16%) l hormonoterapia l chemioterapia

44 Rak trzonu macicy Leczenie l Stopień I i II leczenie chirurgiczne – usunięcie macicy z obustronnym usunięciem przydatków i węzłów chłonnych (miednicy i okołoaortalnych) radioterapia chorych nie kwalifikujących się do leczenia operacyjnego lub nie wyrażających zgody pooperacyjna tele/brachyterapia stopień złośliwości G2, G3 naciekanie mięśniówki > 1/2 grubości (Ic) naciekanie szyjki macicy przerzuty w jajnikach, otrzewnej, węzłach miednicy

45 Rak trzonu macicy Leczenie l Stopień III radioterapia +/- uzupełniająca homonoterapia (progestageny) +/- leczenie operacyjne po zakończeniu napromieniania l Stopień IV hormonoterapia (progestageny) leczenie cytostatyczne w ramach badań klinicznych

46 Rak trzonu macicy Leczenie hormonalne l Progestageny wskazania histologicznie rak dobrze zróżnicowany dodatnie receptory wznowa z długim tzw.czasem wolnym od choroby (>2lat) odpowiedź u 15-20% chorych, mediana przeżycia 12 miesięcy, 5-15% chorych ma szansę na długie przeżycie (> 3lata)

47 Rak trzonu macicy Leczenie hormonalne l progestageny octan megestrolu (Megace) p.o. 160 - 320 mg octan medroksyprogesteronu (Provera) p.o. 200mg lub i.m. 400-1000mg co 7 dni

48 Rak trzonu macicy Leczenie cytostatyczne l postępowanie paliatywne l wskaźnik obiektywnych odpowiedzi ok. 20% chorych poddanych monoterapii, zwykle są to odpowiedzi częściowe, o krótkim czasie trwania (4-6 miesięcy) z medianą przeżycia około 7-10 miesięcy l leki - cisplatyna, doxorubicyna, paklitaksel

49 Rak trzonu macicy Leczenie nawrotów l wznowa w obrębie miednicy po pierwotnym leczeniu chirurgicznym ponowne leczenie operacyjne i/lub radioterapia l rozsiany proces nowotworowy hormonoterapia (progestageny – odpowiedź u 10 -60%, tamoksyfen - odpowiedź u 20%, chemioterapia – w hormonoopornym raku - odpowiedź u 20-35% (cisplatyna, karboplatyna, doksorubicyna, paklitaksel)

50 Rak trzonu macicy Przeżycie 5-letnie wg st. zaawansowania FIGO l Stopień I - 87,4% l Stopień II - 76,1% l Stopień III - 56,6% l Stopień IV - 17,8%

51 Nowotwory jajnika stanowią 5,5% wszystkich nowotworów u kobiet, 18% nowotworów narządów płciowych

52 Nowotwory jajnika Podział l nowotwory wywodzące się z komórek nabłonka powierzchniowego - nowotwory nabłonkowe - raki l nowotwory wywodzące się z pierwotnej komórki płciowej - nowotwory zarodkowe (20%) rozrodczak, nowotwór pęcherzyka żółtkowego, potworniaki l nowotwory wywodzące się ze zrębu jajnika i sznurów płciowych (4-6%) ziarniszczak

53 Rak jajnika l występuje głównie u kobiet po menopauzie l charakteryzuje się dużą śmiertelnością l rak jajnika w III i IV stopniu zaawansowania jest rozpoznawany u 60-70% chorych l zaledwie 20-30% leczonych chorych przeżywa 5 lat od chwili rozpoznania

54 Rak jajnika Czynniki ryzyka zachorowania l czynniki genetyczne (mutacje genu BRCA1 i BRCA2, zespoły dziedzicznego występowania raka jajnika np. zespół Lynch HNPCC 5-10% wszystkich przypadków) l zaburzenia czynności hormonalnej jajników oraz leczenie stymulujące owulację doustna antykoncepcja zmniejsza ryzyko zachorowania na raka jajnika (o 50%) l bezdzietność i urodzenie pierwszego dziecka >35rż.

