Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Schizofrenia przewlekły proces chorobowy, charakteryzujący się zaostrzeniami i remisjami przewlekły proces chorobowy, charakteryzujący się zaostrzeniami.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Schizofrenia przewlekły proces chorobowy, charakteryzujący się zaostrzeniami i remisjami przewlekły proces chorobowy, charakteryzujący się zaostrzeniami."— Zapis prezentacji:

1 Schizofrenia przewlekły proces chorobowy, charakteryzujący się zaostrzeniami i remisjami przewlekły proces chorobowy, charakteryzujący się zaostrzeniami i remisjami D. Wołyńczyk S. Niemcewicz

2 Psychozy schizofreniczne Epidemiologia: 1-2% populacji, M=K, szczyt zachorowań - M (20-25 lat), K (25-35 lat) Epidemiologia: 1-2% populacji, M=K, szczyt zachorowań - M (20-25 lat), K (25-35 lat) Koncepcje:1. Przyczyny endogenne Koncepcje:1. Przyczyny endogenne 2. Czynniki egzogenne (wirusy, toksyny, urazy) 2. Czynniki egzogenne (wirusy, toksyny, urazy) 3. Etiologia psychogenna 3. Etiologia psychogenna

3 Obecne poglądy na skłonność do zachorowania Czynniki przyczynowe mają naturę biologiczną, natomiast oddziaływania psychologiczne i społeczne mają rolę drugorzędną - spustową Czynniki przyczynowe mają naturę biologiczną, natomiast oddziaływania psychologiczne i społeczne mają rolę drugorzędną - spustową

4 Obecne poglądy na skłonność do zachorowania -'vulnerability' Predyspozycje genetyczne Ryzyko zachorowania Rodzeństwo (z wyjątkiem bliźniąt)8% Dzieci, gdy jedno z rodziców choruje12% Bliźnięta dwujajowe12% Dzieci, gdy oboje rodzice chorują40% Bliźnięta jednojajowe47%

5 Obecne poglądy na skłonność do zachorowania -'vulnerability' cd. Teoria neurorozwojowa: podczas rozwoju OUN dochodzi do zaburzenia tworzenia prawidłowych połączeń nerwowych w hipokampie, płatach skroniowych i czołowych, wzgórzu i móżdżku U osób chorych stwierdza się zmniejszoną masę mózgu, a szczególnie hipokampa i wzgórza oraz poszerzenie komór

6 Obecne poglądy na skłonność do zachorowania - vulnerability cd. Zaburzenia immunologiczne 1. Schizofrenia jako proces autoimmunologiczny ✗ Częstsze występowanie w schizofrenii niż w populacji ogólnej niektórych schorzeń immunologicznych (nadczynność tarczycy, twardzina, łuszczyca, cukrzyca) ✗ Nieprawidłowe stężenia cytokin zapalnych w płynie m- rdzeniowym u osób chorych na schizofrenię: IL-2 (ma działanie dopaminergiczne), IL-1, IFN alfa 2. Zaburzenia w działaniu fosfolipidazy A2 spadek prostaglandyn, zmniejsza się reakcja zapalna (Test niacynowy – u osób chorych brak reakcji rumieniowej) spadek prostaglandyn, zmniejsza się reakcja zapalna (Test niacynowy – u osób chorych brak reakcji rumieniowej)

7 Obecne poglądy na skłonność do zachorowania - vulnerability cd. Teoria wirusowa- wirusy neurotropowe ✗ Dzieci kobiet, które w okresie ciąży chorowały na grypę, mają większe ryzyko zachorowania na schizofrenię ✗ Dzieci, które rodzą się w okresie zimowym (więcej infekcji wirusowych), częściej zapadają na schizofrenię

8 Czynniki spustowe tj. takie, które ujawniają predyspozycję do zachorowania lub powodują kolejny rzut choroby Sytuacje stresowe – śmierć bliskiej osoby, adaptacja do nowych warunków życiowych, urodzenie dziecka itp. Sytuacje stresowe – śmierć bliskiej osoby, adaptacja do nowych warunków życiowych, urodzenie dziecka itp. Substancje psychoaktywne – wszystkie substancje narkotyczne mogą wyzwolić potencjał chorobowy u osób predysponowanych, najniebezpieczniejsze są substancje o działaniu dopaminergicznym (stymulanty) Substancje psychoaktywne – wszystkie substancje narkotyczne mogą wyzwolić potencjał chorobowy u osób predysponowanych, najniebezpieczniejsze są substancje o działaniu dopaminergicznym (stymulanty)

