Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr n. med. Ewa Romejko-Wolniewicz

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr n. med. Ewa Romejko-Wolniewicz"— Zapis prezentacji:

1 Dr n. med. Ewa Romejko-Wolniewicz
Rak szyjki macicy Dr n. med. Ewa Romejko-Wolniewicz

2 Epidemiologia Rak szyjki macicy zajmuje drugie miejsce pod względem częstości zachorowań na nowotwory złośliwe u kobiet w Polsce po raku sutka. Rak szyjki macicy zajmuje czwarte miejsce pod względem częstości zgonów kobiet na nowotwory złośliwe w Polsce.

3 Epidemiologia, c. d. Największą zachorowalność na raka przedinwazyjnego notuje się u kobiet między 30 a 40 rokiem życia. Zwiększone ryzyko zachorowania na raka inwazyjnego szyjki macicy dotyczy kobiet między 40 a 60 rokiem życia Większość przypadków w Polsce stanowią stadia zaawansowane choroby.

4 Etiopatogeneza Rak szyjki macicy jest w większości przypadków indukowany przez wirusa z grupy HPV. Z pośród 80 typów 30 wywołuje zakażenie szyjki macicy. Zakażenie HPV następuje na drodze kontaktu płciowego. Szczyt częstości występowania infekcji HPV przypada między 20 a 25 rokiem życia.

5 Etiopatogeneza c. d. Rolę promującą wewnątrznabłonkowe nowotworzenie pełnią: wirusy (opryszczki, cytomegalowirus, wirus Epstein-Barra) substancje chemiczne wchodzące w skład dymu tytoniowego. hormony (glukokortykoidy, progesteron, estrogeny)

6 Etiopatogeneza c. d. Czynnikiem hamującym transformację nowotworową są aktywne metabolity witaminy A

7 Rodzaje infekcji HPV infekcja kliniczna (jawna) infekcja subkliniczna
widoczne gołym okiem egzofityczne twory brodawkowate w obrębie szyjki macicy infekcja subkliniczna patologia nabłonkowa charakterystyczna dla HPV stwierdzana jedynie w badaniach cytologicznych i histopatologicznych oraz kolposkopią

8 Rodzaje infekcji HPV c. d.
infekcja utajona (latentna) rozpoznanie ustala się jedynie na podstawie pozytywnego wyniku molekularnych badań hybrydyzacyjnych DNA HPV

9 W większości przypadków
infekcja HPV ulega samoistnej remisji.

10 Wirusy HPV wywołujące zakażenie szyjki macicy.
Dzielą się na: niskiego ryzyka onkogennego (typy 6, 11) wysokiego ryzyka onkogennego (typy 16, 18, 31, 45) - obecne w 80% raka inwazyjnego szyjki macicy

11 Czynniki ryzyka raka szyjki macicy
infekcja wirusem HPV wczesne rozpoczęcie życia płciowego aktywne życie płciowe duża liczba porodów (zwłaszcza przed 25 rokiem życia) złe warunki socjoekonomiczne palenie papierosów

12 Zmiany przednowotworowe szyjki macicy
dysplazja (małego, średniego, dużego stopnia) rogowacenie przerostowe (leukoplakia) brodawczak płaskonabłonkowy polipy szyjki macicy

13 Dysplazja małego stopnia średniego stopnia
komórki dolnej 1/3 warstwy nabłonka nie wykazują cech prawidłowego różnicowania średniego stopnia cechy dojrzewania nie są stwierdzane w 2/3 dolnych grubości nabłonka

14 Dysplazja c. d. dużego stopnia carcinoma in situ
jedynie w powierzchownej warstwie nabłonka stwierdza się cechy dojrzewania carcinoma in situ komórki niezróżnicowane stwierdza się w całej grubości nabłonka