55 Rak jajnika Objawy kliniczne l objawy występują późno l objawy wczesne są niecharakterystyczne i często są to dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego (wzdęcie, zaparcie, odbijanie, czkawka, uczucie pełności w jamie brzusznej, utrata apetytu) l objawy zaawansowanej choroby (wodobrzusze, wyczuwalny guz, powiększone węzły chłonne, naciek odbytnicy i pęcherza, płyn w opłucnej) l ok. 50% chorych we wczesnym stadium stwierdza się podwyższone stęż. CA-125

56 Rak jajnika Profilaktyka l nie są zalecane rutynowe badania przesiewowe l u chorych z grupy wysokiego ryzyka (z czynnikami genetycznymi) zalecane jest raz w roku wykonanie badania ginekologicznego, usg przezpochwowego i oznaczenie antygenu CA-125, zalecane jest też profilaktyczne usunięcie jajników po 35 rż, po urodzeniu planowanej liczby dzieci

57 Rak jajnika Rozpoznanie badanie ginekologiczne (per vaginam, per rectum) l usg (przezpochwowe, przezbrzuszne) l ew. badanie CT, MRI, laparoskopia l ew. punkcja jamy brzusznej z oceną cytologiczną płynu l badanie markerów CA-125 w rakach AFP, CEA, HCG w guzach zarodkowych l inne badania w celu oceny zaawansowania l podstawowe badania krwi i moczu

58 Rak jajnika Klasyfikacja zaawansowania wg FIGO l Stopień I - nowotwór ograniczony do jajników IA - zajęcie jednego jajnika, bez zajęcia torebki i wysięku otrzewnowego IB - zajęcie obu jajników, bez zajęcia torebki i wysięku otrzewnowego IC - zajęcie torebki, pęknięcie torebki, wodobrzusze lub obecność komórek nowotworowych w płynie otrzewnowym

59 Rak jajnika Klasyfikacja zaawansowania wg FIGO l Stopień II - nowotwór jednego lub obu jajników z zajęciem narządów miednicy mniejszej IIA - zajęcie macicy i/lub jajowodów IIB - zajęcie innych narządów miednicy mniejszej (pęcherz, odbytnica, pochwa) IIC - nowotwór jak w stopniu IIA lub IIB oraz IC (zajęcie torebki, pęknięcie torebki, wodobrzusze lub obecność komórek nowotworowych w płynie otrzewnowym)

60 Rak jajnika Klasyfikacja zaawansowania wg FIGO l Stopień III - nowotwór jednego lub obu jajników wychodzący poza miednicę mniejszą i/lub z przerzutami do węzłów chłonnych zaotrzewnowych IIIA - mikroskopowe ogniska nowotworu w otrzewnej IIIB - ogniska nowotworu w otrzewnej o śr.  2cm IIIC - ogniska nowotworu w otrzewnej o śr. > 2cm i/lub przerzuty w węzłach chłonnych zaotrzewnowych albo pachwinowych l Stopień IV - nowotwór jednego lub obu jajników z przerzutami odległymi (wątroba, opłucna)

61 Rak jajnika Klasyfikacja zróżnicowania histologicznego l G1 - nowotwory o wysokim stopniu zróżnicowania (komórki niezróżnicowane nie przekraczają 5% wszystkich komórek) l G2 - nowotwory zawierające do 50% komórek niezróżnicowanych l G3 - nowotwory, w których utkanie niezróżnicowane przekracza 50%

62 Rak jajnika Leczenie l Leczenie chirurgiczne jest podstawową metodą leczenia raka jajnika. U chorych z podejrzeniem raka jajnika polecane jest wykonanie zabiegu przez ginekologa-onkologa. l Sposób i zakres wykonania pierwszego zabiegu operacyjnego stanowi jeden z najistotniejszych czynników rokowniczych. Celem operacji jest nie tylko usunięcie masy nowotworu, ale także ustalenie stopnia zaawansowania choroby.