9 Mechanizmy neurobiologiczne schizofrenii – udowodnione empirycznie Nadaktywność dopaminergiczna Nadaktywność dopaminergiczna ✗ antagoniści receptorów D2- neuroleptyki działają p/psychotycznie ✗ psychozotwórcze właściwości amfetaminy i jej pochodnych ✗ terapia sterydowa może wywołać psychozę - sterydy stymulują układ dopaminergiczny Nadaktywność serotoninergiczna Nadaktywność serotoninergiczna Antagoniści receptorów 5HT2A działają p/autystycznie i nasennie Zaburzenia w funkcjonowaniu fosfolipidowej błony komórkowej rzutujące na pracę receptorów komórko wych Zaburzenia w funkcjonowaniu fosfolipidowej błony komórkowej rzutujące na pracę receptorów komórko wych

10 Schizofrenia – objawy negatywne (osiowe) Autyzm Autyzm Obniżenie uczuciowości wyższej Obniżenie uczuciowości wyższej Bladość afektywna Bladość afektywna Rozpad struktury osobowości: rozkojarzenie, dereizm, paratymia, paramimia, parafonia, ambisentencja, ambitendencja, ambiwalencja, paralogia Rozpad struktury osobowości: rozkojarzenie, dereizm, paratymia, paramimia, parafonia, ambisentencja, ambitendencja, ambiwalencja, paralogia

11 Schizofrenia – objawy pozytywne (wytwórcze) Złudzenia (iluzje) i omamy Złudzenia (iluzje) i omamy Niespójne urojenia Niespójne urojenia Depersonalizacja Depersonalizacja Transytywizm Transytywizm Symboliczność Symboliczność Dziwaczne zachowania Dziwaczne zachowania Paramnezje Paramnezje Zaburzenia odżywiania się, snu, cyklu miesięcznego Zaburzenia odżywiania się, snu, cyklu miesięcznego

12 Schizofrenia - przebieg choroby Jest to przewlekła choroba przebiegająca z zaostrzeniami i remisjami Jest to przewlekła choroba przebiegająca z zaostrzeniami i remisjami Zaostrzenia to zwykle narastanie objawów wytwórczych, rzadziej objawów osiowych Zaostrzenia to zwykle narastanie objawów wytwórczych, rzadziej objawów osiowych Ostry początek zwykle lepiej rokuje Ostry początek zwykle lepiej rokuje Powolny, podstępny początek powoduje większą degradację osobowości Powolny, podstępny początek powoduje większą degradację osobowości Zejście choroby jest zróżnicowane - od braku objawów rezydualnych i dobrego przystosowania do nasilonych objawów deficytowych, zaburzeń myślenia i znacznego nieprzystosowania Zejście choroby jest zróżnicowane - od braku objawów rezydualnych i dobrego przystosowania do nasilonych objawów deficytowych, zaburzeń myślenia i znacznego nieprzystosowania

13 Schizofrenia: przebieg rzutu choroby Paragnomen (występuje u ok. 20% pacjentów) Paragnomen (występuje u ok. 20% pacjentów) Faza zwiastunowa – lęk, utrata zainteresowań, drażliwość, izolacja, porzucenie pracy, szkoły, objawy depresyjne, zanik higieny osobistej, bezsenność Faza zwiastunowa – lęk, utrata zainteresowań, drażliwość, izolacja, porzucenie pracy, szkoły, objawy depresyjne, zanik higieny osobistej, bezsenność ROZPOZNANIE wg ICD 10 – utrzymywanie się przez min. 1 miesiąc ROZPOZNANIE wg ICD 10 – utrzymywanie się przez min. 1 miesiąc urojeń (oddziaływania, owładnięcia, ksobnych, odsłonięcia, dysmorfofobicznych), omamów słuchowych, automatyzmów,rozkojarzenia

14 Postaci schizofrenii ICD-10 F20.X Paranoidalna Paranoidalna Hebefreniczna Hebefreniczna Katatoniczna Katatoniczna Niezróżnicowana Niezróżnicowana Depresja poschizofreniczna Depresja poschizofreniczna Rezydualna Rezydualna Prosta Prosta

15 Schizofrenia paranoidana Proces, na który składają się objawy osiowe schizofrenii i objawy zespołu paranoidalnego Proces, na który składają się objawy osiowe schizofrenii i objawy zespołu paranoidalnego Objawy: Objawy: Omamy słuchowe Urojenia prześladowcze, ksobne, oddziaływania, odsłonięcia, nasyłania i wykradania myśli Pseudohalucynacje słuchowe, trzewne Automatyzmy ruchowe Dysmorfofobia Zwykle spadek aktywności, ale czasem wzrost

