Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Magic Janusz ROŻEJ Komtech Sp. z o.o. www.komtech.com.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Magic Janusz ROŻEJ Komtech Sp. z o.o. www.komtech.com.pl."— Zapis prezentacji:

1 Magic Janusz ROŻEJ Komtech Sp. z o.o. www.komtech.com.pl

2 WYBRANE FUNKCJE MAGICA - DATA I CHRONOLOGIA SZABLON DO WPROWADZANIA DATY: DD.MM.YY LUB DD.MM.YYYY ŻADEN ELEMENT NIE JEST OBOWIĄZKOWY

3 WYBRANE FUNKCJE MAGICA - DATA I CHRONOLOGIA DATE() DOSTARCZA DATY POBRANEJ Z SYSTEMU OPERACYJNEGO MDATE() DOSTARCZA DATY Z WŁASNEGO DATOWNIKA MAGICA

4 WYBRANE FUNKCJE MAGICA - DATA I CHRONOLOGIA JEŻELI CHCEMY ZAPISAĆ DATĘ JAKO STAŁĄ CZYNIMY TO W FORMIE ŁAŃCUCHA Z PRZYROSTKIEM DATE, np.: 31/01/05DATE lub 31/01/2005DATE

5 WYBRANE FUNKCJE MAGICA - DATA I CHRONOLOGIA DAY(DATA) DOSTARCZA NUMERU DNIA MIESIĄCA, ODPOWIADAJĄCEGO PODANEJ DACIE (LICZBA CAŁKOWITA 1-31)

6 WYBRANE FUNKCJE MAGICA - DATA I CHRONOLOGIA MONTH(DATA) DOSTARCZA NUMERU MIESIĄCA, ODPOWIADAJĄCEGO PODANEJ DACIE (LICZBA CAŁKOWITA 1-12)

7 WYBRANE FUNKCJE MAGICA - DATA I CHRONOLOGIA CMONTH(DATA) DOSTARCZA NAZWY MIESIĄCA, ODPOWIADAJĄCEGO PODANEJ DACIE

8 WYBRANE FUNKCJE MAGICA - DATA I CHRONOLOGIA YEAR(DATA) DOSTARCZA NUMERU ROKU, ODPOWIADAJĄCEGO PODANEJ DACIE. JEST TO LICZBA CZTEROCYFROWA, NAWET JEŻELI STOSUJEMY SKRÓCONY ZAPIS ROKU.

9 WYBRANE FUNKCJE MAGICA - DATA I CHRONOLOGIA DOW(DATA) DOSTARCZA NUMERU DNIA TYGODNIA, ODPOWIADAJĄCEGO PODANEJ DACIE (LICZBA CAŁKOWITA 1-7, NOTACJA ANGLOSASKA-NIEDZIELA-1)

10 WYBRANE FUNKCJE MAGICA - DATA I CHRONOLOGIA CDOW(DATA) DOSTARCZA NAZWY DNIA TYGODNIA, ODPOWIADAJĄCEGO PODANEJ DACIE (LICZBA CAŁKOWITA 1-7, NOTACJA ANGLOSASKA-NIEDZIELA-1)

11 WYBRANE FUNKCJE MAGICA - DATA I CHRONOLOGIA BOM(DATA) DOSTARCZA DATY, REPREZENTUJĄCEJ PIERWSZY DZIEŃ MIESIĄCA ZAWIERAJĄCEGO PODANĄ DATĘ

12 WYBRANE FUNKCJE MAGICA - DATA I CHRONOLOGIA EOM(DATA) DOSTARCZA DATY, REPREZENTUJĄCEJ OSTATNI DZIEŃ MIESIĄCA ZAWIERAJĄCEGO PODANĄ DATĘ

13 WYBRANE FUNKCJE MAGICA - DATA I CHRONOLOGIA BOY(DATA) DOSTARCZA DATY, REPREZENTUJĄCEJ PIERWSZY DZIEŃ ROKU ZAWIERAJĄCEGO PODANĄ DATĘ

14 WYBRANE FUNKCJE MAGICA - DATA I CHRONOLOGIA EOY(DATA) DOSTARCZA DATY, REPREZENTUJĄCEJ OSTATNI DZIEŃ ROKU ZAWIERAJĄCEGO PODANĄ DATĘ

