Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja wyników za Q3 2008 Warszawa, 14 listopada 2008 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja wyników za Q3 2008 Warszawa, 14 listopada 2008 r."— Zapis prezentacji:

1 Prezentacja wyników za Q3 2008 Warszawa, 14 listopada 2008 r.

2 2 Zastrzeżenie Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferowania papierów wartościowych w publicznym obrocie. Zostały w nim wykorzystane źródła informacji, które Sygnity SA uznaje za wiarygodne i dokładne, jednak nie ma gwarancji, że są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Opracowanie może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości, które stanowią ryzyko inwestycyjne lub źródło niepewności i mogą istotnie różnić się od faktycznych rezultatów. Sygnity SA nie ponosi odpowiedzialności za efekty decyzji, które zostały podjęte na podstawie niniejszego opracowania. Odpowiedzialność spoczywa wyłącznie na korzystającym z opracowania. Opracowanie podlega ochronie wynikającej z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie, publikowanie lub jego rozpowszechnianie wymaga pisemnej zgody Sygnity SA.

3 3 Wyniki Q3 2008 [tys. PLN]Q3 2007Q3 2008 Przychody 236 910 * 183 653 Zysk (strata) operacyjna(54 579)11 837 Zysk (strata) operacyjna bez odpisów restrukturyzacyjnych/wpływu ze sprzedaży aktywów (17 792)250 Zysk (strata) netto(50 077)6 364 Czynniki mające wpływ na wyniki: Wyższa marża GM1** o blisko 19 pkt. procentowych w porównaniu z Q3 2007 Mniejsze od planowanych przychody z sektora utilities i bankowo-finansowego Wpływ ze sprzedaży ZPC (kontrakt NFZ) na wynik operacyjny w wysokości 11,5 mln PLN * Po korekcie wynikającej z zaleceń nowego audytora (projekt MPK Poznań) ** Marża GM1 - przychody pomniejszone o koszty zewnętrzne zakupu towarów i usług

4 4 Struktura sprzedaży Rosnący udział sprzedaży usług i własnego oprogramowania w przychodach ogółem Mniejsze wpływy ze sprzedaży sprzętu i infrastruktury Q1-Q3 2007 vs Q1-Q3 2008 Q3 2007 vs Q3 2008 [tys. PLN]

5 5 Przychody Q1 - Q3 2008 wg sektorów Sektor [tys. PLN] Q1-Q3 2008 Publiczny291 357 Bankowo-finansowy180 327 Utilities51 618 Telco-Industry141 369 Razem664 673

6 6 Marża GM1 2008 vs 2007 w kwartałach [tys. PLN]Q1.2007Q2.2007Q3.2007Q4.2007 Przychody266 302332 084236 910371 217 Marża82 23093 38870 971128 357 % marży w przychodach 30,928,130,034,5 [tys. PLN]Q1.2008Q2.2008Q3.2008 Przychody211 259269 762183 653 Marża74 784104 62689 700 % marży w przychodach 35,438,848,8

7 7 Zadłużenie [mln PLN]30.09.200731.12.200731.03.200830.06.200830.09.2008obecnie Obligacje-85-60-57-58-63 Kredyty-192-107-84-68-56-43 Środki pieniężne środki na rach. escrow* 245148 13 36 18 4023 Zadłużenie netto-253-116-93*-90*-79-83 Na dzień 30.09.2008 r. łączne zadłużenie Grupy Sygnity z tytułu kredytów bankowych oraz wyemitowanych obligacji wynosiło 119 mln PLN (obecnie 106 mln PLN) w stosunku do łącznego zadłużenia z tytułu kredytów i obligacji na dzień 30.09.2007 r. w wysokości 277 mln PLN. Zadłużenie netto Grupy, liczone jako saldo wykorzystanych kredytów bankowych oraz wyemitowanych obligacji pomniejszone o saldo środków pieniężnych, wynosiło na dzień 30.09.2008 r. 79 mln PLN (obecnie 83 mln PLN) w stosunku do 253 mln PLN z dnia 30.09.2007 r. * bez uwzględnienia środków pieniężnych na rachunku escrow pod kontrakt

