Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Magic Janusz ROŻEJ Komtech Sp. z o.o. www.komtech.com.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Magic Janusz ROŻEJ Komtech Sp. z o.o. www.komtech.com.pl."— Zapis prezentacji:

1 Magic Janusz ROŻEJ Komtech Sp. z o.o. www.komtech.com.pl

2 Paradygmat Tworzenia Aplikacji Aplikacja Repozytorium Modeli Repozytorium Tabel Repozytorium Programów Własności Mechanizm dziedziczenia Aplikacja Repozytorium Modeli Repozytorium Tabel Repozytorium Programów Własności Mechanizm dziedziczenia

3 Cztery Fazy Pisania Aplikacji w Magic'u Każdą aplikację Magic standardowo tworzy się w czterech gł ó wnych etapach: Modele - Definiowanie typ ó w p ó l, formatek, kontrolek oraz ekran ó w pomocy do p ó źniejszego wykorzystania przy tworzeniu tabel i program ó w. Każdą aplikację Magic standardowo tworzy się w czterech gł ó wnych etapach: Modele - Definiowanie typ ó w p ó l, formatek, kontrolek oraz ekran ó w pomocy do p ó źniejszego wykorzystania przy tworzeniu tabel i program ó w.

4 Cztery Fazy Pisania Aplikacji w Magic'u Tabele - Definiowanie tabel bazy danych, w kt ó rych aplikacja będzie przechowywać dane.

5 Cztery Fazy Pisania Aplikacji w Magic'u Programy - Tworzenie struktury logicznej dla interakcji pomiędzy końcowym użytkownikiem a tabelami bazy danych (funkcjonalność aplikacji).

6 Cztery Fazy Pisania Aplikacji w Magic'u Menu - Tworzenie menu, kt ó re umożliwią końcowemu użytkownikowi korzystanie z aplikacji.

7 Kolejność etapów.

8 Definiowanie Modeli Model jest zestawem dziedzicznych własności dla typu obiektu w Magic'u - pola, formatki, kontrolki lub ekranu pomocy. Może być użyty jako "szablon" dla obiektów. Definicja modelu jest używana w całej aplikacji, do obiektów, dla których została zdefiniowana. Tworzenie każdej aplikacji Magic rozpoczyna się od zdefiniowania modeli w repozytorium Modeli. Najlepiej jest definiować modele o znaczących nazwach dla lepszego ich wykorzystania w przyszłości. Model jest zestawem dziedzicznych własności dla typu obiektu w Magic'u - pola, formatki, kontrolki lub ekranu pomocy. Może być użyty jako "szablon" dla obiektów. Definicja modelu jest używana w całej aplikacji, do obiektów, dla których została zdefiniowana. Tworzenie każdej aplikacji Magic rozpoczyna się od zdefiniowania modeli w repozytorium Modeli. Najlepiej jest definiować modele o znaczących nazwach dla lepszego ich wykorzystania w przyszłości.

9 Własności Modelu Każdy obiekt w aplikacji ma własności (properities).

10 Definiowanie Tabel Tabela jest zestawem rekord ó w posiadających tą samą strukturę pod jedną logiczną nazwą. Indeks jest zestawem wskaźnik ó w na dane w konkretnym porządku. Tabela może mieć jeden lub więcej indeks ó w, a indeks może być unikalny (unique) lub nie unikalny (non-unique). Tabela jest zestawem rekord ó w posiadających tą samą strukturę pod jedną logiczną nazwą. Indeks jest zestawem wskaźnik ó w na dane w konkretnym porządku. Tabela może mieć jeden lub więcej indeks ó w, a indeks może być unikalny (unique) lub nie unikalny (non-unique).

11 Tworzenie Programów Programy są narzędziami, za pomocą kt ó rych użytkownik końcowy może manipulować danymi. To tw ó rca aplikacji decyduje, kt ó re dane i jakie operacje będą konieczne. Są dwa gł ó wne typy program ó w: Online (Program Online) - program z interaktywnym interfejsem użytkownika Batch (Program Wsadowy) - program o predefiniowanym przepływie bez interaktywnego interfejsu użytkownika Programy są narzędziami, za pomocą kt ó rych użytkownik końcowy może manipulować danymi. To tw ó rca aplikacji decyduje, kt ó re dane i jakie operacje będą konieczne. Są dwa gł ó wne typy program ó w: Online (Program Online) - program z interaktywnym interfejsem użytkownika Batch (Program Wsadowy) - program o predefiniowanym przepływie bez interaktywnego interfejsu użytkownika

12 Tworzenie Menu Menu są narzędziami nawigacji w obrębie aplikacji dla końcowego użytkownika. Tw ó rca aplikacji określa pozycje menu i ich własności.