15 WYBRANE FUNKCJE MAGICA - DATA I CHRONOLOGIA ADDDATE(DATA,LATA,MIESIĄCE,DNI) WYLICZA NOWĄ DATĘ, ODLEGŁĄ OD PODANEJ O ZADANĄ LICZBĘ LAT, DNI I MIESIĘCY. JEŻELI KTÓREGOŚ PARAMETRU NIE UŻYWAMY TO GO ZERUJEMY. OSTANIE TRZY PARAMETRY MOGĄ BYĆ UJEMNE

16 WYBRANE FUNKCJE MAGICA - OPERACJE Z UDZIAŁEM CZASU SZABLON DO WPROWADZANIA CZASU: HH:MM:SS ŻADEN ELEMENT NIE JEST OBOWIĄZKOWY

17 WYBRANE FUNKCJE MAGICA - OPERACJE Z UDZIAŁEM CZASU TIME() DOSTARCZA CZASU SYSTEMOWEGO (POBRANEGO Z SYSTEMU OPERACYJNEGO)

18 WYBRANE FUNKCJE MAGICA - OPERACJE Z UDZIAŁEM CZASU HOUR(CZAS) DOSTARCZA GODZINY ODPOWIADAJĄCEJ PODANEMU CZASOWI (LICZBA CAŁKOWITA 0-23)

19 WYBRANE FUNKCJE MAGICA - OPERACJE Z UDZIAŁEM CZASU MINUTE(CZAS) DOSTARCZA MINUTY ODPOWIADAJĄCEJ PODANEMU CZASOWI (LICZBA CAŁKOWITA 0-59)

20 WYBRANE FUNKCJE MAGICA - OPERACJE Z UDZIAŁEM CZASU SECOND(CZAS) DOSTARCZA SEKUNDY ODPOWIADAJĄCEJ PODANEMU CZASOWI (LICZBA CAŁKOWITA 0-59)

21 WYBRANE FUNKCJE MAGICA - OPERACJE Z UDZIAŁEM CZASU ADDTIME(CZAS,GODZ,MIN,SEK) WYLICZA NOWY CZAS, ODLEGŁY OD PODANEGO O ZADANĄ LICZBĘ GODZIN, MINUT I SEKUND. JEŻELI KTÓREGOŚ PARAMETRU NIE UŻYWAMY TO GO ZERUJEMY. OSTANIE TRZY PARAMETRY MOGĄ BYĆ UJEMNE

22 WYBRANE FUNKCJE MAGICA - KONWERSJE TEKSTOWO LICZBOWE STR(LICZBA,SZABLON) DOSTARCZA ŁAŃCUCHA REPREZENTUJĄCEGO LICZBĘ O FORMACIE ZGODNYM Z PRZEDSTAWIONYM SZABLONEM

23 WYBRANE FUNKCJE MAGICA - KONWERSJE TEKSTOWO LICZBOWE DSTR(DATA,SZABLON) DOSTARCZA ŁAŃCUCHA REPREZENTUJĄCEGO DATĘ O FORMACIE ZGODNYM Z PRZEDSTAWIONYM SZABLONEM DATOWNIKOWYM

24 WYBRANE FUNKCJE MAGICA - KONWERSJE TEKSTOWO LICZBOWE VAL(NUMERAŁ,SZABLON) DOSTARCZA LICZBY ODPOWIADAJĄCEJ PODANEMU NUMERAŁOWI. NUMERAŁ MOŻE BYĆ WYRAŻONY PRZEZ DOWOLNE WYRAŻENIE ŁAŃCUCHOWE, STAŁĄ LICZBOWĄ LUB ZMIENNĄ

25 WYBRANE FUNKCJE MAGICA - KONWERSJE TEKSTOWO LICZBOWE DVAL(TEKST_DATY,SZABLON) DOSTARCZA DATY ODPOWIADAJĄCEJ TEKSTOWI PRZEDSTAWIAJĄCEMU DATĘ

26 WYBRANE FUNKCJE MAGICA - OPERACJE I WYRAŻENIA WARUNKOWE NOTNEGACJA LOGICZNA ANDILOCZYN LOGICZNY ORSUMA LOGICZNA

27 WYBRANE FUNKCJE MAGICA - OPERACJE I WYRAŻENIA WARUNKOWE IF(WYRAŻENIE,WARTOŚĆ1, WARTOŚĆ2) – PRZYJMUJE JEDNĄ Z DWÓCH MOŻLIWYCH WARTOŚCI ZALEŻNIE OD WYRAŻENIA LOGICZNEGO STANOWIĄCEGO JEJ PARAMETR. NIE MA ONA OKREŚLONEGO TYPU-PRZYJMUJE AUTOMATYCZNIE TYP WYRAŻEŃ PRZEWIDZIANYCH JAKO WARIANTY ROZWIĄZANIA.