63 Rak jajnika Leczenie chirurgiczne l Standardowym radykalnym zabiegiem jest histerektomia z obustronnym usunięciem przydatków oraz omentektomią. zalecane cięcie proste (usunięcie guza w całości, kontrola j. brzusznej) pobranie popłuczyn z j. brzusznej biopsja węzłów chłonnych miednicy i okołoaortalnych pobranie wycinków z podejrzanych zmian z otrzewnej

64 Rak jajnika Leczenie chirurgiczne l Rodzaje zabiegów operacyjnych pierwotna operacja cytoredukcyjna (maksymalne usunięcie guza i zmian przerzutowych) operacja odroczona (po 2-3 kursach chemioterapii) operacja drugiego wglądu (po zakończeniu chemioterapii, u chorych bez stwierdzanych zmian nowotworowych) wtórna operacja cytoredukcyjna (u chorych po chemioterapii ze stwierdzanymi zmianami nowotworowymi) operacje paliatywne

65 Rak jajnika Leczenie cytostatyczne l Chemioterapia może mieć zastosowanie niemal we wszystkich stadiach zaawansowania raka jajnika, jako uzupełnienie radykalnego zabiegu operacyjnego oraz po zabiegach cytoredukcyjnych, prowadzi do wyleczenia i/lub wpływa znamiennie na wydłużenie czasu przeżycia.

66 Rak jajnika Leczenie cytostatyczne l Schemat CBDCA + PXL co 21 dni – 6 kursów Karboplatyna wg Calverta zgodnie z klirensem kreatyniny (AUC) 5-7,5 mg/ml/min 1 d przez 30 min. Paklitaksel 175 mg/m 2 1 d przez 3 godz. l Schemat DDP + PXL co 21 dni – 6 kursów Cisplatyna 75 mg/m 2 1 dnia Paklitaksel 175 mg/m 2 1 dnia przez 24 godz.

67 Rak jajnika Leczenie l Stopień I radykalne leczenie operacyjne leczenie uzupełniające może nie być konieczne pod warunkiem właściwej klasyfikacji chirurgiczno – patologicznej (IA, IB) u chorych w stopniu zaawansowania IA w wieku rozrodczym i stopniu złośliwości G1 możliwe zabiegi oszczędzające w stopniu IC i w stopniu złośliwości G2 i G3 uzupełniająca chemioterapia (cisplatyna, paklitaksel)

68 Rak jajnika Leczenie l Stopień II i III leczenie operacyjne (maksymalne usunięcie zmian) uzupełniająca chemioterapia - 6 kursów (cisplatyna lub karboplatyna + paklitaksel) ew. pierwotnie 3 kursy chemioterapii, następnie zabieg chirurgiczny i dalsza chemioterapia l Stopień IV chemioterapia - 6 kursów (cisplatyna lub karboplatyna + paklitaksel) u niektórych chorych leczenie chirurgiczne

69 Rak jajnika Leczenie nawrotów nowotworu l Chemioterapia o rodzaju chemioterapii decyduje czas trwania remisji czas remisji < 6 miesięcy (platynooporność) – chemioterapia drugiej linii (topotekan, etopozyd, winorelbina, liposomalna doksorubicyna, ifosfamid), ocena skuteczności po 2 kursach chemioterapii czas remisji > 6 miesięcy (platynowrażliwość) – można zastosować chemioterapię pierwszej linii l Leczenie chirurgiczne graniczony nawrót po długim czasie wolnym od nowotworu (> 6 miesięcy)


Pobierz ppt "Nowotwory złośliwe narządów płciowych kobiecych Monika Paluszewska Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej w."

Podobne prezentacje


Reklamy Google