13 Mechanizm Dziedziczenia (Inheritance Mechanism) Obiekty w repozytoriach Tabel i Program ó w (tak samo jak repozytorium Pomocy) mogą dziedziczyć własności zdefiniowane dla modeli, na kt ó rych bazują.

14 Mechanizm Dziedziczenia (Inheritance Mechanism) Mechanizm dziedziczenia dostarcza następujących korzyści przy tworzeniu aplikacji: Zaoszczędzony na tworzeniu czas. Jeśli już raz stworzyłeś model obiektu, nie będziesz więcej potrzebował ustawiać tych samych właściwości dla obiekt ó w tego typu. 1.Łatwość utrzymywania. Jeśli już raz zdefiniowałeś własności związane z konkretnym typem, to każda modyfikacja tego typu jest automatycznie dziedziczona przez wszystkie powiązane z nim obiekty. 2.Zapewnienie identyczności kolumn w r ó żnych tabelach dla tych samych modeli p ó l. Kiedy kolumny są por ó wnywane w celu łączenia lub przekazywane jako parametry, ich atrybuty muszą się dokładnie zgadzać. Dobrym sposobem na zapewnienie tej właściwości jest zdefiniowanie ich na tego samego modelu. Mechanizm dziedziczenia dostarcza następujących korzyści przy tworzeniu aplikacji: Zaoszczędzony na tworzeniu czas. Jeśli już raz stworzyłeś model obiektu, nie będziesz więcej potrzebował ustawiać tych samych właściwości dla obiekt ó w tego typu. 1.Łatwość utrzymywania. Jeśli już raz zdefiniowałeś własności związane z konkretnym typem, to każda modyfikacja tego typu jest automatycznie dziedziczona przez wszystkie powiązane z nim obiekty. 2.Zapewnienie identyczności kolumn w r ó żnych tabelach dla tych samych modeli p ó l. Kiedy kolumny są por ó wnywane w celu łączenia lub przekazywane jako parametry, ich atrybuty muszą się dokładnie zgadzać. Dobrym sposobem na zapewnienie tej właściwości jest zdefiniowanie ich na tego samego modelu.

15 Mechanizm Dziedziczenia (Inheritance Mechanism) Na przykład: Jeśli zdefiniujemy model dla pola Customer_Code o rozmiarze 5 znak ó w, będziemy mogli użyć tego pola w dowolnym miejscu w aplikacji (tabelach, programach, itd.) Jeśli, w trakcie rozwijania aplikacji, okaże się potrzebna zmiana rozmiaru pola z 5 na 6 znak ó w, wystarczy dokonać zmiany tylko w jednym miejscu - w repozytorium Modeli. Mechanizm dziedziczenia zapewni przeniesienie nowych własności na wszystkie obiekty bazujące na tym modelu. Na przykład: Jeśli zdefiniujemy model dla pola Customer_Code o rozmiarze 5 znak ó w, będziemy mogli użyć tego pola w dowolnym miejscu w aplikacji (tabelach, programach, itd.) Jeśli, w trakcie rozwijania aplikacji, okaże się potrzebna zmiana rozmiaru pola z 5 na 6 znak ó w, wystarczy dokonać zmiany tylko w jednym miejscu - w repozytorium Modeli. Mechanizm dziedziczenia zapewni przeniesienie nowych własności na wszystkie obiekty bazujące na tym modelu.

16 Podsumowanie Poprawny sposób pisania aplikacji składa się z 4 etapów: Definiowanie modeli w repozytorium Modeli. 1. Definiowanie tabel w repozytorium Tabel. 2. Tworzenie program ó w w repozytorium Program ó w. 3. Tworzenie menu użytkownika w repozytorium Menu. Poprawny sposób pisania aplikacji składa się z 4 etapów: Definiowanie modeli w repozytorium Modeli. 1. Definiowanie tabel w repozytorium Tabel. 2. Tworzenie program ó w w repozytorium Program ó w. 3. Tworzenie menu użytkownika w repozytorium Menu.

17 Dziękuję za uwagę Janusz ROŻEJ


Pobierz ppt "Magic Janusz ROŻEJ Komtech Sp. z o.o. www.komtech.com.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google