Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja wyników za Q3 2008 Warszawa, 14 listopada 2008 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja wyników za Q3 2008 Warszawa, 14 listopada 2008 r."— Zapis prezentacji:

1 Prezentacja wyników za Q Warszawa, 14 listopada 2008 r.

2 2 Zastrzeżenie Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferowania papierów wartościowych w publicznym obrocie. Zostały w nim wykorzystane źródła informacji, które Sygnity SA uznaje za wiarygodne i dokładne, jednak nie ma gwarancji, że są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Opracowanie może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości, które stanowią ryzyko inwestycyjne lub źródło niepewności i mogą istotnie różnić się od faktycznych rezultatów. Sygnity SA nie ponosi odpowiedzialności za efekty decyzji, które zostały podjęte na podstawie niniejszego opracowania. Odpowiedzialność spoczywa wyłącznie na korzystającym z opracowania. Opracowanie podlega ochronie wynikającej z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie, publikowanie lub jego rozpowszechnianie wymaga pisemnej zgody Sygnity SA.

3 3 Wyniki Q [tys. PLN]Q3 2007Q Przychody * Zysk (strata) operacyjna(54 579) Zysk (strata) operacyjna bez odpisów restrukturyzacyjnych/wpływu ze sprzedaży aktywów (17 792)250 Zysk (strata) netto(50 077)6 364 Czynniki mające wpływ na wyniki: Wyższa marża GM1** o blisko 19 pkt. procentowych w porównaniu z Q Mniejsze od planowanych przychody z sektora utilities i bankowo-finansowego Wpływ ze sprzedaży ZPC (kontrakt NFZ) na wynik operacyjny w wysokości 11,5 mln PLN * Po korekcie wynikającej z zaleceń nowego audytora (projekt MPK Poznań) ** Marża GM1 - przychody pomniejszone o koszty zewnętrzne zakupu towarów i usług

4 4 Struktura sprzedaży Rosnący udział sprzedaży usług i własnego oprogramowania w przychodach ogółem Mniejsze wpływy ze sprzedaży sprzętu i infrastruktury Q1-Q vs Q1-Q Q vs Q [tys. PLN]

5 5 Przychody Q1 - Q wg sektorów Sektor [tys. PLN] Q1-Q Publiczny Bankowo-finansowy Utilities Telco-Industry Razem

6 6 Marża GM vs 2007 w kwartałach [tys. PLN]Q1.2007Q2.2007Q3.2007Q Przychody Marża % marży w przychodach 30,928,130,034,5 [tys. PLN]Q1.2008Q2.2008Q Przychody Marża % marży w przychodach 35,438,848,8

7 7 Zadłużenie [mln PLN] obecnie Obligacje Kredyty Środki pieniężne środki na rach. escrow* Zadłużenie netto *-90* Na dzień r. łączne zadłużenie Grupy Sygnity z tytułu kredytów bankowych oraz wyemitowanych obligacji wynosiło 119 mln PLN (obecnie 106 mln PLN) w stosunku do łącznego zadłużenia z tytułu kredytów i obligacji na dzień r. w wysokości 277 mln PLN. Zadłużenie netto Grupy, liczone jako saldo wykorzystanych kredytów bankowych oraz wyemitowanych obligacji pomniejszone o saldo środków pieniężnych, wynosiło na dzień r. 79 mln PLN (obecnie 83 mln PLN) w stosunku do 253 mln PLN z dnia r. * bez uwzględnienia środków pieniężnych na rachunku escrow pod kontrakt

8 8 Plan 2008 Przychody 1 mld PLN Dodatni zysk operacyjny z działalności podstawowej (bez sprzedaży aktywów) – analogicznie w roku 2007 strata 54 mln PLN Wpływ na wynik operacyjny z tytułu sprzedaży aktywów wyniesie od 12 do 22 mln PLN (jeszcze 1-2 transakcje) Zysk na działalności operacyjnej 1-2% (z uwzględnieniem sprzedaży aktywów) Wzrost marży GM1 poprzez wzrost projektów związanych z dostawą usług i produktów własnych Podwyżki wynagrodzeń ponad pierwotnie planowane w wysokości 12 mln PLN (łącznie ponad 20 mln PLN w skali roku) Znaczący spadek zamówień na rynku utilities Mniejsze od planowanych przychody ze sprzedaży rozwiązań automatyki bankowej Mniejsze przychody z eksportu Większa dynamika spłaty kredytów bankowych

9 9 Q – H1 2009: perspektywy (1) Sektor bankowo-finansowy: wzrost przychodów w Q4, utrzymanie wysokich marż projekty roll-out dla sieci bankowych rozwiązania własne dla domów maklerskich rozszerzenie współpracy z klientami w modelu zastosowanym w banku Santander (inne banki, inne kraje) nowe projekty infrastrukturalne (data center, automatyka bankowa) systemy wspomagania sprzedaży oraz zarządzania ryzykiem Sektor publiczny: utrzymanie poziomu przychodów i marży kontynuacja projektów dla Poczty Polskiej, PFRON i MPiPS sprzedaż rozwiązań infrastrukturalnych dla służb mundurowych wdrożenie własnych rozwiązań dla MSZ i UDSC (Mały Ruch Graniczny) realizacja projektów dla Ministerstwa Sprawiedliwości projekty dla NFZ projekty dot. zarządzania kryzysowego

10 10 Q – H1 2009: perspektywy (2) Sektor utilities: wzrost sprzedaży w sektorze energetycznym i utrzymanie wysokiego udziału w rynku poprawa rentowności prowadzonych projektów dzięki skupieniu się na sprzedaży rozwiązań własnych rozszerzenie współpracy z PSE-Operator - umowa o wartości 19,4 mln złotych (wyłącznie usługi własne) współpraca z PGNiG - zawarcie umów serwisowych i utrzymaniowych sprzedaż nowego produktu dla rynku gazowniczego - system rozliczania gazu, analiz chemicznych oraz gospodarki licznikami (pozytywna referencja po wdrożeniu w GSG SA) współpraca z klientami w sektorze komunalnym (pierwsze umowy z MPWiK we Wrocławiu i Krakowie) wzrost sprzedaży w sektorze gazowniczym (m.in. PGNiG i Gaz System) Sektor telco-industry: umiarkowane zwiększenie sprzedaży (z uwagi na osłabienie tempa rozwoju gospodarki) przy zachowaniu wyższej rentowności kontynuacja współpracy z TP SA rozwijanie współpracy z dynamicznie rosnącymi sieciami telewizji kablowych współpraca z Grupą PKP (PKP Informatyka i PKP PLK) na podstawie nowych umów rozwijanie oferty produktowej i usługowej (Microsoft, Cisco, NetCracker)

11 11 Portfel zamówień SektorPortfel zamówień 2008 [tys. PLN] Bankowy Utilities Telco-Industry Public Razem Portfel zamówień na rok 2009 wynosi obecnie ponad 150 mln PLN


Pobierz ppt "Prezentacja wyników za Q3 2008 Warszawa, 14 listopada 2008 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google