Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CZEMU SŁUŻY EUROPEJSKA RADA ZAKŁADOWA?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CZEMU SŁUŻY EUROPEJSKA RADA ZAKŁADOWA?"— Zapis prezentacji:

1 CZEMU SŁUŻY EUROPEJSKA RADA ZAKŁADOWA?
regulacje prawne

2 regulacje prawne ERZ: trzy podstawy prawne dyrektywy 1994/45 i 2009/38 transponowanie przepisów dyrektyw do prawa krajowego porozumienie zakładowe

3 regulacje prawne DYREKTYWY
94/45 czy 2009/38 ? porozumienia zawarte przed “artykuł 13” brak obowiązku renegocjacji nie podporządkowane przepisom wynikającym z żadnej dyrektywy mogą być zmienione lub zaktualizowane porozumienia zawarte pomiędzy a “artykuł 6” brak ogólnego obowiązku renegocjacji objęte przepisami dyrektywy 2009/38 porozumienia zawarte pomiędzy a objęte przepisami dyrektywy 94/45 nie objęte przepisami dyrektywy 2009/38 mogą być zmienione lub zaktualizowane porozumienia zawarte po objęte przepisami dyrektywy 2009/38

4 regulacje prawne DYREKTYWY
Istniejące porozumienia art. 13 art. 6 w chwili wygaśnięcia, przy braku porozumienia dotyczącego zmiany lub aktualizacji istotne zmiany struktury (fuzja, przejęcie, podział), i brak przepisów lub sprzeczne przepisy istniejących porozumień 100 (+) or zastosowanie 2009/38 przystosowanie SZN Istniejące ERZ kontynuują działalność w trakcie negocjacji + min. z każdej istniejącej ERZ

5 regulacje prawne DYREKTYWY
zainteresowane przedsiębiorstwa 1000(+) 150 (+) 150 (+)

6 regulacje prawne DYREKTYWY
“przedsiębiorstwo kontrolujące”

7 regulacje prawne DYREKTYWY
rozpoczęcie negocjacji i obowiązek uzyskania i przekazania stronom zainteresowanym informacji potrzebnych do rozpoczęcia negocjacji 100 (+) lub SZN

8 regulacje prawne DYREKTYWY
Specjalny organ negocjacyjny 55%  12%  55%  12% 1994 /45 2009 /38  28%  5%  28%  5% Konfederacje związków zawodowych 2/3 NIE ! eksperci przed i po

9 regulacje prawne DYREKTYWY
treść porozumienia lub ... procedura informowania i konsultacji       zaangażowane przedsiębiorstwa skład + zrównoważona reprezentacja zawodów, kategorii i płci + ustalenia na rzecz powiązań między poziomem europejskim i narodowym procedury informowania i konsultacji x2 miejsce, częstotliwość i czas trwania Działalność ścisłego komitetu środki finansowe i materialne czas obowiązywania i procedura renegocjacji + ustalenia dotyczące poprawek i wypowiedzenia oraz trybu renegocjacji

10 regulacje prawne DYREKTYWY
transnarodowe ? preambuła: pracownicy muszą być odpowiednio informowani i konsultowani w przypadku gdy decyzje ich dotyczące są podejmowane w innym państwie członkowskim niż to, w którym są zatrudnieni; kwestie dotyczące całej grupy lub co najmniej dwóch przedsiębiorstw znajdujących się w różnych państwach członkowskich preambuła: kwestie, które niezależnie od liczby zaangażowanych krajów mają znaczenie dla pracowników w związku z zakresem ich potencjalnego wpływu, lub które związane są z przenoszeniem działalności miedzy państwami członkowskimi

11 regulacje prawne DYREKTYWY
definicje informowanie konsultacje wymiana poglądów i umożliwienie dialogu Przekazywanie danych w odpowiednim czasie w odpowiedni sposób i o odpowiedniej treści i pozwalające na zapoznanie się z tematem i zbadanie go dokonanie dogłębnej analizy możliwego wpływu przygotowanie do konsultacji w takim czasie w taki sposób i o takiej treści, by umożliwić wyrażenie opinii na temat proponowanych środków, które mogą być uwzględnione