15 Wyróżniamy trzy stopnie CIN:
Dysplazja i rak przedinwazyjny szyjki macicy są stanami nowotworzenia w obrębie szyjki macicy (cervical intraepithelial neoplasja - CIN) Wyróżniamy trzy stopnie CIN: CIN I (dysplazja małego stopnia) CIN II (dysplazja średniego stopnia) CIN III (dysplazja dużego stopnia i rak przedinwazyjny)

16 Współczesny podział taksonomiczny zmian w obrębie szyjki macicy
wewnątrznabłonkowe zmiany niskiego stopnia (L-SIL low grade squamous intraepithelial lesions) wewnątrznabłonkowe zmiany wysokiego stopnia (H-SIL high grade squamous intraepithelial lesions)

17 L-SIL dysplazja małego stopnia CIN I
koilocytoza i kłykciny płaskie (wyraz infekcji HPV)

18 H-SIL dysplazja średniego i dużego stopnia CIN II, CIN III CIS

19 Leczenie infekcji HPV miejscowe ogólne podawanie interferonu chemiczne
pędzlowanie podofiliną maść z 5-fluorouracylem kwas trichlorooctowy fizyczne elektrokoagulacja krioterapia terapia laserowa interferon ogólne podawanie interferonu

20 Profilaktyka raka szyjki macicy
prawidłowo przeprowadzony wywiad badanie ginekologiczne cytologiczna ocena rozmazu komórek nabłonka szyjki macicy kolposkopia ewentualne pobranie wycinków do badania histopatologicznego

21 Profilaktyka c. d. zapobieganie infekcji HPV eliminacja kokarcinogenów

22 Klasyfikacja zmian na szyjce macicy w/g FIGO Cancer Committee
śródnabłonkowa neoplazja szyjkowa (CIN I, CIN II, CIN III, CIS) raki inwazyjne zmiany przedkliniczne (inwazja początkowa - Ia1, microcarcinoma -Ia2) rak inwazyjny płaskonabłonkowy rak gruczołowy rak niezróżnicowany rak mieszany gruczołowo-płaskonabłonkowy rak przerzutowy

23 Klasyfikacja zmian na szyjce macicy w/g FIGO Cancer Committee c. d.
inne nowotwory szyjki macicy sarcoma, lymphoma, melanoma malignum

24 Podział kliniczny w/g FIGO Cancer Committee
00 rak przedinwazyjny I0 rak ściśle ograniczony do szyjki macicy Ia zmiana przedkliniczna rozpoznawana jedynie w badaniu mikroskopowym Ia1 inwazja początkowa (głębokość nacieku nie przekracza 3 mm) Ia2 głębokość nie przekracza 5 mm a średnica w najszerszym miejscu 7 mm

25 Podział kliniczny w/g FIGO Cancer Committee c. d.
Ib zmiana większa niż w stopniu Ia2 klinicznie widoczna lub nie; obejmuje postać rozwijająca się w kanale szyjki macicy Ib1 - średnica guza do 4 cm Ib2 - średnica guza powyżej 4 cm IIa nacieka pochwę, nie dochodząc do dolnej 1/3 IIb nacieka przymacicza nie dochodząc do kości miednicy

26 Podział kliniczny w/g FIGO Cancer Committee c. d.
III0a rak nacieka pochwę na całej jej długości III0b rak nacieka guzowato przymacicza dochodząc do ścian miednicy kostnej oraz wszystkie przypadki wodonercza bez względu na zaawansowanie procesu nowotworowego

27 Podział kliniczny w/g FIGO Cancer Committee c. d.
IV0a rak nacieka przez ciągłość ścianę pęcherza moczowego lub odbytnicy IV0b rak przechodzi poza obręb miednicy mniejszej - odległe przerzuty

28 Rak przedinwazyjny szyjki macicy
Rozwija się wyłącznie w obrębie nabłonka i nie przekracza błony podstawnej. Nie nacieka podścieliska. Nie daje przerzutów odległych ani drogami limfatycznymi ani drogami krwionośnymi.

