Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowe umiejętności zawodowe - szansą na lepszą przyszłość www.szkoleniapielegniarek.wshe.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowe umiejętności zawodowe - szansą na lepszą przyszłość www.szkoleniapielegniarek.wshe.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego."— Zapis prezentacji:

1 Nowe umiejętności zawodowe - szansą na lepszą przyszłość www.szkoleniapielegniarek.wshe.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Realizatorzy projektu: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku www.wshe.pl Lider: Regionalne Centrum Integracji Europejskiej we Włocławku www.rcie.pl Partner: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 Beneficjenci Ostateczni Projektu: 100 pielęgniarek / pielęgniarzy: 100 pielęgniarek / pielęgniarzy: osób pełnoletnich osób pełnoletnich mieszkających na stałe lub czasowo na terenie województwa kujawsko- pomorskiego mieszkających na stałe lub czasowo na terenie województwa kujawsko- pomorskiego wyrażających z własnej woli chęć poszerzenia kwalifikacji zawodowych wyrażających z własnej woli chęć poszerzenia kwalifikacji zawodowych zatrudnionych w placówkach ochrony zdrowia lub pomocy społecznej zatrudnionych w placówkach ochrony zdrowia lub pomocy społecznej posiadających prawo wykonywania zawodu pielęgniarki / pielęgniarza posiadających prawo wykonywania zawodu pielęgniarki / pielęgniarza Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 bezpośrednio lub pośrednio zagrożonych zwolnieniem w związku z sytuacją zakładu bezpośrednio lub pośrednio zagrożonych zwolnieniem w związku z sytuacją zakładu będących w okresie wypowiedzenia stosunku pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników będących w okresie wypowiedzenia stosunku pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników zatrudnionych w zakładzie, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji zatrudnionych w zakładzie, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 Cele Projektu: Cel główny: Cel główny: przeprowadzenie kursu kwalifikacyjnego w zakresie pielęgniarstwa opieki długoterminowej przeprowadzenie kursu kwalifikacyjnego w zakresie pielęgniarstwa opieki długoterminowej Cele szczegółowe: Cele szczegółowe: uzyskanie nowych umiejętności zawodowych uzyskanie nowych umiejętności zawodowych zwiększenie możliwości zatrudnienia poprzez zdobycie dodatkowych kwalifikacji zwiększenie możliwości zatrudnienia poprzez zdobycie dodatkowych kwalifikacji podniesienie konkurencyjności na rynku pracy podniesienie konkurencyjności na rynku pracy pomoc w dostosowaniu się do nowej rzeczywistości pomoc w dostosowaniu się do nowej rzeczywistości Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 Etapy Projektu: I etap – Doradztwo zawodowe I etap – Doradztwo zawodowe zajęcia w grupach 12-13 osobowych zajęcia w grupach 12-13 osobowych zjazdy weekendowe (piątek, sobota) zjazdy weekendowe (piątek, sobota) 20 godzin zajęć na grupę 20 godzin zajęć na grupę Cel szkolenia: Ukształtowanie w uczestnikach świadomości zawodowej Ukształtowanie w uczestnikach świadomości zawodowej Uzyskanie umiejętności zarządzania własnymi kompetencjami Uzyskanie umiejętności zarządzania własnymi kompetencjami Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 II etap – Kurs kwalifikacyjny w zakresie pielęgniarstwa opieki długoterminowej II etap – Kurs kwalifikacyjny w zakresie pielęgniarstwa opieki długoterminowej czas realizacji: 6 miesięcy czas realizacji: 6 miesięcy łącznie 475 godzin, w tym: łącznie 475 godzin, w tym: - blok ogólnozawodowy - 120 godzin – część teoretyczna - blok specjalistyczny – 355 godzin, w tym: 1) część teoretyczna – 180 godzin 2) część praktyczna – staże – 175 godzin Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 zajęcia teoretyczne w formie zjazdów weekendowych (piątek, sobota, niedziela) zajęcia teoretyczne w formie zjazdów weekendowych (piątek, sobota, niedziela) - zagadnienia teoretyczne bloku ogólnozawodowego: 1) elementy psychologii – 15 godzin 2) elementy socjologii – 15 godzin 3) elementy etyki i prawa – 15 godzin 4) promocja zdrowia i edukacja zdrowotna – 15 godzin 5) zakażenia w placówkach ochrony zdrowia – 15 godzin 6) organizacja pracy pielęgniarskiej – 15 godzin 7) problemy zawodowe pielęgniarek i położnych – 15 godzin 8) postępowanie w stanach zagrożenia życia – 15 godzin Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 - zagadnienia teoretyczne bloku specjalistycznego: 1) problemy pielęgnacyjne osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych – 120 godzin 2) wybrane zagadnienia z rehabilitacji osób niepełnosprawnych – 40 godzin 3) praca socjalna – 20 godzin zajęcia praktyczne – staże w grupach 5 osobowych, w 5 typach placówek na terenie województwa kujawsko-pomorskiego: zajęcia praktyczne – staże w grupach 5 osobowych, w 5 typach placówek na terenie województwa kujawsko-pomorskiego: 1) opieka środowiskowa – rodzinna – 35 godzin 2) dom pomocy społecznej dla przewlekle chorych – 35 godzin 3) zakład opieki paliatywnej – 35 godzin 4) ośrodek rehabilitacyjny dla przewlekle chorych – 35 godzin 5) staż fakultatywny w wybranej placówce – 35 godzin Kurs kwalifikacyjny zakończy się egzaminem Kurs kwalifikacyjny zakończy się egzaminem Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10 III etap – Szkolenie Podstawy prowadzenia działalności gospodarczej III etap – Szkolenie Podstawy prowadzenia działalności gospodarczej szkolenie w formie zjazdów weekendowych szkolenie w formie zjazdów weekendowych 45 godzin zajęć obejmujących zagadnienia: 45 godzin zajęć obejmujących zagadnienia: 1) podstawy przedsiębiorczości 2) zarządzanie finansami 3) organizacja i zarządzanie firmą 4) aspekty prawne, organizacyjne i finansowe zakładania i prowadzenia praktyki pielęgniarskiej 5) zasady kontraktowania świadczeń pielęgniarskich z NFZ 6) pozyskiwanie funduszy z Unii Europejskiej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

11 W trakcie trwania Projektu uczestnicy otrzymują bezpłatne materiały szkoleniowe, wyżywienie, bazę noclegową oraz zwrot kosztów dojazdu. Na zakończenie Projektu uczestnicy otrzymają: 1) Zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego w zakresie pielęgniarstwa opieki długoterminowej, uprawniające do podpisywania umów z NFZ 2) Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia Podstawy prowadzenia działalności gospodarczej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

12 www.szkoleniapielegniarek.wshe.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

13 Kontakt w sprawie rekrutacji: Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna we Włocławku pl. Wolności 1, pokój 26A, godz. 9.00 – 14.00 Osoba do kontaktu: Rafał Sadowski r.sadowski@wshe.pl tel. 54 23 04 118 Regionalne Centrum Integracji Europejskiej we Włocławku ul. P.O.W. 20/22, pokój 26, godz. 9.00 – 15.00 Osoba do kontaktu: Anna Szaradowska a.szaradowska@rcie.pl tel. 54 41 41 003, 54 41 41 005 www.szkoleniapielegniarek.wshe.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

14 Serdecznie zapraszamy do udziału w Projekcie! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Nowe umiejętności zawodowe - szansą na lepszą przyszłość www.szkoleniapielegniarek.wshe.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google