Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im.Matki Wincenty Jadwigi Jaroszewskiej w Jurkach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im.Matki Wincenty Jadwigi Jaroszewskiej w Jurkach."— Zapis prezentacji:

1

2 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im.Matki Wincenty Jadwigi Jaroszewskiej w Jurkach

3 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Jurki 32 Jurki 32, 05-652 Pniewy

4 Twoje dziecko ma : - OPINIĘ - ORZECZENIE Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej PRZYJDŹ DO NAS ! Twoje dziecko ma : - OPINIĘ - ORZECZENIE Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej PRZYJDŹ DO NAS !

5 SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY CZEKA NA TWOJE DZIECKO Najlepszym sposobem trafienia do dusz jest miłość

6 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy kształci dzieci i młodzież w: - Szkole Podstawowej - Gimnazjum - Zasadniczej Szkole Zawodowej - Szkole Przysposabiającej do Pracy - Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych Dla dzieci młodszych organizujemy: Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy kształci dzieci i młodzież w: - Szkole Podstawowej - Gimnazjum - Zasadniczej Szkole Zawodowej - Szkole Przysposabiającej do Pracy - Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych Dla dzieci młodszych organizujemy: Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

7 Ośrodek obejmuje opieką uczniów w ramach: WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU Zajęcia z dzieckiem i jego rodziną prowadzą specjaliści posiadający przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym: - pedagog - psycholog - logopeda - rehabilitant

8 REWALIDACJA Dzieci i młodzież, zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej uczestniczy w zajęciach rewalidacyjnych. REWALIDACJA Dzieci i młodzież, zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej uczestniczy w zajęciach rewalidacyjnych. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Jurki 32, 05-652 Pniewy

9 Zajęcia rewalidacyjne: - korekcyjno-kompensacyjne - dydaktyczno-wyrównawcze - stymulacja polisensoryczna - gimnastyka mózgu-kinezjologia edukacyjna - metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne - z wykorzystaniem elementów metody Marii Montessori

10 TERAPIA PSYCHOLOGICZNA Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Jurki 32, 05-652 Pniewy

11 TERAPIA LOGOPEDYCZNA Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Jurki 32, 05-652 Pniewy

12 REWALIDACJA - zajęcia logopedyczne - zajęcia socjoterapeutyczne - korekcyjne wad postawy - rehabilitacja REWALIDACJA - zajęcia logopedyczne - zajęcia socjoterapeutyczne - korekcyjne wad postawy - rehabilitacja Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Jurki 32, 05-652 Pniewy

13 R E H A B I L I T A C J A Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Jurki 32, 05-652 Pniewy

14 H Y D R O T E R A P I A Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Jurki 32, 05-652 Pniewy

15 ZAJĘCIA W PRACOWNI POLISENSORYCZNEJ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Jurki 32, 05-652 Pniewy

16 ZAJĘCIA W PRACOWNI MARII MONTESSORI

17 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im.Matki Wincenty Jadwigi Jaroszewskiej Tutaj jeste ś my

18 W skład ośrodka wchodzą następujące typy szkół: SZKOŁA PODSTAWOWA Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Jurki 32, 05-652 Pniewy

19 GIMNAZJUM

20 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA: kucharz małej gastronomii Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Jurki 32, 05-652 Pniewy

21 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA: blacharz samochodowy Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Jurki 32, 05-652 Pniewy

22 SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Jurki 32, 05-652 Pniewy

23 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im.Matki Wincenty Jadwigi Jaroszewskiej Jurki 32, 05-652 Pniewy tel.48 668-64-16 strona internetowa www.jurki.pl

24 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU Przeznaczone dla dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności (także niemowlęta) do podjęcia nauki w szkole (0-7r.ż.) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Jurki 32, 05-652 Pniewy

25 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Jurki 32, 05-652 Pniewy

26 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Jurki 32, 05-652 Pniewy

27 Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka tworzą specjaliści posiadający przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym: pedagog,psycholog, logopeda,rehabilitant Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka tworzą specjaliści posiadający przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym: pedagog,psycholog, logopeda,rehabilitant Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Jurki 32, 05-652 Pniewy

28 Zajęcia z psychologiem WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Jurki 32, 05-652 Pniewy

29 Zajęcia w pracowni polisensorycznej WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU

30 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im.Matki Wincenty Jadwigi Jaroszewskiej Jurki 32, 05-652 Pniewy tel.48 668-64-16 strona internetowa www.jurki.pl

31 ZAJĘCIA WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU wspierają rodziców i rodziny dzieci poprzez konsultacje i instruktaż ze specjalistami mają na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dzieci Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Jurki 32, 05-652 Pniewy

32 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im.Matki Wincenty Jadwigi Jaroszewskiej Jurki 32, 05-652 Pniewy tel.48 668-64-16 strona internetowa www.jurki.pl

33 REHABILITACJA WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU

34 ZAJĘCIA WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU prowadzone są z dziećmi posiadającymi opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, które wydają poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone są nieodpłatnie na terenie SOSW w Jurkach, w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu; odbywają się w specjalistycznych i estetycznych Gabinetach, dopasowanych do potrzeb małych dzieci,

35 ZAJĘCIA WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU wykorzystują elementy różnorodnych metod, takich jak: Manualne Torowanie Głosek, masaż wg Castillo Moralesa, Kinezjologia Edukacyjna, Dziecięca matematyka Model Insite, Programy Aktywności Knillów, Metoda Krakowska– terapia zaburzeń autystycznych prof. J.Cieszyńskiej, Program rozwijający percepcję wzrokową M. Frostig, Niedyrektywna Terapia Zabawowa Metoda Ruchu Rozwijającego W.Sherborne, Program TEAACH (E. Schopler), inne w zależności od potrzeb indywidualnych dziecka Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Jurki 32, 05-652 Pniewy

36 Zapewniamy bezpłatny pobyt w I N T E R N A C I E Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Jurki 32, 05-652 Pniewy

37 ZAPEWNIAMY: - bezpłatny dowóz uczniów - bezpłatne podręczniki - praktyki we własnych warsztatach - pomoc socjalną ZAPEWNIAMY: - bezpłatny dowóz uczniów - bezpłatne podręczniki - praktyki we własnych warsztatach - pomoc socjalną Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Jurki 32, 05-652 Pniewy

38 NASZ ABSOLWENT TO CZŁOWIEK ŚWIADOMY SWOJEJ NIEPOWTARZALNOŚCI, OTWARTY NA ŚWIAT Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Jurki 32, 05-652 Pniewy

39 NASZ ADRES: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im.Matki Wincenty Jadwigi Jaroszewskiej Jurki 32, 05-652 Pniewy tel.48 668-64-16 strona internetowa www.jurki.plwww.jurki.pl Z A P R A S Z A M Y


Pobierz ppt "Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im.Matki Wincenty Jadwigi Jaroszewskiej w Jurkach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google