Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CZEMU SŁUŻY EUROPEJSKA RADA ZAKŁADOWA? regulacje prawne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CZEMU SŁUŻY EUROPEJSKA RADA ZAKŁADOWA? regulacje prawne."— Zapis prezentacji:

1 CZEMU SŁUŻY EUROPEJSKA RADA ZAKŁADOWA? regulacje prawne

2 2 ERZ: trzy podstawy prawne dyrektywy 1994/45 i 2009/38 transponowanie przepisów dyrektyw do prawa krajowego porozumienie zakładowe

3 3 regulacje prawne DYREKTYWY 94/45 czy 2009/38 ? porozumienia zawarte przed 22.09.1996 artykuł 13 brak obowiązku renegocjacji nie podporządkowane przepisom wynikającym z żadnej dyrektywy mogą być zmienione lub zaktualizowane porozumienia zawarte pomiędzy 22.09.1996 a 4.06.2009 artykuł 6 brak ogólnego obowiązku renegocjacji objęte przepisami dyrektywy 2009/38 porozumienia zawarte pomiędzy 5.06.2009 a 5.06.2011 objęte przepisami dyrektywy 94/45 nie objęte przepisami dyrektywy 2009/38 mogą być zmienione lub zaktualizowane porozumienia zawarte po 6.06.2011 objęte przepisami dyrektywy 2009/38

4 4 regulacje prawne DYREKTYWY Istniejące porozumienia art. 13art. 6 w chwili wygaśnięcia, przy braku porozumienia dotyczącego zmiany lub aktualizacji istotne zmiany struktury (fuzja, przejęcie, podział), i brak przepisów lub sprzeczne przepisy istniejących porozumień zastosowanie 2009/38 100 (+) or przystosowanie + min. z każdej istniejącej ERZ SZN Istniejące ERZ kontynuują działalność w trakcie negocjacji

5 5 regulacje prawne DYREKTYWY zainteresowane przedsiębiorstwa 150 (+) 150 (+) 1000 (+)

6 6 regulacje prawne DYREKTYWY przedsiębiorstwo kontrolujące

7 7 regulacje prawne DYREKTYWY rozpoczęcie negocjacji i obowiązek uzyskania i przekazania stronom zainteresowanym informacji potrzebnych do rozpoczęcia negocjacji 100 100 (+) lub SZN

8 8 regulacje prawne DYREKTYWY Specjalny organ negocjacyjny 2009 /38 1994 /45 12% 5% 28% 55% 5% 12% 28% 55% 2/3 NIE !eksperci Konfederacje związków zawodowych przed i po

9 9 treść porozumienia lub... procedura informowania i konsultacji + zrównoważona reprezentacja zawodów, kategorii i płci regulacje prawne DYREKTYWY zaangażowane przedsiębiorstwa x2 miejsce, częstotliwość i czas trwania środki finansowe i materialne skład procedury informowania i konsultacji + ustalenia na rzecz powiązań między poziomem europejskim i narodowym Działalność ścisłego komitetu czas obowiązywania i procedura renegocjacji + ustalenia dotyczące poprawek i wypowiedzenia oraz trybu renegocjacji

10 10 regulacje prawne DYREKTYWY transnarodowe + ? preambuła: pracownicy muszą być odpowiednio informowani i konsultowani w przypadku gdy decyzje ich dotyczące są podejmowane w innym państwie członkowskim niż to, w którym są zatrudnieni; kwestie dotyczące całej grupy lub co najmniej dwóch przedsiębiorstw znajdujących się w różnych państwach członkowskich preambuła: kwestie, które niezależnie od liczby zaangażowanych krajów mają znaczenie dla pracowników w związku z zakresem ich potencjalnego wpływu, lub które związane są z przenoszeniem działalności miedzy państwami członkowskimi

11 11 definicje informowanie konsultacje wymiana poglądów i umożliwienie dialogu regulacje prawne DYREKTYWY w takim czasie w taki sposób i o takiej treści, by umożliwić wyrażenie opinii na temat proponowanych środków, które mogą być uwzględnione Przekazywanie danych w odpowiednim czasie w odpowiedni sposób i o odpowiedniej treści i pozwalające na zapoznanie się z tematem i zbadanie go dokonanie dogłębnej analizy możliwego wpływu przygotowanie do konsultacji