12 regulacje prawne DYREKTYWY
rola przedstawicieli informowanie przedstawicieli lokalnych lub wszystkich zatrudnionych dysponowanie środkami pozwalającymi na zastosowanie przepisów prawa wynikających z dyrektywy kolektywna reprezentacja interesów pracowników zapewnienie uczestnictwa w szkoleniach bez cięć w wynagrodzeniu

13 regulacje prawne DYREKTYWY
powiązania ERZ / organa narodowe wymogi uzupełniające: zastosowanie ustalenia na podstawie porozumienia bez szkody dla zwyczajów narodowych w przypadku braku ustaleń: informowanie i konsultacja na obu poziomach preambuła: ERZ informowane wcześniej lub w tym samym czasie SZN 6 miesięcy 3 lata

14 regulacje prawne DYREKTYWY
wymagania dodatkowe: kompetencje ERZ struktura grupy sytuacja i tendencje w zatrudnieniu fuzje, cięcia, zamykanie zakładów sytuacja gospodarcza i finansowa nowe metody pracy zmiany w organizacji inwestycje zwolnienia zbiorowe rozwój działalności, produkcji i sprzedaży przenoszenie produkcji informacja + konsultacja zebrania z zarządem, uzyskiwanie umotywowanej odpowiedzi na każdą opcję informowanie

15 regulacje prawne DYREKTYWY
wymogi dodatkowe: ustalenia praktyczne ERZ 1/kraj 3 – 30 środki finansowe i materialne aby informować pracowników 1 posiedzenie rocznie 1 na 10% / kraj lub ułamek (min. 10) wewnętrzne posiedzenie przygotowawcze art. 10 Ścisły komitet maks. 3, jeżeli wymaga tego rozmiar 1 opłacony ekspert max. 5, rozmiar posiedzenia nadzwyczajne

16 regulacje prawne TRANSPOZYCJA
jaka transpozycja? Kraj, w którym znajduje się zarząd centralny organizacji SZN/ERZ Inne kraje do powoływania/wyboru członków Germany : Law management must inform trade unions of establishment and composition of SNB 1/country +1 >25% +2 >50% +3 >75% appointed by the central works council or combine works councils or the works council men and women appointed in proportion 1/country +1 >20% +2 >30% +3 >40% +4 >50% +5 >60% >70% +7 >80% > >20% +3 >30% +5 >40% +7 >50% +9 >60% >70% +13 >80% Skuteczne, proporcjonalne i perswadujące sankcje SNB

17 the legal framework regulacje prawne TRANSPOZYCJA
decisions taken by majority of votes of members present conduct of business incorporated in rules of procedure EWC elects chairperson and deputy they represent the EWC within terms of decisions taken select committee when ≥ 9 members 3 members from 3 Member States experts may be trade union representatives confidential information may be shared with other members of EWC, local representatives, employee representatives on supervisory board, interpreters and experts imprisonment up to two years or fine for breach of confidentiality imprisonment up to one year or fine for other infringements a fine up to DEM for administrative offences

18 regulacje prawne TRANSPOZYCJA
kilka innych przykładów Holandia ochrona środowiska jeden ekspert na zagadnienie w porządku obrad Belgia związki zawodowe mogą wnosić wnioski czas potrzebny by poinformować wszystkich pracowników Szwecja 1 dodatkowe, wewnętrzne posiedzenie rocznie prawo dochodzenia roszczeń przed sądem Hiszpania 60 godzin rocznie dla wszystkich członków lista poważnych/ bardzo poważnych naruszeń Portugalia 25 godzin rocznie lista pomniejszych/poważnych/bardzo poważnych naruszeń każdego artykułu

19 regulacje prawne POROZUMIENIE ZAKŁADOWE
Patrz zadanie “analiza jakości porozumienia”

20 Więcej informacji:


Pobierz ppt "CZEMU SŁUŻY EUROPEJSKA RADA ZAKŁADOWA?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google