16 Schizofrenia katatoniczna Proces chorobowy, na który składają się objawy osiowe schizofrenii i objawy zespołu katatonicznego (zaburzenia napędu psychoruchowego, kontaktu z pacjentem, odmowa jedzenia i picia) Proces chorobowy, na który składają się objawy osiowe schizofrenii i objawy zespołu katatonicznego (zaburzenia napędu psychoruchowego, kontaktu z pacjentem, odmowa jedzenia i picia) Przebieg: Przebieg: od zahamowanie psychoruchowego, mutyzmu, negatywizmu, do pobudzenia psychoruchowego, z dużym rozkojarzeniem, dziwacznym zachowaniem ze stereotypiami ruchowymi, grymasami, automatyzmami raptus catatonicus

17 Schizofrenia hebefreniczna Inaczej zdezorganizowana, łączy objawy osiowe schizofrenii i zespołu hebefrenicznego Inaczej zdezorganizowana, łączy objawy osiowe schizofrenii i zespołu hebefrenicznego Najczęściej wczesny początek - okres pokwitania Najczęściej wczesny początek - okres pokwitania Dziwactwa, zanik uczuciowości Dziwactwa, zanik uczuciowości wyższej: krnąbrne, kpiarskie, błaznujące zachowanie, nachalny, drażliwy, agresywny, wesołkowaty, sztuczny, rozkojarzony, urojenia wielkościowe wyższej: krnąbrne, kpiarskie, błaznujące zachowanie, nachalny, drażliwy, agresywny, wesołkowaty, sztuczny, rozkojarzony, urojenia wielkościowe

18 Schizofrenia prosta Przewlekle występujące osiowe objawy schizofrenii Przewlekle występujące osiowe objawy schizofrenii Powolny rozwój choroby Powolny rozwój choroby Niedostosowanie, zaburzenia myślenia i uczuciowości Niedostosowanie, zaburzenia myślenia i uczuciowości Wczesny początek: nagle przestaje się uczyć, staje się chłodny, obojętny, nieczuły, rezonerski, zaniedbany higienicznie Wczesny początek: nagle przestaje się uczyć, staje się chłodny, obojętny, nieczuły, rezonerski, zaniedbany higienicznie Brak aktywności, bezczynność Brak aktywności, bezczynność Stopniowa degradacja społeczne i załamanie linii życiowej Stopniowa degradacja społeczne i załamanie linii życiowej

19 Zab. schizotypowe; schizotypia Myślenie magiczne Myślenie magiczne Nasilona ksobność Nasilona ksobność Iluzje (zwłaszcza dotyczące własnego ciała) Iluzje (zwłaszcza dotyczące własnego ciała) Niecodzienne słownictwo, niezwykłe skojarzenia i dygresyjność Niecodzienne słownictwo, niezwykłe skojarzenia i dygresyjność Anhedonia Anhedonia Lęk Lęk Uboższe kontakty społeczne Uboższe kontakty społeczne Odmienność postawy ciała i ubioru Odmienność postawy ciała i ubioru Gorsze funkcjonowanie społeczne Gorsze funkcjonowanie społeczne Występuje częściej u krewnych chorych na schizofrenię. Występuje częściej u krewnych chorych na schizofrenię.

20 Inne psychozy wg ICD-10 F21 zaburzenia schizotypowe F21 zaburzenia schizotypowe F22 utrwalone zab. urojeniowe F22 utrwalone zab. urojeniowe F23 ostre i przemijające zab. psychotyczne F23 ostre i przemijające zab. psychotyczne F24 indukowane zab. urojeniowe F24 indukowane zab. urojeniowe F25- zaburzenia schizoafektywne: zaburzenia afektywne nakładające się na objawy schizofrenii F25- zaburzenia schizoafektywne: zaburzenia afektywne nakładające się na objawy schizofrenii Organiczne zaburzenia urojeniowe Organiczne zaburzenia urojeniowe Psychozy egzogenne, związane z używaniem substancji psychoaktywnych Psychozy egzogenne, związane z używaniem substancji psychoaktywnych


Pobierz ppt "Schizofrenia przewlekły proces chorobowy, charakteryzujący się zaostrzeniami i remisjami przewlekły proces chorobowy, charakteryzujący się zaostrzeniami."

Podobne prezentacje


Reklamy Google