12 12 regulacje prawne DYREKTYWY rola przedstawicieli informowanie przedstawicieli lokalnych lub wszystkich zatrudnionych dysponowanie środkami pozwalającymi na zastosowanie przepisów prawa wynikających z dyrektywy kolektywna reprezentacja interesów pracowników zapewnienie uczestnictwa w szkoleniach bez cięć w wynagrodzeniu

13 13 regulacje prawne DYREKTYWY powiązania ERZ / organa narodowe wymogi uzupełniające: zastosowanie ustalenia na podstawie porozumienia bez szkody dla zwyczajów narodowych w przypadku braku ustaleń: informowanie i konsultacja na obu poziomach preambuła: ERZ informowane wcześniej lub w tym samym czasie SZN 6 miesięcy 3 lata

14 14 regulacje prawne DYREKTYWY wymagania dodatkowe: kompetencje ERZ struktura grupy sytuacja i tendencje w zatrudnieniu fuzje, cięcia, zamykanie zakładów sytuacja gospodarcza i finansowa nowe metody pracy zmiany w organizacji inwestycje zwolnienia zbiorowe rozwój działalności, produkcji i sprzedaży przenoszenie produkcji informowanie informacja + konsultacja zebrania z zarządem, uzyskiwanie umotywowanej odpowiedzi na każdą opcję

15 15 regulacje prawne DYREKTYWY wymogi dodatkowe: ustalenia praktyczne ERZ 1/kraj 3 – 30 1 na 10% / kraj lub ułamek (min. 10) Ścisły komitet maks. 3, jeżeli wymaga tego rozmiar max. 5, rozmiar 1 posiedzenie rocznie wewnętrzne posiedzenie przygotowawcze 1 opłacony ekspert posiedzenia nadzwyczajne środki finansowe i materialne aby informować pracowników art. 10

16 jaka transpozycja? Kraj, w którym znajduje się zarząd centralny organizacji SZN/ERZ Inne kraje do powoływania/wyboru członków Germany : Law 28.10.1996 management must inform trade unions of establishment and composition of SNB 1/country +1 >25% +2 >50% +3 >75% appointed by the central works council or combine works councils or the works council men and women appointed in proportion 1/country +1 >20% +2 >30% +3 >40% +4 >50% +5 >60% +6 >70% +7 >80% >10.000 +1 >20% +3 >30% +5 >40% +7 >50% +9 >60% +11 >70% +13 >80% regulacje prawne TRANSPOZYCJA Skuteczne, proporcjonalne i perswadujące sankcje SNB

17 17 the legal framework decisions taken by majority of votes of members present conduct of business incorporated in rules of procedure EWC elects chairperson and deputy they represent the EWC within terms of decisions taken select committee when 9 members 3 members from 3 Member States experts may be trade union representatives confidential information may be shared with other members of EWC, local representatives, employee representatives on supervisory board, interpreters and experts imprisonment up to two years or fine for breach of confidentiality imprisonment up to one year or fine for other infringements a fine up to DEM 30.000 for administrative offences regulacje prawne TRANSPOZYCJA

18 kilka innych przykładów Holandia ochrona środowiska jeden ekspert na zagadnienie w porządku obrad Belgia związki zawodowe mogą wnosić wnioski czas potrzebny by poinformować wszystkich pracowników Szwecja 1 dodatkowe, wewnętrzne posiedzenie rocznie prawo dochodzenia roszczeń przed sądem Hiszpania 60 godzin rocznie dla wszystkich członków lista poważnych/ bardzo poważnych naruszeń Portugalia 25 godzin rocznie lista pomniejszych/poważnych/bardzo poważnych naruszeń każdego artykułu 18 regulacje prawne TRANSPOZYCJA

19 19 regulacje prawne POROZUMIENIE ZAKŁADOWE Patrz zadanie analiza jakości porozumienia

20 20 Więcej informacji: www.etuc.org www.etui.org www.worker-participation.eu www.ewcdb.eu www.sda-asbl.org www.europa.eu


Pobierz ppt "CZEMU SŁUŻY EUROPEJSKA RADA ZAKŁADOWA? regulacje prawne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google