Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DOTACJE NA PROGRAMY INNOWACYJNE CO TO JEST INNOWACJA? To działanie nowatorskie - może mieć miejsce w przemyśle i usługach zarówno w stosunku do produktów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DOTACJE NA PROGRAMY INNOWACYJNE CO TO JEST INNOWACJA? To działanie nowatorskie - może mieć miejsce w przemyśle i usługach zarówno w stosunku do produktów."— Zapis prezentacji:

1

2 DOTACJE NA PROGRAMY INNOWACYJNE

3 CO TO JEST INNOWACJA? To działanie nowatorskie - może mieć miejsce w przemyśle i usługach zarówno w stosunku do produktów (poprzez tworzenie nowych lub znaczne modyfikowanie już istniejących wyrobów), jak i w stosunku do procesów produkcyjnych (poprzez ich usprawnianie). Termin innowacja można użyć do innych dziedzin, również do współpracy z organizacjami pozarządowymi.

4 KAPITAŁ NGO W organizacjach pozarządowych tkwi wysoki poziom kapitału intelektualnego wiele z nich jest wyspecjalizowanych w konkretnych, wąskich dziedzinach oraz działaniach na rzecz społeczności lokalnej. Obejmuje on całokształt umiejętności, doświadczeń i wiedzy nagromadzonych przez poszczególnych ludzi. Posiadane przez pracowników organizacji pozarządowych kompetencje należy traktować jako zasób bardzo ważny, porównywalny z za finansami.

5 CELE WSPÓŁPRACY Prowadzenie nowatorskich i efektywniejszych działań na rzecz mieszkańców. Zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów. Poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokojenie potrzeb społecznych. Tworzenie systemowych rozwiązań ważnych dla funkcjonowania Miasta.

6 PRIORYTETOWE OBSZARY WSPÓŁPRACY - zostały wpisane są do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia o rocznym programie współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi - są też takie obszary, które nie są jeszcze określone – i to jest miejsce dla organizacji pozarządowych

7 PRIORYTETOWE OBSZARY WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE EDUKACJI prowadzenie alternatywnych form edukacji oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży szkolenie liderów młodzieżowych, podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności, popularyzacja tradycji narodowych i patriotyzmu, rozwój demokracji, propagowanie wolności i praw człowieka,

8 Alternatywne formy edukacji oraz wyrównywania szans edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. Rozwijanie zainteresowań, aktywności, uzdolnień dzieci i młodzieży w różnych dziedzinach: kulturalnej, naukowej, artystycznej, turystyczno- krajoznawczej i in. Wszechstronny rozwój osobowości dzieci i młodzieży, nabywanie umiejętności ekspresji, budowanie pozytywnych relacji interpersonalnych, podnoszenie poziomu wiedzy oraz umiejętności dzieci i młodzieży. Kształtowanie postaw twórczych poprzez pobudzanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej oraz intelektualnej.

9 Alternatywne formy edukacji oraz wyrównywania szans edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży Programy edukacyjne i wychowawcze - wykraczające poza program szkolny – dotyczące różnorodnych rodzajów aktywności stwarzającej warunki do rozwoju człowieka (rozwijające zainteresowania, uzdolnienia dzieci i młodzieży z zakresu różnych dziedzin - kulturalnej, artystycznej, współczesnej techniki, przyrodniczej, humanistycznej, turystyczno- krajoznawczej, nauk ścisłych i in.). Programy edukacyjne i wychowawcze wyrównujące szanse edukacyjne dzieci i młodzieży (tzw. pogotowie naukowe), oparte na pracy wolontariuszy.

10 Prowadzenie kompleksowej edukacji kulturalnej dla dzieci i młodzieży pn. Laboratorium wrażliwości estetycznej i społecznej Celem konkursu jest wyłonienie organizatora do prowadzenia działań programowych w zakresie kompleksowej edukacji kulturalnej dla dzieci i młodzieży; Prowadzenie dla różnych grup wiekowych następujących działań artystycznych: kabaretowych; tanecznych; plastycznych; międzykulturowych; teatralnych dla młodzieży; teatralnych z wykorzystaniem języka obcego; repertuarowego teatru dziecięcego; dziecięcego zespołu tanecznego; promocji przedszkolnej animacji artystycznej;

11 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "DOTACJE NA PROGRAMY INNOWACYJNE CO TO JEST INNOWACJA? To działanie nowatorskie - może mieć miejsce w przemyśle i usługach zarówno w stosunku do produktów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google