28 WYBRANE FUNKCJE MAGICA - OPERACJE I WYRAŻENIA WARUNKOWE RANGE(WARTOŚĆ,MIN,MAX) TESTUJE CZY WARTOŚĆ MIEŚCI SIĘ W PRZEDZIALE DOMKNIĘTYM WYZNACZONYM PRZEZ MINIMUM I MAKSIMUM. JEŚLI TAK TO PRZYJMUJE WARTOŚĆ LOGICZNĄ TRUE

29 WYBRANE FUNKCJE MAGICA - OPERACJE I WYRAŻENIA WARUNKOWE MIN(LISTA ARGUMENTÓW) MAX(LISTA ARGUMENTÓW) ZNAJDUJE NAJMNIEJSZĄ LUB NAJWIĘKSZĄ WARTOŚĆ SPOŚRÓD SWOICH ARGUMENTÓW

30 WYBRANE FUNKCJE MAGICA OPERACJE NA TEKSTACH LEN(ŁAŃCUCH) PODAJE DŁUGOŚĆ ARGUMENTU) RTRIM(ŁAŃCUCH) DOSTARCZA KOPII ARGUMENTU, Z KTÓREJ USUNIĘTO WSZYSTKIE KOŃCZĄCE SPACJE

31 WYBRANE FUNKCJE MAGICA OPERACJE NA TEKSTACH RTRIM(ŁAŃCUCH) DOSTARCZA KOPII ARGUMENTU Z POMINIĘCIEM SPACJI NA POCZĄTKU I NA KOŃCU

32 WYBRANE FUNKCJE MAGICA OPERACJE NA TEKSTACH LOWER(ŁAŃCUCH) DOSTARCZA KOPII ARGUMENTU, W KTÓREJ WSZYSTKIE DUŻE LITERY ZAMIENIONO NA MAŁE UPPER(ŁAŃCUCH) DOSTARCZA KOPII ARGUMENTU, W KTÓREJ WSZYSTKIE MAŁE LITERY ZAMIENIONO NA DUŻE

33 WYBRANE FUNKCJE MAGICA OPERACJE NA TEKSTACH LEFT(ŁAŃCUCH,LICZBA_ZNAKÓW) DOSTARCZA KOPII POCZĄTKOWEGO FRAGMENTU PIERWSZEGO ARGUMENTU LICZĄCEGO TYLE ZNAKÓW, ILE LICZY DRUGI ARGUMENT

34 WYBRANE FUNKCJE MAGICA OPERACJE NA TEKSTACH RIGHT(ŁAŃCUCH,LICZBA_ZNAKÓW) DOSTARCZA KOPII KOŃCOWEGO FRAGMENTU PIERWSZEGO ARGUMENTU LICZĄCEGO TYLE ZNAKÓW, ILE LICZY DRUGI ARGUMENT

35 WYBRANE FUNKCJE MAGICA OPERACJE NA TEKSTACH MID(ŁAŃCUCH,POCZĄTEK,L_ZNAKÓW) DOSTARCZA KOPII FRAGMENTU PIERWSZEGO ARGUMENTU ZACZYNAJĄCEGO SIĘ OD PODANEGO ZNAKU I LICZĄCEGO TYLE ZNAKÓW, ILE LICZY STATNI ARGUMENT

36 WYBRANE FUNKCJE MAGICA OPERACJE NA TEKSTACH INSTR(ŁAŃCUCH,SZUKANA_FRAZA) PODAJE POŁOŻENIE PIERWSZEGO ZNAKU SZUKANEJ FRAZY

37 WYBRANE FUNKCJE MAGICA OPERACJE NA TEKSTACH FLIP(ŁAŃCUCH) DOSTARCZA INWERSJI, TZN. LUSTRZANEGO ODBICIA ŁAŃCUCHA

38 WYBRANE FUNKCJE MAGICA OPERACJE NA TEKSTACH FILL(ŁAŃCUCH,LICZBA_POWTÓRZEŃ) DOSTARCZA ŁAŃCUCHA WYNIKOWEGO, POWSTAŁEGO W WYNIKU POWTÓRZENIA ZADANĄ LICZBĘ RAZY ŁAŃCUCHA BĘDĄCEGO PIERWSZYM ARGUMENTEM

39 Dziękuję za uwagę Janusz ROŻEJ


Pobierz ppt "Magic Janusz ROŻEJ Komtech Sp. z o.o. www.komtech.com.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google