8 8 Plan 2008 Przychody 1 mld PLN Dodatni zysk operacyjny z działalności podstawowej (bez sprzedaży aktywów) – analogicznie w roku 2007 strata 54 mln PLN Wpływ na wynik operacyjny z tytułu sprzedaży aktywów wyniesie od 12 do 22 mln PLN (jeszcze 1-2 transakcje) Zysk na działalności operacyjnej 1-2% (z uwzględnieniem sprzedaży aktywów) Wzrost marży GM1 poprzez wzrost projektów związanych z dostawą usług i produktów własnych Podwyżki wynagrodzeń ponad pierwotnie planowane w wysokości 12 mln PLN (łącznie ponad 20 mln PLN w skali roku) Znaczący spadek zamówień na rynku utilities Mniejsze od planowanych przychody ze sprzedaży rozwiązań automatyki bankowej Mniejsze przychody z eksportu Większa dynamika spłaty kredytów bankowych

9 9 Q4 2008 – H1 2009: perspektywy (1) Sektor bankowo-finansowy: wzrost przychodów w Q4, utrzymanie wysokich marż projekty roll-out dla sieci bankowych rozwiązania własne dla domów maklerskich rozszerzenie współpracy z klientami w modelu zastosowanym w banku Santander (inne banki, inne kraje) nowe projekty infrastrukturalne (data center, automatyka bankowa) systemy wspomagania sprzedaży oraz zarządzania ryzykiem Sektor publiczny: utrzymanie poziomu przychodów i marży kontynuacja projektów dla Poczty Polskiej, PFRON i MPiPS sprzedaż rozwiązań infrastrukturalnych dla służb mundurowych wdrożenie własnych rozwiązań dla MSZ i UDSC (Mały Ruch Graniczny) realizacja projektów dla Ministerstwa Sprawiedliwości projekty dla NFZ projekty dot. zarządzania kryzysowego

10 10 Q4 2008 – H1 2009: perspektywy (2) Sektor utilities: wzrost sprzedaży w sektorze energetycznym i utrzymanie wysokiego udziału w rynku poprawa rentowności prowadzonych projektów dzięki skupieniu się na sprzedaży rozwiązań własnych rozszerzenie współpracy z PSE-Operator - umowa o wartości 19,4 mln złotych (wyłącznie usługi własne) współpraca z PGNiG - zawarcie umów serwisowych i utrzymaniowych sprzedaż nowego produktu dla rynku gazowniczego - system rozliczania gazu, analiz chemicznych oraz gospodarki licznikami (pozytywna referencja po wdrożeniu w GSG SA) współpraca z klientami w sektorze komunalnym (pierwsze umowy z MPWiK we Wrocławiu i Krakowie) wzrost sprzedaży w sektorze gazowniczym (m.in. PGNiG i Gaz System) Sektor telco-industry: umiarkowane zwiększenie sprzedaży (z uwagi na osłabienie tempa rozwoju gospodarki) przy zachowaniu wyższej rentowności kontynuacja współpracy z TP SA rozwijanie współpracy z dynamicznie rosnącymi sieciami telewizji kablowych współpraca z Grupą PKP (PKP Informatyka i PKP PLK) na podstawie nowych umów rozwijanie oferty produktowej i usługowej (Microsoft, Cisco, NetCracker)

11 11 Portfel zamówień SektorPortfel zamówień 2008 [tys. PLN] Bankowy225 354 Utilities77 712 Telco-Industry192 030 Public363 579 Razem857 675 Portfel zamówień na rok 2009 wynosi obecnie ponad 150 mln PLN


Pobierz ppt "Prezentacja wyników za Q3 2008 Warszawa, 14 listopada 2008 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google