29 Rak przedkliniczny - mikroinwazyjny.
W przypadku minimalnego przerwania ciągłości błony podstawnej nabłonka nie stwierdza się przerzutów do naczyń chłonnych (Ia1). W przypadku microcarcinoma zajęcie układu chłonnego nie przekracza 1% przypadków (Ia2).

30 Podział morfologiczny raków szyjki macicy
raki płaskonabłonkowe (90%) raki gruczołowe (8%) pozostałe w tym neuroendokrynny (2%)

31 Formy rozwoju raka w obrębie szyjki macicy
postać endofityczna (55%) postać egzofityczna (40%) postać śródszyjkowa (5%)

32 Drogi szerzenia się raka szyjki macicy
przez ciągłość (77% w kierunku przymacicz) drogą naczyń limfatycznych (do węzłów miednicy mniejszej a następnie przyaortalnych) drogą naczyń krwionośnych (wątroba, kości, płuca, jelita)

33 Przyczyny zgonu w raku szyjki macicy.
niewydolność nerek krwotok wyniszczenie nowotworowe przerzuty odległe

34 Czas przeżycia chorej nieleczonej w raku szyjki macicy

35 Rak przedinwazyjny szyjki macicy w większości przypadków nie daje żadnych objawów.

36 Objawy podmiotowe inwazyjnego raka szyjki macicy
nieprawidłowe krwawienia i plamienia samoistne - międzymiesiączkowe pourazowe np. po stosunku upławy bóle - objawy zaawansowanych postaci raka obrzęki kończyn dolnych

37 Objawy podmiotowe inwazyjnego raka szyjki macicy
objawy dyzuryczne (naciek pęcherza moczowego) bolesne parcie na stolec, biegunki, zaparcia (naciek odbytnicy) przetoki np. pęcherzowo-pochwowa

38 Diagnostyka raka szyjki macicy
rozpoznanie histopatologiczne wycinki, wyłyżeczkowanie kanału szyjki macicy ustalenie stopnia klinicznego zaawansowania

39 Ustalanie stopnia klinicznego zaawansowania
badanie ogólne badanie ginekologiczne we wziernikach przez pochwę przez odbytnicę - ocena przymacicz badania dodatkowe

40 Badania dodatkowe: badanie radiologiczne klatki piersiowej
USG nerek, ewentualnie urografia dożylna morfologia badanie ogólne moczu mocznik, kreatynina

41 Badania dodatkowe c. d. badanie cystoskopowe (naciek ściany pęcherza moczowego) rektoskopia lub wlew doodbytniczy (naciek ściany odbytnicy) inne badania dodatkowe w zależności od objawów klinicznych

42 Leczenie przedinwazyjnego raka szyjki macicy
operacja oszczędzająca (konizacja lub amputacja części pochwowej) proste wycięcie macicy bez przydatków proste wycięcie macicy z przydatkami

43 Przeciwwskazania do leczenia oszczędzającego
współistniejące guzy i stany zapalne przydatków mięśniaki macicy znacznego stopnia poporodowe zniekształcenie szyjki macicy

44 Przeciwwskazania do leczenia oszczędzającego c. d.
bardzo drobna szyjka lokalizacja raka w kanale szyjki obecność komórek nowotworowych w wymazach ze sklepień pochwy

45 Leczenie raka szyjki macicy w stopniu Ia
w stopniu Ia1 w zasadzie nie odbiega od leczenia przypadków raka przedinwazyjnego w stopniu Ia2 każdy przypadek należy rozważyć indywidualnie (częściej leczenie jak w stopniu Ib)

46 Leczenie raka szyjki macicy w stopniu Ib
metoda skojarzona operacja - radykalne usunięcie narządu rodnego radioterapia (brachyterapia, teleterapia) metoda wyłącznej radioterapii

47 Leczenie raka szyjki macicy w stopniu II i III
Wyłącznie radioterapia

48 Leczenie raka szyjki macicy w stopniu IV
leczenie paliatywne leczenie objawowe

49


Pobierz ppt "Dr n. med. Ewa Romejko-Wolniewicz"

Podobne prezentacje


Reklamy Google