Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rola ekonomii społecznej w aktywnej integrac j i Prowadzi: Krzysztof M argol Zajęcia prowadzone w ramach projektu POKL.07.04.00-16-013/12 Przez projekt.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rola ekonomii społecznej w aktywnej integrac j i Prowadzi: Krzysztof M argol Zajęcia prowadzone w ramach projektu POKL.07.04.00-16-013/12 Przez projekt."— Zapis prezentacji:

1 Rola ekonomii społecznej w aktywnej integrac j i Prowadzi: Krzysztof M argol Zajęcia prowadzone w ramach projektu POKL.07.04.00-16-013/12 Przez projekt do pracy Kamionka 05.11.2013r.

2 Ekonomia społeczna -ZMIANY SPOŁECZNE SĄ MOŻLIWE -ZMIANY SPOŁECZNE SĄ POTRZEBNE -ŚWIAT ZMIENIAJĄ LUDZIE EKONOMIA SPOŁECZNA – DROGĄ DO ZMIANY SPOŁECZNEJ

3 Czym jest ekonomia społeczna Ekonomia społeczna (ES) Podobne pojęcia: ekonomia alternatywna, ekonomia wspólnotowa, ekonomia solidarna ES to sektor gospodarki tworzony przez organizacje i instytucje, które świadczą usługi na rzecz osób indywidualnych, samorządów, organizacji obywatelskich i przedsiębiorstw łącząc w działaniach aspekty ekonomiczne i społeczne

4 Ekonomia społeczna dawniej i dzisiaj Dawne podejście do ESNowa ES Problemy Wyzysk, alienacjaWykluczenie, bezrobocie Zysk a cele społeczne Zysk co najmniej równie ważny jak cele społeczne Cele społeczne zdecydowanie ważniejsze niż zysk Natura celów społecznych Typ produktu: brak specyficznych Typ pracobiorcy: brak specyficznych Pozytywne efekty zewnętrzne: zlikwidowanie wyzysku i alienacji, w efekcie gospodarowania w kolektywnych formach własności Typ produktu: dobra (usługi), którymi nie są zainteresowane rynek i sektor publiczny Typ pracobiorcy: zatrudnianie osób o najsłabszej pozycji na rynku pracy Pozytywne efekty zewnętrzne: rozwój kapitału społecznego, rozwój lokalny, integracja społeczna

5 Ekonomia społeczna dawniej i dzisiaj ObszarDawniejDzisiaj FormySpółdzielnie, stowarzyszenia, towarzystwa pomocy wzajemnej Różne formy przedsiębiorstw społecznych; firmy społeczne, spółdzielnie socjalne i inne Rola państwaWspieranie (postulowane)Popieranie, dotowanie, ochrona Efekty makrostrukturalneOsłabienie konfliktu klasowego Wzrost spójności społecznej

6 Ekonomia społeczna -KLIMAT I PARTNERSTWO NA RZECZ EKONOMII SPOŁECZNEJ -ZROZUMIENIE ISTOTY EKONOMII SPOŁECZNEJ PRZEZ LOKALNE WŁADZE -POWOŁANIE PAERTERSTWA NA RZECZ EKONOMII SPOŁECZNEJ WARUNKI SKUTECZNEGO FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH

7 Ekonomia społeczna -MOTYWACJE PARTNERÓW -MOTYWACJE PRACOWNIKÓW -MOTYWACJE INSTYTUCJI WSPARCIA WARUNKI SKUTECZNEGO FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH

8 Ekonomia społeczna -LIDERZY ZAKORZENIENI LOKALNIE -ZAPLECZE TECHNICZNE -INWESTOWANIE W LUDZI -JAKOŚĆ PRODUKTÓW I USŁUG -WIARYGODNOŚĆ WARUNKI SKUTECZNEGO FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH

9 Ekonomia społeczna -EDUKACJA EKONOMICZNA -PRZYGOTOWANIE BENEFICJENTÓW -OPRACOWANIE BIZNES PLANU -SYSTEMATYCZNE SZKOLENIA Z EKONOMII: MARKETING, JAKOŚC PRODUKTÓW, OBSŁUGA KLIENTÓW -SKĄD SIĘ BIORA PIENIĄDZE?????? WARUNKI SKUTECZNEGO FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH

10 Ekonomia społeczna OPIEKUN BIZNESOWY -ZAPEWNIENIE DORADZTWA I INFORMACJI -ANALIZY EKONOMICZNE -ANALIZY RYNKU -PRZYGOTOWANIE OFERTY -MARKETING WARUNKI SKUTECZNEGO FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH

11 Ekonomia społeczna -DOSTĘP DO INSTRUMENTÓW WSPARCIA -FUNDUSZE POŻYCZKOWE -FUNDUSZE PORĘCZENIOWE -DOTACJE SAMORZĄDOWE -DOSTĘP DO ŚRODKÓW UE WARUNKI SKUTECZNEGO FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH

12 Ekonomia społeczna -ZASADY WSPÓŁPRACY -WSPÓLNA WIZJA -POZYTYWNE NASTAWIENIE DO ZMIAN -ZAANGAŻOWANIE -ODPOWIEDZIALNOŚĆ PARTNERSTWO NA RZECZ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ

13 Ekonomia społeczna -WŁACZENIE WSZYSTKICH ISTOTNYCH DLA DZIAŁANIA PARTNERÓW -PLANOWANIE NA KAZDYM ETAPIE -ORGANIZACJA PRACY PARTNERSTWA PARTNERSTWO NA RZECZ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ

14 Ekonomia społeczna - korzyści PRZEPŁYW WIEDZY I INFORMACJI, DZIELENIE SIĘ NIMI BUDOWANIE KAPITAŁU SPOŁECZNEGO ZWIĘKSZENIE KONKURENCYJNOŚCI LOKALNEJ GOSPODARKI OGRANICZENIE WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO, MARGINALIZACJI ALTERNATYWA DLA ZASIŁKÓW DLA OSOB BEZROBOTNYCH

15 Ekonomia społeczna - korzyści ŁĄCZNIK DLA ŚWIATA BIEDNYCH I BOGATYCH ZMNIEJSZENIE RÓŻNIC W ZAKRESIE: -DOCHODÓW, -BOGACTWA -MOŻLIWOŚCI PARTYCYPACJI W ROZWOJU GOSPODARCZYM -KORZYSTANIA Z OSIĄGNIĘĆ CYWILIZACYJNYCH

16 Ekonomia społeczna - korzyści -WYZWANIE DLA LUDZI AKTYWNYCH, INNOWACYJNYCH, PRZEDSIĘBIORCZYCH -POŁĄCZENIE EFEKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ Z WARTOŚCIAMI SPOŁECZNYMI -WZMOCNIENIE BEZPIECZEŃSTWA EKONOMICZNEGO I SOCJALNEGO -WZROST POZIOMU ZATRUDNIENIA -ROZWIJANIE FUNKCJI PRACY JAKO ŁĄCZNIKA MIĘDZY LUDŹMI

17 Ekonomia społeczna –szansa na rozwój Budowanie wizerunku marki – EKONOMIA SPOŁECZNA Włączenie partnerów społecznych, biznesowych i administracyjnych do inicjatyw ES Edukacja przedstawicieli samorządów lokalnych z zakresu możliwości wspierania ES

18 Dziękuję za uwagę ! Krzysztof Margol


Pobierz ppt "Rola ekonomii społecznej w aktywnej integrac j i Prowadzi: Krzysztof M argol Zajęcia prowadzone w ramach projektu POKL.07.04.00-16-013/12 Przez projekt."

Podobne prezentacje


Reklamy Google